Einsteins besvärande och inspirerande citat

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 april 2012
- Torbjörn Sassersson

Eftersom Einstein tillhör en av den moderna historiens mest ansedda naturvetenskapsmän blir hans åsikter och citat föremål för särskild granskning. För den rationella ateisten som hoppas på en vetenskapsman med misstro mot gud och andlighet blir några av citaten så svårsmälta att man gör vad man kan för att diskreditera dem.
Tänk om där fanns en gnutta tro! ”Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap är blind. -”Den som ser universums perfektion och ändå förnekar gud, är en dåre”- ”Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften bakom naturvetenskaplig forskning.”
Tänk om han satte fantasi före fakta! ”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.”
Och gud bevare oss tänk om han ifrågasatte matematikens betydelse för verkligheten! ”Matematiken handlar enbart om begreppens förhållande till varandra utan hänsyn till deras förhållande till erfarenheten.”
Några av hans mest använda citat blir verkligen en nagel i ögat på dem som hävdar ateism, rationalism och naturalism som enda sanna vetenskaper.
”Inte ens alla försök i hela världen kan bevisa att jag har rätt, men ett enda att jag inte har det.”
Detta påminner om Alfred Adlers kritik av Freud som gärna hävdade sina diagnoser och behandlingar som applicerbar på alla med liknande symptom. Adler menade att det räcker med ett enda avvikande fall vars diagnos särskiljer sig från synbara liknande symptom för att slå håll på teori och metod. Adler tog fram individualpsykologin, en individcentrerad terapi.
Att Einstein skulle ha yttrat ovanstående citat är inte särskilt konstigt han insåg med nödvändighet att ett enda fenomen skulle kunna kullkasta ett paradigm. Dock blir formuleringen särskilt provocerande om man bygger hela sin vetenskapliga teori på att samlad evidens skulle hålla mot ett enda motsägelsefullt bevis.
Kärnan i det länkade försvarstalet är att ett enda motbevis i allmänhet är behäftat med felaktigheter och därför skulle ett enda motbevis inte räcka. Jag introducerar här begreppet ONE CASE VALIDATION.
OCV räcker om beviset i sig manifesterar att gällande uppfattning inte längre håller. OCV som helt förändrar förutsättningarna kan vara ett enda arkeologiskt fynd såsom Lucy. Och hitintills olösliga problem inom naturvetenskapen kan visa sig ge helt nya förklaringsmodeller.
– ”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.”
– ”När jag ser på mig själv och mitt sätt att tänka, så måste jag dra slutsatsen att fantasins gåva har betytt mer för mig än förmågan att tillägna mig ny kunskap.”
– ”Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.”
Har verkligen mannen som kom fram till så många fantastiska ekvationer sagt detta?
Oavsett Einstein hade en trosuppfattning i olika perioder av sitt liv så var han kanske tveksam till religionerna som sådan. Ett brev från slutet av hans liv tycks avfärda både gudstro och religionens ursprung.

Gud är bara ”barnslig vidskepelse” och judarna är inte alls hans utvalda folk.

Albert Einstein, i ett brev skrivet under hans sista år.   Naturligtvis kan vi inte med säkerhet säga att Einstein skrev det. Texten är alldeles för ologisk. Först är gudstro barnslig sedan är Judarna inte hans utvalda folk. Skulle verkligen Einstein ha fabricerat en sådan inkonsekvens.
Börje Peratt
SvD
Dagen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Einstein