Terry Evans ett framgångsrikt medium

publicerad 13 december 2011
- Börje Peratt

Terry Evans,   Borje Peratt

REPLIK: En tendensiös artikel om Terry Evans i Aftonbladet: “Pratar med andar – tjänar 60 000 per kväll” uppmärksammade TV-journalisten Börje Peratt på att en drevjournalistik iscensatts av föreningen VoF (Vetenskap & Folkbildning). Efter att ha blivit förföljd och attackerad under lång tid sände Terry ett meddelande till journalister och bjöd in dem att prata med honom. Börje Peratt besvarade detta och gjorde en intervju.

Text: Börje Peratt

Terry mötte mig med orden:

”Äntligen har någon visat tillräckligt mod att möta mig över en kopp kaffe.”

Frågan i Aftonbladetartikeln gäller inte bara andlighet utan om man kan man tjäna pengar på personlig utveckling. Ja, några av de mest internationellt framgångsrika personerna arbetar med självförverkligande och andlighet. Oprah är väl den mest kända. Hennes företag omsätter miljarder.

Terry Evans immigrerade från England då vänner här i Sverige fann hans begåvning extraordinär. Och i början tjänade andra pengar på att sälja hans event och kurser. 2005 fann han en nedlagd skola i Bergslagen som han beslöt att köpa och renovera. I den romantiska drömmen om att skapa ett utbildningsforum inom kreativitet. Han bestämde sig snabbt för att enbart arbeta med vita pengar. Det är positiva medel. Och han anlitade lokala människor i en byggd som annars inte kunde erbjuda särskilt många arbetsplatser.

Terry EvansInom några år har 20-talet människor jobbat för honom. Renoveringen kostade långt mer än han från början anat. Han fick eller tog inga bidrag från något håll. Som den entreprenör han är valde han istället att lägga intjänade medel på renoveringarna och anställde folk. Samtidigt har han gjort en stor del av arbetet runt gården själv. Ekonomin har hela tiden varit öppen och den som kollar ratsit finner en exemplarisk bokföring.

Idag har hans två företag 8 anställda i en verksamhet där Terry är engagerad dygnet runt. Alla som vet något om företagsamhet inser att omkostnaderna för kurser och event går till fasta utgifter, kringarbete lokaler, resor, information mm och en ytterst begränsad del går till den personliga lönen. Låt oss ta ett räkneexempel. 60 000 kr för ett event. Efter alla utgifter återstår som bäst en tredjedel, 20 000 som går till företaget. Därifrån betalas sedan Terrys och alla andras lön. Om vi jämför med medelintäkten för talare så ligger det bra mycket under snittet.

Större delen av Terrys officiella arbete är utbildning och en mindre del men viktig är det som kallas mediala sessioner.

”Hur kan Karin Ahlborg i Aftonbladet beskriva min publik som känslomässigt instabil utan att kunna tänka själva. Det är att förödmjuka personer som kommer från alla delar av samhället.”

”Ahlborg har aldrig försökt prata med mig! Går hon enbart på hörsägen? Gör hon ingen elementär research? Tar hon inte reda på fakta?”

Mest känd är annars Terry för sin medverkan i TV4 serien ”Det Okända”. Från dessa program har de som attackerat honom lyckats läsa in att hans verksamhet kan avslöjas som cold reading. Med min bakgrund som beteendevetare och en akademisk examen i psykologi kan jag konstatera att under de former som Terry Evans uppträder är det omöjligt att karaktärisera dem som cold reading och att göra det från TV-program avslöjar kritikerna som okunniga.

Om vi beskriver en storseans så står Terry på en upplyst scen och mestadels ligger publiken i en svagare upplyst salong. Här sitter människor bakom och döljer varandra. I denna massa kommunicerar således Terry i praktiken med olika grupper i en stor publik. Han kan inte alltid urskilja vem som är föremålet och måste därför välja ut några stycken. Cold reading är då uteslutet. Den som påstår detta är outbildad och saknar kompetens om förhållandena.

Skeptiker är drivna av fördomar och ointresserade av att försöka förstå. De har ju redan bestämt att andevärlden är ett påhitt. Hur ska de då någonsin kunna utforska ett fenomen där ett medium diskuterar med andra sidan? Har man en seriös vetenskaplig eller journalistisk grund så tar man reda på fakta. De som kritiserar detta har möjligen smugit sig in på en session, inte betalat för sig och smyger sedan ut innan sessionen är slut.

De sitter längst bak i salongen där de ser som sämst men har ändå bestämda uppfattningar om vad som försiggår. Deras halvblinda intryck förs vidare av journalister som inte heller har träffat Terry trots att han inviterat dem. Den sortens dömanden kan jämföras med en domstol som aldrig släpper fram den anklagade eller låter någon vittna. De hänger den de dömt på förhand i närmaste träd.

”Det enda jag vill är att i enlighet med mänskliga rättigheterna få följa min inre röst att leva mitt liv, samla de som är intresserade av andlighet, göra det jag tror på och bidra till min egen och andras utveckling”

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 19: Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Dessa mänskliga rättigheter kränks varje dag av VoF (Vetenskap & Folkbildning) och dess anhängare i en sådan omfattning att de för länge sedan passerat förtal och grova kränkningar. Att en officiell tidnings egen journalist demonterar alla krav på journalistik och för ryktesspridning vidare är mest avslöjande för Aftonbladet. Jo, förresten Aftonbladet erbjöds att föra in artikeln svarade så här:

“Hej, vi är inte intresserade.”

Text: Börje Peratt


Terrys Evans arbete som medium

Terry Evans kursgård och hemsida

Terry Evans blogg

Terry Evans i “Det Okända”

Terry Evans på Facebook: Terry Evans vänner


Så här kan du stötta Newsvoice