Elsa Widding spöar klimatalarmisterna med deras egen IPCC-bibel

publicerad 21 oktober 2022
- Mats Jangdal
Climate scientist Elsa Widding. Photo: Riksdagen.se

Elsa Widdings SD jungfrutal i riksdagen har väckt berättigad uppmärksamhet. Äntligen var det någon i kammaren som med stöd i egna meriter och hänvisande till forskning med eftertryck och trovärdighet kunde hävda att klimatpolitiken är symbolpolitik.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se

Hon sa inte att klimatpolitiken är onani för miljömarxister, men det hade inte varit fel, ty självbefläckelse är det.

Till sin hjälp kommer hon även att ha Jessica Stegrud, också hon SD, mer erfaren som politiker eftersom hon redan varit EU-parlamentariker. Jag förstår Widdings strategi, hon har haft den länge. Hon går inte i klinch om koldioxidens klimatpåverkan.

Istället väljer Elsa Widding att spöa alarmisterna med deras egen bibel, IPCC:s olika utgåvor och främst den senaste, AR6 och dess kapitel från WG1, men då har hon redan från start en tuff uppgift att klara debatten mot den nye statsministern, Ulf Kristersson.

Elsa Widding ifrågasätter det ovetenskapliga

Kristersson sa nämligen i sin regeringsförklaring att de ska börja med CCS (Carbon Capture and Storage), alltså att samla in koldioxid från atmosfären för att sedan lagra den på ett sätt som undanhåller den från naturen.

Detta är som alla förstår fullständigt sinnessjukt! Att suga ur livets gas så att växterna får sämre effektivitet i sin fotosyntes måste bokstavligt talat vara att såga i den gren vi alla sitter på, men Uffe är skolad av World Economic Forum (WEF) så det var inte oväntat.

Jag har länge haft mina dubier om honom som statsminister och de kvarstår i alla delar.

Allt som allt var det dock bra att Widding ställde sig upp och uttalade, i överförd betydelse, med klar stämma att klimatkejsaren är naken, det finns ingen tomte att skriva klimatönskelistor till.

Klimatreligionen är ett hjärnspöke som kommer att upplösas i tomma intet när det blir ordentligt belyst.

Det finns väl meriterade forskare och massor av forskning som visar att koldioxid inte styr varken temperatur eller klimat.

Det gäller allt från strålningsfysik, kemi, meteorologi till arkeologi och paleogeologi.

Namn som Richard S. Lindzen, Judith Curry, Gösta Walin, Hans Jelbring, William Happer, Tim Ball, Piers Corbyn, Nils-Axel Mörner, Ian Plimer, Wibjörn Karlén, Gösta Pettersson, kan vara värda att kolla upp för att berika sin egen insikt i klimatfrågan.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se

Relaterat

Elsa Widding, 2020. Foto: Eget verk
Elsa Widding, 2020. Foto: Eget verk


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Elsa Widding