Terry Evans ett framgångsrikt medium

23

Terry Evans,   Borje Peratt

REPLIK: En tendensiös artikel om Terry Evans i Aftonbladet: “Pratar med andar – tjänar 60 000 per kväll” uppmärksammade TV-journalisten Börje Peratt på att en drevjournalistik iscensatts av föreningen VoF (Vetenskap & Folkbildning). Efter att ha blivit förföljd och attackerad under lång tid sände Terry ett meddelande till journalister och bjöd in dem att prata med honom. Börje Peratt besvarade detta och gjorde en intervju.

Text: Börje Peratt

Terry mötte mig med orden:

”Äntligen har någon visat tillräckligt mod att möta mig över en kopp kaffe.”

Frågan i Aftonbladetartikeln gäller inte bara andlighet utan om man kan man tjäna pengar på personlig utveckling. Ja, några av de mest internationellt framgångsrika personerna arbetar med självförverkligande och andlighet. Oprah är väl den mest kända. Hennes företag omsätter miljarder.

Terry Evans immigrerade från England då vänner här i Sverige fann hans begåvning extraordinär. Och i början tjänade andra pengar på att sälja hans event och kurser. 2005 fann han en nedlagd skola i Bergslagen som han beslöt att köpa och renovera. I den romantiska drömmen om att skapa ett utbildningsforum inom kreativitet. Han bestämde sig snabbt för att enbart arbeta med vita pengar. Det är positiva medel. Och han anlitade lokala människor i en byggd som annars inte kunde erbjuda särskilt många arbetsplatser.

Terry EvansInom några år har 20-talet människor jobbat för honom. Renoveringen kostade långt mer än han från början anat. Han fick eller tog inga bidrag från något håll. Som den entreprenör han är valde han istället att lägga intjänade medel på renoveringarna och anställde folk. Samtidigt har han gjort en stor del av arbetet runt gården själv. Ekonomin har hela tiden varit öppen och den som kollar ratsit finner en exemplarisk bokföring.

Idag har hans två företag 8 anställda i en verksamhet där Terry är engagerad dygnet runt. Alla som vet något om företagsamhet inser att omkostnaderna för kurser och event går till fasta utgifter, kringarbete lokaler, resor, information mm och en ytterst begränsad del går till den personliga lönen. Låt oss ta ett räkneexempel. 60 000 kr för ett event. Efter alla utgifter återstår som bäst en tredjedel, 20 000 som går till företaget. Därifrån betalas sedan Terrys och alla andras lön. Om vi jämför med medelintäkten för talare så ligger det bra mycket under snittet.

Större delen av Terrys officiella arbete är utbildning och en mindre del men viktig är det som kallas mediala sessioner.

”Hur kan Karin Ahlborg i Aftonbladet beskriva min publik som känslomässigt instabil utan att kunna tänka själva. Det är att förödmjuka personer som kommer från alla delar av samhället.”

”Ahlborg har aldrig försökt prata med mig! Går hon enbart på hörsägen? Gör hon ingen elementär research? Tar hon inte reda på fakta?”

Mest känd är annars Terry för sin medverkan i TV4 serien ”Det Okända”. Från dessa program har de som attackerat honom lyckats läsa in att hans verksamhet kan avslöjas som cold reading. Med min bakgrund som beteendevetare och en akademisk examen i psykologi kan jag konstatera att under de former som Terry Evans uppträder är det omöjligt att karaktärisera dem som cold reading och att göra det från TV-program avslöjar kritikerna som okunniga.

Om vi beskriver en storseans så står Terry på en upplyst scen och mestadels ligger publiken i en svagare upplyst salong. Här sitter människor bakom och döljer varandra. I denna massa kommunicerar således Terry i praktiken med olika grupper i en stor publik. Han kan inte alltid urskilja vem som är föremålet och måste därför välja ut några stycken. Cold reading är då uteslutet. Den som påstår detta är outbildad och saknar kompetens om förhållandena.

Skeptiker är drivna av fördomar och ointresserade av att försöka förstå. De har ju redan bestämt att andevärlden är ett påhitt. Hur ska de då någonsin kunna utforska ett fenomen där ett medium diskuterar med andra sidan? Har man en seriös vetenskaplig eller journalistisk grund så tar man reda på fakta. De som kritiserar detta har möjligen smugit sig in på en session, inte betalat för sig och smyger sedan ut innan sessionen är slut.

De sitter längst bak i salongen där de ser som sämst men har ändå bestämda uppfattningar om vad som försiggår. Deras halvblinda intryck förs vidare av journalister som inte heller har träffat Terry trots att han inviterat dem. Den sortens dömanden kan jämföras med en domstol som aldrig släpper fram den anklagade eller låter någon vittna. De hänger den de dömt på förhand i närmaste träd.

”Det enda jag vill är att i enlighet med mänskliga rättigheterna få följa min inre röst att leva mitt liv, samla de som är intresserade av andlighet, göra det jag tror på och bidra till min egen och andras utveckling”

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 19: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Dessa mänskliga rättigheter kränks varje dag av VoF (Vetenskap & Folkbildning) och dess anhängare i en sådan omfattning att de för länge sedan passerat förtal och grova kränkningar. Att en officiell tidnings egen journalist demonterar alla krav på journalistik och för ryktesspridning vidare är mest avslöjande för Aftonbladet. Jo, förresten Aftonbladet erbjöds att föra in artikeln svarade så här:

“Hej, vi är inte intresserade.”

Text: Börje Peratt


Terrys Evans arbete som medium

Terry Evans kursgård och hemsida

Terry Evans blogg

Terry Evans i “Det Okända”

Terry Evans på Facebook: Terry Evans vänner

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
23 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Admin
Admin
Gäst
13 december 2011 kl 18:57

Diskussionen fortsätter på Terry Evans Facebook sida. Obs endast för vänliga personer:

https://www.facebook.com/pages/Terry-Evans-V%C3%A4nner/146780455344132

Börje Peratt
Gäst
13 december 2011 kl 18:27

Man kan fråga sig hur meningsfull en diskussion är med Vofare som anser sig har rätt att kalla vem de vill för bedragare utan att ha bevis för det annat än sin egen skepticism och trosuppfattning.
De tycks inte ens förstå vilka moraliska, samhälleliga, sociala och juridiska övertramp de begår.
De placerar bevisbördan på den de angriper istället för att göra som vanliga respektabla människor gör, undersöka förhållanden och försöka bistå varandra. Deras fördomar och angrepp är enligt dem giltiga och försvarliga hur grova feltramp de än gör.

I den humanistiska världen är alla åsikter, all vetenskap, alla vägar valida. Det är i den fyrkantiga VoF världen som det bedrivs förföljelser av livsåskådning och åsikter. I Humanismens värld undersöker, prövar man och berikar man. I VoF världen slår man ner, begränsar och förödmjukar. I den humanistiska världen överlåter man ansvaret på individen. I VoF världen tar VoF ansvaret för individ och sanning. VoF saknar visioner, utom möjligen förhoppningen om ett övervakningssamhälle som i George Orwell 1984.

Vi bör kliva på tåget som leder till humanism och kunskap och det tåget innehåller inte Sturmarks Humanister som tillsammans med VoF sitter på det skenande antihumanistiska loket.

Admin
Admin
Gäst
Reply to  Börje Peratt
13 december 2011 kl 18:50

VoF och skeptikerna kan inte avgöra om det finns andar eller inte eftersom de inte bedriver forskning utan endast opinionsbildning dvs de tycker något och vill sedan att andra ska tycka likadant.

Det finns inga bevis att andar inte finns. Det finns däremot observationer på att andar finns. Det kan dessutom ingå i en världsåskådning att andar finns, vilket är en mänsklig rättighet. Det finns inget som säger att det är otillåtet att tro på andar, eller att kommunicera med påstådda andar, att sälja andekommunikation som en tjänst eller att köpa tjänster från någon som säger sig kommunicera med andar.

Vem har bevisbördan? Det beror på vilken tes man har, antar jag. Har man tesen att andar finns får man försöka bevisa för den intresserade att andar finns. Och det finns många som känner sig nöjda med bevisen i personliga sittningar/readings. Har man tesen att andar inte finns har denne skyldigheten att bevisa det.

Hur VoF och skeptikerna än vänder på sig har de fortfarande inte rätten att leka åsiktspolis och och att döma folk. Om någon har starka personliga behov av att kalla en annan person för bedragare måste denne bevisa bedrägeriet, att andar inte finns. Några sådana bevis finns inte. Tvärtom ju mer forskning som bedrivs desto mer indikationer hittas på att andar kan finnas.

Med andra ord bör det största hotet mot VoF och skeptikerna inte vara Terry Evans utan forskningen på parapsykologi. VoF och skeptikerna har ofta valt att hata bägge, både kommunikatörerna och forskningen.

Christina
Christina
Gäst
13 december 2011 kl 17:54

Vill bara säga tack för en bra och intressant artikel! 🙂

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
13 december 2011 kl 17:43

Filip Söderholm “Jag anser att det han sysslar med borde klassas som bedrägeri. Det borde prövas i domstol. Berätta gärna varför jag har fel.” Du vill att Terry Evans personliga religiösa upplevelse ska prövas i domstol. Samtidigt som du har skrivit: “En personlig upplevelse kan man varken bevisa eller (rimligen) ifrågasätta, den diskussionen leder liksom ingen vart. Det är därför jag inte ifrågasätter någons personliga upplevelser.” Och det är ju uppenbarligen en lögn eftersom du vill att Terry Evans personliga religiösa upplevelser ska prövas i domstol, och det är i praktiken förtryck av hans religion och trosuppfattning. Du vill alltså anmäla Terry Evans på grund av hans religion. Terry Evans är helt öppen med att det han har är en personlig upplevelse av en andlig verklighet vilket då är en religiös upplevelse. Det är hans *personliga upplevelser* att han upplever andar och att de kommunicerar med honom, det är en *religiös upplevelse*. Precis som präster som upplever att Gud står i kontakt med dem, att de upplever en slags närvaro med Gud. Eller ta Carola Häggkvist som exempel, hon har pratat om att hon har upplevt Guds närvaro. Gud, änglar eller andar (“döda människor”) är samma område här och detta är religion. Människor som kommer till Terry Evans gör det för att de gör det egna fria valet att de vill lyssna på när han delger sin personliga religiösa upplevelse. Och du vill hindra dem från detta för du vill att Terry Evans religiositet prövas i domstol. Men eftersom religionsfrihet är inskriven i den svenska grundlagen så är det ett brott att förfölja människor på grund av sin religion. Att komma med påståendet att Terry Evans ska prövas i domstol, det är som att ställa de som talar i tungor inför rätta – och detta är religiös förföljelse och därmed också raka motsatsen till humanism. Att förfölja människor på grund av sina religiösa övertygelser eller upplevelser, det är inhumant men det är precis det som sker när man kallar Terry Evans för bedragare bara för att han delar med sig av sin personliga upplevelser och religiositet. Varje person får göra sitt eget val av vad de tror på och inte. Terry Evans tvingar inte någon att tro på hans religiösa upplevelse, och han säger att det är hans personliga upplevelse och hans tro. Han har inte framställt detta som en universiell sanning som gäller alla människor, utan han talar om… Read more »

anders s
anders s
Gäst
13 december 2011 kl 16:49

Lite läsning om VoF..:

“Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbidning (VoF) säger sig arbeta för god vetenskap. Dan Larhammar sitter i föreningens styrelse. På VoFs diskussionsforum framgår att de stödjer läkemedelsindustrin och slår mot etablissemangskritiker. På Vetenskapsrådets hemsida kallar sig Dan Larhammar för professor i neurovetenskap. I själva verket är han apotekare och professor i molekylär cellbiologi. ”

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/dan_larhammar_lierad_med_l%C3%A4kemedelsindustrin

“Dan Larhammar och hans dolda jäv”

http://blogg.passagen.se/millimetervagor/entry/dan_larhammrs_dolda_j%C3%A4v

Börje Peratt
Gäst
13 december 2011 kl 12:57

Skeptiker kränker Mänskliga rättgheterna dagligen.

Artikel 19: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att UTAN INGRIPANDE hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

UTAN INGRIPANDE… Det vi just nu kan följa är hur dessa antihumanister tränger in på “Terry Evans Vänner” och besudlar sidan med sina kommentarer om bedrägeri.
Taktiken är känd och genomarbetad. Det som är bra är att där kan man inte vara anonym. Och det väcker stor irritation att jag nu kan identifiera mobbarna och berätta om dem med namn. Ryktesspridare och skitsnackare vill ju ogärna bli avslöjade men jag kommer att hänga ut dem och informera om dem över allt. Vi ska vända detta antihumanisttåg med psykopatliknande passagerare.

Michael Karnerfors
Reply to  Börje Peratt
13 december 2011 kl 13:15

“Utan ingripande” är inte samma sak som “utan kritik”. Förlåt men det är rent löjeväckande – och ett demokratiskt ogiltigt – resonemang att hävda att kritik är samma sak som ett “ingripande” och därmed kränker mänskliga rättigheter. Tvärt om: det är en grundläggande(!) mänsklig rättighet att få kritisera. Det säger sig självt att det vore en yttrandefrihetsmässig mardröm om kritik skulle komma att räknas som förtal.

För övrigt skall noteras, i allt snack om förtal och liknande purkna motreaktioner, hur förtalspragrafen faktiskt ser ut:

“5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

Speciellt sista stycket är att notera: det är strunt samma hur pinsam och besvärande uppgifterna är för den kritiserade är, så länge det antingen är sanna eller att skälig grund för uppgifterna finns.

Michael Karnerfors
Gäst
13 december 2011 kl 09:59

VoF nämns inte ens i Aftonbladets artikel… hur kom nu de in i detta?

För övrigt gäller artikel 18 och 19 även VoF, vilket gör att de har full frihet att tycka och framföra sina åsikter om sådan här verksamhet. Att göra detta är på intet sätt något som inkräktar på Evans och andras mostvarande rättigheter.

Om du menar att art. 18 och 19 innebär “Ingen får någonsin kritisera”… heh… det är raka motsatsen till varför art. 18 och 19 existerar. Själva syftet med artiklarna är att alla skall kunna få höja sin röst mot vad de anser vara missförhållanden.

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
13 december 2011 kl 09:24

Att ifrågasätta det någon säger är inte på något sätt ens i närheten till att vara en kränkning av mänskliga rättigheter. Inte heller är det en kränkning av mänskliga rättigheter att anklaga någon för att vara bedragare. Jag har däremot full förståelse för att det kan vara jobbigt att bli anklagad för att vara bedragare, men det man gör då är ju att rentvå sig genom att visa att anklagelserna faktiskt inte stämmer. Att försöka utmåla anklagelsen som något fult eller omoraliskt vinner man ingen trovärdighet på.

Jag tror att du har missförstått något fundamentalt, eller så använder du avsiktligt en smutsig argumentationsteknik.

Ming
Ming
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 10:55

Min åsikt: BRA att belysa verksamheter som är suspekta utifrån alla vinklingar och vrår för att gemene man som är intresserad ska kunna bilda sig en EGEN uppfattning.
Detta låter sig dock inte göras fullt ut av journalister(tänker AF:s reportage) som redan bestämt sig för vilken sida av myntet de ämnar belysa…dock…detta är också en mänsklig rättighet…icke att förglömma då åsiktsfrihet råder i vårt land.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 12:28

Det är skillnad på att ifrågasätta och att förfölja. Det som sker mot Terry Evans är förföljelse och visar på att förföljarna inte respekterar tros- och religionsfriheten i Sverige. Att kalla Terry Evans bedragare på grund av hans personliga trosuppfattning och religiösa upplevelse (kontakt med andar är en religiös upplevelse och därmed räknas som religion), ja det är som att kalla präster i svenska kyrkan för bedragare när de delger kyrkobesökarna sin personliga religiösa upplevelse och kontakt med Gud. Terry gör ingen hemlighet av att det han delger andra är sin egen personliga upplevelse, så vari ligger bedrägeriet? Den som går till kyrkan för att lyssna på en präst gör det utifrån förförståelsen och intentionen att lyssna på en prästs personliga religiösa upplevelse, man kan alltså säga att det då är en underförstådd överenskommelse mellan prästen och besökarna i kyrkan, som besökaren i kyrkan går med på och därmed sker inget bedrägeri. Det är precis samma sätt med Terry Evans och de som besöker hans föreläsningar. Publiken kommer till honom för att lyssna på hans personliga upplevelser och berättelser om sin religiösa värld. Varje besökare får självfallet själv avgöra om den vill tro eller icke-tro på Terry Evans personliga religiösa upplevelse. Därmed är det heller inget bedrägeri som sker. Självfallet har Terry Evans rätt att berätta om sina personliga religiösa upplevelser, precis som svenska präster har rätt att uttrycka att de upplever Gud, tror på Gud eller har någon annan form av religiös upplevelse av Gud, utan att anklagas för bedrägeri. Religion handlar inte bedrägeri, det är en personlig trosuppfattning och personlig upplevelse. De som kallar personliga religiösa upplevelser för bedrägeri, de respekterar inte religionsfriheten som vi har i vårt land. Det skrivs inga spaltmetrar i tidningarna om vad biskopen tjänar och det skrivs heller inga spaltmetrar om att svenska kyrkan är en bedräglig statsfinanseriad kommersiell verksamhet där sörjande och på andra sätt utsatta människor luras, utnyttjas och blir beroende av prästen och kyrkan. Men det är vad som skrivs om Terry Evans. Och det är förföljelse! Terry Evans är en liten obetydlig person jämfört med svenska kyrkan. Om man nu tycker personliga religiösa upplevelser är bedrägeri och att människor inte ska få uttrycka eller föreläsa om sina personliga upplevelser av religion, varför då gå på den lille spelaren istället för den dominerande svenska kyrkan? Svenska kyrkan har t o m utbildningar och kurser för ungdomar, och om man tycker… Read more »

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 december 2011 kl 14:25

Visst är det skillnad på att ifrågasätta och förlöjliga, men varken det ena eller det andra utgör ett brott mot mänskliga rättigheter.

Det är klart att det kan kännas tråkigt att inte bli tagen på allvar, men det enda sättet att övertyga någon som uppfattar det man säger som vansinnigt, är att övertyga dem om att så inte är fallet. Att åberopa förtryck tjänar man ingenting på. Det framstår för mig som rent ut sagt smaklöst att kalla det för förtryck när en grupp människor har en annan åsikt än en annan, om man ser till det faktiska förtryck som existerar på många platser i världen. Fråga en nordkorean om han håller med dig om din definition av ordet förtryck. Kan vi inte bara enas om att det är okej att vara oense, och lämna anklagelserna om förtryck därhän?

Jag håller med dig om att präster också rimligen borde kunna kallas för bedragare, eftersom även de hävdar en massa saker som det inte finns belägg för. Åtminstone om de tar betalt för det och hävdar att det som sägs är sanning. Här diskuterar vi dock Terry Evans, och inte präster.

Självklart har folk rätt att komma och lyssna på Terry när han uppträder, jag har aldrig sagt eller antytt något annat. MEN, jag tycker det är en viktig vattendelare att han faktiskt tar betalt för att utföra en tjänst som han med största sannolikhet inte utför. Korten ska vara på bordet, och folk ska ha rätt att få veta vad de betalar för. Skillnaden mellan bedrägerier och stolligheter är att en bedragare skor sig på andras godtrogenhet. Det är inte schysst att ta pengar från människor i sorg med hjälp av falska påståenden.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 15:13

“Visst är det skillnad på att ifrågasätta och förlöjliga, men varken det ena eller det andra utgör ett brott mot mänskliga rättigheter.” Brottet är att pågående förföljas på grund av sin personliga upplevelse och religion, och Terry Evans förföljs på grund av sin religiösa upplevelse. “Det är klart att det kan kännas tråkigt att inte bli tagen på allvar, men det enda sättet att övertyga någon som uppfattar det man säger som vansinnigt, är att övertyga dem om att så inte är fallet.” Om man försöker övertyga andra om att ens religion är värd att tas på allvar och inte är vansinnig, då är det att missionera och det är inte vad Terry Evans ägnar sig åt eftersom han respekterar andra människors rätt till sin egen trosupplevelse och religiösa övertygelse. “Jag håller med dig om att präster också rimligen borde kunna kallas för bedragare, eftersom även de hävdar en massa saker som det inte finns belägg för.” Så varför hängs inte präster och svenska kyrkan ut i svensk massmedia a’la Aftonbladet, varför ingen kritisk granskning av vad biskopen tjänar i månaden? “Åtminstone om de tar betalt för det och hävdar att det som sägs är sanning.” Prästerna i svenska kyrkan finansieras via skattemedel från svenska folket, det är alltså en kommersiell verksamhet där prästerna får lön för sitt arbete. Eftersom präster i svenska kyrkan får lön för när de delger andra sina personliga religiösa upplevelser, och detta ses som en rättighet i Sverige, så har givetvis Terry Evans samma rättighet. Det som Terry Evans hävdar är att det han upplever är sin egen personliga upplevelse och religiösa övertygelse, och att varje människa fritt får avgöra om de väljer att tro på honom eller icke-tro på honom. Varje människa får hitta sin egen sanning i detta. “Här diskuterar vi dock Terry Evans, och inte präster.” Jag konstaterar att det är Terry Evans som hängs ut och kritiseras, men inte svenska präster, biskopen eller representanter från svenska kyrkan. Terry Evans är en obetydlig spelare jämfört med den dominans som svenska kyrkan har, varför ge sig på den enskilda lilla människan? Det är detta som blir personförföljelse, att det uppenbart handlar om VEM som gör istället för VAD som görs. Ni har något personligt emot Terry Evans, därför går ni hårt åt honom istället för den svenska kyrkan och biskopen. När får vi se det granskande reportage om svenske biskopens månadsintäkter i Aftonbladet?… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 december 2011 kl 15:24

Når du talar om falskt, hur ska du kunna bevisa att Terry Evans inte har en personlig religiös upplevelse? Kan du bevisa att präster inte har en personlig upplevelse av Gud inom sig, i sin inre värld och verklighet? Och om du inte kan bevisa detta, så vänligen ta tillbaks anklagelser om bedrägeri.

Varför är det bedrägeri att säga till andra att man har en personlig trosuppfattning och religiös upplevelse, och att andra människor får avgöra själva vad de vill tro på respektive icke-tro på – vari ligger bedrägeriet i detta?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 15:31

Förtryck är att hindra människor från att utöva sin religion, att söka hindra att människor samlas tillsammans för att utöva religion. Religion är en tröst för många, och det är naturligt och mänskligt att sörjande som är troende uppsöker en religiös person för att få stöd, och om sörjande troende vill uppsöka Terry Evans, som är en religiös person, så ska de få göra detta, precis som en sörjande kristen ska få besöka sin präst i den lokala församlingen. Och prästen tar betalt via skattesedeln och får betalt för det som kallas för “själavård”.

Även religiösa och troende människor kan behöva stöd ibland, och jag anser att den ges bäst av någon som själv är religiös och troende och kan förstå och dela en religiös upplevelse.

Det är naturligt för många med en upplevelse av att själen lever vidare när kroppen är död, och det kan vara fint för dem att prata med en annan om detta, som kan förstå och dela denna upplevelse istället för att säga att denna personliga religiösa upplevelse är falsk och bedrägeri.

Om detta inte tillåts sker ett religiöst förtryck som jag menar är motsatsen till humanism.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 december 2011 kl 15:42

Även religiösa och troende har räkningar att betala. Om vi tittar på Terry Evans så tjänar han knappt någonting, han är alltså en låginkomsttagare när skatter, moms och utgifter för kursgården är betalt. Om det handlade om pengarna, så förstår man ju att det affärskonceptet är värdelöst – tjäna så lite pengar och bli hånad, smutskastad, förlöjligad, attackerad och så vidare. Då är det inte värt det, om det är pengarna man är ute efter.
Men för Terry så handlar det inte om pengarna, utan det handlar om att han har personliga och religiösa upplevelser som många människor önskar att lyssna på. I detta är han som vilken föreläsare som helst – han håller föreläsningar om ett visst tema, och människor lyssnar på detta. Det kommer många för det är populärt och handlar inte humanism om att respektera människors egna val och i det finns det väl en liberalism i att människor får välja vilka föreläsningar de vill gå på? Terrys tema för sina föreläsningar är sina religiösa upplevelser av en andevärld, det är vad han berättar om. Det är ingen hemlighet och det är öppna kort. Och var och en får givetvis göra sitt eget val om de vill tro på Terry eller icke-tro på honom, det är upp till varje individ själv. Terry tvingar aldrig på någon sin religiösa upplevelse. Terry har mat, boende och livsuppehälle att betala som vem som helst.
Däremot är han inte finansierad av staten via skattesedeln, som biskopen och präster i svenska kyrkan är. Detta gör att varje person själv lämnar en donation till honom, ett bidrag. Man behöver inte komma och lyssna på Terry om man inte vill, men om man kommer så ger man ett bidrag till hyra av lokalen och för resa, kost och logi till Terry för att han kom.
Präster får ersättning när de föreläser (predikar) och möter människor i olika sammanhang. Nu representerar visserligen Terry ingen organiserad kyrka, utan han representerar sig själv inom det som kan kallas för fri religiositet eller öppen religiositet. En icke-kyrklig personlig religiositet där man är sin egen “kyrka”. Och det är vackert så.

Den jakt och den förföljelse som Terry utsätts för på grund av sin religiösa tillhörighet, det anser jag vara en skam i ett demokratiskt samhälle med religionsfrihet inskriven i grundlagen.

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 december 2011 kl 15:50

“Når du talar om falskt, hur ska du kunna bevisa att Terry Evans inte har en personlig religiös upplevelse?”

Det kan jag såklart inte bevisa, och det visste du ju. Men det betyder inte att påståendet “jag kan kommunicera med döda människor” är sant, eller hur? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att påstå så pass enormt världsomvälvande saker om man inte har väldigt torrt under fötterna. En personlig upplevelse kan man varken bevisa eller (rimligen) ifrågasätta, den diskussionen leder liksom ingen vart. Det är därför jag inte ifrågasätter någons personliga upplevelser.

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 december 2011 kl 15:53

“Förtryck är att hindra människor från att utöva sin religion, att söka hindra att människor samlas tillsammans för att utöva religion.”

För att det ska bli helt korrekt:

“Att hindra människor från att utöva sin religion eller att söka hindra att människor samlas tillsammans för att utöva religion är en form av förtryck.”

Det skriver jag under på. Men jag tror inte att någon försöker hindra någon från att utöva sin tro. Jag gör det åtminstone inte själv, och jag kan ju bara tala för mig själv. Har du något exempel på när någon har gjort det i den här kontexten? Om någon har gjort det så håller jag med dig om att det är förkastligt!

Admin
Admin
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 12:58

Filip Söderholm, du bör inse att VoF rör sig i gråzonen mellan förtal som är en kriminell handling och åsiktsfrihet och ni rör er även i en gråzon mellan åsiktsfrihet och kränkningen av enskilda individer i relation till de mänskliga rättigheterna. Det är dags att dessa saker prövas.

Ni kanske klarar er på bägge punkterna och då har vi ett samhälle där det är okey att bete sig som VoF, dvs olovandes med kamera och ljudinspelningsutrustning spela in möten, skriva artiklar där ni pekar ut enskilda individer som bedragare utan att ha låtit vederbörande komma till tals, skada människors liv genom att odemokratiskt välja ut dessa till Årets förvillare och i övrigt punktmarkera individer och sprida era fördomar i forum och nedsättande inlägg på webben.

Det samhället är det många som inte vill ha eftersom det påminner om något som hände på 40-talet i Europa.

Det ni skeptiker/voffare gör har inget att göra med humanism eller vetenskap. Och vad vet jag kanske är min kritik för mild. Det kanske visar sig att ni klivit in i svart zon, där ni sysslar med kriminell aktivitet. Oavsett vad så är era övertramp redan för långt gångna.

Docent Per-Anders Forstorp vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (KTH) skriver så här i sin analys av VoF:

“VoF ser sig själva som ”en slags ordningsvakter” med polisiära befogenheter och, i överförd mening, med tillgång till militära metoder.”

“Medlemmarna i VoF utgör en grupp självutnämnda kvalitetsgranskare som på frivilligt initiativ rycker ut till försvar för vetenskapen så snart denna uppfattas vara ifrågasatt eller hotad, närmast som en frivilligt organiserad insatsstyrka. De tar på sig en uppgift som innebär att de t o m står över systemet för kvalitetsgranskning i vetenskapen.”

Källa: http://www.nada.kth.se/~forstorp/

Per-Anders Forstorps bedömning av VoF är inte mild. Den innehåller en hel del mellan raderna.

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
Reply to  Admin
13 december 2011 kl 14:28

Jag är inte medlem i VoF, och även om jag vore det så föredrar jag att vi diskuterar sakfrågan istället för att du ska placera in mig i ett fack med en massa förutfattade meningar om vem jag är och vad jag tycker.

Om du anser att VoF har ägnat sig åt förtal så tycker jag att du bör polisanmäla det, så att det kan bli prövat i domstol. Såvitt jag personligen kan se så är så inte fallet, men så har jag å andra sidan inte sett allt som du har sett heller.

Kan vi inte försöka hålla en lite trevligare ton i debatten? Du känner inte mig, och jag känner inte dig. Vi tycker olika, men vi behöver ju inte jämföra varandra med nazister för den sakens skull? Du är säkert en schysst människa på många sätt.

Admin
Admin
Gäst
Reply to  Filip Söderholm
13 december 2011 kl 15:25

Då är vi överens om att tonen ska vara schysst vilket inkluderar att personer inte ska pekas ut som bedragare för påstådda saker som inte ens prövats i en svensk domstol.

Filip Söderholm
Filip Söderholm
Gäst
Reply to  Admin
13 december 2011 kl 15:42

Jag kan tänka mig att försöka undvika att använda det ordet, om du tycker att det är stötande. Vad som däremot är värt att påpeka är att jag, när jag säger så, menar:

“Jag anser att det han sysslar med borde klassas som bedrägeri. Det borde prövas i domstol. Berätta gärna varför jag har fel.”

Och inte:

“Det här ÄR obestridligen bedrägeri, och jag vill inte höra några motargument.”

Men jag kan försöka undvika det ordet om det stör dig, deal! Bara du förstår vad jag menade när jag använde det tidigare.