Läkare kommenterar healing i sjukvården

publicerad 15 oktober 2011
- av Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

En svensk läkare i Hultsfred, Jan Oleby, har under 17 månaders tid stått under hotet att bli fråntagen sin läkarlegitimation. Skälet är att Socialstyrelsen uppmärksammat att Oleby använt healing som behandlingsmetod i sin fritidspraktik och menade att detta står i strid med “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Oleby skulle därmed inte längre få vara yrkesverksam som läkare.

Helt nyligen kom dock beskedet att Socialstyrelsen avskriver ärendet. Oleby får därför behålla sin legitimation. Beslutet är prejudicerande och betyder, enligt Oleby, att läkare i sin sidoverksamhet får utöva healing under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. Vilka kriterierna är måste förstås klarläggas så småningom.

Varför frikännande?

Min tolkning är att Socialstyrelsen avskriver ärendet till följd av att Högsta Förvaltningsdomstolen den 23/9 frikände en allmänläkare som förskrivit homeopatiska läkemedel till sina patienter som komplement till skolmedicinsk behandling. Den läkaren hade fällts i två längre instanser men frikändes i högsta instans med motiveringen att Socialstyrelsen inte kunnat påvisa att den homeopatiska behandlingen skadat någon patient. Ärendet pågick i 8 år.

Jag misstänker att Socialstyrelsen förstod att samma argument som avgjorde homeopatifallet skulle användas även i healing-frågan. Om det inte gick att påvisa att någon skadats – och det kunde man inte – så skulle läkaren ändå gå fri till slut. Utan chans att vinna ärendet släppte man alltså det hela.

Jag fick i vintras chans att författa en inlaga till Högsta Förvaltningsdomstolen i homeopati-ärendet. Jag avböjde. Jag hade visserligen bloggat lite om evidensen bakom homeopati under sommaren 2010 och ville undvika att engagera mig djupare i saken. Däremot uppmanade jag de som överklagade att använda uppgifter från min blogg. Jag vet att så skedde.

Att jag tog upp tråden om homeopati igen denna sommar beror på att jag blev förbannad på kampanjeriet där småglin satt i TV och påstod att inga studier alls säger att homeopati fungerar. De var sturska precis som de vore sakkunniga i frågan. I själva verket har de lurats till denna trosuppfattning av en kvasivetenskaplig förening (läs: VoF) som varje sommar tycks driva en kampanj mot homeopati. Prata om att förleda ungdomen!

Argumenten som hämtades från min blogg kan ha haft en viss effekt i homeopati-ärendet. Socialstyrelsens inlaga (som jag läste) hävdade att homeopati står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Som vetenskapligt stöd hänvisade man endast till meta-analysen av Shang från 2005. Jag kan föreställa mig hur det är att vara jurist när man som kontrast till Socialstyrelsens argument får en inlaga från försvaret som hävdar att majoriteten av alla läkemedelsprövningar visar att homeopati faktiskt fungerar, att meta-analyser styrker detta, samt att Shangs studie endast byggde på 4% av det vetenskapliga underlaget. Mycket hade man plockat bort utan att ens förklara varför.

En jurist som ser detta börjar förstås tvivla på att Socialstyrelsen har rätt. Osäkerhet väcks. Plötsligt står ord mot ord, och inlagan från försvaret kan ingalunda avfärdas eftersom den tycks vara väl underbyggd. Då väljer domstolen att förbise frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet och avgör istället ärendet med hänvisning till en säkerhetsaspekt.

Birgitta Rydbergs engagemang

Nu vet jag förstås inte om det var exakt så här det gick till. Men det är synnerligen tänkbart scenario. Juristernas tvekan  delas förmodligen av Birgitta Rydberg uppleva, folkpartist-politikern i Stockholm. Hon skrev upprört i Aftonbladet och på sin egen blogg att homeopati är humbug och att hon kommer att arbeta aktivt politiskt för att den skall förbjudas. Att Högsta Förvaltningsdomstolen accepterat att läkare får använda homeopatiska läkemedel var för hemskt, menar hon.

Jag skrev då till hennes blogg och framförde samma sak som jag skrivit här, nämligen att meta-analyserna av homeopatiska läkemedel säger att de är drygt dubbelt så effektiva som placebo. Den som vill påvisa att homeopati inte fungerar måste klura ut något sätt att bortse från och utesluta över ett hundra läkemedelsprövningar, vilket alltså är nästa hela underlaget. Det räcker inte med att bortse från 90% av materialet, man måste ta bort drygt 95% för att underlagets statistiska tyngd skall bli svajigt.

Aldrig någonsin inom skolmedicinen har jag sett en så omfattande exklusion av kvalificerade studier. Övningen tycks inte alls ha varit ämnad att ärligt spegla den litteratur som finns, utan enbart bara ha haft till syfte att underkänna homeopati som behandlingsmetod.

Bättre att säga som det är

Hur skall det gå för Birgitta Rydberg går ut i samhället och agerar för någonting som inte är sant? Personligen tror jag faktiskt att hon, precis som Socialstyrelsen, lägger ner ärendet, även om hon inte vill låtsas så just nu.  Rätt som det är kan ju en politisk motståndare dyka upp som är påläst i ärendet, varvid efterföljande debatt riskerar att bli hur pinsam som helst.

Det finns en moral i allt detta. Man kan inte frankt säga att homeopati är humbug eftersom det finns mycket evidens för att sådan behandling fungerar. Den som vill slippa homeopatin bör hävda att behandlingen är kontroversiell och att det, av vetenskapsteoretiska eller andra skäl, är olämpligt att den används.

Jag tror att Socialstyrelsen hade vunnit sin långdragna rättsprocess mot allmänläkaren om man skrivit precis så. Att man förlorade i högsta instans kan mycket väl ha berott på att man inte riktigt talade sanning, vilket är katastrofalt för förtroendet i en domstolsprocess. Och den som skriver att homeopati saknar evidensmässigt underlag ljuger faktiskt.
Birgitta Rydberg har all anledning att ifrågasätta sina informatörer. Kommer de att tala sanning nästa gång? Och vilka är de? Att homeopati är humbug är ju ett ordval jag sett från Dan Larhammar i en artikel i Aftonbladet i somras. Är han verkligen att lita på? Eller är det Osher Center som är den “pålitliga” informatören?

Blir vi som övriga EU?

Det finns ytterligare en aspekt på dessa två ärenden som jag hoppas få lära mig mer om. Jag har hört att vårt begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” juridiskt sett övertrumfas av uttrycket ”etablerad praxis” som finns inom EU. Både homeopati och healing används inom hälsovården i andra europeiska länder och anses där vara en naturlig del av utbudet.

Det kan kännas märkligt för mig som är svensk läkare att healing används på utländska sjukhus, men man är uppenbarligen mer öppen för alternativa tankemodeller i andra länder än vi är i Sverige. Den vanligaste formen av healing består i att behandlaren med sina händer lätt berör sin klient varvid en läkande kraft eller ”positiv energi” överförs via en energikanal från en annan dimension av verkligheten. Behandlaren är alltså bara ett redskap för läkningen. Likt medialitet bygger healing på ett energibegrepp som vetenskapligt sett är okänt för oss, och i båda fallen anses behandlaren vara redskap för en utomsinnlig kraft.

Bäst kan healing liknas vid en blandning av taktil massage och psykoterapi, och i båda de fallen har vi endast skraltiga vetenskapliga modeller för hur det hela fungerar (men det gör både taktil massage och psykoterapi).

Jag inser att många Vofsingar [VoF] kommer att få ångest av beskeden jag ger idag. Det är kanske dags att byta fokus på sommarkampanjerna. Variation förnöjer. Det blir intressant att få se vilken kändis som skall få en överdos healing.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Så viktigt att lyfta fram alternativa behandlingsmetoder som bevisligen fungerar. Det forskas inte lika mycket inom healing och reiki exempelvis jämfört med mediciner (som läkemedelsbolagen betalar forskningen för).

 • Vill bara säga att jag har botat mig själv med ayurvediska pulver som kan beställas enkelt på internet. Vet inte hur jag skall konfrontera psykiatrin, dvs om de godkänner att jag blir frisk från den psykiatriska diagnos jag fick på mig för några år sedan. Pga biverkningar från abilify förra sommaren bara slutade jag utan att berätta för någon i min omgivning. Nu jag varit utan i snart ett år. Då kan det väl inte vara några problem. Sen har jag speciella föräldrar som vill att jag skall vara sjuk! Har googlat på det men inte hittat någon information om varför det finns sådana föräldrar osv. Det jag förstått eller tror mig förstå är att min mamma är narcissistisk och väldigt bra på att dölja allt. Om vi någon gång visar oss ute tillsammans så är hon också duktig på att få mig att se sjuk ut! Är språklärare och gillar att arbeta och nu börjar jag få flyt och bli en omtyckt och engagerad lärare. Med psykofarmaka blir man inte en omtyckt lärare och kan nästan inte arbeta som språklärare. Är också en engagerad ensamstående mamma till en jättefin tjej på åtta år. Har en komplicerad personlig historia, som det inte är någon idé att gå in på, men psykofarmaka och diagnoser kan förstöra liv. Ville bara säga det. Om människor får psykofarmaka i tillräckligt många år och har familjemedlemmar som vill att vederbörande skall få sina liv förstörda pga dessa mediciner så går det nog. I mitt fall gäller det också svartsjuka och ekonomiska intressen. Det går ju att säga att vederbörande är oförmögen att ta hand om sin ekonomi osv. Tycker det är på tiden att det blir en seriös diskussion om alla fördelar med dessa ayurvediska örter och homeopatiska medel som finns. Har i flera år botat förkylningar och hosta med homeopatiska medel som går att beställa på internet. Undviker apotek om det går. Hade satt in en kopparspiral förra sommaren också och blev dålig i leder. Det är ju ingen fördel med koppar när man har min diagnos men jag har klarat mig och fick ut den in vintras. Det är det ju ingen heller som tror på och man kan inte direkt prata om det heller. Så psykiatriska sjukdomar och felaktiga spiraler kan man inte prata om och det gynnar också personer som vet om för mycket om mig. Dvs närmaste familjemedlemmar. Det kan det också bli en seriös diskussion om, för det kan vara så i en del fall, som tur är inte alla, att de psykiatriska sjukdomarna uppkommer för att det är någon i nära omgivningen som är elak under en lång tid. Det är väldigt svårt att ta sig ur sådana här situationer. Det är ju de stora läkemedelsjättarna som styr och ställer. Så visst måste det vara så att det är pengaintressen. Homeopatiska hjälper visst, tack vare det har jag klarat mig från allvarliga lunginflammationer när jag varit tvungen att äta hemska psykofarmaka och blivit förkyld osv. Vem säger att homeopatiska medel inte hjälper? Det måste vara en människa som aldrig varit sjuk?

 • Som teolog och prästkandidat älskar jag detta ämne. Så obegripligt och ovetenskapligt i sin karaktär – men erfarenheterna vill ändå inte ge sig. De talar sitt eget språk. Teologisk forskning som är forskning omkring religion, kyrka och bibel – har inte verktyg för att forska kring den “energi” som verkar i oss genom bön. Men som präst och troende tror vi ju på Gud och Gud som skapare – med en egen specifik skaparkraft – som kan skapa nytt. Men det är inte alls självklart att man inom ex Svenska Kyrkan tror på helande och under som något verkligt. Många menar att det är metaforer och poetiska eller till och med politiska omskrivningar som står i bibeltexterna. För att finna svar på om denna helande energi finns – som vi vetenskapligt ännu inte kunnat fastställa – måste kanske en forskning inom fysiken ta sig an uppgiften. Eller en tvärvetenskaplig forskning som inbegriper både medicinsk, teologisk och fysisk forskning. Men vem ska betala notan?

 • Underbart!! Jag arbetar som sjuksköterska sedan många år på en akutvårdsavdelning. Jag är även Doktorand och forskar i ämnet Vårdande beröring, dvs healing touch och taktil massage. Jag har djupintervjuat patienter som vårdats på akutvårdsavdelningen, och som fått behandling med de båda metoderna. Och eftersom jag är i analys fas av data så måste jag säga, det har INTE framkommit något negativt, tvärtom!!! Vill dock tillägga…att det tog nog ca 8 månader innan godkännandet från etiska nämnden kom…….

 • Jag kan förstå att healing och homeopati och liknande metoder kan väcka skepsis och frågor eftersom det är oklart hur de fungerar. Men varför är det så många av de som är skeptiska som får för sig att de ska hindra andra intresserade av den här typen av metoder från att använda dem?
  Man kan väl om man är skeptisk bara låta bli att nyttja healing och homeopati själv men låta andra få bestämma över sig själva? Varför kan inte jag få bestämma över mig själv när det gäller sånt som inte kan skada någon annan? Vad är det som gör att dessa människor tycker att de har rätt att bestämma vad som är bäst för någon annan?

  • Veckans kinesiska ordspråk lyder: Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den som håller på att göra det.

 • I Aftonbladet den 17/10 skrev reportern Sara Milstead under vinjetten Hälsomyten: “Är det sant att homeopati kan bota sjukdomar? Nej. Tyvärr har Socialstyrelsen öppnat för att använda homeopatiska medel inom vården, och utomlands hitta du ‘homeopatiska mediciner’ på apotek, men faktum kvarstår: De fungerar inte. Samtliga studier inom ämnet har visat att homeopati inte är bättre än placebo eller slumpen” osv. (Finns inte i AB:s nätupplaga). Man kan undra vilka det är som sprider myter…
  F.ö. kan jag berätta att VoF stod på bokmässan i Göteborg och bjöd på homeopatiska sömnmedel som godis deras monter.

  • Sara Milsted kan ju omöjligtvis ha läst litteraturen om homeopati eftersom den säger precis tvärtom. Förmodligen har hon inte läst någonting alls utan upprepar bara det VoF säger eftersom de påstår sig vara vetenskapmän och kunniga på området.
   Dessutom har Sara fel som påstår att Socialstyrelsen inte öppnat för homeopatiska läkemedel. De har snarast spjärnat emot. Öppningen kom genom ett domstolsutslag från Högsta Förvaltningsdomstolen som övertrumfar Socialstyrelsen makt i frågan.

 • Pust… ang testet i kommentaren ovan. Jag tror också patienterna blev bättre men kalla det inte healing eller sånt utan kalla det för vad det är, mellanmänsklig kontakt. Det tror f… de mår bättre av att få full fokus och t.o.m. kroppslig beröring av en annan männska. Använd det inte för att försöka få healing att framstå som nåt som fungerar!!
  Lars – den logiske 😉

 • Hej!
  Ämnesområdet är väldigt intressant! Det är bra att även Sverige blir mer tillåtande vad det gäller alternativa behandlingssätt.
  Det finns några publicerade studier i PubMed om taktil massage, men också om healing! Tyvärr är de ganska få och flera kan finnas publicerade på annat ställe, men nedan ett axplock:
  Taktil massage (hel kropp) som utfördes 1 gång i veckan (60 min) i 10 veckor har visat sig signifikant sänka blodglukos som en direkt effekt av behandlingen och HbA1c som en positiv långtidseffekt hos kvinnor med typ 2 diabetes (Andersson et al., 2003). Man hade också mätt koncentrationer på hormoner som t.ex. oxytocin, som sägs minska ångest och stress (som Vigneaud 1955 erhöll Nobelpris för). Dessa hormoner blev opåverkade av den taktila massage behandlingen.
  En annan studie rapporterade också att de inte funnit skillnader i hormonfrisättning (bl.a. oxytocin) före och efter behandling med taktil massage (Wikström et al., 2003). Däremot fann de skillnader i hormonkoncentrationerna mellan män och kvinnor, troligtvis orsakat av oestradiol som kan påverka oxytocin frisättning hos kvinnor.
  Man har även studerat hur healing påverkade oros fyllda äldre personer med demens och jämfört med kontroller utan oro. Författarnas definition av denna typ av healing är enligt följande:
  ”Health Touch (HT) is defined as an energy-based therapeutic approach to healing. HT uses touch to influence the energy system, thus affecting physical, emotional, mental, and spiritual health and healing. The goal of HT is to restore balance in clients’ energy system thereby placing them in a position to self-heal.”
  Resultaten visade att oro signifikant minskade hos de som fick healing behandling, men att andra yttre orsaker också kan ha påverkat denna förbättring. De fick i och med behandlingen större uppmärksamhet än vad de brukar och mer ”beröring” vilket kan i sig vara lugnande.
  Svagheten med studierna är att de haft ett litet patient underlag. Man kan också se att det är svårt att använda sig av rätt metodik som kan påvisa mer tydliga och tillförlitliga resultat. Ämnesområdet ter sig ändå intressant och om den teoretiska grunden och metodiken kan utvecklas kan vi säkerligen se flera intressanta studier i framtiden!
  Referenser:
  Andersson K, Wändell P, Törnkvist L. (2003). Tactile massage improves glycaemic control in women with type 2 diabetes: a pilot study. Practical Diabetes International, 21(3): 105-109.
  Wikstöm S, Gunnarsson T, Nordin C. (2003). Tactile stimulus and neurohormonal response: a pilot study. International Journal of Neuroscience, 113: 787-793.
  Wang KL, Hermann C. (2006). Pilot study to test the effectiviness of healing touch on agitation in people with dementia. Geriatric Nursing, 27(1): 34-40.

  • Fint att du funnit lite studier om healing. För den som är intresserad har jag samlat ännu mer här: http://www.secourong.com/research.php
   Det är både vetenskapliga studier och klinisk dokumentation.
   Jag är själv sjuksköterska och är noga med att ha evidens för att jag utövar healing i min verksamhet. Är också under Socialstyrelsens prövning och har serverat dem en hel del material. Kanske är vi flera legitimerade healingutövare som trycker på nu och påverkar så att Socialstyrelsen är tvungna att se på fakta?

   • Hej!
    Det var en hel del Du samlat ihop! Spännande och bra! Skall titta närmare på studierna. Det är mest gruppen sjuksköterskor som “vågat” sig på detta område.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *