Vatikanen manar till upprättandet av en ”central världsbank”

publicerad 29 oktober 2011
- av Peter Pettersson

I ett dokument från den 24 oktober, manar Vatikanen till upprättandet av en “global offentlig myndighet” och en ”central världsbank” som ska styra över finansiella institutioner som har blivit förlegade och som ofta agerar ineffektivt i hanteringen av kriser.

Text och bearbetning: Peter Pettersson | Bildkälla

Detta dokument från Vatikanens departement för rättvisa och fred, torde vara som musik i öronen på “Occupy Wall Street”-demonstranterna och andra liknande rörelser runt om i världen som kräver mer centralisering och överstatlighet för att komma till rätta med den ekonomiska tillbakagången, men också som ett olycksbådande omen för alla som ser detta som ännu ett tecken på en kommande maktfullkomlig världsregering.

Det 18-sidiga dokumentet,”Mot en reform av de internationella finansiella och monetära systemen inom ramen för en global myndighet”, är stundtals mycket specifik, och uppmanar till exempel till skatteåtgärder vad gäller finansiella transaktioner.

“Den ekonomiska och finansiella krisen som världen går igenom uppmanar alla, individer och folk, att ingående granska de principer och de kulturella och moraliska värderingar som ligger till grund för social samexistens”, står det i dokumentet.

Dokumentet fördömer det man kallar “avgudadyrkan av marknaden” samt det “nyliberala tänkandet” som det menar enbart tittar på tekniska lösningar på ekonomiska problem.

“I själva verket har krisen visat upp beteenden som till exempel själviskhet, kollektiv girighet och hamstring av varor i en stor skala”, påpekar dokumentet, och tillägger att världens ekonomi kräver en “solidarisk etik” bland rika och fattiga nationer.

“Om man inte hittar lösningar till de olika formerna av orättvisa, kommer de negativa effekterna som kommer att följa på den sociala, politiska och ekonomiska nivån att vara ämnade att skapa ett klimat av växande fientlighet och även våld, något som slutligen kommer att underminera själva grunden för demokratiska institutioner, även de som anses mest pålitliga”, står det i dokumentet.

Dokumentet uppmanar till upprättandet av “en överstatlig myndighet” med världsomfattande och “allmängiltig domsrätt” för att styra den ekonomiska politiken och beslut.

En sådan myndighet bör till en början ha FN som utgångspunkt, men senare bli självständig och tilldelas makt att se till att de utvecklade länderna inte får utöva “överdriven makt över de svagare länderna.”

Effektiva strukturer

I ett avsnitt som förklarar varför Vatikanen upplevde att en reform av den globala ekonomin var nödvändig, skriver man:

“I ekonomiska och finansiella frågor, kommer de mest betydande svårigheterna från avsaknaden av en effektiv uppsättning av strukturer som kan garantera, förutom ett system av styrning, ett styrelseorgan [system of government] för ekonomin och den internationella finansvärlden.”

Dokumentet menar att Internationella valutafonden (IMF) inte längre har makt eller förmåga att stabilisera världens finanser genom att reglera den övergripande penningmängden och att den inte längre kan ”övervaka den mängd kreditrisker som systemet tar på sig”.

Vad världen behöver, enligt Vatikanen, är ett “minsta gemensamt regelverk för att hantera den globala finansiella marknaden” och “någon form av global monetär ledning”, och fortsätter genom att hävda att ”man i själva verket kan se ett växande krav på ett organ som ska utföra funktionerna hos en slags ’central världsbank’ som reglerar flödet och systemet av penninghandel liknande de nationella centralbankerna”.

Dokumentet, som presenterades på en presskonferens den 24 oktober, medgav att en sådan förändring skulle ta år att få på plats och att den med nödvändighet skulle möta motstånd.

I sann globalistisk och centralistisk anda, något som självklart Vatikanen och den katolska kyrkan har mångtusenårig erfarenhet av, slår dokumentet också fast att:

“Naturligtvis kommer denna förändring att göras på bekostnad av en successiv och balanserad överföring av en del av varje lands befogenheter till en världsmyndighet och till regionala myndigheter, men detta är nödvändigt i en tid då dynamiken i det mänskliga samhället och ekonomin och utvecklingen av teknik överskrider gränser, som i själva verket redan är mycket eroderade i en globaliserad värld.”

Källa: Reuters


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Amema: Instämmer.
  Att notera är att katolska kyrkan uppstod ur romarriket, efter att dessa förgäves sökt utplåna alla Jesus-anhängare från jordens yta. Smartare var att att övergå till konceptet ”if you can’t beat them, join them”.

  Men ett problem var att för romarna var kejsaren redan Gud på jorden, hans totala makt fick man inte ifrågasätta. Jesus å andra sidan sade att Gud är inom oss, nåbar för vem som helst.
  Då utfärdade kyrkan en bulla som proklamerade alla individuella försök att följa Jesus’ väg som kätteri. Jesus kan bara nås via hans ställföreträdare på jorden. På så vis, genom att placera sig själva mellan individen och dennes Gud, åtnjöt kyrkan en oerhörd makt.

  Detta är hierarkiernas urmoder: respekten (rädslan) för en yttre, dömande entitet (det behöver inte vara Gud). Ur denna mekanism kommer hela konceptet med bättre och sämre människor. Och det är inte Gud man är rädd för, utan människor som vill vara bättre än andra, och rentav vara Gud!

  Vilket visar att det egentligen inte spelar någon roll vem eller vad den befallande entiteten (toppen av pyramiden) är för folkets vidommande. Det här är det kusliga: den befallande entiteten är utbytbar; och andra hierarkier av centraliserande natur, som alla diktaturer (kommunism, fascism etc) är bara varianter av samma sak, de använder samma grundmatris.
  Det betyder att det inte är någon egentlig skillnad heller på vetenskapliga pyramider och religiösa dito. Bägge åtlyder blint mänsklig auktoritet som sitter på toppen och vill bevara sin makt. Det är intressant att se hur dagens problem med materialistisk vetenskap, och dess arrogans och maktfullkomlighet, inte alls sklijer sig nämnvärt från Jesus konflikt med fariséerna och de skriftlärde. Samma sak: en elit som bestämt vad som ska vara verklighet och vad som inte ska vara det.

 • Hierarkismen i ett nötskal. När inte många små hierarkier – som är hur lätta som helst att kapa – räcker för att “skänka ekonomisk stabilitet” så blir det hierarkiska svaret att vi behöver ännu pyramidalare lösningar. Och att det är katolska kyrkan som lägger förslaget offentligt får mig bara att tro att Santos Bonacci har mer rätt än man kan ana. Han pekar på tre bullor från medeltiden där påvar har meddelat mänskligheten att Vatikanen äger Jorden samt är alla människors rätta diktator eftersom Jesus är Jordens kung och Påven hans ställföreträdare på Jorden. Sålunda äger Vatikanen hela Jorden med alla dess resurser och invånare, och Påven är allas vår Kung. Med en sån här lösning kan de segla upp och sluta låtsas vara snälla.

 • Hur är läget, ruben? Jag gick och la mig igår, efter min senaste kommentar; nu när jag öppnar upp här igen, så ger dina kommentarer mig intryck av att du går igenom någonting.
  Såg du nåt av Walter Veiths grejer?
  Jag borde kanske ha varnat, för det är starka saker, kanske även för folk som hittat till detta forum.
  Så oavsett om du såg nåt av det eller inte (eller tänker se det) kan det kanske vara på sin plats att lägga fram lite mer om Walter Veith.

  Jag tror absolut att han har en del poänger i det han säger. Han är en fd evolutionist (vetenskapsman, professor i zoologi) som gick över till kreationism. Han är numera 7:e dagsadventist, och som sådan har han upphöjt Bibeln till det Definitiva Dokumentet. Han är en gudabenådad talare, mycket intelligent men ändå rätt så bokstavstroende, det här märker man efter att ha sett ett antal av de videor han ger.

  7:e dagsadventister tror bokstavligen att Jesus ska komma tillbaka på den Yttersta Dagen under stort rabalder. Det bör man veta. Och trots att Veith underminerar Katolska kyrkans doktriner, så är han själv ännu fast i dem. Han betecknar Buddhism och andra religioner – som Gnoscicism – som hedendom, rentav hädelse, och förnekar reinkarnation. Och detta är ju verkligen att beteckna som katolska tillägg. Så jag tar Veith med en nypa salt, även om jag ser på hans grejer med intresse. Men jag inser vilken e-n-o-r-m hjärntvätt Katolska kyrkan utsatt hela mänskligheten – och alltså Veith själv – för.

 • Jag blir helt enkelt förbannad! Vem ger en sån fruknasvärd insikt?
  Eller är den så illa?

  ”Om man inte hittar lösningar till de olika formerna av orättvisa, kommer de negativa effekterna som kommer att följa på den sociala, politiska och ekonomiska nivån att vara ämnade att skapa ett klimat av växande fientlighet och även våld, något som slutligen kommer att underminera själva grunden för demokratiska institutioner, även de som anses mest pålitliga”, står det i dokumentet.

 • Inte helt säker.
  Är benägen hålla med dej Perra J!
  Har svårt förstå vad det innebär. De har en bra agenda och förklaring, men undrar om man blir lurad?
  Kanske du har rätt med ulven i fårakläder.

  ”Om man inte hittar lösningar till de olika formerna av orättvisa, kommer de negativa effekterna som kommer att följa på den sociala, politiska och ekonomiska nivån att vara ämnade att skapa ett klimat av växande fientlighet och även våld, något som slutligen kommer att underminera själva grunden för demokratiska institutioner, även de som anses mest pålitliga”, står det i dokumentet.

  Jag känner en olustig känsla här…
  Men det kanke inte ens är sant?
  /mvh

  • Man bör förstå vilken makt Katolska Kyrkan har.
   Men kyrkan är ett ansikte utåt, för de “oinvigda”. Det finns ett inre ansikte också, som definitivt kan ge ännu mera känslor av olust. Bakom kyrkan finner vi frimureriet, och Jesuitorden (de grundade frimureriet). Påven har en chef över sig: “the black pope”. Studera Walter Veiths videor i detta ämne. The man behind the mask, tex. Elller The Secret Behind Secret Societies…
   http://amazingdiscoveries.tv/c/1/Total%20Onslaught/

 • Är det någon som förstår vad det här betyder, eller förstår man bara alltför väl men vågar inte yppa något?
  Eller: tror man att vatikanen är en oskyldig liten relik från det förflutna, en garant bara, för den fromma kristna tron? Något som vårt civiliserade samhälle bara låtit vara?
  Att det här inte är nåt allvarligt, något som på som höjd bara angår de troende? Det tror inte jag.
  Detta är vad som kallas ulven i fårakläder. Och också det som kallas Antikrist. När påven får total global dominans (vilket är målet) stundar en svår tid för varenda levande organism på den här planeten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *