Highcrimes

Highcrimes-anmälan nedlagd för gott av JO

utkastJO fattade beslutet 2012-03-26, men informerade bara en av de 86 anmälarna. Anmälan handlade om att Svenska regeringen och svenska Försvarsmakten begått krigsbrott i Libyen.