Länder som förespråkar vaccination tenderar ha högre spädbarnsdödlighet

publicerad 28 november 2011
- Peter Pettersson
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

I en artikel i den medicinska tidskriften Human & Experimental Toxicology från september 2011 visar Neil Z Miller och Gary S Goldman att det finns en tendens att länder som föreskriver fler vaccindoser för barn upp till 1 år har högre spädbarnsdödlighet än andra länder.

Text och bearbetning: Peter Pettersson, Anarchos.se | Bild: Vaccinspruta – Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

Även om de konventionella och dominerande medierna inte gärna skriver om detta, är det ett faktum att all typ av vaccinering innebär en hälsorisk, oavsett om man tror på vaccinationens förebyggande förmåga eller ej, och då inte minst för barn och spädbarn som ännu inte har ett fullt utvecklat immunsystem. Att denna hälsorisk skulle kunna inkludera plötslig spädbarnsdöd och andra typer av dödsfall är det nog få som vill tänka och tro på.

Trots det finns det ett antal rapporter och studier som tyder på att det kan finnas ett samband mellan vaccinering och plötslig spädbarnsdöd, och nu visar Miller och Goldman i sin artikel att det finns en statistisk tendens att spädbarnsdödligheten är högre i de länder som föreskriver flest vaccindoser för barn upp till 1 år.

Som ett exempel på detta kan nämnas USA, som ofta betraktas som ett av världens mest utvecklade länder, både socialt och ekonomiskt, vilket vanligtvis också anses innebära en låg spädbarnsdödlighet. Men på listan över länder med lägst spädbarnsdödlighet i världen, hamnade USA år 2009 bara på 34:e plats med i genomsnitt 6,22 döda under det första levnadsåret per 1000 levande födda.

Detta kan vid första anblicken verka motsägelsefullt, inte minst med tanke på att USA är det land som avsätter mest pengar per person i världen på hälso- och sjukvård. Men enligt Miller och Goldman skulle nu alltså denna synbara motsägelse kunna bero på och förklaras med, åtminstone delvis, att man i USA föreskriver 26 vaccindoser för barn upp till 1 år – det högsta antalet doser i världen.

Som jämförelse kan nämnas att Sverige befann sig på andra plats vad gäller lägst spädbarnsdödlighet i världen (2,75 döda per 1000 levande födda), samtidigt som Socialstyrelsens vaccinationsprogram föreskriver att vi i Sverige ”bara” ska ge våra barn 12 vaccindoser upp till 1 år.

En annan slutsats som denna studie indirekt visar på är att låg spädbarnsdödlighet inte med nödvändighet förutsätter vaccinering, utan att det i stället är god hygien, tillgång till rent vatten, bra näring och grundläggande hälso- och sjukvård, som är avgörande för en låg spädbarnsdödlighet. Två exempel på detta, menar Miller och Goldman, är utvecklingsländerna Gambia och Mongoliet som båda har en täckningsgrad vad gäller barnvaccinering på över 90 %, men som ändå har en spädbarnsdödlighet på i genomsnitt 68,8 respektive 39,9 döda per 1000 levande födda.

Text och bearbetning: Peter Pettersson, Anarchos.se

Källa: www.ncbi.nlm.nih.gov

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *