Evidens – Einstein hade en föreställning om en högre intelligens bakom naturlagarna

publicerad 16 februari 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Einstein, foto: Sophie Delar, 1955ANALYS. Ofta citeras Einstein i olika sammanhang, men vissa av dessa citat förkastas som påhitt av skeptiker för att citaten ger en bild av en Einstein som något mycket mer än bara en matematiker och fysiker. Ett exempel på ett sådant citat handlar om att Einstein beskriver hur en högre kraft tycks verka bakom universums lagar.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Sophie Delar, 1955

Citatet lyder på engelska så här:

“Everyone who is seriously interested in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe – a spirit vastly superior to man, and one in the face of which our modest powers must seem humble.”

På nätet fann jag en blogg “Quote Investigator” skriven av en viss dr Garson O’Toole som specialiserat sig på att följa upp olika typer av påstådda citat med syftet att försöka ta reda på sanningen bakom dem. Einsteins citat ovan fanns med i inlägget: “Some Spirit is Manifest in the Laws of the Universe, One that is Vastly Superior to that of Man”, men problemet med försöket att utreda det fastnar i en osäkerhet om texten översatts korrekt, om alla nyanser finns med i texten och om man förstått sammanhanget.

Garson O’Tooles slutsats blev:

“In conclusion, there is support for ascribing this saying to Einstein. However, capturing all the nuances of Einstein’s sophisticated German is a difficult task and these translations are imperfect. In addition, small excerpts cannot fully express the intricate and manifold thoughts communicated by Einstein on this topic in his writings and lectures.”

Sakfrågan hamnar alltså i en viss osäkerhetsdimma, vilket kan ge många anledningen att tvivla. Risken är att många tänker att Einstein kanske egentligen inte diskuterade en högre intelligens i universum utan bara var lite filosofisk kring naturlagarna. Det känns mycket otillfredsställande.

Jag beslöt mig därför för att gå så nära källan som möjligt. Jag kontaktade i augusti 2013 The Hebrew University i Jerusalem och fick där tag på Barbara Wolff med titeln Einstein Information Officer. Hon arbetar på Albert Einstein Archives.

Barbara Wolff fann originaltexten på tyska:

“Andererseits erfüllt aber die Wissenschaft jeden, der sich ernsthaft mit ihr befasst, mit der Überzeugung, dass sich in der Gesetzmässigkeit der Welt ein dem menschlichen ungeheuer überlegener Geist manifestiere, demgegenüber wir mit unseren bescheidenen Kräften demütig zurückstehen müssen.”

Barbara Wolffs kommentar efter att ha jämfört citatet översatt till engelska med originaltexten på tyska:

“I still think that the rough content of the statement seems to be reflected more or less completely in the translation, and I still regret that some of the fine-tuned connections and connotations are lost and the whole became rather clumsy.”

“Einstein is indeed using the term “Geist” = spirit, and in my understanding (of Einstein’s words) this word does not conflict with the views of scientists that normally may regard themselves as materialists as Einstein uses this word as a synonym of “structure” but not referring to an anthropomorphic God’s thoughts (even if at other moments he talks about a God who may or may not play dice or whose thoughts he would like to understand).”

Därmed visar det sig att det Einstein-citaten översatts tillräckligt korrekt för att vi ska kunna säga att Einstein faktiskt beskrev en högre intelligens (manifest spirit) som manifesterar sig i universums naturlagar och att denna intelligens förtjänar en ödmjukhet från människan utifrån Einsteins personliga perspektiv.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Barbara Wolff, Einstein Information Officer, Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 91904, Israel, barbaraw [at] savion.huji.ac.il

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice