• Ett laglöst kollektiv av lydiga enskilda medborgare, har lokalt på den inre marknaden inga enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet att förvänta att laglösa humana resurser anställd av eller med uppdrag för JO eller Åklagarmyndighet skall utreda om laglösa politiska partier (ideell förening) som svensk lagstiftare eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd vill, kan eller vågar utreda myndigheters kollektiva krigsbrott i Libyen.

    Är brevsvar från JO kvalitetssäkrat i tid och rum av mottagare m.fl, som kollektiv u.p.a.?

    Brevet från JO är adresserat till ett kollektiv av laglösa medborgare, utan rättigheter och möjlighet, till skadestånd av det allmänna, om EN drabbad enskild medborgare vill, kan och vågar upptäcka säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EU.

    Mvh

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *