Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

publicerad 29 oktober 2011
- Peter Pettersson

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till upprättandet av en “global offentlig myndighet” och en ”central världsbank” som ska styra över finansiella institutioner som har blivit förlegade och som ofta agerar ineffektivt i hanteringen av kriser.

Text och bearbetning: Peter Pettersson | Bildkälla

Detta dokument från Vatikanens departement för rättvisa och fred, torde vara som musik i öronen på “Occupy Wall Street”-demonstranterna och andra liknande rörelser runt om i världen som kräver mer centralisering och överstatlighet för att komma till rätta med den ekonomiska tillbakagången, men också som ett olycksbådande omen för alla som ser detta som ännu ett tecken på en kommande maktfullkomlig världsregering.

Det 18-sidiga dokumentet,”Mot en reform av de internationella finansiella och monetära systemen inom ramen för en global myndighet”, är stundtals mycket specifik, och uppmanar till exempel till skatteåtgärder vad gäller finansiella transaktioner.

“Den ekonomiska och finansiella krisen som världen går igenom uppmanar alla, individer och folk, att ingående granska de principer och de kulturella och moraliska värderingar som ligger till grund för social samexistens”, står det i dokumentet.

Dokumentet fördömer det man kallar “avgudadyrkan av marknaden” samt det “nyliberala tänkandet” som det menar enbart tittar på tekniska lösningar på ekonomiska problem.

“I själva verket har krisen visat upp beteenden som till exempel själviskhet, kollektiv girighet och hamstring av varor i en stor skala”, påpekar dokumentet, och tillägger att världens ekonomi kräver en “solidarisk etik” bland rika och fattiga nationer.

“Om man inte hittar lösningar till de olika formerna av orättvisa, kommer de negativa effekterna som kommer att följa på den sociala, politiska och ekonomiska nivån att vara ämnade att skapa ett klimat av växande fientlighet och även våld, något som slutligen kommer att underminera själva grunden för demokratiska institutioner, även de som anses mest pålitliga”, står det i dokumentet.

Dokumentet uppmanar till upprättandet av “en överstatlig myndighet” med världsomfattande och “allmängiltig domsrätt” för att styra den ekonomiska politiken och beslut.

En sådan myndighet bör till en början ha FN som utgångspunkt, men senare bli självständig och tilldelas makt att se till att de utvecklade länderna inte får utöva “överdriven makt över de svagare länderna.”

Effektiva strukturer

I ett avsnitt som förklarar varför Vatikanen upplevde att en reform av den globala ekonomin var nödvändig, skriver man:

“I ekonomiska och finansiella frågor, kommer de mest betydande svårigheterna från avsaknaden av en effektiv uppsättning av strukturer som kan garantera, förutom ett system av styrning, ett styrelseorgan [system of government] för ekonomin och den internationella finansvärlden.”

Dokumentet menar att Internationella valutafonden (IMF) inte längre har makt eller förmåga att stabilisera världens finanser genom att reglera den övergripande penningmängden och att den inte längre kan ”övervaka den mängd kreditrisker som systemet tar på sig”.

Vad världen behöver, enligt Vatikanen, är ett “minsta gemensamt regelverk för att hantera den globala finansiella marknaden” och “någon form av global monetär ledning”, och fortsätter genom att hävda att ”man i själva verket kan se ett växande krav på ett organ som ska utföra funktionerna hos en slags ’central världsbank’ som reglerar flödet och systemet av penninghandel liknande de nationella centralbankerna”.

Dokumentet, som presenterades på en presskonferens den 24 oktober, medgav att en sådan förändring skulle ta år att få på plats och att den med nödvändighet skulle möta motstånd.

I sann globalistisk och centralistisk anda, något som självklart Vatikanen och den katolska kyrkan har mångtusenårig erfarenhet av, slår dokumentet också fast att:

“Naturligtvis kommer denna förändring att göras på bekostnad av en successiv och balanserad överföring av en del av varje lands befogenheter till en världsmyndighet och till regionala myndigheter, men detta är nödvändigt i en tid då dynamiken i det mänskliga samhället och ekonomin och utvecklingen av teknik överskrider gränser, som i själva verket redan är mycket eroderade i en globaliserad värld.”

Källa: Reuters


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq