Hans Iwan Bratt, Edzard Ernst och Årets Förvillare

publicerad 27 november 2011
- av Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)

Robert Hahn skriver om "humanisten" Hans Iwan Bratt, kommenterar Edzard Ernsts avgång och noterar att skämtsidan Årets Förvillare fått ny profil.

Hans Iwan Bratt

Jag brukar inte läsa ”humanisten” Hans Iwan Bratts blogg, men dök idag på den av en händelse. Där skriver han att jag missbrukar min ställning som professor genom att publicera blogginlägget Healing i sjukvården.

Den bloggen handlade om frikännandet av Jan Oleby, den pensionerade läkaren som praktiserar healing på fritiden. När jag skrev just den bloggen vinnlade jag mig om att rapportera och referera en nyhet som jag då inte sett publicerad någonstans. Inga egentliga åsikter alls, således, förutom en försiktig tolkning av rättsläget. Jag skrev inte ens om jag tyckte frikännandet var bra eller dåligt.

Ändå menar Bratt sålunda att artikeln är ett missbruk min ställning som offentliganställd. Han ropar på hårdare lagstiftning! Nog visste jag sedan tidigare att Bratt endast accepterar ateister såsom narkosläkare och kanske även som offentliganställda. Alla troende bör avskedas. En så här märklig tolkning av vad som är missbruk av tjänsteställning får mig att förstå att Bratt är en belastning både för Humanisterrna och folkpartiet.  Han är minst av allt trovärdig.

Edzard Ernst

På min blogg refererade jag redan förra året till Edzard Ernsts verksamhet. Denne forskare, som numera bor i England, har haft en professur i alternativmedicin och publicerat ett stort antal meta-analyser av alternativa behandlingars effektivitet. Kort sagt har han varit negativ till nästan allt. Det må vara hänt, om hans analyser nu är vetenskapligt vettiga och neutralt hållna. Så har dock inte varit fallet.

I sina meta-analyser har Ernst regelmässigt exkluderat (bortsett från) 95-98% av materialet och ändå antytt att det speglar helheten. Han har bara analyserat randomiserade kliniska prövningar och inte brytt sig om observationsstudier. När de få kvarvarande studier som han faktiskt räknat på visat att den alternativa behandlingen är statistiskt bättre än placebo har han ändå inte dragit den slutsatsen.

När jag läste hans "meta-analys" av homeopati från 2002 (se tidigare bloggar) blev jag direkt upprörd - det han sysslade med var direkt förvanskning av kunskapsläget. Ernsts egna gissningsbetonade analyser med stöd av en enkel regressionsmodell upphöjdes till sanning medan den korrekta uträkningen gömdes undan.

Jag har faktiskt aldrig skådat en så uppenbart biased forskare. Ibland, kära läsare, tycker jag faktiskt att allmänheten tror alldeles för mycket på vetenskapsmännen. Alla är inte så neutrala utan vill gärna bevisa sin egen trosuppfattning. Nåväl, Ernst är ingen fuskare men tendentiös och, enligt min bedömning, på gränsen till skojare. Det han skriver om alternativmedicin bör lämnas utan avseende.

Jag har nu förstått att Edzard Ernst redan i somras lämnade sin tjänst som professor i alternativmedicin. Uppenbarligen har myndigheter hotat att lägga ner verksamheten vid hans forskningsinstitut om Ernst satt kvar, varvid han sade upp sig. Jag har hört detta av kollegor men nyligen även läst det på Torbjörn Sasserssons Internet-tidning Newsvoice.
Forskarvärlden behöver seriöst arbetande personer som är verksamma med att utvärdera och studera alternativa behandlingsmetoder. Jag hoppas att vi i framtiden skall få lyssna till sådana som förtjänar att lyssnas på i kraft av vetenskaplig skicklighet och avsaknad av förutfattade meningar.

Årets Förvillare

Den negativa utmärkelsen ”Årets förvillare” har i sedan länge utdelats av föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) i slutet av december varje år. Denna smutskastningshistoria har skadat människor och fått dem att t o m fundera på självmord. Att det är så illa vet jag efter att ha pratat med flera av dem för att förtydliga vad VoF är och vilka ideal de står för.

Jag har varit kritisk till utmärkelsen då jag menar att den är ämnad att skrämma och skada istället för att stimulera till växande. För mig är det märkligt att tidningarna som publicerar VoF pressrelease om förvillarutmärkelsen inte förstår ett helt förlegat sätt att försöka gynna vetenskaplig mognad. Skeptikernas yttersta syfte är förstås att göra sig själva kända på andras bekostnad. Just därför väljer man gärna kändisar som måltavlor, för då blir man ännu mer känd på affären. Känd genom association, det är ju så Nobelpriset blivit stort. Vilken medicinsk forskare skulle inte vilja få samma pris som de som upptäckte röntgenstrålningen, penicillinet eller den genetiska koden?

En eller flera motståndare till priset hittade under förra hösten på ett ett komiskt sätt att avdramatisera utmärkelsen  hela genom att öppna skojsajten ÅretsFörvillare.nu. Där återfanns endast medlemmar ur VoFs styrelse som kandidater till ett ”alternativt förvillarpris”. Jag fick många goda skratt när jag läste den här sajten.

En oväntad biverkan vad att de som sökte på Google för att informera sig om VoFs utmärkelse nu fick det rätt svårt. Läste man exakt vad som stod i Googles texter var det förstås möjligt att genomskåda vilken utmärkelse som var den rätta, men för den ouppmärksamme blev det plötsligt rätt knepigt att inte själv bli förvillad.

Medlemmarna i VoFs styrelse drabbades också av en hel del ”bad online reputation” vilken är exakt vad de skapat för andra människor. Många kallar sådant karma - det du utsätter andra för blir du förr eller senare utsatt för själv. Det är först när man drabbas själv som man förstår vad man utsatt andra för.

Skojsajtens nya karaktär

När jag tittar på skojsajten idag så har den ändrat karaktär. Man framhåller att detta är folkets röst, dvs. vem som helst får nominera och även rösta. Därför är det inte längre VoFs styrelsemedlemmar som nominerats utan helt andra personer. Jag finner dock att flertalet under en längre tid haft när samarbete med eller öppet sympatiserat med och skyddat VoFs intressen.

Du kan läsa mer om kandidaterna på AretsFörvillares egen sajt. Peter Gudmundsson, rektor på KTH, har erhållit diarieförda protester mot att VoF använder högskolan som säte för sin verksamhet och sina möten. Gudmundsson anser dock att det inte är hans sak att bedöma. Men det är just rektors uppgift att bedöma om en sidoverksamhet är förtroendeskadlig.

Christer Sturmark har kapat ordet Humanist i sin förenings titulatur men därefter givit den ett extremistiskt innehåll. Det är precis vad VoF gjort – man stoppar in ordet ”vetenskap” för att ge sken av att uppsåtet är ärligt. Tvärtom är föreningen inte alls särskilt vetenskaplig. Att göra så här är en smart kupp, men är förstås ämnat att just förvilla allmänheten om vad som döljer sig bakom orden.

En mer överraskande kandidat är Martin Ingvar, som numera är dekanus för forskning på Karolinska institutet. De senaste åren har han förestått Osher Center som tagit emot 43 miljoner i en donation från svensk-amerikanskan Osher för att bedriva forskning kring alternativmedicin. Ingvar har dock väsentligen använt pengarna för att fortsätta sin tidigare forskning kring hjärnans funktioner och endast en bråkdel har gått till det ursprungliga syftet med donationen.

Osher Center var  tidigt öppna med sin inriktning, som stod att läsa på centrets hemsida. Där framgick att endast en liten del av donationspengarna skulle användas till att undersöka hur effektiva alternativmedicinska behandlingar är. Istället ville man ta reda på varför folk tror på sån´t här.

Det är i och för sig helt klart att föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) utsatte Karolinska institutet för en intensiv lobbying när centret skulle inrättas. Man drev också sina intressen i media (se artikeln här) varvid prorektor Hans Forssberg  svarade som om man verkligen tänkte använda Osher-pengarna till att utvärdera alternativmedicinska metoder med forskning (och inte bara med ord).

Det finns mycket att säga om alla de nominerade till förvillarutmärkelsen. Men du får läsa mer om dem på andra Internetsidor och framför allt på Årets Förvillare. Jag uppmanar dig att använda din rösträtt till att rösta!