Mats Jangdal: Det är Breiviks fromhet som är hans ondska

publicerad 27 april 2012
- Mats Jangdal
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal – Pressfoto

Många upprörs över Anders Breiviks till synes märkliga och felaktiga känsloregister. Han visar glädje eller stolthet över sitt dåd och likgiltighet inför sina offer och deras anhörigas sorg. Jag håller med, han uppvisar en oacceptabel prioritering av sympatier.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se | Artikeln blev refuserad av Newsmill 2012-04-27 | NewsVoice fick tillstånd av Jangdal att publicera artikeln | Jangdal är en oberoende politisk debattör och bloggare med särskilt intresse för individens frihet och äganderätt.

Men det finns fler sådana människor på närmare håll. Här finns djurrättsaktivister som anser att de har rätt att bränna upp slakteribilar, bara för att de ogillar djurhållning. De släpper ut minkar och bryter sig in i djurstallar, övertygade i tron att deras idéer är ädlare än de hos dem som föder upp och håller djur.

Här finns också rovdjursromantikerna som tror att obegränsat med rovdjur inte har några negativa konsekvenser. De tror till och med att det är gynnsamt för deras favortibesvärjelse, biologisk mångfald.

Här finns SNF som som uppmanar sina medlemmar att utnyttja allemansrätten till att spionera på privata skogsägare. Att inventera allt och rapportera varje avvikelse från hur SNF anser att skog ska skötas. De har nu gått ett steg längre och kräver att all skogsskötsel, all lagstiftning kring skogsägande ska föras in i Miljöbalken och att SNF och andra NGO:s ska få vara domare över hur lagen ska tolkas och tillämpas. Med miljöbalken som kofot ska de bryta sig in och stjäla rådigheten över all privat mark i Sverige!

Dessa fromma fanatiker har ingen respekt för andras livsval, för andras livssyn, för andras övertygelse, för andras egendom, liv och hälsa. Några få tycks vara beredda till samma sorts handlingar som Anders Breivik. Det är därför Säpo håller koll på de värsta av dem. Det politiska och demokratiska bekymret är att de är långt fler med samma grundsyn.

Det finns många fromma människor i de katolska länderna. De har funnits där länge. Därför har man också funnit ett enkelt men balanserande uttryck för att ta ner de trosvissa rättfärdiga på jorden igen. Man brukar på engelska säga exempelvis: “I don’t buy your holier than thou crap!” Jag accepterar inte ditt frommare än mig svammel! Din övertygelse har inget tolkningsföreträde gentemot mig i vad som gäller mitt.

När det gäller nazism och fascism har vi lärt oss att vi måste hävda vår rätt mot deras “holier than thou crap”. Därför måste Breivik dömas som skyldig för den fulla vidden av sina gärningar.

Det har börjat bli allmänt accepterat, även bland socialister att det är den hållningen vi måste inta också mot kommunister. Ibland kan man även se att den skymtar fram gentemot socialister. Men vi har fortfarande ett mödosamt arbete att göra med att ta ner dem med en fanatiskt miljö- och naturövertygelse på jorden. ”We don’t buy your holier than thou crap!”.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq