Jordprover från Tokyo klassas som kärnavfall

publicerad 3 april 2012
- av Peter Pettersson

Kärnkraftsingenjören Arnie Gundersen har nyligen tagit fem slumpmässiga jordprover i Tokyo och funnit att alla fem var så radioaktiva att de skulle betraktas som radioaktivt avfall i USA och behöva tas omhand vid en speciell anläggning i Texas. Proven togs från en radioaktivt renad lekplats, en takplantering, en spricka i trottoaren, från mossa vid sidan av en väg och från jord insamlad i de delar som utgör Tokyos rättscentrum.

Notis: Peter Pettersson

Källa