Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Svar till Hans Iwan Bratt

publicerad 21 november 2011
- Börje Peratt
Börje Peratt

Under lång tid har jag varit lyckligt förskonad från nätattacker men sedan jag började undersöka skeptikerna som jag numera kallar antihumanister så har det blivit ett par intressanta påhopp. Dessa antihumanister har i huvudsak två systerorganisationer som bas. Det är ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF) och Humanister (Sturmarkisterna).

Text: Börje Peratt, 2011-11-20 | Svar till Hans-Iwan Bratts artikel

Anledningen till namnet sturmarkisterna är därför att det leds och domineras av Christer Sturmark. Jag kallade dem först sturmarkhumanisterna men en kommentar på en artikel förkortade det till sturmarkisterna vilket jag finner genialt. De är inte humanister och bör namnges på ett mer beskrivande sätt. Jag har skrivit en del artiklar på Newsmill om deras agerande och funnit att de har en agenda som är allt annat än humanistisk eller vetenskaplig.

Sedan internet blev vardagens kommunikationsmedium har dessa antihumanister utvecklat en taktik som omfattar förtal genom ryktesspridning, mobbning av oliktänkande och direkta kränkningar där man på chatforum hetsar varandra om vem som kan säga värst saker om andra.

De man utser till offer behöver inte själva ha sagt eller gjort något illa eller dumt. Det räcker med att de har ett intresse eller arbetar med något som antihumanister vill förbjuda dem att göra.

Hans Iwan Bratt tillhör dem som påstår sig vara humanist och liberal men som istället uppvisar alla tecken på att vara antihumanist och allt annat än liberal.

Hur ska man beteckna en man som utan att ha någon akademisk examen inom psykologi på nätet diagnosticerar namngivna personer med grava psykiska sjukdomar.

Hans Iwan Bratt tillhör även Folkpartiet. Om man granskar folkpartiets definition av liberalism står i inledningen i deras manifest inför 2010 års val:

”Vi har stått upp för individens frihet och varje människas rätt att själv välja vilken gud som hon vill tro på samt rätten att inte tro alls.”

Detta är inte Bratts eller antihumanisternas manifest. Tvärtom de angriper alla som inte är ateister. Någon rad längre ned i manifestet står:

”På den internationella scenen har liberaler alltid stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter och aldrig tjusats av förtryckarideologier.”

En undran blir då om dessa tjusiga ord endast avser den internationella scenen men här hemma i Sverige gäller motsatsen. Här hemma har vi folkpartisten Hans Iwan Bratt som förnedrar mänskliga rättigheter och ägnar sig åt förtryckarideologi.

Typiskt för denna sort är att man inte har kunskap men fördomar och anser att detta räcker. På sin blogg skriver Hans Iwan Bratt angående homeopati:

”Själva den homeopatiska ”medicinen” är i sig helt verkningslös – utom möjligen för den som har svår törst – eftersom den består av vanligt vatten. Du undrar om jag provat? Ja, jag har druckit vatten. Annars åtar jag mig inte att pröva de mängder av behandlingar som medicinskt okunniga föreslår.”

Bratt tillstår således att han saknar kunskap och erfarenhet ändå talar han nedsättande om såväl homeopati som dem som använder det.

I sin attack på mig när det gäller en anonym bloggare refererar han till mig och att det är jag som skrivit fast han inte vet vem som ligger bakom bloggen. Men han anser sig ha säkra källor. Även här ser vi hur mobbare och ryktesspridare fungerar. Hans favoritmening då han blir kritiserad är ”att ta lösryckta meningar ur sitt sammanhang”. Ja Hans Iwan Bratt även om man skulle citera hela hans text så blir det lösryckt och utan sammanhang.

Kan man då avfärda Hans Iwan Bratt som en gammal och bitter högerreaktionär. Han tillhör dem som sprider illvilja och osunda värderingar, absolut men han vill också rensa i rabatten och sätta lyktan på vissa tvivelaktiga aktörer inom religion och hälsa. Här påminner kluvenheten om Christer Sturmark.

Jag tror att de båda vill eftersträva en bättre värld men de är så besatta av sina vanföreställningar att de för länge sedan lämnat förmågan till att objektivt sätta sig in i en konstruktiv förändringsprocess. Man kan hävda att det är vetenskapens uppgift och dessa fanatiker saknar den etik och kompetens som vetenskap kräver.

De tillstår inte människans sin egen önskan och drivkraft. De tillstår inte människan intelligensen att utvecklas och dra sina egna slutsatser. De vill istället att alla ska tycka och göra som de. Det är diktatur och utifrån detta perspektiv representerar de en farlig tendens.

Text: Börje Peratt


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq