Einstein om den kosmiska människan – föredrag 17 februari Stockholm

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 februari 2014
- NewsVoice redaktion

Einstein

Fenomenet Einstein var en av förra århundradets störste vetenskapsmän. De sista 25 åren cirkulerade hans arbete runt en kosmisk kunskapstradition baserad på hans framtidsvisioner om en kosmisk mer utvecklad människa.

Einstein var övertygad om att det finns en livsande som låg bakom universums lagar, kanske samma entitet som den “heliga anden” i treenigheten: “Fadern, Sonen och den Heliga Ande”.

Einstein såg i framtiden en ny andlig och kosmisk rörelse utan dogmer och teologi där ande och materia utgör två sidor av en gemensam kosmisk natur.

År 2012 började Hebrew University i Jerusalem att på webben publicera 4000 rapporter, artiklar och böcker, brev och tidigare för de flesta okända dokument. Nu kan allmänheten förkovra sig i Einstens vetenskap, filosofi, etik, fredsarbete, andlighet och visionen om framtidens kosmiska människa som leds av sitt samvete.

Föredrag

Kom och lyssna på Rolf Erik Solheims uppskattade föredrag om Einsteins andliga sida.

Solheim är civilingenjör och livstidsmedlem i världens största ingenjörsförening IEEE. Han har samma utbildning som Einstein och ett yrkesliv som teknisk revisor inom stora olje- och gasprojekt. Rolf Erik Solheim är en mångårig medlem i Rosenkorsorden AMORC och har djupa esoteriska kunskaper.

Måndagen den 17 februari, kl. 18:45
Kammakargatan 56, Stockholm
Inträde: 180 kronor

Textunderlag: Jordstrålningssällskapet


Relaterat

Evidens – Einstein hade en föreställning om en högre intelligens bakom naturlagarna


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq