Jordprover från Tokyo klassas som kärnavfall

publicerad 3 april 2012
- Peter Pettersson

Kärnkraftsingenjören Arnie Gundersen har nyligen tagit fem slumpmässiga jordprover i Tokyo och funnit att alla fem var så radioaktiva att de skulle betraktas som radioaktivt avfall i USA och behöva tas omhand vid en speciell anläggning i Texas. Proven togs från en radioaktivt renad lekplats, en takplantering, en spricka i trottoaren, från mossa vid sidan av en väg och från jord insamlad i de delar som utgör Tokyos rättscentrum.

Notis: Peter Pettersson

Källa

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Jag har letat efter fler rapporter som säger samma sak som Gundersen. Tycker det är lite märkligt att ingen annan gjort samma upptäckt. Radioaktivitet är ju ändå så oerhört enkelt att detektera så om det verkligen är så höga halter att jorden skulle klassas som radioaktivt avfall så borde ju nästan vem som helst kunna mäta det. Har svårt att tro att japanska myndigheter kan kontrollera folk så ingen annan kan upprepa försöket.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *