Einstein

Einsteins besvärande och inspirerande citat

VETENSKAPEftersom Einstein tillhör en av den moderna historiens mest ansedda naturvetenskapsmän blir hans åsikter och citat föremål för särskild granskning. För den rationella ateisten som