Occupy Wall Street – en gräsrotsrörelse som håller på att infiltreras?

publicerad 13 oktober 2011
- Peter Pettersson
Occupy Wall Street

Occupy Wall Street

Den alltmer internationella proteströrelsen Occupy Wall Street, som den 17 september i år började genomföra protester riktade mot Wall Streets dominans och kontroll över de folkvalda politikerna i USA:s kongress, ser nu ut att kunna sprida sig även till Sverige. Men nu riskerar denna ”gräsrotsrörelse” att tas över och infiltreras av andra intressen, i alla fall i USA, om man får tro den amerikanske författaren, journalisten och föredragshållaren Webster G. Tarpley.

Text och bearbetning: Peter Pettersson, Anarchos Förlag

Från den officiella starten den 17 september i New York, då omkring 1000 personer sägs ha marscherat på gatorna, har nu denna proteströrelse vuxit och spritt sig över USA och övriga delar av världen. Och nu verkar det som om Sverige står på tur, eftersom möten och demonstrationer planeras i Göteborg och Stockholm lördagen den 15 oktober. Men trots framgångarna vad gäller deltagarantalet och spridningen världen över, finns det de som lyfter ett varnande finger inför utvecklingen av denna rörelse.

Mediatalesmän för Occupy Wall Street (OWS) har hela tiden hävdat att deras verksamhet är helt öppen, skriver Webster G. Tarpley på sin hemsida, och att denna bland annat har bestått av öppna och demokratiska diskussioner i en så kallad generalförsamling sedan den 2 augusti i år. Men nu menar erfarna ögonvittnen på plats på nedre Manhattan i New York att en mycket annorlunda verklighet kan finnas bakom dessa försäkringar.

Enligt dessa ögonvittnen finns det tecken på att överläggningarna i generalförsamlingen till stor del är en skenmanöver och att den verkliga makten alltmer koncentreras i händerna på cirka 20 anonyma individer som verkar utgöra en dold styrkommitté som i kulisserna drar i generalförsamlingens trådar. Medlemmarna i denna kader verkar inte vara lika unga som den genomsnittlige demonstranten på plats i New York. Denna styrkommitté ser istället ut att bestå av personer i åldrarna 25 till drygt 40 år, där de äldre innehar nyckelposterna. Några av dessa har utpekats som aktiva eller nyligen pensionerade militärer. Alla försök att ta reda på namnen på dessa ledare har hittills mötts av motstånd, skriver Tarpley på sin hemsida.

Generalförsamlingen är tänkt att godkänna alla viktiga beslut som rör proteströrelsen. I verkligheten verkar den, enligt Tarpley, vara upptagen med oändliga diskussioner om småsaker, medan de riktigt stora besluten tas någon annanstans. Ett typexempel på detta, menar Tarpley, är de inbjudningar som har gått ut till en hel rad så kallade vänsterliberaler, varav många av dem aktivt stödjer ett kommande omval av president Barack Obama. De som hittills har dykt upp är bland annat filmproducenten Michael Moore, författaren Naomi Klein, filmproducenten och skådespelaren Mike Myers, och nationalekonomen och professorn Joseph Stiglitz. Enligt uppgift är också ett besök av Noam Chomsky, som tidigare har uttryckt sitt stöd för OWS, på gång.

Ögonvittnen har rapporterat att de flesta demonstranter inte var glada över närvaron av miljonären Michael Moore, men uppenbarligen har dessa invändningar inte haft någon avgörande betydelse i sammanhanget. Regelbundna deltagare i generalförsamlingen rapporterar att de aldrig tillfrågades om huruvida man skulle bjuda in dessa vänsterliberaler. Det är därför troligt, menar Tarpley, att dessa inbjudningar i stället utfärdats av den hemliga styrkommittén.

Det allmänna syftet med styrkommitténs dolda agenda skulle, enligt Tarpley, kunna vara att reducera och urvattna proteströrelsen till att bli en tandlös diskussionsklubb utan kraftfulla krav som kan leda till verkliga förändringar, och i stället förvandla den till en supportklubb för Obamas omval till president. De framtida diskussionerna i generalförsamlingen, som kritiserats hårt från många håll för att fokusera på oväsentligheter och vara allmänt ineffektiv, kommer troligen att visa om Tarpley har rätt eller inte i sina farhågor.

Text och bearbetning: Peter Pettersson, Anarchos Förlag

Källor
Tarpley.net
Occupy Wall Street

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq