Mats Jangdal replikerar Göran Greider: Äganderätt är samhällets grundval

publicerad 14 april 2013
- Mats Jangdal
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal – Pressfoto

Göran Greider skriver i Newsmill 12/4 i ämnet skogspolitik att det är olämpligt att en skogsägare sitter som jordbruksminister, för att besluten ofta handlar om konsekvenser för markinnehav. Jag tar mig för att flytta denna och andra frågor till ämnet äganderätt, där de rätteligen hör hemma. 

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se | Artikeln blev aldrig publicerad i Newsmill, men avsikten var att den skulle bli det 2013-04-14 | NewsVoice fick tillstånd av Jangdal att publicera artikeln | Jangdal är en oberoende politisk debattör och bloggare med särskilt intresse för individens frihet och äganderätt.

Greider försöker väva ihop minst tre frågor för att smutskasta alliansregeringen. Nej, kritik är det inte fråga om, bara smutskastning. Den ena frågan är om en person med fackkunskap kan vara minister inom det området. För inte så länge sedan väckte tanken på en försvarsminsiter som inte gjort lumpen och helst även var åtminstone reservofficer upprörda känslor. En justitieminister utan juristexamen var då helt otänkbart.

Med Greiders resonemang kan man fråga, kan en feminist vara jämställdhetsminister, kan en gripen terrorist vara socialminister eller bli kommissionär ansvarig för EU:s konstitutionella frågor, en jurist med egen firma vara justiteminister? Kan en socialist anförtros försvaret av individuella mänskliga rättigheter?

Den andra frågan är om jordbruksministern har brutit mot lagen för flera år sedan i samband med upprensningen i skogen efter stormen Gudrun. Här framför Greider bara rykten och hörsägen.

Den tredje frågan, som han förmodligen inte inser är den viktigaste av det han tar upp, är frågan om äganderätt och egendomsskydd. Eller annorlunda uttryckt, vad precis ger förvaltningar och tjänstemän rätten att via dekret konfiskera den grundlagsskyddade äganderätten? På Stockholms länsstyrelse sitter en tjänsteman ansvarig för kontroll av kommunernas dispensgivning vid strandskyddsfrågor, samtidigt är han ledamot av SNF:s styrelse och engagerad i deras kampanj mot markägarens rätt att förfoga över sin strand. Han har av MRR avslöjats upphäva alla kommunala dispenser han kan. Detta är ett tydligt exempel på maktmissbruk och jäv inom svensk förvaltning. Det är prätorsfasoner i sin prydno.

Privat ägande av mark och skyddet för ägarens rätt att fritt förfoga över sin egendom är skriftlig belagt sedan 3000 år i den civiliserade världen. Varför skulle Sverige avvika från den goda traditionen? Enligt Wikipedia är äganderätt en unik rätt, en ensamrätt, att: förbruka, sälja, hyra ut, belåna, ge bort, byta eller förstöra, samt rätten att hindra andra att göra dessa saker med egendomen.

Greider framför implicit den gamla socialistiska tanken i grön tappning att ett kollektiv som inte har någon formell jurisdiktion över en enskild mark ändå ska tillmätas beslutsrätt i kraft av kollektivets numerär över den enskilde. Detta kallar socialdemokraterna för funktionssocialism och har hyllats som en fyndig konfiskeringsmetod av bland andra förre statsministern Ingvar Carlsson. Sedan några årtionden flyttas dessa positioner ständigt fram med hänvisning till naturen och med en föregiven intrinsikalism som moraliskt alibi.

Hela strandskyddslagen är sådan funktionssocialism, stora delar av miljöbalken, minerallagen, allemansrätten, djurskyddslagen, skogsvårdslagen, kulturminneslagen med flera är sådan socialisering genom konfiskation av en, flera eller samtliga av de rättigheter som vanligen avses med begreppet äganderätt. Man konfiskerar funktionen, rätten att verka som man själv önskar på sin fastighet. Som spjutspetsar i detta övergrepp skickar man fram GONGO:s eller Sock Puppets, frivilligt organiserade särintresseorganisationer som vanligen med statligt stöd hackar på den del av äganderätten som dessa intressen vill åt utan att sluta avtal med ägaren till egendomen. På departement och myndigheter sitter prätorer, med fullt stöd av statens våldmonopol och godkänner, rent av uppmuntrar detta övergrepp mot enskilda.

Den natur vi har idag, runt om på hela Jorden, är resulatet av minst 3000 års privat ägande och därav mycket varierande skötsel. Detta har skapat de naturvärden som Greider och andra vill bevara genom konfiskering och överförande av beslutanderätten till ett kollektiv.

I klartext, strandskydd, nyckelbiotoper, våtmarker och annat hitte-på-naturskydd är funktionssocialistisk konfiskering av privat egendom. Sådana bestämmelser borde aldrig ha kommit till stånd. Ett samhälle där man inte respekterar varandras rätt till egendom är inget hållbart samhälle. Vill Greider väcka den debatten med drygt ett år till valet, så varsågod! Vi är många som kan beskriva hur illa det är ställt i Sverige och att det är dags rulla ihop den röda matta socialdemokraterna lagt ut på andras egendom.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *