Humanisterna, Newsmill, Sturmark, Almedalen och Madon – allt hänger ihop

300
549

Rickard Berghorn skriver i sin artikel “Nederlag för Humanisterna” att Humanisternas ordförande Christer Sturmark som tidigare anmälde Helle Klein till Domkapitlet förlorar mark i målet. Jurister avvisade Sturmarks påståenden om att hon skulle driva ”kampanj mot andra livsåskådningar” dvs mot Humanisterna.

“Det finns ingen anledning att ifrågasätta den kristna nättidningen Seglora smedjas chefredaktör Helle Kleins prästämbete, konstaterar Stockholms stifts domkapitel.”, skriver Journalisten.se

Rickard Berghorn fortsätter med att konstatera att Christer Sturmark hittills obehindrat kunnat spy galla över Seglora och Helle Klein på Newsmill och det sker numera i akompanjemang till gigantiska reklamannonser för Sturmarks tidskrift Sans Magasin. Detta är säkert ingen slump eftersom Newsmills redaktör Sakine Madon sympatiserar med Humanisterna, påpekar Rickard Berghorn. Sturmarks senaste artikel heter “Därför anmälde vi Seglora Smedja till domkapitlet”.

Sakine Madon och Christer Sturmark är eniga om att spöken inte finns. Båda skriver artiklar om det. Sakine Madon fick tex artikeln ”På spökjakt med skattepengar” publicerad i Expressen den 3:e mars 2012. Sturmark var särskilt under 2011  i Newsmill aktiv debattör mot tron på spöken och TV-serien “Det okända” som handlar om spökhus.

I år ska Newsmill vara med i arrangemanget i Almedalen, en händelse som betecknas som Sveriges största lobbyistsammankomst. Newsmill ska sätta samman och moderera debattpaneler.  Med ledning av Humanisternas samröre med förening Vetenskap och Folkbildning, svenska astronauter och Newsmill kan vi anta att spöken, homeopatiska sömnmedel och präster hammar i skottgluggen. Kanske i kombination.

Text: Torbjörn Sassersson


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
300 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Börje Peratt
Gäst
10 maj 2012 kl 06:53

Sveriges Public Service har därmed fått en redaktionell samarbetspartner. Strategin i detta är lätt att se mot bakgrund av utvecklingen på Newsmill och inom vissa redaktioner på SVT och SR. Av detta skäl blir det än mer angeläget att offentliggöra denna samverkan med dess likriktning och risk för dominans.

trackback
10 maj 2012 kl 06:57

[…] Risken är att årets Almedalvecka utvecklas till ett plattland. Se Torbjörn Sasserssons NewVoice artikel. […]

Fredrik Fridsten
Gäst
10 maj 2012 kl 08:31

Likriktning och risk för dominans? Varför skulle inte sanning, kunskap och vetenskap tillåtas dominera på bekostnad av skrock, lurendrejeri och inbillning?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Fredrik Fridsten
13 maj 2012 kl 19:20

Fredrik, jag håller med dig om att sanning och äkthet är det som ska dominera. Men ni skeptiker bekämpar människor som ärligt, äkta och sant delar med sig av sina personliga upplevelser av en andevärld – och då blir det trams av det. Ni påstår att andra människor inbillar sig, men grejjen är – du som skeptiker har ingen susning om vad andra människor upplever. En människa som har en personliga upplevelse, äger faktiskt sin egen upplevelse och det är den personen som har tolkningsföreträde för sin egen personliga upplevelse. Så vad du gör Fredrik, i likhet med andra skeptiker, det är att ni har åsikter om upplevelser som ni inte själva har och ni kallar människor för bedragare bara för att de har en annan upplevelse och du påstår att människor inbillar sig saker bara för att de upplever något annat än vad du gör. Det är inte seriöst Fredrik, och det du håller på med är inget som har med humanism att göra! Men det är ju roligt att Sturmark klagar på att han inte får ha sin trosuppfattning när han och andra skeptiker klagar på andras trosuppfattning, som ert förföljande av Terry Evans. Visst, vi kan också säga att Sturmark är en bluff och bedragare när han påstår att han inte upplever andevärlden. Vi kan säga att han bara inbillar sig när han påstår att andevärlden inte finns. Och vi kan säga att han lurar människor, att han tjänar pengar på att ha byggt en karriär på att förneka andevärldens existens – och därför ska han motarbetas in i döden för att lura svaga människor att andevärlden är en inbillning. Det borde vara åtalsbart att påstå att andevärlden inte finns! Och ni som inte upplever andevärlden, ni har en funktionsnedsättning i ert nervsystem. Det är en sjukdom helt enkelt och jag beklagar den sjukdomen. Friska, sunda människor upplever andevärlden och vet att andevärlden finns. Så kan vi hålla på, för det är så ni gör. Men det leder ingen vart. Jag är av en enkel uppfattning – människor har rätt att ha personliga upplevelser av verkligheten och har rätt att kommunicera detta till andra, och människor har givetvis rätt att t o m hålla föredrag om sin personliga upplevelse av verkligheten – som är precis det som Terry Evans gör. Precis som att man kan hålla en föreläsning, och ta betalt för denna, och påstå att andevärlden… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Fredrik Fridsten
13 maj 2012 kl 20:55

Fredrik, ett gott råd bara. Försök inte ge dig in i ett tidskrävande utbyte med Skeptisk mot Skeptiker. När han säger att “sanning och äkthet är det som ska dominera” så bedömer han det utifrån sitt hjärta. Han kan alltså bedöma att t.ex. Terry Evans inte bluffar genom att bara lyssna på sitt hjärta. Sen att det är totalt omöjligt att bygga ett samhälle kring allas subjektiva röst från hjärtat, spelar ingen roll. Han anser dessutom att vetenskap är en tro, precis som islam, kristendom och andetro.

Dött lopp, med andra ord.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 08:58

Mikael, det stämmer att tron på vetenskapens allenarådande är en trosuppfattning. Vetenskapen är nämligen inte homogen, utan heterogen. Vetenskapen behandlar inte universiell sanning, för det finns inte, utan vetenskapen lägger fram teorier som man menar är mer eller mindre sannolika och vad som är sannolikt är en individuell bedömning som varje person gör.

Vetenskapen är subjektiv, inte objektiv, därför att människan uppfann vetenskapen och allt som en människa gör är per definition subjektivt. Människan bestämde reglerna för vetenskap, vad som är vetenskap och inte vetenskap, och detta är dessutom en ständigt pågående diskussion inom vetenskapsvärlden om vad som är vetenskap och inte, det är fortfarande så att vetenskapsteori inte är något som är hugget i sten utan är en disciplin som omvandlas och förändras. Och varje undersökning man gör är också subjektiv, eftersom det är människor som gör undersökningen. Varje mätinstrument är subjektivt eftersom det är människan som har konstruerat dem och bestämt med en intention vad som ska mätas och inte. Och det är även människan som tolkar resultatet, alltså subjektivt där med.

Så när det gäller vad som är sant och vetenskap, så är det inget likhetstecken mellan dem.
Det som är verkligt äkta och sant, det är människors personliga egna upplevelser för sig själva.

Fredrik Fridsten
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
16 maj 2012 kl 08:25

Så du menar på fullaste allvar att om 1+1=3 för dig, så är det lika sant som att 1+1=2?
Jo, det finns absoluta sanningar. Och vetenskapen vet inte allt. Men bara för att vetenskapen inte har kommit fram till svaren på allting ännu, står det inte dig fritt att fylla ut luckorna med vilket trams som helst.

Vetenskapen är föränderlig. Kommer man, på vetenskaplig väg (med allt det innebär av repeterbarhet, etc) fram till att en hittills accepterad beskrivning av verkligheten inte stämmer, förkastar man den eller justerar den så att den stämmer.

Detsamma kan inte sägas om andetro, vidskepelse eller tron på övernaturliga fenomen. Men dessa anser man sig nämligen färdig. Man behöver inte försöka förklara någonting längre, eftersom allt okänt enkelt kan hänföras till paranormala fenomen. Det är inte bara dumt, det är även att göra det extremt enkelt för sig och att hämma all vidare utveckling och nyfikenhet, som driver mänskligheten framåt. Det är helt enkelt en filosofi som får samhället att stagnera.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Fredrik Fridsten
17 maj 2012 kl 12:25

Nej Fredrik, det finns inga absoluta sanningar. 1 + 1 = 2 bara för att det finns en definition av det i människan som har bestämt det så. Det kommer från människan och vetenskapen är en uppfinning av människan. Att människan bestämmer att något är sant, innebär inte att det verkligen är det eftersom det är ju bara för människan att ändra sin definition så ändras det som är sant, och då kan det ju orimligen vara en “absolut sanning” när det är människan som står för den. Den fysiska realiteten är en lekstuga för oss människor, en “playground” så att säga. Vi har kommit hit från den andliga existensen för att utforska den, leka med den, skapa i den. Bortom denna fysiska verklighet så finns en andlig verklighet, en andlig upplevelse. Vi människor har andliga upplevelser för att den finns att ha, och det är längtan tillbaks tiill ursprunget – till det andliga igen – som driver mänskligheten framåt. Utan denna längtan eller drivkraft så skulle människan. Det är den andliga längtan hem tillbaks till ursprunget som får oss människor att utvecklas personligt. Din vetenskap får inte människor att älska varandra mer för din vetenskap utvecklar inte människorna personligen, utvecklar inte människornas själar. Men andliga upplevelser hjälper människor att se att de är en del av alltet, att allting har ett medvetande, att allting är liv, och genom detta så kan vi älska varandra mer. Därför är personlig och andlig utveckling en förutsättning för fred i världen, ett samhälle utan krig och utan orättvisor. Det var inte andlighet som skapade atombomben, det var inte andlighet som skapade rasismen som utgår från de vetenskapliga biologiska idéerna om rasernas utveckling, det var inte andlighet som försökte utrota ett folkslag under andra världskriget. När vi utvecklar mer kärlek inom oss själva, genom den andliga kontakten med det levande alltet, så stiger vi, vi expanderar som människor, vårt liv expanderar och vi höjer även det fysiska livet, vi höjer det i vibration och frekvens och vi kan höja samhällsbyggandet till en ny fas, en ny höjd, en ny kärlek. Och när vi människor är “hemma” igen, tillsammans med Gud, har återbördats till Gud, ja då börjar vi en ny fysisk verklighet i vår resa genom det lågfrekventa till det högfrekventa. För det är vad den fysiska verkligheten är till för – den behövs för att utveckla oss andligt, precis som regnet behövs för… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Fredrik Fridsten
17 maj 2012 kl 13:54

Det är uppenbart att du tycker det du inte uppfattar som passande in i den naturvetenskapliga positivistiska mallen vara något som är “trams”.

Jag uppfattar dig som stå för en dogmatisk och auktoritär vetenskapssyn som haft frukantsvärda konsekevenser för många människor (exempelvis andra världskrigets rasbiologi). Ditt synsätt på vetenskap utelämnar oss till despotiskt godtycke.

Det är intressant att så många med den ateistiska trosuppfattning som hyllar det naturvetenskapliga positivistiska synsättet (ja det finns andra synsätt på vetenskap inom vetenskapen, men ateister brukar förneka andra vetenskapssyner) är så dogmatiska i sitt fördömande för andra människors livsupplevelser och ser sig själva som stående för en “sanning”.

Naturvetenskapen behandlar inte sanningar, utan den behandlar sannolikheter. Det som är sannolikt är inte automatiskt en absolut sanning, det som är sannolikt är helt enkelt sannolikt – och det är en individuell bedömning om vad som är sannolikt eller inte. Det är upp till varje människa att själv göra den bedömningen.

Andlighet tillåter varje människa att själv uppleva, upptäcka den andliga dimensionen. Det är en upplevelse som finns innan tanken. I detta har man rätt att uttrycka detta som man själv upplever. I detta har olika människor givetvis olika medvetenhet. Livet uttrycker sig individuellt. Som jag skrev någon gång – se Gud som en fiberlampa. Gud är källan, men det finns olika fibrer som Guds medvetande och ljus uttrycks genom. Vi uttrycker Guds färger på lite olika sätt, här tillåts alltså en individualism även om den från ett högre perspektiv också är en illusion eftersom “jag” och “du” inte egentligen existerar utan är en illusion i den fysiska verklighetens illusion.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 15:36

Min käre vän Mikael, som nu öppet i detta forum har lämnat ateismen och erkänner den andliga verklighetens existens, du vill bara ha mig för dig själv när du skriver kommentarer som “Försök inte ge dig in i ett tidskrävande utbyte med Skeptisk mot Skeptiker” eftersom du och jag har en pågående diskussion sedan flera veckor, så du ser uppenbarligen personligen inget hinder i att diskutera med mig… och kanske ännu mindre nu Mikael nu när du är en upplevare av andekommunikation enligt dina egna inlägg här! Vilket i sig är något helt fantastiskt.

Jag önskar dig en härlig dag!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Fredrik Fridsten
17 maj 2012 kl 14:03

Det intressanta min vän Fredrik Fridsten, det är det som du kallar för “skrock, lurendrejeri och inbillning” inte har bevisats vara just det. Ni skeptiker har inte bevisat att andevärlden inte finns, ni har heller inte bevisat att andevärlden inte går att kommunicera med och ni har heller inte bevisat att upplevelsen av själen är en inbillning. Det är i sig intressant eftersom det är ni skeptiker som ständigt tjatar om bevis, men ni bevisar själva inte era åsikter. Och hur vet jag att du ens tycker det du tycker? Det kanske inte är du som tycker det, det kanske är någon annan? Kan du bevisa för mig att dina åsikter är just dina? Och om ni skeptiker inte kan bevisa era åsikter, var finns logiken i att smutskasta andra människors åsikter och upplevelser? Ni som återkommande pratar om logik, ni har själva ingen logik i ert eget beteende.

Jag konstaterar enkelt, du respekterar inte andra människors personliga upplevelser när du kallar det för inbillning eller lurendrejeri. Därför är ateismen en synnerligen dogmatisk och fundamentalistisk trosuppfattning som går ut på att döma och förtrycka andra människor, det är en auktoritär trosuppfattning som skapar konflikt istället för hjälper människor att utvecklas i kärlek och respekt för varandras olika verkligheter.

EvaMarina
EvaMarina
Gäst
10 maj 2012 kl 08:35

Ja jösses, när man går ut på Newsmill får man uppmaning att prenumerera på Sans. Hela skärmen blir full av Sans. Och Christer Fuglesang syns på bild. Verkar som om den gamle gossen har kvicknat till sedan fadäsen i Almedala, när han satt och sluddrade efter att ha tagit överdos av homeopatiska piller.

Christer Sturmarks kamp för att sänka religionen och tron för människor har religiösa övertoner. Han verkar tro han är ateist men hans tro är ateism och hans huvudsakliga sysselsättning är att missionera.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  EvaMarina
13 maj 2012 kl 20:10

Det stämmer. Christer Sturmark är en religiös person som tror på ateismen, det är hans trosuppfattning. Problemet han gör är att han vill pådyvla alla andra sin egen trosuppfattning, för han menar att hans sanning är den enda sanningen, den enda vägen. Han är alltså en sektledare där sekten Humanisterna, som andra sekter, tror att de ensamma står för sanningen och ljuset i en ond omvärld. Likt Sverige Demokraterna som ger invandrare skulden för allt ont i världen, så ger Humanist-sekten alla med annan trosuppfattning skuld för allt som de ser som ont i världen. Och det är en sekt där Bonniers är Gud. (Bonniers står bakom Newsmill).

Så Bonniers är Gud och Sturmark är hans profet.

standuplars
standuplars
Gäst
10 maj 2012 kl 08:53

Varför skulle man inte få argumentera mot något som man tycker är fel. Ju fler och på ju större bredd man kan få fram sin argumentation desto bättre tycker man det är. Varför är det så konstigt att det hänger ihop? Det är väl så alla organisationer lobbar för sitt. Även du käre Torbjörn.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
13 maj 2012 kl 20:14

Det som artikeln kritiserar, det är att Sturmark – som driver kampanjer mot andra livsåskådningar – klagar på en skribent som har kritiserat Sturmark och Sturmarks sekt Humanisterna. Sturmark anser alltså att det är okej att han driver kampanj mot andra livsåskådningar, men han tycker inte om när andra driver en kampan mot Sturmarks livsåskådning. Sturmark anser alltså att det är bara han som har rätten att driva en kampanj, det är bara Sturmark som har rätten att säga sin åsikt och det är bara Sturmark som har rätt att driva en lobbyism.

Det är detta synsätt som artikeln vänder sig emot. För varför ska bara Sturmark ha den rätten? Om han anser att ingen har rätt, mer än honom själv, att driva en kampanj mot livsåskådningar – vilken rätt har då Sturmark att driva kampanjer mot livskåskådningar?

Lotta
Lotta
Gäst
10 maj 2012 kl 11:16

Ytterst verkar det handla om en slags kamp om tolkningsföreträde. Varför är det så viktigt att hamra in en idé om att människan saknar själ?
“Andetro” bygger ju på en uppfattning att människan (och naturen) är mer än en fysik varelse…dvs har en själ…är besjälad.
Bara för att de inte har sin förmåga intakt att uppfatta de osynliga världarna och energierna så kan de väl låta oss som har den kvar vara ifred.
Måste vi bli lika begränsade som dom för att dom ska må bra? Alla ska uppfatta världen ur samma perspektiv…som en slags pådyvlad “objektivitet”, som om den enskildes uppfattning måste rätta sig i ledet. Typ “våra fyrkantiga glasögon är de enda rätta. Basta!”
Vi som “tror” måste tydligen försvara oss mot kampanjen mot oss. Den är så massiv nuförtiden.
Vad är det som driver dessa anti-andliga organiserade människor?
Är de rädda för att vi går mot den nya åldern – “intuitions-åldern” och därför slåss med näbbar och klor för att hålla oss kvar….kanske är det egot som löper amok?
“Han” vill inte förlora sin ledarposition.

Fredrik Larson
Reply to  Lotta
10 maj 2012 kl 11:52

Klockrent Lotta.
Vi hör alla samman.
Namaste

Rolf Sjöwall
Rolf Sjöwall
Gäst
Reply to  Fredrik Larson
10 maj 2012 kl 16:24

Precis mitt i prick ! Kunskaper i naturvetenskap gör skillnaden.
Muslimer till exempel har i sin religion uppdraget att pådyvla omgivningen sin tro med målet att hela världens befolkning ska tro samma sak. Det är då det blir problem. Om troende människor kunde hålla sin tro för sig själva skulle det bli betydligt lugnare runt om vår värld.

“Alla har hört talas om honom, men ingen har sett honom ! Gud alltså !

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Rolf Sjöwall
13 maj 2012 kl 20:06

Vetenskapstroende till exempel har i sin trosuppfattning uppdraget att pådyvla omgivningen sin tro med målet att hela världens befolkning ska tro samma sak. Det är då det blir problem. Om vetenskapstroende människor kunde hålla sin tro för sig själva istället för att ständigt och återkommande attackera, anklaga och häckla personer med en annan verklighetesupplevelse skulle det bli betydligt lugnare i vår värld.

Och sen får vi ju inte glömma bort heller den att det var vetenskapare som skapade atombomben och massa andra förstörelseinstrument, och det är vetenskapen som har gjort vaccin som människor får narkolepsi av och det var vetenskapen som iscensatte utrotning av ett annat folkslag under andra världskriget i Tyskland genom det vetenskapligt framställda medlet Zyklon-B. Så vetenskapen står för mycket ovett i samhället.

Men vad detta handlar om i grunden, det är att det är människor som står för ovett. Oavsett om de är vetenskapstroende eller inte. Vetenskapen är inte lösningent på konflikter, det visar Sturmark och hans anhängare som för krig mot människor som har en annan världsbild.

Det är personlig utveckling som är svaret. Människor i fred med sig själva, de agerar inte som krigstörstande generaler a’la Sturmark.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 maj 2012 kl 20:08

Så det är det där du tycker är det viktigaste vetenskapen tagit fram 🙂

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Rolf Sjöwall
13 maj 2012 kl 20:07

”Alla har hört talas om honom, men ingen har sett honom ! Gud alltså !”

Huruvida Gud är en “han” eller inte är en annan diskussion, men låt mig säga det att Gud är något vi alla kan uppleva inom oss själva. Vi kan alla uppleva, känna, kommunicera med Gud. Gud är en energi, en kraft, tillgänglig för alla. Därför att Gud finns.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 12:29

Kan du tänka tanken att det faktiskt är du själv som skapar Gud inom dig? Att den energin, den kraften, har du själv inom dig?

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Standuplars
14 maj 2012 kl 20:17

Hallå!?
Funderar du 😉

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 11:01

Ja vadå hallå?
Funderar? Vad menar du? Hurså?
Jag förstår inte ditt inlägg.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 11:10

Jo, jag syftade till min kommentar ovanför som jag inte fått nåt svar på.
“Kan du tänka dig att det faktiskt är du själv som skapar Gud inom dig? Att den energin, den kraften har du själv inom dig?”

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 15:14

Men jag har ju redan gett dig ett svar på din fråga. Ska jag ge dig ett till svar?
Ja jag kan tänka mig att Gud finns inom mig, för Gud finns inom allt. Så om du säger “Du” till mig och därmed adresserar Gud, som finns i mig, så är det Gud som har skapat detta, och därmed jag, och därmed du och därmed allting så svar ja.

Men egentligen så finns inte “jag”. Bortom “jag” så finns Gud. “Jag” är en illusion för egot.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
16 maj 2012 kl 07:42

Sista gången… du har INTE givit mig ett svar på min fråga, som lyder:
“Kan du tänka dig att det är du själv som skapar Gud inom dig?”
Snälla, svara bara ja eller nej, det kan väl inte vara så svårt. Du behöver inte förklara mer.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 11:53

Standuplar, jag redan skrivit att Gud är jag och jag är Gud, Gud finns inom mig så jag kan tänka mig att jag skapar Gud inom mig eftersom Gud också är jag! Gud har skapat allt! Även det som finns inuti mig. Det är ingen skillnad på mig och Gud, och det är ingen skillnad på dig och Gud och det är ingen skillnad på vattnet och Gud och himlen på Gud. Allt detta är skapat av Gud, så Gud har skapat “Jag” och därmed även det som finns inuti mig. Så jag själv = Gud själv. Det är samma sak! Vi alla är Gud, allt är Gud. Det finns inget som inte är Gud! Och Gud har skapat allt detta!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 12:44

Kan du tänka tanken att Gud och du är samma sak?
Kan du tänka tanken att livet och medvetandet finns innan tanken?
Kan du tänka tanken att det egentligen inte är du som tänker någon tanke därför att “du” är en illusion av tanken, en projicering av tanken?
Och det finns heller inget som är “jag”. Det är bara en tanke.
Kan du tänka tanken att dualismen och separationen är just en tanke, en tanke som vi har manifesterat fysiskt?

Kan du tänka tanken att vad du än tänker om livet så når du inte det genom tanken? Kan du tänka tanken att livet är mer än tanken?

När vi dör så har vi ingen hjärna och då har vi ingen tanke. Men vi har ett medvetande. Medvetandet som finns innan tankarna, detta medvetande som är det vi verkligen är. Detta medvetande som reser genom dimensionerna, som är friare än någon tanke kan vara och en upplevelse som är vidare och större än någon tanke ens kan formulera.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 13:04

Eftersom jag inte ser Gud som något utanför någonting, utan som något som är allting (Gud kan inte per definition vara “utanför”, det vore att säga att utanför verkligheten så är verkligheten, Gud är verkligheten!) så svar Ja på båda frågorna.
Och den kraften, energin jag har inom mig är Gud.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 14:29

“Snälla, svara bara ja eller nej, det kan väl inte vara så svårt. Du behöver inte förklara mer.”

Problemet med din fråga är att den inte är exakt, och därför är den inte bara en fråga om “ja” eller “nej”.

Se själv på frågan, den lyder ju så här:

“”Kan du tänka dig att det är du själv som skapar Gud inom dig?””

Följdfrågorna är “Vem är du?” och “vad är Gud” och “Vad är att skapa” och “Vad är att tänka?” och exakt vad menar du med “du själv”?

Jag har förstått i den här diskussionen att vi utgår från lite olika perspektiv. Därför gjorde jag som så att jag inte besvarade bara med “ja” utan jag besvarade även frågan “vem är det som tänker?” och detta med jag och du… just för att det ska vara tydligt vad jag svarar på.

Och sen säger du att jag inte har besvarat din fråga. Ja, då säger jag – då har du inte ställt din fråga på ett sätt som gör att jag kan förstå den, eftersom du har utgått från andra definitioner än vad jag har. Och jag svarade ju utifrån mina definitioner eftersom jag inte vet om dina, för dina stod inte i frågan!

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 20:06

Vem är du?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
18 maj 2012 kl 00:03

Tack för din fråga.

Jag är livet som läser din fråga på en skärm framför mig.
Jag är träden som växer om natten.
Jag är katten som leker i drömmen som livet drömmer.
Jag är sångerna som sjungs över haven.
jag är längtan som rider i gryningen.
Jag är den vite springaren som befinner mig i frågan om “Vem är jag?”
Jag är ett ljus, en kraft, ett medvetande.
Jag är vågorna av tröst som nattar kon och väcker morgondaggen.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 09:51

Sjävfallet har jag Gud inom mig, allting har Gud inom sig. Gud finns i varje grässtrå, varje vindpust, varje droppe i havet och hela universum. Jag är en cell i Guds kropp precis som cellerna är en del i min kropp, och varje del är medveten. Vi kan också se det som att Gud är en stor fiberlampa och varje fiber är ett väsen i Gud. Och detta kallas för panteism.

Och jag, precis som många med mig, har upplevelser av en icke-fysisk och imateriell verklighet där själen går vidare och lever liv efter liv. Det är en direkt och verklig upplevelse för mig. Jag pratar med Gud i träden, Gud i djuren, Gud i vattnet och nu skriver jag till Gud inom dig. Och jag pratar med andar i andra verkligheter också. Det är fullständigt naturligt, normalt och självfallet har jag rätt att göra detta eftersom det är min upplevelse och självfallet har jag rätt att uttrycka det utan att bli anklagad för att vara en bedragare eller för att lura någon. För det är min sanna och verkliga upplevelse av verkligheten.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 11:07

“…och nu skriver jag till Gud inom dig.”

Vänta lite nu Skeptisk.
Jag har en upplevelse av att Gud INTE finns i mig.
Du har en upplevelse av att han finns i mig.

Finns han eller finns han inte i mig? Även om vi har varsin upplevelse om hur det förhåller sig så kan han ju inte både finnas och inte finnas i mig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 15:17

Du menar alltså att Gud är en “han”? Det var intressant. Då har du en upplevelse av Gud eftersom du t o m anser att Gud har ett kön.

Oavsett vad din upplevelse är, så är ändå min upplevelse att Gud finns i dig. Det är fullt möjligt för mig att uppleva Gud inom dig även fast du inte upplever det själv. Det är fullt möjligt för mig att ha en verklighet där Gud finns i allt, och för dig att en annan verklighet där Gud inte finns.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 22:46

Ok, svara på min fråga en gång till och läs den igen så du svarar på det jag frågar och inte kringgår den…
Men om du upplever att han finns i mig och jag upplever att han inte finns i mig och bägge upplevelserna är sanna, enligt vad du säger, då äger ju ingen av upplevelserna någon relevans!

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Standuplars
16 maj 2012 kl 18:31

Bra fråga Standuplars.
Det är klart det har relevans hur vi upplever det, men båda upplevelserna är ju sanna i våra sinnen. Den upplevelsen att Gud finns inom oss får oss att ta vissa val på livets väg och upplevelsen att det inte finns någon Gud gör att vi väljer andra vägar. Det finns ingen som kan klandra någon för det ena eller det andra, den fria viljan gäller främst.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 01:31

Jag håller med dig ruben, olika upplevelser gör att vi väljer olika spår i livet. det är den fria viljan, och så ska det vara. helt överens! MEN min fråga rörde det som är innan… Upplevelsen, SmS upplever att han finns i mig , jag upplever att han inte finns i mig. Om bägge två är sanna, utifrån våra egan upplevelser så är ju uppleveserna bara sanna hos oss själva. Inte hos den andra, vilket ju innebär att upplevelserna bara finns i våra egna huvuden. Vilket ju gör att det är vi själva som tänker dom…det är ingen annan (gud) som skapar något.
Känn logiken 😉

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 12:36

Du skriver att din fråga rör det som är innan upplevelsen. Men det finns inget som är innan upplevelsen. Först kommer upplevelsen, därefter kommer eventuella tankar om den. Det finns inget innan upplevelsen av livet än livet, och livet är Gud! Detta medvetande som är bortom tankar, eller om du så vill – innan tankar eller före tankar. Tankarna uppstår och händer i hjärnan. De är produkter av den fysiska hjärnan. Jag talar om en upplevelse som är innan tankarna, där finns det andliga. Detta livet som är Gud, kan hamna olika i olika människor därför att tankarna och intellektet filtrerar upplevelsen. När vi sätter intellektet och vår personliga logik åt sidan, det är då vi verkligen kan uppleva verkligheten sådan den där – i alla dimensioner, utan filter. Där finns också andligheten. Och nu vet jag att ord inte kan visa denna upplevelse, för orden räcker inte till. Man kan inte visa en oändlighet genom ändliga ord eller tankar. Men vi kan peka på en riktning och det är vad jag gör. Medvetandet och sinnet går bortom huvudet, så medvetandet är ingen produkt av “Huvudet”. Det är huvudet som är produkt av medvetandet och sinnet. Det är det gränslösa medvetandet som har skapat huvudet, inte tvärtom. Det är en medveten energi som översätts i huvudet. Precis som att det är våra känslor som skapar fysiska effekter och en fysisk biologi, det är våra känslor som skapar kemin i kroppen, inte tvärtom. Det är inte vår kemiska balans som skapar våra känslor, utan vår inre kemi är en effekt av våra känslor. Du skriver “känn logiken” men Gud handlar inte om logik, Gud finns bortom detta. Logiken är en uppfinning av människan. Människans sinne och medvetande och själ går bortom detta. Så nej, vi tänker inte våra upplevelser för upplevelsen av livet händer innan vi tänker om livet. Vi fanns innan vi tänkte att vi finns. Vi kan betrakta tankarna, vi kan se på dem, det finns något annat i oss än tankarna. Och det är medvetandet, medvetandet som går bortom det fysiska livet. Och det intressanta nu, det är att denna upplevelse av medvetandet som oändligt och innan tankarna, det kan bekräftas av andra delar av medvetandet som vi alla är delar av. Människor kan ha en gemensam upplevelse av dem själva som oändliga, och vi kan också ha upplevelser i vår vardag på ett sätt som går utanför… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 13:31

“Om bägge två är sanna, utifrån våra egan upplevelser så är ju uppleveserna bara sanna hos oss själva. Inte hos den andra, vilket ju innebär att upplevelserna bara finns i våra egna huvuden.”

Därför är det så intressant prata med andra som också upplevt det oändliga, för då var det tydligen inte enbart “i våra egna huvuden” om vi inte äger de andras huvuden också.

“Vilket ju gör att det är vi själva som tänker dom…det är ingen annan (gud) som skapar något.”

Ah, men “vi själva” = Gud. Gud är inte utanför oss, Gud är “ingen annan”. Det finns ingen som är en annan. Det är bara illusioner. Det finns inte ens “du” och det finns inte “jag”. Det finns ett medvetande som uttrycker sig i olika själar och i olika kroppar. Det finns inget utanför någon, det finns inget utanför dig. Det är en illusion som är skapad av detta oändliga medvetandet som jag kallar för “Gud”:

Tar vi kristendomen, så menar man ju faktiskt så – att Gud finns i våra tankar och våra handlingar. Den Heliga Ande är våra tankar och det vi gör. När en präst talar i kyrkan så är det den Heliga Ande som uttrycker sig genom prästen. Energin bakom våra tankar, den energi eller livskraft som producerar tanken är Den Heliga Ande = Gud. Iallafall om det är en God tanke, för inom kristendomen har man även idén om ondska och då är det Djävulen som skapar de ondsefulla tankarna.

Nu tror jag inte på djävulen, jag ser att “gott” och “ont” är olika i olika kulturer. Min upplevelse av det oändliga är enhet, inte separation i Gud eller Djävulen. Det finns också en tanke om att Gud har skapat Djävulen och då blir ju även Djävulen, per definition Gud.

Men oavsett vilken beteckning vi har, detta oändliga medvetande och livskraft är det som är grunden för alltings upplevelse. Sen att det finns människor som upplever mer av verkligheten och de som upplever mindre, det är en annan sak.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 12:04

Ok då svarar jag på din fråga en gång till: Jag upplever Gud inuti dig, jag upplever Gud inuti alls. Då är detta en äkta och sann upplevelse som är väldigt relevant. Du upplever inte att Gud finns inuti dig, ja då är detta en äkta och sann upplevelse för dig. Du säge att det saknar relevans bara för att vi har olika upplevelser, om det håller jag inte med dig. Det kan ha full relevans även om det saknar relevans för dig. Och detta med att Gud inte existerar utanför våra sinnen. Vi kan också se det som att ingenting existerar utanför vår fantasi. Så all kommunikation vi har med andra människor är helt enkelt olika aspekter av oss själva. Så när jag skriver till dig nu, så skriver jag till mig själv för du är också jag. Det är det som menas med uttrycket från Maya “In lakesh = Jag är en annan du”. Vi är alla ett. Separationen är en illusion. Utifrån detta så finns det inget utanför, utan det finns bara ett innanför. Utanför mig existerar ingenting, allt är bara en produkt av vår fantasi, av vår föreställningsförmåga. Det är livets egen föreställningsförmåga, och det som jag kallar för Gud. Det är Gud som föreställer sig världen, världen är alltså en projicering av Guds fantasi och därmed är världen en illusion som egentligen inte finns. Det enda som är verkligt, det enda som existerar, det är medvetandet – och varje medvetande är en aspekt av Gud. Så mitt medvetande är samma som Guds medvetande, precis som ditt. Och egentligen finns det inget som är “mitt” och “ditt” medvetande, för det enda som finns är Guds medvetande för vi alla är ett. Det ingår i illusionen av den fysiska världen att vi tror på att vi är separerade och att den fysiska världen är något som finns. Men egentligen är den fysiska världen en dröm. Inom existensialfilosofin finns en diskussion om det finns något utanför oss även när vi blundar. Om jag inte längre ser på bordet, finns det då, eller finns det bara när jag ser på det. Ok, vi kan känna bordet med handen. Men finns den verkligen så att den syns i rummet? Bordet kanske är osynligt när jag inte ser på det även om jag känner det med handen. Om vi har en kamera, samma sak där – när kameran inte är påslagen,… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 12:08

Och detta innebär inte att någon är mer rätt eller fel än någon annan, det innebär att alla är rätt. Oavsett vad vi har för upplevelse, så får dessa finnas.

Men de som kallar någon för “bluffmakare”, den personen visar en fundamentalistisk trosuppfattning som bygger på idén att människors upplevelser av verkligheten är “fel”.

Det finns ingen universiell sanning, det finns bara subjektiv och personlig sanning. Vetenskapen bygger på illusionen av objektivism, som alltså är dess illusion. Vi alla har olika perceptionsvärldar, som är i högsta grad relevanta.

När man kallar någon för “bluffmakare” för att den personen har en annan upplevelse av verkligheten än man själv har, då respekterar man inte andras upplevelse, och det är det som gör ateismen till den mest fundamentalistiska av alla trosuppfattningar eftersom ateismen är den som utmålar andras upplevelse av verkligheten som bluff, fel, lögner, påhitt och så vidare. Vilket gör att ateismen skapar konflikt och motsättningar.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 20:09

varför kan du känna allt detta och inte jag?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
18 maj 2012 kl 00:07

Därför att vi lever i olika verkligheter.
Jag har inget mer svar än så.
“Varför” är livets stora fråga. Och frågar du Gud så säger Gud “Därför”.
Livet är svaret på frågan, vi lever livet för att hitta det svaret. Eller iaf ett svar för det här livet. Sen kan vi leva nästa liv och hitta ett annat svar. Och sen kan vi hitta att vi lever alla svaren samtidigt för vi lever alla liven samtidigt även fast hjärnan uppfattar det som linjärt för det enklast för hjärnan så.

Life is a mystery to live. För varje människa. Livets olika uttryck. Utan absolut sanning, allt är relativt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 13:40

Det tycks mig som att du tänker binärt, alltså 0 eller 1. Något kan vara av eller på. Existensen är inte digital, Gud är inte digital. Gud är inte en fråga om logik, livet handlar inte om logik, livet handlar om upplevelse. Upplevelsen som kommer innan tanken. En upplevelse där både 1 och 0 finns samtidigt. För hjärnan en paradox, för livet en naturlighet. Allting som vi kan tänka finns eftersom vi bringar existens genom det vi tänker. Och bakom tanken finns medvetandet, tanken lever på det oändliga medvetandet och det kan därför inte finnas annat än medvetande, Man kan inte ogöra medvetandet. Medvetandet kan inte dö, medvetandet är livet, är varat. Samtidigt som du kan tänka dig ett icke-liv, en icke-existens, men det är ändå existens.

Ateismen förnekar Gud, men genom förnekelsen ger de existens till Gud. Gud finns altid. Även när vi säger att det inte finns, så finns det, för genom att säga att det inte finns så finns det. Säger vi att andevärlden inte finns så ger vi energi till att andevärlden finns, det vi ger motstånd till är det vi ger livsenergi till. Samtidigt som andevärlden också finns genom sig självt, vi kan inte icke-existera den, den går inte att ta bort och upplevelsen av den kan inte tas bort heller. Den ateistiska trosuppfattning ger därför energi till Guds existens. För att man ska säga att något inte finns så måste det finnas för annars kan man ju inte säga att det inte finns för då vet man ju inte.

Så oavsett intellektuella diskussioner om andevärldens existens eller inte, så finns ju den ändå, och vi möter denna oändlighet genom medvetandet – själen – vi alla har, även om vi är mer eller mindre medvetna om det inom oss själva.

Livet försvinner inte bara för att vi upphör att tro på det.
Men alla har i detta rätt att uppleva vad de vill och uttrycka detta.
Jag kallar inte någon för “bluff” bara för att den upplever något annat än jag upplever.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 12:48

Kan du tänka tanken att det du kallar “logik” är bara din hjärnas sätt att rationalisera det du uppfattar som din omvärld? Dvs, egentligen finns det ingen logik utan det är en tankemässig uppfinning som kommer av egot.

Kan du även tänka tanken att livet inte är linjärt, att tiden inte är linjär, utan att allting händer och sker samtidigt, men att det uppdelas i hjärnan – i tanken – som linjärt bara för att det ska bli lättare att hantera det vi uppfattar som en fysisk verklighet?

Kan du även tänka tanken att eftersom livet inte är linjärt, så kan vi flytta vårt medvetandet och vår perception, till olika delar av livets tidlösa verklighet (alltså i det som hjärnans tankar skulle kalla för dåtid, nutid, framtid)?

Kan du även tänka tanken att om du inte längre tror på dina tankar, när du kan kliva ut ur din identifikation med dina tankar, så öppnar sig livet för dig som livet verkligen är – som en oändlig upplevelse?

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 20:10

Nej. Kan du tänka tanken att det är du som tänker för mycket?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
18 maj 2012 kl 00:10

Kan du tänka tanken att det var du som började med att fråga om jag kunde tänka en tanke? Jag kan inte bara tänka en tanke, jag kan tänka massor med tankar.

Men jag vet att jag inte är tankarna, för jag identifierar mig inte med dem.
Tankar kommer och går, jag är medvetandet som betraktar tankarna.
Och när inga tankar händer så finns medvetandet, som lever frågan “Vem är jag?” Vem är jag i varje nu? Vem är jag i varje upplevelse? Vem är jag i det jag skriver nu? Och nu? Och nu? Svaret finns i upplevelsen av frågan, det är livet och jag finns inte.

“nonduality” kallas det, sök på det…
Jaget som en illusion… och du med… i en dröm vi lever och leker…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 12:58

Tillåt mig även delge några reflektioner av livet som jag ser det: Den fysiska realiteten är en lekstuga för oss människor, en ”playground” så att säga. Vi har kommit hit från den andliga existensen för att utforska den, leka med den, skapa i den. Bortom denna fysiska verklighet så finns en andlig verklighet, en andlig upplevelse. Vi människor har andliga upplevelser för att den finns att ha, och det är längtan tillbaks tiill ursprunget – till det andliga igen – som driver mänskligheten framåt. Utan denna längtan eller drivkraft så skulle människan. Det är den andliga längtan hem tillbaks till ursprunget som får oss människor att utvecklas personligt. Den naturvetenskapliga positivismen får inte människor att älska varandra mer, det är ingen vetenskap som utvecklar människorna personligen, utvecklar inte människornas själar. Men andliga upplevelser hjälper människor att se att de är en del av alltet, att allting har ett medvetande, att allting är liv, och genom detta så kan vi älska varandra mer. Därför är personlig och andlig utveckling en förutsättning för fred i världen, ett samhälle utan krig och utan orättvisor. En gemensam värld utan nationsgränser, ett gemensamt folk och en gemensam kärlek i samförstånd och utan krig. Som Marley sjunger : One world, one heart! Det var inte andlighet som skapade atombomben, det var inte andlighet som skapade rasismen som utgår från de vetenskapliga biologiska idéerna om rasernas utveckling, det var inte andlighet som försökte utrota ett folkslag under andra världskriget. När vi utvecklar mer kärlek inom oss själva, genom den andliga kontakten med det levande alltet, så stiger vi, vi expanderar som människor, vårt liv expanderar och vi höjer även det fysiska livet, vi höjer det i vibration och frekvens och vi kan höja samhällsbyggandet till en ny fas, en ny höjd, en ny kärlek. Och när vi människor är ”hemma” igen, tillsammans med Gud, har återbördats till Gud, ja då börjar vi en ny fysisk verklighet i vår resa genom det lågfrekventa till det högfrekventa. För det är vad den fysiska verkligheten är till för – den behövs för att utveckla oss andligt, precis som regnet behövs för att njuta av solen. Om du stänger ner det andliga, då får du bara regn och ingen sol. Det leder till sjukdom och ett samhälle som går under och en mänsklighet som går under. Din idé leder inte bara till stagnation utan till undergång för mänskligheten, en undergång för… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 13:06

Jag vill lägga till i detta att huruvida vi kallar Gud för Gud eller något annat, är en annan diskussion. Gud blir inte till mindre existens bara föra att någon annan använder ett annat ord. Det är inte ordet som är det viktiga, det är upplevelsen av denna oändliga medvetenhet som vi alla är en del av, denna upplevelse innan tankarna.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
17 maj 2012 kl 13:23

Jag kan absolut tänka vilka tankar som helst, så svar JA på din fråga. Jag bestämmer ju vilka tankar jag vill tänka eftersom det är jag som tänker dem. Däremot tror jag inte på mina tankar. Jag tror på min upplevelse av medvetandet. Och jag tror inte det är “jag” som tänker för jag tror inte på “jag” och jag tror inte på “du” heller.

Jag tror att alla människor kan tänka vilka tankar som helst.

En mer intressant fråga är – vem är det som tänker?
Vem är det som upplever?
Vem är du? Vem är du i din upplevelse av livet?
Vem är du i din upplevelse av dina känslor?
Vem är du i din upplevelse av dina tankar?

Om det inte finns något “du”, vem är du då?
Om “jag” bara är en illusion, vem är du?
Vem har tanken av “jag” eller “du”?

Och den upplevelsen, den som är bortom illusionen av livet, det är själva livet. Livet utan ettikett, livet utan värdering, livet utan dömande, det är livet som lever och uttrycker sig genom varje väsen, genom varje vattendrag, genom varje vindpust och detta liv som är medvetet och oändligt och skaparen av universum. Tar du bort universum finns medvetandet kvar, existensen kvar.

Det fysiska som en bubbla inom existensen, som ett rum i existensens oändlighet. En dröm vi drömmer.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 20:12

OK, jag tror inte vi kan diskutera mer. Du är way tooo much för mig 😉

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
18 maj 2012 kl 00:12

Eller så är jag inte det, har du tänkt den tanken också? Och när det blir overload av dessa tankar, av all logik, vad händer då? Vad händer när hjärnan lägger av… lägger av tankarna… blir tystnad.. inga tankar. Bara medvetande, bara upplevelse, bara närvaro… livets oändlighet… Inom buddhismen kallar man detta samadhi.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Rolf Sjöwall
15 maj 2012 kl 09:47

Om skeptikerna kunde behålla sin tro för sig själva skulle det bli betydligt lugnare runt om vår värld. Om skeptikerna kunde respektera andra människors upplevelser utan att jaga, kritisera och anklaga människor med andra upplevelser än de själva har, så skulle det bli betydligt lugnare runt om i vår värld.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  Rolf Sjöwall
15 maj 2012 kl 11:06

I detta land verkar det nuförtiden mest var EN grupp som idkar omvändelsemission..och det är den drillade skeptikerrörelsen.
Maken till nyfrälst gäng får man leta efter!

Det är som ett skämt att höra “skeptohumanisterna” yla om religiös intolerans….snacka om projecering 🙂
Skulle de religiösa samfunden börja hålla på som “skeptikerna” skulle det bli absolut olidligt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Lotta
15 maj 2012 kl 11:27

Visst är det så Lotta. Dessa missionärer från skeptikerrörelsen som vill “rädda” människor som har en annan livsstil och upplevelse av verkligheten än den fundamentalistiska skeptikerrörelsens fanatiska missionärer, helt förblindade av sin ateistiska trosuppfattning som de ser som den enda rätta vägen.

Nå, då föredrar jag att vara en av de förtappade hedningarna som vägrar låta mig frälsas av skeptikernas missionering, för jag litar på min egen upplevelse av verkligheten istället för deras intellektuella konstruktion som både förnekar och inte respekterar människors personliga upplevelser.

standuplars
standuplars
Gäst
Reply to  Lotta
10 maj 2012 kl 12:02

Jag är ju för vetenskap och tror inte på det du menar med osynliga världar och energier. Jag har dessutom ingenting emot att du tror på det, alla har rätt till sin tro. Var och en salig på sin tro. Men håll den för er själva, så lovar jag att hålla mina åsikter om det för mig själv. (Min mormors granne trodde att min mormor var en häxa! Helt ok!)
MEN det jag vänder mig emot är när det ska tjänas pengar på det och dessutom av sådana som så uppenbart bluffar. Jag pratar nu specifikt om Terry Evans, hans metoder är sedan länge genomskådade. När det dessutom oftast är sökande/svaga/osäkra människor som betalar för att få hjälp så stör det mig ännu mer, det är att utnyttja de här människorna! Jag tycker helt enkelt att det är för j-t och motarbetar det så mycket jag kan för att rädda folk från att bli utnyttjade!
Så, du får tro på precis vad du vill, det gör mig ingenting, så länge du inte vill pådyvla andra människor det! Då kommer jag inte att pådyvla dig vad jag tror heller.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  standuplars
10 maj 2012 kl 12:45

Standuplars sa:
“Så, du får tro på precis vad du vill, det gör mig ingenting, så länge du inte vill pådyvla andra människor det! Då kommer jag inte att pådyvla dig vad jag tror heller.”

hmmm det är just det som är kruxet.
Vi som “tror” missionerar inte MOT ateism…var och en blir salig på sin tro som sagt. Jag pådyvlar ingen min tro…jag försvarar rätent till min.
Det är du och dina korsriddar-polare som inte kan låta oss vara ifred – inte tvärtom!
——–

Fredrik Larson
Tack! 🙂

standuplars
standuplars
Gäst
Reply to  Lotta
10 maj 2012 kl 13:39

Du svarade inte på anledningen till att jag motarbetar de som tror på andar..Terry Evans och hans gelikar, vad säger du om det?

Jag kan bara tala för mig själv och jag tycker verkligen det är helt ok att du tror på vad du vill! Jag kan hjälpa dig slåss för din rätt att tro på vad du vill! Däremot behöver jag inte hålla med om VAD du tror på. Min teori om sådant är att det skapas i människans eget huvud. Fundera på det…
SÅ, jag säger det en gång till, jag kommer att slita till jag dör för att stoppa alla de bedragare (Terry mfl) som gör pengar på svaga/sökande människor! DET är min mission.

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  standuplars
10 maj 2012 kl 14:08

haha ja du… DET är din mission. jag har fattat det.
mitt svar till dig är:
Ni behöver inte gå till TE. Jag skulle själv gärna få en sittning med honom. Tyvärr verkar han ha ont om tid numera eftersom han är så eftertraktad (av någon anledning…tex att han är ett ovanligt duktigt medium!)

Det är hjärtnypande att höra om er enorma omtanke om oss “svaga personer med hjärnspöken””som är så lurade…eftersom vi själva väljer att gå och är helt och hållet nöjda med det…men ändå…
Vi vet inte vårt eget bästa, så ni känner ert kall att rädda oss.
O ni korsriddare fräls oss ifrån ondo Må vi hålla oss på den rätta vägen dvs ER väg.
Den sanna vägen
Amen

standuplars
standuplars
Gäst
Reply to  Lotta
10 maj 2012 kl 14:24

“O ni korsriddare fräls oss ifrån ondo Må vi hålla oss på den rätta vägen dvs ER väg.”

Tack för diskussionen, den har hamnat på fel nivå nu med såna uttalanden. Jag vill vara seriös i mina diskussioner annars slänger Torbjörn ut mig 😉 det har hänt förr när jag blivit så känslosam som du blivit nu.
Sen ber jag om ursäkt för det där med Terry, jag trodde du var seriös i din tro och tog avstånd från bluffmakare som Terry. Jag trodde allvarligt att alla visste hur han jobbar, hört talas om Coldreading mm?
Ha det gott

Lotta
Lotta
Gäst
Reply to  standuplars
10 maj 2012 kl 14:25

Ha det gott själv;)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
13 maj 2012 kl 19:12

Jag är medveten om att skeptiker påstår att Terry Evans sysslar med coldreading, men det blir inte sant bara för att ni skeptiker påstår det. Ingen skeptiker har hittills bevisat att Terry Evans sysslar med coldreading, ingen skeptiker har hittills bevisat att andar inte pratar med Terry Evans, ingen skeptiker har hittills bevisat att Terry Evans inte är ärlig om sin personliga upplevelse av verkligheten.

Vad jag ser, det är att du ljuger om dig själv – du påstår att du respekterar andra människors trosuppfattning – samtidigt som du kallar Terry Evans för bedragare. Det går inte ihop!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 07:37

En undring här till dig SmS.

Du har ju tidigare sagt att du VET att Terry är äkta vara, för det känner du i hjärtat.

Jag, känner i hela mitt hjärta, att Terry inte är det.

Vem har då rätt?

Har ditt hjärta tolkningsföreträde?

Och hur tänker du dig att t.ex. domstolar i ett sådant samhälle du förespråkar ska se ut? Ska juryn och domaren följa sitt hjärtas väg och strunta i vetenskaplig bevisning typ DNA, fingeravtryck osv. Den vetenskapliga bevisningen kan ju inte vara fakta för dig, utan bara en tro.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 09:17

“En undring här till dig SmS.” Tack min vän Mikael, det är trevligt att se dig här igen. Du har varit efterlängtad och saknad. Det känns så tomt när du inte är här. “Du har ju tidigare sagt att du VET att Terry är äkta vara, för det känner du i hjärtat.” Det stämmer, och du har tidigare skrivit precis den meningen två gånger tidigare. “Jag, känner i hela mitt hjärta, att Terry inte är det.” Vilket du också har skrivit två gånger tidigare. “Vem har då rätt?” Detta är en fråga du har ställt mig två gånger tidigare som jag också har svarat dig två gånger tidigare. “Har ditt hjärta tolkningsföreträde?” Men snälla Mikael, du har ställt den frågan två gånger tidigare. Och jag har svarat två gånger tidigare att nej, mitt hjärta har inte tolkningsföreträde. Jag har fortfarande samma svar till dig som jag redan har givit dig två gånger tidigare. Och svaret är: Personliga upplevelser av en andeverklighet går inte att bevisa. Alla de tester som skeptikerna har kommit på, förutsätter att andevärlden går att kontrollera. Att man kan styra andarna, att man kan styra vilka andar man kommunicerar med, och att man kan bestämma att de kommer med en viss typ av information. Men det kan man inte, för andar är i den aspekten precis som människor i den fysiska verkligheten. Andarna bestämmer själva vad de ska säga och förmedla, och det är de själva som bestämmer om de ska komma till ett medium eller inte. Det mediet gör, och det enda mediet kan göra, det är att öppna upp sig och slänga ut en fråga till andevärlden och sen får man se om det kommer ett svar eller inte och vilken ande det är som kommer. Mediet styr inte över detta. Eftersom skeptikernas alla tester bygger just på att medier kan styra över något som de inte kan styra över, så bygger skeptikernas tester på felaktiga antaganden om andevärlden. Nu tycker skeptikerna om att klaga på medier för att de inte vill låta sig testas, men det är ju inte mediernas fel att skeptikerna konstruerar tester som bygger på felaktiga antaganden om andevärlden. Dessutom bygger skeptikernas kritik mot medier på Youtube-klipp, det har vi sett så många gånger här att skeptikerna hänvisar till youtube-klipp hela tiden. En TV-inspelning är en väldigt speciell situation. Medier är känsliga för energier, det är därför de är känsliga för… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 10:21

Du vet att jag inte hinner/orkar läsa hela dina inlägg, tyvärr. Men vad jag kunde se så svarade du inte på frågan. Om du känner att Terry är äkta, och jag inte, vem har då rätt?

Har båda rätt?

Jag kunde inte heller skönja din respons på hur en domstol ska fungera om den inte tar vetenskapliga bevis som fakta, utan ska gå på tro och följa hjärtat?

Håll gärna ditt svar kort och koncist.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:23

Din beskrivning av andevärlden är irrelevant eftersom den världen är påhittad.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 09:29

Som vi redan har kommit fram till här, min vän Mikael, så är vetenskapens bevisföring förenat med brister när det gäller den andliga verkligheten. Vetenskapens metodologi för bevisföring är helt enkelt konstruerad för en laboratoriemiljö i den fysiska verkligheten, inte den andliga verkligheten. Det råder dessutom ingen homogenitet om vad som är acceptabla vetenskapliga bevis. Ta alla dessa undersökningar och den forskning som visar att homeopati är minst dubbelt så bra som placebo (det finns över 200 sådana undersökningar, se Dr. Robert Hahns hemsida för en sammanfattning), och ändå finns det skeptiker som säger att homeopati inte är vetenskapligt bevisat. Den vetenskapliga världen bråkar alltså inbördes om vad som är evidens eller inte evidens. Vetenskapsvärlden är inte överens inom sig själv om detta. Men, detta är inte mediers fel. Det hör helt enkelt till vetenskapens heterogena och subjektiva natur. Jag har själv upplevelser av andevärlden, jag vet många som har det. De flesta som jag känner har det. Det är fullkomligt naturligt att ha det, och det är fullkomligt naturligt att prata om det också för andra. Och om jag skulle få för mig att hålla en föreläsning om mina upplevelser, hyra en lokal och ta inträde för att betala för hyran och min resekostnad och tiden jag lägger ner, ja då skulle jag självfallet få ha rätt att göra detta – exempelvis hyra aulan i en skola. Om jag gör det, så kommer skeptiker att häckla mig, kalla mig för bluff och påstå att jag lurar någon. Men från mitt perspektiv så berättar jag ju bara om min personliga upplevelse av andevärlden och det anser jag att jag har rätt till att göra, eftersom vi har yttrandefrihet, religionsfrihet och trosfrihet i Sverige. Och betänk – ingen skeptiker har lyckats bevisa att Terry bluffar. Skeptikerna påstår alltså med höga röster att han bluffar utan att de har någon som helst evidens för att han bluffar. De yttrar alltså en personlig åsikt och inget annat än en personlig åsikt, en personlig åsikt som de försöker göra till en universiell sanning. Terry har uttryckligen sagt, gång på gång på gång, att han berättar om sin personliga upplevelse och att det som är sant och verkligt för honom inte behöver vara sant eller verkligt för någon annan. Varje person är fri att ha sin egen upplevelse av verkligheten. Här går en stark skiljelinje mellan skeptiker och personer med andliga upplevelser. Skeptikerna kritiserar personer… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:32

“Och betänk – ingen skeptiker har lyckats bevisa att Terry bluffar.”

ett irrelevant uttalande. Det går aldrig att bevisa en icke-existens av något. Precis som du inte kan bevisa att jag inte kan flyga när ingen ser.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 09:40

Min käre vän Mikael, när du skriver “Ska juryn och domaren följa sitt hjärtas väg och strunta i vetenskaplig bevisning typ DNA, fingeravtryck osv” så utgår du från en fysisk verklighet. Fingeravtryck finns i en fysisk verklighet. DNA finns i en fysisk verklighet. Men andar finns inte i den fysiska verkligheten. Andar finns i den andliga verkligheten. Den fysiska vetenskapen fungerar inte på den andliga verkligheten. Den andliga verkligheten följer inte ens samma naturlagar. Andar har inga fingeravtryck och de har heller inget DNA. Den andliga verkligheten är alltså något helt annat, det är en annan dimension. Vi människor har en själ och denna själ kan röra sig mellan dimensionerna därför att själen är bortom alla dimensioner. Vi alla har därför kontakt med andevärlden och andra dimensioner, även om vi är mer eller mindre medvetna om det. Vi människor är ju olika så det finns de som har en tydligare upplevelse av detta än andra, och den upplevelsen är personlig. Självfallet har en människa rätt att uttrycka sina personliga upplevelser av detta. Jag har rätt att uttrycka mina personliga upplevelser av detta för vem som helst som önskar lyssna. Precis som en präst har rätt att uttrycka sin personliga upplevelse av kontakt och ledning av den helige Ande (Gud). En präst i svenska kyrkan får lön för att vara i kontakt med den heliga anden. Inom kyrkan finns ett begrepp som innebär “synlig kyrka och osynlig kyrka”. Den “osynliga kyrkan”, det är andligheten – det är den Helige Ande som finns ständigt närvarande i kyrkan och leder prästens arbete. Prästens rörelser och tal kommer från Den helige Ande, det är den Helige Ande som styr prästen, som talar genom prästen. Du som publik ser det inte, för i den “synliga kyrkan” så ser du prästen. Men kyrkan har alltså även en osynlig dimension. Nu är detta inget nytt påfund utan kyrkoteoretiker som Martin Luther och andra har diskuterat detta mycket i flera hundra år och det finns fortfarande än idag. Men prästen får betalt av skattepengar, en präst har som jobb att uttrycka Den Helige Ande. Präster får sin månadslön. Jag har inte sett skeptiker häckla präster, utan de riktar in sig på enskilda medier istället som Terry Evans bara för att han uttrycker sin personliga upplevelse. Att häckla människor för att de har en annan upplevelse av verkligheten, det är oseriöst, omoget och visar bara på en osäkerhet hos… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:30

Du har nog missuppfattat ordet skuldbelägga. Att hävda att någon ljuger eller bluffar är inte att lägga skuld på någon. Det är enbart vad det är, en åsikt. Precis som att anse att Carl Bildt ljuger när han berättar om sina intentioner med diverse utlandsuppdrag.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 12:18

Min käre vän Mikael, som jag redan har skrivit så många gånger så har människor sin egen personliga upplevelse av verkligheten. I din personliga upplevelse av verkligheten så är inte andevärlden en realitet, men i min personliga upplevelse av verkligheten så är andevärlden en realitet. I Terrys personliga upplevelse av verkligheten så är andevärlden också en realitet. Som svar på din fråga “Vem har rätt”, så har du rätt i din verklighet att andevärlden inte finns, och jag har rätt i min verklighet att andevärlden finns och Terry har rätt i sin verklighet andevärlden finns. Alla människor har rätt i sin egen verklighet. Och min enkla åsikt är att man ska respektera varandras rätt till sin egen verklighet, att det är den som upplever sin verklighet som har tolkningsföreträde om den. Därför blir det oseriöst att påstå att människor bluffar bara för att de har en annan verklighet än man själv har. Ett vetenskapligt uttryck för detta är “olika perceptionsvärldar”. Människor är olika och upplever verkligheten på olika sätt, därför att vi också är olika känsliga. Och jag har svarat dig med detta så många gånger och ändå påstår du att jag inte svarar på din fråga, ja då säger jag att då läser du inte mina svar. Och när det gäller din fråga om domstolen så svarade jag på den, det är inte mitt fel att du inte läser mina svar. Men ok, jag kan återupprepa mitt svar och formulera om orden men ändå ha samma innehåll – din fråga om domstolen behandlar fysiska realiteter. Du nämner som exempel DNA och fingeravtryck. Den icke-fysiska realiteten är inte en fysisk realitet. I den icke-fysiska realiteten finns varken DNA eller fingeravtryck. Den fysiska och den icke-fysiska realiteten är alltså två olika verkligheter, och det som gäller för en verklighet kan inte automatiskt appliceras på en annan verklighet. Så, för att summera detta – en domstol i den fysiska verkligheten kan endast handha fall som handlar om den fysiska verkligheten. En domstol i den fysiska verkligheten har inget med den icke-fysiska verkligheten att göra. Sedan har vi ju kunnat konstatera fenomenet med evidens, att det finns många olika åsikter inom den heterogena vetenskapen om vad som är evidens och vad som inte är det. Vetenskapen i sig är alltså inte överens om vad som är evidens och vad som inte är det. Som exempel gav jag homeopati – det finns över 200… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:21

Jag förstår. Men även andar kan ju lämna fysiska spår i vår verklighet enligt er troende. Hur kan man särskilja dom?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 12:26

” Men vad jag kunde se så svarade du inte på frågan. ”

Du såg inte mitt svar för du bara läste ett inlägg. För att göra det lättare att läsa delade jag upp mitt svar i flera delar. Om du läser alla mina svar på ditt inlägg, så hittar du svaret på dina frågeställningar. Men egentligen vet du redan svaret på dina frågeställningar eftersom jag redan har besvarat dem de två tidigare gångerna du ställde dem och mitt svar jag gav redan första gången är fortfarande ett relevant och bra svar på din fråga.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:19

Du gör det inte lättare utan svårare. Svara bara med ja eller nej.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 12:49

Min käre vän Mikael, jag upplever det inte så meningsfullt för mig att lägga ner tid och energi på att ge dig ett så konkret, koncist och uttömande svar som möjligt när du påstår att jag inte svarar på dina frågor fast jag har lagt ner både tid och energi på att ge ett så bra och tydligt svar som möjligt. Och det blir ju inte bättre av att du även skriver att du inte orkar läsa mina svar. Då uppfattar jag det som att du egentligen inte har något intresse av att få svar, särskilt inte när du har ställt samma frågor nu tre gånger och jag har besvarat dig tre gånger.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 19:09

Min fråga har endast ett ja eller nej svar. Du behöver verkligen inte lägga ner mer energi än så på mig. Jag läser ju inte det har jag sagt, så det är förbrukad tid för dig.

Har båda rätt om våra hjärtan säger olika?

Har du mer rätt än jag om ditt hjärta säger att Terry är äkta?

Svara snälla bara ja och nej. Om du klarar det. Det är verkligen helt uttömmande för mig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
14 maj 2012 kl 13:59

Vännen Mikael, det är intressant du tar upp domstolsväsendet som är ett typexempel på en relativistisk verksamhet som handlar utifrån slump. Det finns ju många fall där någon har ansetts som skyldig för att sedan frikännas, eller tvärtom. Så vad som är evidens och inte, det är inom domstolen – precis som det är inom vetenskapen – något relativistisk. Det handlar helt enkelt om tro, det är en trosuppfattning.

Våra domstolar styrs av intellektet och därigenom blir det falskhet som kommer av det. Givetvis vore det bättre om människor lärde sig använda sin intuition, men vi har utvecklat ett samhälle där intuition diskrimineras.

Ett samhälle där skeptiker diskriminerar människor med annan upplevelse av verkligheten, och kommer med anklagelser och häcklande, det är ett samhälle styrt av rädsla och intellektualism istället för ett mångkulturellt samhälle där man respekterar att människor är olika.

Och så länge som det finns skeptiker som attackerar människor som inte tänker, känner eller upplever verkligheten som skeptikerna gör, så länge kommer det också att finnas konflikt. Och märk väl – det är skeptikerna som missionerar för sin trosuppfattning och attackerar andra, medan vi som upplever en andeverklighet ständigt för försvara vår rätt att ha den upplevelse vi har och vår rätt att uttrycka den. Det är ni skeptiker som inte klarar av att andra människor har upplevelser av andlighet och uttrycker den, så därför borde ni titta på er själva och ert eget beteende.

Jag tillåter människor att ha olika upplevelser av verkligheten, men skeptiker gör det inte. Har man “fel” upplevelse av verkligheten så påstår skeptiker att man är en bedragare.

Och därför kan vi heller inte mötas. Det går ju inte att mötas när det är bara den ena sidan – vi som upplever och uttrycker vår andlighet – som respekterar rätten för människor att ha olika upplevelser av verkligheten. Det är dags att skeptikerna respekterar andra människors rätt att ha sina upplevelser av verkligheten också, och respekterar andra människors rätt att uttrycka dessa upplevelser, och även rätten att exempelvis hyra en aula i en skola för att berätta om denna upplevelse.

För annars är det ju diskriminering.
Skeptikerna klarar inte av det mångkulturella samhället, skeptikerna klarar inte av att människor är olika och skeptikerna klarar inte av relativism. Skeptiker utgår från en fundamentalistisk och ålderdomlig och förlegad gammal positivistisk vetenskapssyn.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 20:21

“Våra domstolar styrs av intellektet och därigenom blir det falskhet som kommer av det. Givetvis vore det bättre om människor lärde sig använda sin intuition…”
Så domarna borde sitta och känna efter vem som är skyldig?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:08

“Din beskrivning av andevärlden är irrelevant eftersom den världen är påhittad.”

Kan du bevisa det?

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 13:46

Frågan är irrelevant.

Det går inte att bevisa att något är påhittat.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 14:33

Jag känner det i mitt hjärta dessutom. Det borde väl räcka?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:14

“”Och betänk – ingen skeptiker har lyckats bevisa att Terry bluffar.”

ett irrelevant uttalande. Det går aldrig att bevisa en icke-existens av något. Precis som du inte kan bevisa att jag inte kan flyga när ingen ser.

Nej, det var inte ett irrelevant uttalande. Ni skeptiker påstår att människor som har upplevelser av andevärlden bluffar, då är det ni skeptiker som ska komma med bevis om bluffen eftersom det är ni som anklagar. I Sverige fungerar det så att den som anklagar någon, det är den som ska komma med evidens för det. Och jag konstaterar att ni inte har någon evidens för att människor med personliga upplevelser av en icke-fysisk imateriell verklighet bluffar.

Ni skeptiker visar tydligt att ni står för konflikt eftersom ni attackerar människor som har en annan upplevelse av verkligheten än vad ni har, och om ni slutade att attackera och jaga människor på grund av deras personliga upplevelser skull, då skulle vi få fred i samhället. Det är ni som söker konflikt genom era attacker på människor med personliga upplevelser av en andeverklighet.

Om ni klarade av att respektera människors personliga upplevelser av en andeverklighet, då skulle vi kunna skapa ett fredligt samhälle. Men som ni håller på tycks det omöjligt för ni vill ha konflikt istället för fred.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 13:48

“Ni skeptiker påstår att människor som har upplevelser av andevärlden bluffar, då är det ni skeptiker som ska komma med bevis om bluffen eftersom det är ni som anklagar. I Sverige fungerar det så att den som anklagar någon, det är den som ska komma med evidens för det. ”

Helt fel. I Sverige (och världen) är det så att den som påstår något, ska kunna bevisa det. Den som påstår att spöken finns, har alltså bevisbördan på sin sida.

Resten är bara ditt vanliga dravel om attack, konspiration etc etc.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:21

“Jag förstår. Men även andar kan ju lämna fysiska spår i vår verklighet enligt er troende. Hur kan man särskilja dom?”

Nu är jag inte riktigt med på vad du menar eftersom vi människor ständigt lämnar spår men det är kanske det du menar? Det kallas för “psykiska spår”. Vi människor sänder ständigt ut energier till vår omvärld – det vi tänker och det vi gör. Det fastnar i det som finns omkring, det är därför man kan behöva rena platser och föremål. Det finns många människor som är känsliga för dessa energier, exempelvis jag själv.

Och dessa finns kvar även när någon har dött. Det är inte så att dessa känslor och tankar plötsligt försvinner automatiskt när någon dör.

Ett spår av känslor och tankar är något annat än en ande, och hur kan man skilja på dem? Ja, det är mycket enkelt. En ande kan man kommunicera med, interagera med, den ger respons och den rör sig. Jag upplever det som en väldigt tydlig skillnad, och ju mer man utvecklar sin kontakt och känslig för detta desto tydligare blir skillnaden. Så det är väldigt enkelt det hela som jag ser det.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:33

“Har båda rätt om våra hjärtan säger olika?”

Som jag redan har skrivit tre gånger tidigare, och nu skriver för fjärde gången (!) så är svaret det att vi människor har olika verkligheter. Vi lever i olika verkligheter.

Och din och min verklighet är tydligen så väldigt olika att jag har svarat dig tre gånger och nu fyra gånger och du fortsätter med att påstå att jag inte har svarat dig. Tydligen kan vi inte mötas eftersom du inte ens ser svaren hur mycket man än lägger fram dem direkt framför dig. Kanske man måste sätta svaren på en lykstolpe som du kan gå in i så att du kan märka att svaren på dina frågor har jag givit dig? Men, jag kan givetvis inte hjälpa till mer för det är tydligt så att du förnekar att jag har givit dig svar. Och då börjar det kännas mindre relevant för mig att svara dig när du förnekar att jag ens har givit dig svar hur många gånger jag än ger dig svar.

I din verklighet finns ingen andevärld och då har du rätt i din verklighet att andevärlden inte finns. I min verklighet finns andevärlden, det är en reell upplevelse. Och därmed är det sanning och äkthet för mig.

Som jag redan har skrivit många gånger här till dig, så finns det ingen universiell sanning utan individuell och personlig sanning, det finns bara subjektiv sanning.

Att anklaga människor för att bluffa bara för att de lever i en annan verklighet än man själv lever i, det är att skapa konflikt och krig och våld – och det ser jag till skillnad från dig ingen mening med.

Om man respekterar andra människors upplevelser, så säger man inte att andra människor ljuger bara för att man inte har samma upplevelse som dem. Om man respekterar andra människors personliga upplevelser så låter man människor ha sina personliga upplevelser i fred utan att gå till attack och angrepp.

Eftersom du inte har en upplevelse av andevärlden, så kan ju du inte säga något om den. Jag konstaterar att du har åsikt om något som du inte kan veta något om. Det är ju ens upplevelse som leder till vetskap. Andevärlden är ingen intellektuell konstruktion, för den som upplever en icke-fysisk realitet så är denna en sann och äkta upplevelse och den som upplever denna vet om sin upplevelse.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 13:50

Det du kan göra, som jag bett dig om flera gånger, är att hålla dig kort. Uppenbarligen förstår du inte innebörden av det. Kanske måste jag skrviva det på en lyktstolpe så du förstår?

Jag tolkar ditt svar som att vi båda har rätt då. Korrekt?

Isåfall förstår jag inte vad du tjabbar om. Då har jag ju rätt i när jag säger att Terry bluffar.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:37

“Men även andar kan ju lämna fysiska spår i vår verklighet enligt er troende.”

Och jag vill poängtera här att ett psykiskt spår, alltså ett spår av emotioner, inte är ett fysiskt spår. Det är ett icke-fysiska spår som vi kan förnimma genom vår själ, som är icke-fysisk. Det är alltså ingen fysisk energi, utan är en imateriell energi.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 19:34

Underligt, för Terry har ju förklarat i ett klipp hur spöken faktiskt kan lämna fysiska fotavtryck. Hur går det till?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 10:54

“Att hävda att någon ljuger eller bluffar är inte att lägga skuld på någon. Det är enbart vad det är, en åsikt. ” Ok Mikael, då kan jag göra som ni skeptiker gör och så kan jag hävda att du ljuger och bluffar. Låt mig då ge exempel på en sådan diskussion, helt a’la skeptiker: “Jag, känner i hela mitt hjärta, att Terry inte är det.” Du bluffar och ljuger när du skriver så, för det är inte alls vad du känner i ditt hjärta. “Du vet att jag inte hinner/orkar läsa hela dina inlägg, tyvärr.” Nej det vet jag inte, för du bara ljuger och bluffar när du påstår att du inte hinner läsa mina inlägg. Dessutom är det lögn att du tycker det är “tyvärr” för det tycker du inte egentligen. “Men vad jag kunde se så svarade du inte på frågan.” Bluff och lögn igen, du kunde visst se att jag svarade på din fråga. “Din beskrivning av andevärlden är irrelevant eftersom den världen är påhittad.” Bluff och båg, bara lögner igen från din sida. Det där är inte vad du tycker egentligen. “Jag förstår” Nej det gör du inte, du bara skriver att du förstår för att lura i mig en massa lögner! “Du gör det inte lättare utan svårare.” Ännu en lögn från din sida. “Min fråga har endast ett ja eller nej svar.” Nej, det stämmer inte. Du bara ljuger igen. “Jag läser ju inte det har jag sagt, så det är förbrukad tid för dig.” Det tror jag inte alls på, det är ju bara lögn från din sida att du inte läser så det är inte alls förbrukad tid för mig. “Det är verkligen helt uttömmande för mig.” Nej, det är verkligen inte det för dig. Det är bara en lögn. — Som du kan se Mikael av denna illustration, så fungerar det mindre bra – anser jag iallafall – att anklaga varandra för bluff och lögn. Du må tycka, i likhet med andra skeptiker, att det är en alldeles utmärkt idé att anklaga andra människor för bluff och att ljuga. Jag anser att det inte är hållbart i en seriös och mogen diskussion mellan vuxna människor. Det blir nämligen bara attack och konflikt av det, men det är tydligen en konflikt ni vill ha eftersom det är ni skeptiker som påstår att människor bluffar och ljuger bara för att de uttrycker… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 13:55

“Du attackerar människor med andra upplevelser av verkligheten än du personligen har, och jag försvarar människors rätt att ha sina upplevelser och att uttrycka dessa upplevelser till den som önskar lyssna på dem.”

Det här upprepar du gärna gång på gång och det är egentligen en ganska kraftig anklagelse. Kan du ge något exempel på var jag attackerar människor med andra upplevelser än mina?

Jag förutsätter att du inte räknar en diskussion här på Newsvoice som en attack. För då attackerar du mig.

Har du inget exempel så är det inget annat än rent förtal. Och då är det verkligen du som är den som attackerar folk.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 11:22

“Att hävda att någon ljuger eller bluffar är inte att lägga skuld på någon. Det är enbart vad det är, en åsikt. ”

Kan du bevisa det?

“Du vet att jag inte hinner/orkar läsa hela dina inlägg, tyvärr.”

Kan du bevisa det?

“Men vad jag kunde se så svarade du inte på frågan.”

Kan du bevisa det?

“Din beskrivning av andevärlden är irrelevant eftersom den världen är påhittad.”

Kan du bevisa att det a) var irrelevant och b) att andevärlden är påhittad?

“Jag förstår”

Kan du bevisa att du förstår?

“Du gör det inte lättare utan svårare.”

Kan du bevisa det?

“Min fråga har endast ett ja eller nej svar.”

Kan du bevisa att din fråga endast har ett ja eller nej svar?

“Jag läser ju inte det har jag sagt, så det är förbrukad tid för dig.”

Kan du bevisa att du inte läser det? Kan du bevisa att det är förbrukad tid för mig?

“Det är verkligen helt uttömmande för mig.”

Kan du bevisa att det är helt uttömmande för dig?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:19

“Frågan är irrelevant.”

Kan du bevisa att du inte ljuger om att frågan är irrelevant?

“Det går inte att bevisa att något är påhittat.”

Kan du bevisa att det inte går att bevisa att något är påhittat, eller var det bara en lögn från din sida? Du kanske t o m är en bedragare, en charlatan, som försöker skada en oskyldig stackare som jag genom dina lögner!

(Ser du nu hur det blir Mikael när jag agerar som en skeptiker a’la Sturmark i diskussionen? Tycker du att det blir en fungerande diskussion?)

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 15:44

“Kan du bevisa att det inte går att bevisa att något är påhittat, eller var det bara en lögn från din sida”

Haha den var bra. Riktigt uselt försök att slingra dig. Du vet att det inte går att bevisa något som inte finns. Ge gärna ett exempel. Du kan börja med att försöka bevisa att det inte står en osynlig tomte här just nu bredvid.

Sturmark har inget med det här att göra.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:24

“Jag känner det i mitt hjärta dessutom. Det borde väl räcka?”

Kan du bevisa att du känner det i ditt hjärta, eller ljuger du för mig om vad ditt hjärta säger dig?

Åh, för mig räcker det att känna in i hjärtat. Men om jag nu låtsas vara en skeptiker som du Michael, som vill ha en värld baserad på s k vetenskaplig evidens – ja då måste du helt enkelt i den här diskussionen bevisa för mig vetenskapligt att du inte ljuger om vad ditt hjärta säger dig, för annars kallar jag dig för en lögnare, en bedragare och en charlatan som lurar oskyldiga människor!

Och om du inte kan bevisa för mig vetenskapligt att du tycker verkligen som du tycker, ja då kan vi ju inte föra en diskussion alls eftersom då blir det en diskussion baserad på “tro” och inte på “vetenskap”.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:27

“Helt fel”

Nej, det jag skrev var helt rätt.

“I Sverige (och världen) är det så att den som påstår något, ska kunna bevisa det.”

Det stämmer bra. Så eftersom ni skeptiker påstår att Terry ljuger så är det ni skeptiker som ska bevisa det. Det är så det fungerar, den som anklagar någon för att ljuga eller vara en bluff, den personen äger bevisbördan för detta.

Om vi säger att anklaga någon är som att åtala någon, då är det den som väcker åtalet som har bevisbördan. Det är så det fungerar i ett rättssystem. Och jag konstaterar enkelt, att ni skeptiker fortfarande inte har lyckats bevisa att Terry ljuger eller att andevärlden inte finns.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 15:49

du blandar ihop begrepp. Om Terry sulle åka upp i en domstol så skulle det verkligen vara upp till honom att bevisa att han inte bluffade. På samma sätt som det var för spågumman som åkte in i fängelse för bedrägeri.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:34

“Isåfall förstår jag inte vad du tjabbar om.”

Kan du bevisa vetenskapligt att du inte förstår vad jag skriver om, eller menar du att det bara var din tro? Du menar alltså att du som skeptiker utgår från en tro och inte vetenskaplig evidens? Hur går det ihop?

Nå, min diskussion handlar om det löjliga och destruktiva att påstå att människor ljuger och bluffar bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än man själv har. Det blir nämligen ingen meningsfull diskussion då. Att anklaga människor för lugn och för att bluffa, det är “violent communication”. Det är ingen kommunikation som skapar fred och samförstånd, utan det är en attackerande kommunikationsmodell som skapar konflikt. Och det är ni skeptiker som använder en attackerande kommunikationsmodell som skapar konflikt, därför att ni söker konflikt istället för fred.

“Kan du ge något exempel på var jag attackerar människor med andra upplevelser än mina?”

Japp, det kan jag. Du kallar Terry för bluff. Det är en attack. Och han har en annan upplevelse av andevärlden än vad du har. Du säger att andevärlden inte finns, han säger att den finns. Du skriver att Terry bluffar. Alltså anklagar du människor med andra upplevelser än dina.

Och det jag gör, det är att jag försvarar människors rätt till sina egna upplevelser utan att bli kallade för bluff bara för att de har en annan upplevelse än vad du har.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:48

“Jag förutsätter att du inte räknar en diskussion här på Newsvoice som en attack. För då attackerar du mig.” Michael, att säga till dig att du attackerar genom att kalla Terry för bluff – det är ingen attack på dig, utan det är bara jag som uttrycker en åsikt om vad du gör. Jag konstaterar ju bara vad du gör. Det är min analys av ditt beteende. En analys är ingen attack, utan ett faktiskt konstaterande. Precis som du påstår att du uttrycker bara din åsikt. Det jag ha försökt visa för dig, gång på gång på gång, det är hur meningslöst och oseriöst det blir när man påstår att människor är bluff och ljuger. Och anledningen till att du säger det om människor, det är för att de har en annan personlig upplevelse av verkligheten än vad du har. Det är ju faktiskt inte att respektera människors olika upplevelser. Det jag gör, det är att jag försvarar människors rätt till sina personliga upplevelser. Människor rätt att ha sina personliga upplevelser i fred utan att få tillmälen som lögnare, bedragare, bluff etc etc. Respekterar man andras personliga upplevelser av verkligheten, då låter man människor vara ifred med sin upplevelse. Så enkelt är det. Och det är just där som ni skeptiker fallerar när ni förföljer, attackerar och anklagar människor som upplever att andar pratar med dem och de uttrycker denna upplevelse till andra. Genom ert beteende så missionerar ni skeptiker. Terry missionerar inte, han tvingar inte på sig på någon. Han öppnar upp ett rum som människor självmant fyller upp. Han haffar inte någon på stan precis och tvingar in dem i en session med honom. Men vad ni skeptiker gör, det är att ni söker upp människor med andra upplevelser av verkligheten än vad ni har och så attackerar ni dem och anklagar dem och ni använder tillmälen som lögnare, bedragare, bluff etc. Detta är evidens i sig för att ni skeptiker står för konflikt. Och vi med personliga upplevelser av en andeverklighet, vi försvarar vår rätt – ja allas rätt – till att både uppleva kommunikation med andar och att uttrycka denna för andra. Du kom hit oombedd och attackerade, anklagade Terry och andra som uttrycker en personlig upplevelse av andekommunikation. Det är ju inte precis att respektera människors personliga upplevelser. Och när du attackerar och anklagar, så får du också svar på tal. Jag kommer fortsätta försvara… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 15:52

“Michael, att säga till dig att du attackerar genom att kalla Terry för bluff – det är ingen attack på dig, utan det är bara jag som uttrycker en åsikt om vad du gör. ”

Exakt. Det är precis det jag gör med Terry. Jag uttrycker en åsikt om vad han gör. Om hans “yrke”.

Det är alltså heller ingen attack.

“Du kom hit oombedd och attackerade, anklagade Terry och andra som uttrycker en personlig upplevelse av andekommunikation”
Detta är alltså en falsk anklagelse. En attack mot mig.

Det jag gjorde var att komma hit och ha en åsikt om vad Terry gjorde.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 15:55

“Haha den var bra.”

Tack för det!

“Riktigt uselt försök att slingra dig.”

Ah, men jag försökte inte slingra mig så det var varken ett uselt eller bra försök.

“Du vet att det inte går att bevisa något som inte finns.”

Jag vet att det inte går att bevisa personliga upplevelser över huvudtaget, de kan ändå finnas och vara sanna och ärliga. Men det är du som har krav på vetenskaplig evidens, och det jag gör är att jag visar det löjliga och orimliga i det kravet genom att jag i denna tråd har imiterat en skeptiker som ni och krävt bevis. Jag visar hur orimligt det blir.

Och jag gör det dessutom med en skämtsam och humoristisk inställning utifrån glimten i ögat. Därför blir det så extra kul när du säger “Riktigt uselt försök att slingra dig”, för du trodde alltså det var på allvar. Du gör verkligen allt för att hitta på kritik du min käre vän.

“Sturmark har inget med det här att göra.”

Åh, men där har du fel. Sturmark har absolut med detta att göra. Den här tråden är kommentarer till en artikel som definitivt har med Sturmark att göra för den handlar om honom. Och det jag visar, det är att Sturmark har skapat sig en karriär på att påstå att andevärlden inte finns, han tjänar pengar på att påstå att man inte kan prata med andevärlden. Och han har följeslagare som gillar att anklaga andra människor för bluff bara för att personliga upplevelser inte går att bevisa för en utomstående. Det blir ju rätt komiskt att anklaga andra för bluff, när Sturmark inte kan bevisa att han inte pratar med andar och att andevärlden inte finns. Den kritik som Sturmark ger ut kan man alltså ge mot honom själv! Och som artikeln visar, Sturmark tycker inte om när hans egen beskhet vänds mot honom själv. Han klarar inte av att möta sig själv.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:21

Kan du ge ett exempel på hur det går att bevisa att något inte finns?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 16:00

“Exakt. Det är precis det jag gör med Terry. Jag uttrycker en åsikt om vad han gör. Om hans ”yrke”. Det är alltså heller ingen attack.”

Det är en attack eftersom det sker med ett attackerande språk – tillmälen som bluff, lögnare och bedragare. Det är attack. Men okej. Då kör vi den stilen i fortsättningen då Michael, helt enligt din önskan.

“Jag uttrycker en åsikt om vad han gör”

Och du tror att jag går på dina lögner och din bluff. Nähä då Michael.
Du bluffar, du är en bedragare och en charlatan som lurar i mig en massa lögner! Jag kommer fortsätta att kalla dig för lögnare, bedragare och bluffmakare om du inte bevisar vetenskapligt att det är en åsikt du uttrycker och du måste dessutom bevisa vetenskapligt att det är din egen åsikt du uttrycker. För annars är du en charlatan som skadar oskyldiga människor!

Lögnare!

Så därja Michael, du får som du vill ha det. Du får din debattstil som du önskar. Då kör vi så här i fortsättningen.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:14

Haha det står dig givetvis fritt att skriva så till mig. Jag skulle inte kalla det för en attack på något sätt.

Fast varför ska du ha den stilen i debatt mot mig? Det är Terry jag sagt är en bluff eller hur? Har jag ens sagt det förresten, skitsamma.

Hade jag velat föra en debatt med Terry och vetat att han gav respons hade jag givetvis inte kallat honom en bluff rakt i ansiktet. Nu pratade vi om honom som offentlig person, det är en stor skillnad. Egentligen pratar vi inte ens om honom utan om hela “yrkeskåren” som sådan.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 16:12

“Detta är alltså en falsk anklagelse. En attack mot mig.” Nej Michael, där ljuger du. Det var ingen anklagelse, för jag konstaterade vad du gör. Att konstatera att du kommer hit och kallar människor för bluff är ingen anklagelse och ingen attack mot dig, utan ett konstaterande vad du gör. Du mena att du förnekar att du kallar Terry för bluff? Intressant, men inget hos en skeptiker förvånar mig längre. Nyss var det så viktigt att säga att Terry är en bluff, och när jag säger att du säger det, ja då kallar du det för “falskt” så ok, du kallar inte Terry för bluff. Det har aldrig hänt. Jösses… Det är en attack att påstå att människor bluffar. Bluff innebär anklagelse. Och det är precis det du gör, du anklagar människor för att ljuga och bluffa. Jag säger inte att du ljuger eller bluffar – jag säger det bara när jag leker leken att jag speglar ditt beteende, dvs när jag leker leken att bete mig som du. Och jag gör det för att visa det ohållbara i att hålla på så. Men vi kan köra den stilen Michael eftersom du vill det, men någon seriös diskussion blir det inte. Vilket inte förvånar, då skeptiker inte är seriösa. Är man vuxen och mogen, så anklagar man inte människor för att ljuga bara för att de har en annan personlig upplevelse av verkligheten än man själv har. Och du, jag skulle vilja se den åklagare som tar emot ett fall utan bevis. Så det är faktiskt åklagarsidan som bevisar. Sedan kommer försvaret. Men om åklagaren inte kan bevisa sitt påstående, så blir det ingen rättssak. Utan evidens – inget fall. Och jag konstaterar att ni som påstår att Terry bluffar, ni gör det utan bevis. Det i sig är ju intressant, eftersom ni tjatar om bevis men ni själva kan inte bevisa någonting. Ni avkräver av andra det ni inte begär av er själva. Det är intressant. Och när man lägger fram evidens, för det finns evidens för andevärldens existens – det finns evidens hos alla de människor som upplever detta, som berättar om det, och som kan bekräfta det som Terry och andra medier säger – då tror ni inte på evidensen. Ni vill ha evidens som möter era specifika kriterier, att det ska göras på ett specifikt sätt, som inte stämmer med verkligheten utan är en fiktiv konstruktion.… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:19

“Det är en attack att påstå att människor bluffar.”

nej det är det inte. Det är ingen attack. Du och Perattgänget villl däremot gärna använda sådana hårda ord som attack, mobbing, förföljelse osv, för att demonisera och skapa konflikt.

Notera också här väl, jag har i mina första 1000 (?) inlägg här inte ens påstått att Terry är en bluff. Det jag gjorde var att ifrågasätta det och även vara för en fri ifrågasättning. Det vqar det vår diskussion handlade om i tidigare trådar i runda slängar. Ändå kallade ni det för attack och andra sjukt överdrivna ord.

Redan när jag skrev på TEV-sidan var det attack, mobbing, kränkning osv. detta trots att det var en öppen dialog med smileys och annat och inte alls i närheten av attack. Torbjörn brukar upprepa att Terry minsann dokumenterat allt och att det finns sparat i Facebooks arkiv. Jag vet inte vad poängen är med det eviga konstaterandet för det finns sparat öppet i google cache för den som vill kolla.

Och till dagens datum, är det fortfarande inte någon som kunnat visa på en enda kommentar jag skrev där som var kränkande på något sätt.

Men ändå attackerade jag. Visst är det underligt!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 16:45

“nej det är det inte. Det är ingen attack.”

Du är som mobbaren som säger till mobboffret – “Nej det är det inte, det är ingen mobbning”. Ok, du förstår alltså inte själv att du attackerar andra människor.

Du ser inte att du skapar konflikt genom ditt eget beteende.
Återigen, som jag har skrivit flera gånger tidigare. Det handlar inte om att ifrågasätta, utan det handlar om HUR man gör det. Och ditt sätt att ifrågasätta på, det är attackerande. Du har ju exempelvis drivit en kampanj för att hävda din åsikt att man inte ska få hyra en lokal i en skola för att hålla en föreläsning om ens personliga upplevelser av en icke-fysisk verklighet. Den åsikten du för fram innebär en begränsning av demokratin och yttrandefriheten, och därför är det ju även en attack på människors fria rättighet att både uppleva och uttrycka sina personliga upplevelser av andevärlden. De idéer du ger uttryck för, de är attacker på människor med personliga upplevelser av andevärlden, eftersom du vill diskriminera och begränsa deras möjligheter att uttrycka sin personliga upplevelse. Genom ditt eget beteende skapar du en konflikt.

Och det är därför som jag försvarar människors rätt att uttrycka sina upplevelser, eftersom du i flera tidigare inlägg har visat att du vill begränsa människors demokratiska rättigheter.

Att du inte anser ditt eget beteende som attack, visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser.

Att du är omedveten om det du själv skriver är inte förvånande. Mobbare brukar inte vara medvetna om sin egen mobbing.

Och till dagens datum, är det fortfarande inte någon som kunnat visa på en enda kommentar jag skrev där som var kränkande på något sätt.

Men ändå attackerade jag. Visst är det underligt!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:16

“Att du inte anser ditt eget beteende som attack, visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser.”

Att du inte ser ditt eget beteende visar bara på dina rätta egenskaper. Du saknar total känsla för logik, rim och reson. Du är också totalt öförmögen att kunna läsa av andra människor och att kunna för en normal debatt i öppna forum.

Dessutom är du snabb till just såna här lågvattenmärken. En personlighetsanalys signerat SmS.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 16:55

“Och till dagens datum, är det fortfarande inte någon som kunnat visa på en enda kommentar jag skrev där som var kränkande på något sätt.”

Det stämmer inte, men du accepterar inte dina egna kommentarer som kränkande.

“Men ändå attackerade jag. Visst är det underligt!”

Nej, jag ser inte det underliga med att du förnekar dina egna attacker som attacker. Det visar bara din okänslighet inför andra människors upplevelser av dig.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:13

jodå. Det står både dig och andra fritt att klistra in kommentarer från min “attack” på TEV-sidan. Det var ingen av jag talade med på TEV-sidan som kan ha känt sig kränkt.

Har jag drivit en kampanj? haha, du är dig lik. Du borde kunna få jobb som rubriksättare på kvällspressen. Attack, mänskliga rättigheter, demokrati, kampanj…. jag väntar fortfarande på chock, kupp… eller vänta kupp tror jag redan jag sett här i vändorna.

“Du ser inte att du skapar konflikt genom ditt eget beteende.”
Nej. Det är DU som inte ser det. Varken du eller svänggänget kring Terry har den minsta lilla förmåga att kunna titta sig i spegeln och se sitt eget beteende. Jag har aldrig i andra sammanhang så många stenar kastade i glashus. Total brist på självinsikt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 17:19

En stor grej med er skeptiker, det är att ni kommer med häcklande över människor med personliga upplevelser av en annan verklighet än ni själva erkänner, och när man kritiserar er språkliga stil så stirrar ni helt oförstående och säger att vadå typ ni bara “ifrågasatte”. I min verklighet är det fullt möjligt att ifrågasätta någon utan att anklaga och utan att attackera, men i en skeptikers verklighet verkar det som helt omöjligt. Ett typexempel är just detta med bluff och bluffar och lögner och bedragare. När man säger att någon ÄR något eller GÖR något, så är det en anklagelse och attack när man använder ett uttryck som har en tydlig negativ klang. Exempelvis “Terry är en bluff”, eller “Terry bluffar”. Skriver man en sådan sak så är det ett påstående OM någon. Att påstå något om någon är inte ett ifrågasättande, utan det är ett påstående.

Att ifrågasätta, det kan exempelvis se ut så här: “Jag tror att Terry bluffar”, eller “Kan det vara så att Terry bluffar?”. Det är ett ifrågasättande och detta är en annan språklig stil än “Terry bluffar” eller “Terry ljuger” “Terry är en bluff” “Terry lurar pengar av folk” bla bla.

Ni skeptiker får helt enkelt lära er skilja mellan ifrågasättande och kränkande, nedsättande påståenden, anklagelser och attacker. Och jag skulle absolut välkomna om ni verkligen gjorde det ni sa att ni gör – nämligen ifrågasatte, istället för dessa nedvärderande kommentarer. För genom ert beteende så skapar ni konflikt, genom er språkliga stil och ordval så skapar ni konflikt.

Men jag har inga illusioner om att ni kommer att ta till er detta, för ni förstår helt enkelt inte skillnaden mellan att ifrågsätta och att attackera. Ni har fört ihop dem till ett och samma. Och vad det handlar om det är ju bara för att ni ska kunna stå där och tycka synd om er själva och säga “Men vadå, bara ifrågasatte ju… ingen attack, bara ett ifrågasättande… nej, jag har inte gjort något… ohnej”… som pojken som står och busvisslar och tittar upp i luften med händerna i fickorna medan äpplena han tagit olovandes från grannen ramlar ur byxorna.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 17:30

“Du saknar total känsla för logik, rim och reson.”

Haha, den var bra den.
Du skriver det därför att jag utgår från en annan logik än vad du gör.
Människor har nämligen olika logik. Det finns ingen universiell logik, utan bara personlig logik. Så du kritiserar mig för jag har en annan logik än du personligen har. Återigen, du kan inte respektera att människor är annorlunda än du är för du kritiserar människor som är på annat vis än du är. Det har vi ju sett länge med dina anklagelser mot människor som har andra personliga upplevelser av verkligheten än vad du har.

Och vad som är rim, ja du. Jag skriver faktiskt poesi. Så när du yttrar dig om min förmåga till rim så yttrar du dig om något du inte har en susning om.

När det gäller vad som är reson, eller reason om man så vill. Så handlar det ju om att vi utgår från andra verkligheter. Och skillnaden mellan oss är att du kritiserar människor som utgår från en annan verklighet än vad du gör, medan jag erkänner människors rätt att uppleva sina egna verkligheter utan att bli anklagade för bluff eller lögn.

“Du är också totalt öförmögen att kunna läsa av andra människor och att kunna för en normal debatt i öppna forum.”

Men snälla Michael, man läser inte av varandra i öppna forum. Man läser varandras texter, men man gör ingen avläsning av varandra. För att göra en avläsning krävs det att man ser kroppsspråket. Och vad som gäller en “normal debatt”, ja det är tydligt att du menar en debatt med en språklig stil där man anklagar varandra för lögner och bluff, eller nej – det är ju inte anklagelser enligt dig utan ett “ifrågasättande”… Nå, men jag har ju speglat er skeptiker i den här diskussionen och betett mig som ni gör så det var ju “normal debatt” då enligt ditt sätt att se det på. Men ert beteende är inget som jag rekommenderar.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:37

“Men snälla Michael, man läser inte av varandra i öppna forum. Man läser varandras texter, men man gör ingen avläsning av varandra.”

oj, gör man inte?

vad gjorde då här och på 1000 andra ställen:
“Att du inte anser ditt eget beteende som attack, visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser.”

självinsikt som sagt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 17:35

“Det var ingen av jag talade med på TEV-sidan som kan ha känt sig kränkt.”

Utom Terry som är just den du kritiserar och honom talade du inte ens med, men det är honom du har riktat dina attacker mot.

“Har jag drivit en kampanj?”

Ja, därför att du återkommer hit gång på gång på gång och skriver samma saker som i grunden handlar om att du anser att det är synd om skeptikerna och att Terry är en bluff. Så ja man kan säga att du driver en kampanj, absolut.

Du förstår uppenbarligen inte att du skapar en konflikt när du anklagar människor för lögn, bluff och bedrägeri. Och det är ju märkligt att du kräver av andra att de ska bevisa sina åsikter medan du inte kräver av dig själv att du ska behöva bevisa dina. “Lev som jag lär, inte som jag lever”. Det är ju knappast förvånande att en mobbare inte har självinsikten nog att se sin egen mobbing. Men ni skeptiker har hållit på så här i många år, och det är ni som står för konflikten. Det är roande att ni inte klarar av att få svar på tal på era sanslösheter och världsfrånvändhet.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 17:57

“oj, gör man inte?”

Stämme bra det, därför att avläsa andra människor behöver man kroppspråket så att man kan göra en okulär besiktning. Läsa av en människa = du ser på en människa som du “läser av” med ögonen.

“vad gjorde då här och på 1000 andra ställen:
– Att du inte anser ditt eget beteende som attack, visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser -”

Självkännedom har inget med avläsning av andra att göra, utan det handlar om att känna sig själv och att se det man själv gör. Som att se och förstå att påstå att människor är bluff, är en anklagelse.

Med “okänslighet för andra människors upplevelser” så menar jag ditt beteende med att kalla människor för bluff bara för att du inte delar deras personliga upplevelse av andevärlden. Det är att visa okänslighet för andra människors personliga upplevelse.

Du är okänslig för andra människor därför att du inte respekterar andra människors personliga upplevelser, och det är faktiskt inte respekt att kalla dem för “bluff”, “påhitt” eller andra liknande tillmälen. Om du respekterar andra människor med andliga upplevelser, så låter du dem vara ifred, så låter du dem ha sina upplevelser ifred. Så enkelt är det.

I ett mångkulturellt Sverige behöver vi visa respekt för varandras upplevelser för att få fred. Att kritisera människors andliga upplevelser, som din kritik av Terry, det leder bara till konflikt. Terry har rätt att uttrycka sina upplevelser av andlighet och andar för den som vill lyssna. Jag har den rätten. Alla människor med en upplevelse av andevärlden har rätt att uttrycka den – utan att bli attackerade.

Det finns dessutom ingen seriositet i dina anklagelser eftersom du inte har någon evidens som grund. Dina beskyllningar är därför grundlösa. Att beskylla andra människor för att vara bluff, och du inte ens kan bevisa den bluff du påstår finns, det är verkligen raka motsatsen till att respektera andra människor och deras personliga upplevelser av andlighet.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 18:11

“Du kan börja med att försöka bevisa att det inte står en osynlig tomte här just nu bredvid.”

Eftersom jag inte har anklagat dig för bluff när du påstår att det inte står en osynlig tomte bredvid dig just nu, så har jag ingen anledning att bevisa någonting för dig. Det är nämligen så att jag respekterar dig för din upplevelse att det inte står en osynlig tomte bredvid just nu.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 18:55

Min käre vän Michael, jag tackar dig för en synnerligen givande diskussion. Dock har den inte lett någonstans eftersom problemet kvarstår – skeptikernas oförmåga till respekt för andra människors personliga upplevelser, och då särskilt gällande upplevelser av en andlig, icke-fysisk och imateriell verklighet. Jag ser det som mindre konstruktivt i en diskussion detta förfarande att komma med anklagelser om bluff och bedrägeri bara för att människor uttrycker sina personliga upplevelser av en andeverklighet. Jag förstår heller inte varför uttryck för dessa upplevelser är så hotande för er att ni måste i skrift häckla dessa upplevare i diverse bloggar och i forum som detta och driva en slags kampanj mot människors andlighet. Jag anser att en grundbult för det svenska samhället är yttrandefriheten, religions- och trosfriheten, som förutsätter att man respekterar varandras olika verkligheter. Med anklagelser om “bluff” bara för att människor har olika personliga upplevelser, så bidrar man enbart till konflikt. Respekterar man andra människor så låter man dem vara i fred med sina upplevelser. Denna konflkt har sin grund i det anti-humanistiska synsättet att det bara finns ett rätt sätt att uppleva världen på, att det finns bara en väg, och att det som strider mot detta fundamentalistiska synsätt ska aktivt häcklas, attackeras och kampanjeras emot. Detta är en kampanj som har pågått länge och som grundlades av skeptikerrörelsen för många år sedan. Vi som har personliga upplevelser av en andlig realitet, vi har en enkel begäran – att få ha våra upplevelser i fred utan att utmålas som lurendrejare eller mindre intelligenta personer bara för att vi har en annan upplevelse av verkligheten än ni personligen tror på. Ni missionerar och kampanjerar mot oss, och under många år så teg vi snällt och tog emot era attacker med mössan i hand. Nu försvarar vi vår rätt till att finnas till, vår rätt till existens och vår rätt att ha de upplevelser som vi har och vår demokratiska rätt att uttrycka våra upplevelser. Ni försöker tysta oss genom er hätskhet och era långtgående hatkampanjer som ni har drivit i över 10 års tid på olika forum och bloggar. Men er kamp är lönlös, för ni kan inte tvinga människor att upphöra med andliga upplevelser. Människor har andliga upplevelser för det finns en andlig verklighet att uppleva. Jag är pessimistisk om möjligheterna för er att respektera andras personliga upplevelser, men trots detta kan jag ändå önska dig en god kväll… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 19:31

Käre vän Michael Att vara ett medium innebär att man uttrycker sin personliga upplevelse av en icke-fysisk realitet för den som söker upp mediet. Den som söker upp ett medium har redan någon form av upplevelse eller tro på upplevelsen av en andeverklighet, det är en sanning för sökaren. Man söker upp mediet för man upplever inom sig en längtan efter kontakt, därför att något är oavslutat med en entitet i andevärlden. Det kan även handla om att man vill hjälpa en entitet i andevärlden från ett stadium till ett annat, exempelvis de som har fastnat mellan verkligheterna så att säga. Ja det kan finnas olika motiv. Mediet fungerar här som en antenn som en kanal. Mediet är inte ansvarig för vad andarna säger, utan det är ju andarna som är det. Mediet varken styr eller bestämmer över andarnas kommunikation. Det vet de som söker upp ett medium. De vet om att detta handlar om en personlig upplevelse, en personlig kommunikation. Jag har personligen många positiva upplevelser av denna kommunikation och kontakt. Givetvis är det mottagaren som har tolkningsföreträde av informationen. När ni skeptiker påstår att detta är en bluff, så handlar det inte enbart om att ni inte visar respekt för mediernas personliga upplevelse – utan det är faktiskt även så att ni angriper den som söker upp ett medium, den som själv upplever i själ och hjärta och i sitt sinne, att denna kontakt är äkta och på riktigt. Ni respekterar inte dessa människors personliga upplevelser heller. Det finns många berättelser, mycket evidens, för att detta är äkta och på riktigt – och inte alls är frågan om någon cold reading. Ni har dock en tendens att ständigt förkasta denna evidens, därför att den inte är gjord efter era felaktiga antaganden om hur andevärlden fungerar. (det är ju rätt komiskt att ni ens kan ha antaganden om hur det fungerar i en värld som ni själva anser inte ens finns..). Detta är ju evidens i sig att det även för er skeptiker handlar om tro. Ni tror inte på andevärlden, och ni vill inte tro därför att ni förkastar de berättelser som finns om den. Ni har er trosuppfattning. Självfallet får ni ha den trosuppfattning ni har, men det blir en obalans därför att – varför ska vi respektera er trosuppfattning när ni inte respekterar vår? Ändå får ni den respekten av oss. Det är hedervärt av oss.… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 19:46

SmS, min VÄN! Det enda som blir cementerat som en bult i Ölandsbron när man pratar antingen med dig eller någon allierad, är den totala avsaknaden på självinsikt. Du tycker t.ex. att när jag påstår att det en officiell person (Terry) sysslar med är bluff, då är jag häcklare, mobbare, attackerare etc.etc. Med den retoriken får du i princip benämna halva Sverige som mobbare som anser att Reinfelt högersidan i politiken ljuger och bluffar. Dom orden tycker du är totalt okej att benämna om mig, enbart utifrån att du anser att jag inte har några belägg för mitt påstående. Men, sen är det inte några som helst problem för dig, utan några som helst belägg, att analysera mig som person och komma fram till t.ex.: “… visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser.” ..och massa annat trams. Sen din sjukt snedvridna bild av situationen som är så fylld av konspirationsteori och paranoia gör att det bara går inte att tala med dig. Du vrider precis allt som är emot din eget tycke till en attack, mobbing och häckel. Det är offermössan på så fort det bara någonsin går för att göra det så enkelt det bara går för dig själv. Det är en given härskarteknik att demonisera sin opponent och tro att man kan plocka poäng den vägen. Det jag gör är liksom inte bara att jag tror att Terry bluffar. I och med det är jag även en mobbare, häcklare osv. Så istället för att bemöta min åsikt i frågan så kastar du ur dig epitet på mig. Precis samma sak som du anklagat mig för att göra med förstorat något så enormt. Försök inte få det att låta som att du så gääääärna vill mötas i en dialog med skeptiker. Du har inte en enda gång här på sidan visat upp ödmjukhet inför opponenten utan du strävar gång på gång efter att få trycka dit den andra i ett mobbingfack så det kan vara synd om dig och alla andra troende. Du och alla andra får tro på precis vad ni vill och står mig hur fritt som helst att kalla medium för bluffmakare utan att jag för dens skull är en mobbare och jag attackerar inte. Jag kallar även mäklare för lurendrejare, inte heller det är en attack. Det är ingen chock eller kupp heller. Se din… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 19:35

“Har jag drivit en kampanj?”

Käre Mikael, att ständigt återkomma till en sajt och skriva kritik mot Terry, utan förnyelse, utan nya tankar, utan istället en ständig återupprepning av anklagelser på anklagelser, det är ju faktiskt att driva en kampanj. Du är uppenbarligen här för en enda sak – för att påstå att Terry är en bluff. Men Terry blir inte en bluff bara för att du skriver det 1 000 gånger.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 20:13

“Du tycker t.ex. att när jag påstår att det en officiell person (Terry) sysslar med är bluff, då är jag häcklare, mobbare, attackerare etc.etc.” Ja, och därigenom visar du inte respekt för hans personliga uppelvelse av andevärlden. Det spelar ingen roll om du kallar honom det privat eller offentligt, och du har ju själv skrivit att du mycket väl skulle kunna säga det “till hans ansikte” privat. Att kalla människor för bluff på grund av deras personliga upplevelsers skull, det är inte att respektera andra människors upplevelser. ”… visar bara på din avsaknad av självkännedom och det visar även din okänslighet för andra människors upplevelser.” Japp, du visar avsaknad av självkännedom när du inte förstår att “bluff” är en attack och en anklagelse, och du visar okänslighet för andra människor när du kallar upplevelser av andevärlden för “bluff”. “Sen din sjukt snedvridna bild av situationen som är så fylld av konspirationsteori och paranoia gör att det bara går inte att tala med dig.” Men snälla Mikael, att det skulle vara en konspirationsteori att hävda att du inte respekterar människors personliga upplevelser när du kallar människor för andliga upplevelser för “bluff” det är att dra väl stora växlar på det. Jag håller inte med dig om att det är “paranoia” att säga att den som kallar människor med upplevelser av andlighet för “bluff” är en människa som inte visar respekt för andras personliga upplevelser. “Du vrider precis allt som är emot din eget tycke till en attack, mobbing och häckel.” Det jag har talat om är att kalla människor för “bluff” bara för att de har en annan personlig upplevelse av andevärlden än en själv – det blir en mobbing när man gång på gång återkommer till det. “Det jag gör är liksom inte bara att jag tror att Terry bluffar.” Du har inte skrivit att du tror att Terry bluffar, du har skrivit att han bluffar. Förstår du skillnaden? Och genom att du gång på gång skriver att han bluffar så är du en mobbare, för det är en anklagelse och en attack, som du sedan försöker skriva om som “ifrågasättande”. “Försök inte få det att låta som att du så gääääärna vill mötas i en dialog med skeptiker.” Det är du som inte vill mötas i en dialog eftersom du anklagar människor som upplever andlighet för “bluff”. “Du har inte en enda gång här på sidan visat upp ödmjukhet… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 20:22

Min käre vän Mikael, vad du återkommande visar i detta forum det är att du inte klarar av att få svar på tal. Du trodde att vi med andliga upplevelser som du anklagar för “bluff” skulle stå tysta med mössan i hand och buga för dig, men istället får du svar och jag konstaterar att du inte klarar av det utan du ökar dina beskyllningar och höjer ditt ordval till att även innehålla “konspirationsteori” och “paranoia”. Det är förvisso roande och underhållande att läsa dina inlägg, och jag tackar för dem, men det får en ironisk effekt när du avkräver av andra ödmjukhet utan att kunna visa ödmjukhet inför andras andliga upplevelser.

För mig får du ha din trosuppfattning som du har den, och jag kritiserar dig inte för din trosuppfattning. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Och det är ödmjukhet från min sida, att jag inte för en “min upplevelse är bättre än din”-diskussion (som du ständigt försöker göra). Jag låter dig ha din tro i fred.

Men du ger inte den respekten tillbaks, eftersom du anklagar människor med andliga upplevelser för “bluff” och det är faktiskt inte särskilt ödmjukt. Jag tror att du inte ser min ödmjukhet för att du själv inte kan visa ödmjukhet du vet inte vad det är för något, för du tillåter inte andra människor att ha rätt till sina egna upplevelser. Nej, istället anklagar du människor för “bluff” och “lurendrejeri”. Att du även kallar din mäklare för “lurendrejare”, det säger en hel del om den person du är.

Det blir ju också något ironiskt att du som hävdar nyttan av vetenskaplig evidens, din tro på detta som fundamentalt för din livsåskådning, samtidigt som du inte kan bevisa vetenskapligt dina åsikter om att andliga upplevelser är bluff.
Du avkräver av andra det du inte kräver av dig själv. “Lev som jag lär, inte som jag lever”.

Ändå tackar jag dig för denna diskussion och jag tackar för din vänlighet att delta i den. Det har varit synnerligen givande.

Jag önskar dig en trevlig kväll min vän och hoppas att vi snart får tillfälle att diskutera igen. Jag längtar redan till nästa diskussionstillfälle.

Med vänlig hälsning och en önskan om en fin kväl!
Från Din vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 20:35

Mikael, min bäste forumvän “Sen din sjukt snedvridna bild av situationen som är så fylld av konspirationsteori och paranoia gör att det bara går inte att tala med dig. ” Att skriva på det sättet, det är en härskarteknik. Det är ju dock underhållande att du anser det vara en “konspirationsteori” att kalla ordet “bluff” för en anklagelse. “Det är en given härskarteknik att demonisera sin opponent och tro att man kan plocka poäng den vägen.” Nej Mikael, nu missförstår du mig. Jag tror inte att du är en demon, jag tror inte på demoner. Jag har inte uttalat mig om dina personliga kvaliteter. Jag är övertygad om att du är en fantastiskt fin människa. Däremot har jag kommenterat ditt beteende – och att löpande anklaga människor för bluff, bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än du har, ja det tycker jag är mobbing och det står jag för. Jag gör det inte för att plocka några poäng, eller ens förlora några poäng. Detta är ingen tävling Mikael, men du tycks tro det när du pratar om poäng. Det jag gör är att jag försvarar rätten att uttrycka personliga upplevelser av andlighet, utan att bli anklagad för bluff. “Det jag gör är liksom inte bara att jag tror att Terry bluffar. I och med det är jag även en mobbare, häcklare osv.” Ah, men du “tror inte bara” eftersom du skriver att Terry bluffar. Inte “Jag tror att Terry bluffar”, utan just “Terry bluffar” och “medium är en bluff”. Jag ser inget “tror” där… utan ett påstående om att det ÄR så, du utmålar det som en universiell sanning och du gör det utan att komma med några vetenskapliga evidens för ditt påstående. Detta med evidens är ju annars något du avkräver andra… Mobbare ja, men “häcklare” har jag faktiskt inte skrivit. Du fantiserar ihop saker om det jag skriver. “Så istället för att bemöta min åsikt i frågan så kastar du ur dig epitet på mig.” Jag HAR bemött ditt påstående i frågan, flera gånger om! Jag har skrivit mängder med inlägg om varför Terry är äkta och sann. Det är inte mitt fel att du inte läser mina inlägg, det är ditt eget val – och kom ihåg, du har själv skrivit att du inte läser mina inlägg. Det är intressant att du ens väljer att delta i en diskussion och i den öppet… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 20:56

Jepp det lär jag göra. Jag hade faktiskt kontakt med dom nyss, din hund hälsar!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 22:02

“Helt fel. I Sverige (och världen) är det så att den som påstår något, ska kunna bevisa det.”

Ja och därför ska du kunna bevisa att “medium är en bluff” eftersom du påstår det. Och märk väl, i Sverige åtalar man bara om det finns bevis. Man går igenom åklagarsidans bevis innan man väcker ett åtal. Så när du hävdar att “medium är en bluff” så kommer du med ett påstående, en anklagelse. Man kan se dig som en åklagare här. För att ditt åtal ska kunna räcka i en domstol, ska kunna bli en rättssak, måste du alltså kunna bevisa att ditt påstående stämmer.

“Resten är bara ditt vanliga dravel om attack, konspiration etc etc.”

Men jag har inte skrivit något om någon “konspiration”, det är bara du som har använt det ordet och uttrycket – inte jag. Det är tråkigt att du hittar på om mina inlägg.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 22:11

“Din beskrivning av andevärlden är irrelevant eftersom den världen är påhittad.”

Min käre vän Mikael, kan du vänligen ge mig den vetenskapliga evidensen som bevisar ditt påstående och din åsikt? Märk väl att du har skrivit att det är den som påstår något som ska komma med bevis… Så jag väntar på bevisen nu.

Med vänlig hälsning
Från din vän i etern…

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:34

“Kan du ge ett exempel på hur det går att bevisa att något inte finns?”

Som jag redan har skrivit, jag vet att det inte går att bevisa att något inte finns.
Men att något inte går att bevisa, är – enligt er skeptiker – inget skäl för att inte kalla en människa för bluff eller bedragare. Som jag redan har skrivit, det går inte att bevisa enligt era krav på evidens att andevärlden finns (ni godkänner ju inte människors egna berättelser om andevärlden), men de har ju uppenbarligen inte stoppat er från att påstå att människor ljuger och bluffar. Därför borde det ju vara fullt rimligt för er att anklaga Sturmark för att bluffa när han påstår att andevärlden inte finns. Det går inte att bevisa, men ni påstår ändå att det är bluff. Så det handlar ju inte huruvida något går att bevisa eller inte, ni kallar det för bluff ändå.

Och det blir så löjligt att göra det.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:51

“Fast varför ska du ha den stilen i debatt mot mig?”

Fast varför ställer du en fråga som jag redan har svarat på? Jag har faktiskt redan flera gånger i den här diskussionen givit dig en förklaring varför jag speglar dig med ditt eget sätt.

“Det är Terry jag sagt är en bluff eller hur? Har jag ens sagt det förresten, skitsamma.”

Du skrev “Terry bluffar”, att han “inte är äkta vara” och liknande uttryck som kan sammanfattas i att du tycker att Terry är en bluff.

“Hade jag velat föra en debatt med Terry och vetat att han gav respons hade jag givetvis inte kallat honom en bluff rakt i ansiktet.”

Jag förstår: Privat skulle du inte kalla Terry för bluff, men offentligt gör du det gärna. Michael som privatperson är alltså en snällare person än den hårdföre Michael som vi ser i forum. För mig är det märkligt att ikläda sig olika roller på det sätt som du gör.

“Nu pratade vi om honom som offentlig person, det är en stor skillnad.”

Nej, för Terry är det ingen skillnad. Oavsett om du kallar Terry för bluff privat eller offentligt så uppfattar Terry det ändå som att du kallar honom för bluff.

“Egentligen pratar vi inte ens om honom utan om hela ”yrkeskåren” som sådan.”

Ok, du tycker att alla medier är en bluff. Och det är en rätt allvarlig anklagelse, särskilt när du inte ens kan bevisa det. Men för en skeptiker som du är det uppenbarligen inga som helst problem med att påstå något även fast du inte kan bevisa det.

Av andra avkräver du bevis när de påstår något om sin upplevelse, när de uttrycker sin åsikt. Men du anser tydligen att du inte behöver några bevis för det du kallar för din åsikt… “Lev som jag lär, inte som jag lever”.

Det finns ett ord för det beteendet, men jag väljer att tänka det istället för att säga det för det är inte snällt. Men jag kan ge dig en hint – det är ett ord du själv använt mot andra…

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:07

du förstår verkligen inte alls. När jag säger att jag inte skulle kalla Terry för bluff i en dialog med honom, så betyder det inte att jag inte skulle stå för det. Jag har inga som helst problem med att säga det till Terrys ansikte, poängen var att om vi skulle föra en DIALOG, så skulle det inte vara lönt. Det var ett resonemang som tydligen gick rakt över huvudet på dig.

Japp, jag tycker alla medier är en bluff.

Det finns många ord jag skulle applicera på dig, men jag väljer att tänka dom istället. Dina eviga punchlines som avslut till dina inlägg enbart fåniga.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 17:42

“du förstår verkligen inte alls.”

Nu ljuger du igen. Det är du som verkligen inte förstår.

“När jag säger att jag inte skulle kalla Terry för bluff i en dialog med honom, så betyder det inte att jag inte skulle stå för det.”

En helt onödig kommentar, för jag har nämligen ingenstans påstått att du inte skulle stå för det så varför skriver du att du inte skulle stå för det? Jag har inte skrivit någonstans att jag har betvivlat att du inte skulle stå för det.

“Jag har inga som helst problem med att säga det till Terrys ansikte,”

Men du har tydligen problem att säga det till honom själv istället för bara hans ansikte.

“poängen var att om vi skulle föra en DIALOG, så skulle det inte vara lönt.”

Poängen är att det ALDRIG är lönt att kalla människor för bluff eller lögnare, oavsett om det är privat eller offentligt. Det är bara tramsigheter att kalla människor för bluff bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har, och det är heller inte att respektera människors personliga upplevelser genom att kalla dem för bluff. Och det är heller inget ifrågasättande, utan det är en attack och en anklagelse.

“Japp, jag tycker alla medier är en bluff.”

Och därmed respekterar du inte människors personliga upplevelser och den verkliga bluffen är dig själv.

“Dina eviga punchlines som avslut till dina inlägg enbart fåniga.”

Tack min käre vän, kommen från dig tar jag det som en komplimang! Jag lovar dig att jag ska fortsätta med dem eftersom du uppskattar dem så mycket som gör.

Det är så härligt att diskutera med dig, jag njuter i varje stund och du får lova att logga in ofta så jag kan ge dig mina punchlines. Yes!
Härligt!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 18:05

Det resonemang som “går rakt över huvudet på dig” min käre vän Michael, det är att när du anklagar människor för bluff så skapar du bara konflikt och osämja. För du respekterar inte människors rätt till personliga upplevelser. Respekterar man en upplevelse så kallar man den inte för bluff eller lögn eller bedrägeri.

Jag har massa upplevelser av den andliga världen, som liknar Terrys. Då är ju mina upplevelser också en bluff eftersom hans också är det, och om jag uttrycker mina så är jag ju då också en bluff eftersom han är det när han uttrycker sina.

Jag VET att mina upplevelser är äkta och sanna, för det är jag som upplever dem. Men jag säger som Terry gör, du behöver inte tro på mina upplevelser för du har din egen verklighet, men du kan respektera att jag har dem och att det jag upplever är sanning för mig. Och du kan respektera min rätt att uttrycka mina personliga upplevelser, utan att anklaga mig för bluff.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 18:25

Och grejjen är, Terry känner sig kränkt av era ständiga attacker och ert häcklande av honom. Som han själv har sagt i en intervju i TV – han har inget problem med kritik eller ifrågasättande, utan det handlar om HUR det görs. Exempelvis detta ständiga tjat från er skeptiker om att han är en bluff och bedragare, som är grundlösa beskyllningar som ni saknar evidens för.

Men oavsett vad ni anklagar honom för, så kommer han fortsätta att uppleva den andliga verkligheten och han har fortfarande rätt i Sverige att uttrycka sina personliga upplevelser av andevärlden.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 18:24

Jag trodde du menade psykiska spår, alltså kvardröjande känslor. Då har jag missuppfattat dig och jag ber om ursäkt för mitt misstag.

Då är alltså frågan hur imateriella energier kan påverka den fysiska verkligheten. Ja, jag ser den fysiska verkligheten som resultat av just imateriella energier, som skapade ur imateriella energier. Den fysiska världen som född ur det imateriella. Den fysiska världens existens är bevis för den imateriella världens skapelseförmåga.

Jag kan dock inte besvara din fråga om exakt hur detta går till, för jag har inget svar på exakt hur denna manifestation från det imateriella till det fysiska går till.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
15 maj 2012 kl 19:46

“Sen ber jag om ursäkt för det där med Terry, jag trodde du var seriös i din tro och tog avstånd från bluffmakare som Terry.” Jag tar självfallet avstånd från alla bluffmakare, men Terry är inte automatiskt en bluffmakare bara för att du påstår det. Och han gör inte automatiskt cold reading bara för att du påstår det. Ingen skeptiker har hittills lyckats bevisa att Terry inte har kommunikation med andar. Jag har själv kommunikation med andar, jag vet hur det är att ha det, jag vet hur andevärlden upplevs. Terrys upplevelser liknar mina. Du anser att Terry bluffar därför att du TROR att andevärlden inte finns utan “händer i huvudet”. Du anklagar alltså Terry för att vara en bluffmakare, du “hatar” (enligt vad du har skrivit i tråden här) honom och du har en mission där du kämpar emot honom – baserat på din egen personliga tro och övertygelse. Vilket blir komiskt för du hyllar samtidigt vetenskapen, och ändå kan du inte bevisa vetenskapligt dina påståenden om att han är en bluffmakare. Du lär alltså inte som du lever min vän. För mig är det en mycket tydlig skillnad på det som hjärnan skapar och det som händer utanför hjärnan, av medvetandet som är oberoende av hjärnan, med medvetande och det sinne som reser genom dimensionerna. Jag har fått mängder med evidens genom mitt liv för detta, evidens som också innefattar andra människor. Det är ju intressant att det “i mitt huvud” kan skapas sådant som påverkar den fysiska verkligheten omkring mig och andra människor… Nu tror jag så här – jag tror inte att någon kan förstå en upplevelse som de jag har, eller de som Terry har, om man inte har erfarit något liknande själv. För det är genom våra upplevelser som vi bedömer verkligheten. Problemet blir när vi bedömer andras verkligheter utifrån vår egen och dessutom kallar andra människor för “bluffmakare” bara för att de har en annan upplevelse. Det är ju faktiskt inte att respektera andra människors upplevelser. Om du respekterar andra människors personliga upplevelser, så upphör du med att kalla Terry för “bluffmakare”. Och om du vill fortsätta kritisera andra människor för sina personliga upplevelsers skull, så fortsätter du kritisera Terry. Som jag ser det så visar du bara bristande självkännedom när du hävdar att du respekterar andras tro, för det går inte ihop med dina icke-bevisbara beskyllningar gentemot Terry. Om du respekterar människor… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Lotta
13 maj 2012 kl 20:26

Lotta, visst har du rätt. Skeptikerna beter sig som de kristna missionärerna som framförallt under 1800-talet och i början av 1900-talet (då missionerandet var som mest aktivt) försökte rädda världens förtappade “hedningar” (hedning = icke-kristen) genom att övertygade dem om det kristna budskapet. Precis som skeptikerna så såg de målgruppen för sin missionering som stackare som det är synd om. Missionärerna utgick från att den egna kulturen, synsättet, livsstilen och tron – var mycket bättre än andras. Och att det därför var väldigt synd om dem som inte var kristna.

Nu uppstod det konflikter mellan missionärerna och det folk som missionärerna ville rädda, för de som det var så synd om – de höll inte med om att det var synd om dem och de höll inte med om den västliga kristna livsstilens överlägsenhet.

Det är helt enkelt att inte visa respekt för andra människor när man anser att de ska räddas bara för att de har en annan tro eller livsstil eller upplevelse av verkligheten än man själv har. Och det är heller inte att visa respekt för andra människor att påstå att man är lurad och svag bara för att man har en annan tro, livsstil eller upplevelse av verkligheten.

Skeptikerna för krig mot människor med annan trosuppfattning, och det visar att om världen vore fri från skeptiker så skulle världen vara betydligt lugnare och trevligare. Det är klart att det uppstår konflikter när de påstår att människor ljuger bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
13 maj 2012 kl 19:09

“SÅ, jag säger det en gång till, jag kommer att slita till jag dör för att stoppa alla de bedragare (Terry mfl) som gör pengar på svaga/sökande människor! DET är min mission.”

Eftersom Terry Evans är en ärlig människa som ärligt berättar om sina personliga upplevelser av andevärlden, så visar du att du är emot personer som har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har. Och genom att du kämpar mot människor som upplever världen på ett annat sätt än du gör så tillåter du inte andra människor att ha sina egna upplevelser av verkligheten.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
13 maj 2012 kl 19:44

Låt alla ha sina egna uppleveler, det stör mig inte en sekund MEN, än en gång, jag fullkomligt HATAR folk som lurar godtrogna på det sättet som Terry gör!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
14 maj 2012 kl 08:53

Eftersom Terry inte lurar någon så är ditt inlägg irrelevant. Du påstår att Terry lurar människor bara för att hans personliga upplevelse av verkligheten strider mot din. Det är inte att respektera andra människors personliga upplevelser.

Och jag konstaterar även att ni skeptiker står för hat.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
14 maj 2012 kl 12:21

För att ta din retorik skulle jag kunna säga att “jag fullkomligt HATAR folk som lurar godtrogna på det sättet som Christer Sturmark gör!”.

Men eftersom jag anser att hata och att vara en mogen vuxen människa är två fenomen som inte är förenliga, så säger jag inte så.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
14 maj 2012 kl 20:25

“Du påstår att Terry lurar människor bara för att hans personliga upplevelse av verkligheten strider mot din.”
Nej!
Han kan “Cold reading” till fulländning. Det handlar inte om frågan om någon kan eller inte kan prata med de döda. Läs på om cold reading först och gå sen på en av hans sittningar. Då är det lätt att se hur han jobbar. Så enkelt är det faktiskt, om du verkligen vill ifrågasätta, men din vilja kanske inte finns. …för du vet ju. Det är skillnaden mot vetenskap som aldrig är säkra utan ifrågasätter, allt, hela tiden och ändrar sig när de upptäcker att de har fel.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 10:07

Bara för att du påstår att Terry sysslar med cold reading är inget bevis för att han verkligen gör det. Att en illusionist kan använda cold reading är ingen evidens för att Terry använder det. Hur du än vrider och vänder på det så finns det ingen evidens för att Terry sysslar med cold reading. Jag kan ge dig ett tydligt exempel på ert felaktiga tänkande och de felaktiga antaganden som ni gör:

Randi försökte bevisa att Uri Geller bluffar, och Randi utförde då en illusion som gav en liknande effekt som det Uri Geller åstadkom. Randi anser nu att han har bevisat att Uri Gelle bluffar, därför att Randi kunde åstadkomma en liknande effekt med hjälp av en teknisk illusion.

Men, bara för att Randi behövde använda sig av en teknisk illusion för att åstadkomma ett liknande resultat – så är detta ingen evidens för att Uri Geller gjorde så.

Och precis så är det med era påståenden om Terry Evans. Ni förstår tydligen inte själva att påstå att han gör cold reading är ingen evidens för att han gör det, lika lite som Randis påståenden och illusioner är evidens för vad Uri Geller gör och inte gör.

Dessutom finns det en mycket viktig bit som ni skeptiker ständigt undviker: Nämligen att det är bara den som är mottagare av budskapet som kan värdera det, eftersom det är bara den personen som sitter inne med den information som krävs för att värdera budskapet som kommer. Du som utomstående betraktare kan inte göra en värdering och ej heller en bedömning, eftersom du helt enkelt saknar den information som mottagaren av budskapet har tillgång till. Därför blir dina antaganden inget annat än felaktiga antaganden.

Det är, som jag har skrivit många gånger, mottagaren av budskapet som har tolkningsföreträde och inte du som utomstående betraktare.

Du förnekar att Terry är äkta och du kommer med anklagelser utan evidens och bevis, du attackerar och anklagar människor med en annan upplevelse av verkligheten än vad du har – bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har.

Och det min käre vän, det är ynkligt!
Men detta visar tydligt att det är ni skeptiker som står för krigen och konflikten i världen, för det är ni skeptiker som inte klarar av att respektera andra människors personliga upplevelser.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 15:54

Haha det är så gött att du tror att Uri Geller också är the real deal. En showman vars bästa-före-datum passerat för länge sedan. Du känner väl det i ditt hjärta antar jag.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 11:34

Att vetenskapen skulle ändra sig när den upptäcker att den har fel, det stämmer ju inte. Se det jag skrev om homeopati ovan – det finns över 200 undersökningar som bevisar att homeopat är dubbelt så bra som placebo. Trots detta finns det forskare som säger att homeopati inte fungerar.

Vetenskapen har alltså inte en åsikt, inte en världsbild, inte en tanke. Vetenskapen står alltså inte får en universiell sanning, utan rymmer mängder med olika typer av information. Vad vetenskapen står för, är inte vetande – så det är något ironiskt att ordet börjar med “vet”, för vetenskapen plockar fram sannolikheter – och vad som är sannolikt är upp till var och en att bedöma, det handlar därför om TRO. Vetenskapen vet inte, vetenskapen TROR. Därför är det lika vetenskapligt att säga att homeopati fungerar som att säga att det inte gör det. Alltså två helt motstridiga uppgifter, men båda är lika vetenskapliga för båda existerar inom vetenskapen. Vetenskapen behandlar därmed inte frågan om vad som är “rätt” eller “fel”, eftersom – som exemplet med homeopati – något kan vara både “rätt” och “fel” på en och samma gång inom vetenskapen. Och när det är både “rätt” och “fel” samtidigt, då känns det heller inte meningsfullt att använda de begreppen.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:21

Det finns säkert fortfarande forskare som tror att jorden är platt. Det betyder inte att vetenskapens erkända hållning i frågan är densamma.

Du snurrar till det för dig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 11:37

Vetenskapen ändrar sig ständigt ja, men frågan om vad som är “rätt” eller “fel” – det handlar inte vetenskap om. Man kan säga att vetenskapen alltid har “fel”, just för att den ständigt ändrar sig. Men vad detta innebär i praktiken, det är att vetenskapen inte står för någon universiell sanning, ja vetenskapen står inte för någon sanning alls överhuvudtaget. Bara om sannolikheter. Det som man tror är sant, men bara nästan sant och egentligen inte finns, iallfall inte när det händer det som inte är sannolikt.

Se bara på Harrisburg…

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 16:49

Nej däremot kan man säga att vetenskapen hela tiden kommer närmare den 100%iga sanningen. Precis som att vetenskapen kom fram till att jorden inte var platt. Det är alltså närmare den 100%iga sanningen att den är rund.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 16:30

“Haha det är så gött att du tror att Uri Geller också är the real deal.”

Det glädjer mig att du är glad min käre vän. Glada människor gillar jag!
Jag gillar dig Michael!

“En showman vars bästa-före-datum passerat för länge sedan.”

Du hade alltså ingen bättre argumentation att komma med än det?
Nu blir jag besviken på dig min vän, jag hade faktiskt högre tankar om dig än så. För att komma från dig var den argumentationen av ett synnerligen lågt slag. Hur är det min vän, mår du inget bra? Har du inte ätit tillräckligt idag? Är du trött? Jag saknar din sedvanliga slagfärdighet. Jag blir bara besviken och ledsen på dig när du inte ger mig mer att bita i än den ytterst lama kommentaren om att du tycker att hans bäst-före-datum har passerats för länge sedan. Precis som om det skulle ha med saken att göra… Jaja…

När du har fått i dig lite mat, sovit ordentligt och hämtat förnyade krafter så är du säkert tillbaks i ditt sedvanliga slagkraftiga jag som kallar andra människor för bluffare och lögnare bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än vad du har.

Här är kritik mot Randi:
http://www.rense.com/general50/james.htm
https://newsvoice.se/2010/05/02/james-randi-and-his-one-million-dollar-challenge-fraud/
http://www.skepticalinvestigations.org/Mediaskeptics/Randi_passport.pdf
http://www.mind-energy.net/archives/163-About-the-James-Randi-Million-dollar-challenge.html
http://www.debunkingskeptics.com/Page30.htm

Och här ett till där skeptikern Randi ertappad “med byxorna nere” så att säga. Han har påstått saker om Dr Rupert Sheldrake, och Sheldrake har t o m fått Randi att erkänna att det material som Randi påstod sig utgå ifrån, det hade han inte.
http://www.sheldrake.org/D&C/controversies/randi.html

Han är en illusionist som lurar människor, och en sådan har skeptiker som idol. Jag kan bara le åt det hela… det är ju komiskt. Även skeptikerna har lurats av hans illusioner och trollkonster.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
16 maj 2012 kl 07:32

Hade precis kontakt med andevärlden igen. Dom sa att dom är trötta på all kontakt med dom och önskar att Terry & Co låter dom vara ett bra framöver och hoppades på att det skulle respekteras.

Dom skämtade också om att det var tråkigt att det inte fanns något Systembolag på andra sidan.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 17:03

“Nej däremot kan man säga att vetenskapen hela tiden kommer närmare den 100%iga sanningen.”

Det påstående bygger på idén om att det finns något som är 100%, alltså en universiell sanning. Det är där vi skiljer oss åt. Och om vi tar homeopatin som exempel: Det finns alltså evidens för att homeopati fungerar och är dubbelt så verkningsfullt som placebo. Samtidigt finns det forskare som har en helt annan bild av det hela. Jag ser inte att forskningen rör sig framåt genom att påstå två motsatta saker samtidigt, snarare står forskningen still på samma ställe – alltså i mitten av två motstridiga krafter. Detta gäller inte bara om homeopati, utan det finns många fler exempel på detta. Homeopati är bara ett exempel på ett inom vetenskapen mycket vanligt fenomen – nämligen att vetenskapare tycker olika saker, att den vetenskapliga forskningen säger olika saker. Som jag skrev förut i en annan tråd – vetenskapen säger alltså att A och B är sant, samtidigt som A B och förutsätter att för A ska vara sant så är B falskt, och för B ska vara sant är A falskt. Och ändå är både A och B sant samtidigt. Detta är vetenskapens logik. Att vi skulle komma närmare en “100%ig sanning” genom detta… låter som en “dåres försvarstal” enligt mig.

Forskningen är inte homogen, utan heterogen. Det svenska barn får lära sig i skolan är ett urval av forskning, en riktning och selektion som den politiska och ekonomiska eliten har bestämt. Det finns mycket annan forskning som visar på något helt annat, men den får man inte alltid lära sig i skolan. Hur vi kan nå närmare en “100%ig sanning” genom att hindra forskning, att förneka forskning, det är inget som jag förstår. Det krävs nog en alldeles särskilt skruvad logik för det, samma skruvade “logik” som säger att skeptikerna inte behöver komma med evidens för sina påståenden om att andra bluffar utan det är bara föremålet för skeptikernas attacker som ska bevisa någonting.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
15 maj 2012 kl 17:20

Ditt svar tyder bara på att du har missförstått allt. Att två forskare har olika uppfattning kring en fråga betyder inte på något sätt att vetenskapen inte strävar efter att få reda på hur det verkligen ligger till.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 17:44

“Det betyder inte att vetenskapens erkända hållning i frågan är densamma.”

Ah, detta med “vetenskapens erkända hållning”.
Det finns ingen “erkänd hållning” inom vetenskapen. Vetenskapen rymmer många olika åsikter, den är alltså inte homogen utan heterogen.

“Du snurrar till det för dig.”

Nej, det är i själva verket du som snurrar till det för dig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 17:48

Men Michael, nu har du återigen missförstått det jag skrev. Som vanligt.
Ja du kanske har rätt i att du inte läser mina inlägg…

“Att två forskare har olika uppfattning kring en fråga betyder inte på något sätt att vetenskapen inte strävar efter att få reda på hur det verkligen ligger till.”

Jag har överhuvudtaget inte fällt någon kommentar om vetenskapens strävan. Det jag skrev var ett konstaterande att vetenskapen tycker olika om massa saker och att vetenskapen inte är överens, och att vetenskapen inte behandlar vad som är sant utan bara vad som är sannolikt och vad som är sannolikt är subjektivt. Vetenskapen kommer aldrig att komma fram till en universiell sanning eller “100% sant” eftersom något sådant inte existerar. Vetenskapen fortsätter som idag med att ha olika åsikter och många motsättningar. Vetenskapen är inte en röst, utan snarare en hel hönsgård med olika hönor som kacklar i munnen på varandra och försöker dänga olika teorier i huvudet på varandra. Det är onekligen underhållande, men vad som är verkligen sant – det avgörs av varje människa själv för sin egen verklighet, vilket inte automatiskt är en verklighet för någon annan. Därför ska andras verkligheter respekteras, vilket ni skeptiker inte gör när ni kallar medium för bluff.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Standuplars
15 maj 2012 kl 20:48

Å ena sidan skriver du: “Låt alla ha sina egna uppleveler, det stör mig inte en sekund” och å andra sidan skriver du: “jag fullkomligt HATAR folk som lurar godtrogna på det sättet som Terry gör!”

Alltså, tydligen är du störd på Terrys egna upplevelser av andevärlden, och kanske även de som söker upp honom och har en egen upplevelse av att han är äkta och sann. Ditt påstående om att Terry “lurar” – kan du bevisa det vetenskapligt? Eller var det bara en grundlös beskyllan?

Jag välkomnar den dagen där du väljer att leva som du lär istället för att skriva motstridigheter som inte går ihop med varandra. Om du respekterar människors egna upplevelser, så respekterar du även Terrys upplevelser för han är en människa, han ingår i folket.

Jag ser bara att du talar med kluven tunga, för att kunna leverera två motatser dessutom direkt efter varandra ja då tror jag att man behöver ha en speciell tunga. 🙂

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
14 maj 2012 kl 12:03

“SÅ, jag säger det en gång till, jag kommer att slita till jag dör för att stoppa alla de bedragare (Terry mfl) som gör pengar på svaga/sökande människor! DET är min mission.”

Det är inte Terry som är bedragaren här, utan det är Christer Sturmark som har gjort en karriär på sin ateistiska trosuppfattning och sina lögner om att andevärlden inte finns. Betänk nu att Sturmark aldrig har bevisat att han inte pratar med andar, han har aldrig bevisat att andevärlden inte finns och han har aldrig bevisat att han inte har kontakt med den. Jag konstaterar att Christer Sturmark gör pengar på svaga/sökande människor.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
13 maj 2012 kl 19:07

“MEN det jag vänder mig emot är när det ska tjänas pengar på det och dessutom av sådana som så uppenbart bluffar. Jag pratar nu specifikt om Terry Evans, hans metoder är sedan länge genomskådade.”

Ah, men det stämmer inte. Terry Evans är sann och ärliga om sina personliga upplevelser av andevärlden och han har givetvis rätt att uttrycka sina personliga upplevelser för den som önskar lyssna. Och kom ihåg, det finns ingen skeptiker som har bevisat att Terry Evans bluffar. Det är bara en åsikt som ni kör med och den är rätt tröttsam.

“Så, du får tro på precis vad du vill, det gör mig ingenting, så länge du inte vill pådyvla andra människor det! Då kommer jag inte att pådyvla dig vad jag tror heller.”

Men du pådyvlar andra människor vad du tror på när du anklagar Terry Evans för att bluffa bara därför att hans upplevelser av verkligheten skiljer sig från din. Så när man har en annan upplevelse av världen än den du har, så anser du att man bluffar. Därmed pådyvlar du din egen trosuppfattning på andra människor.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
15 maj 2012 kl 09:57

“Men håll den för er själva, så lovar jag att hålla mina åsikter om det för mig själv.”

Du vill alltså lägga munkavle på människor som har en annan upplevelse av verkligheten än du har. Det är ju inte särskilt vuxet eller moget. Du får väl helt enkelt lära dig att acceptera och respektera att människor har andra upplevelser av verkligheter än du själv har. Att påstå att människor bedrar och bluffar andra människor bara för att du har en annan upplevelse av verkligehten, det är inte att respektera andra människor.

Vi lever i en demokrati och det är en demokratisk rättighet att uttrycka sina personliga upplevelser. Vad du i praktiken säger det är att du är mobbaren som säger att det är den du mobbars eget fel att du mobbar den personen, för att den personen “inte höll för sig själv” sin upplevelse av verkligheten. Men det är faktiskt du som avgör om du vill mobba, attackera eller anklaga andra människor. Så istället för att säga att det är dina offers egen skuld att du attackerar dem, se på dig själv och ditt eget beteende.

Om du respekterade andra människor för deras upplevelser skull så skulle du inte anklaga och attackera människor. Det är inte dina offers fel att du attackerar dem, utan felet ligger hos dig för det är du som står för attackerna.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  standuplars
15 maj 2012 kl 20:00

Det må vara din personliga åsikt att Terry bluffar, men har du vetenskaplig evidens som stöd för ditt påstående, alltså kan du bevisa vetenskapligt att Terry inte upplever andevärlden – eller är det bara andra som ska komma med vetenskaplig evidens? “Lev som jag lär, inte som jag lever”? Terry föreläser om sina personliga upplevelser av andevärlden och det har han rätt till, som vilken annan människa som helst i Sverige har rätt att föreläsa om vad som helst och även hyra en lokal och ta inträde. Han är efterfrågad och han fyller ett behov hos många människor. Han hjälper människor med andliga spörsmål och den själsliga kontakten. Man kan säga att han är en terapeut för själen och anden. Präster i Sverige får lön, terapeuter för det psykiska sinnet för lön och läkare för den fysiska kroppen får lön. Givetvis har även Terry rätt till lön, och jämfört med präster i svenska kyrkan så är Terry en låginkomsttagare så det är inte precis så att han tjänar några stora pengar. För honom är det ett kall, och han är anställd av andevärlden. Terry, och andra människor med en känslighet för andevärlden, kan ge en hjälp som människor utan denna känslighet inte kan. Förr i världen så utfördes den hjälpen av shamaner, som fick mat och husrum för sitt arbete. Ett medium är en modern beteckning på en shaman. Idag betalar man inte i mat och husrum längre, utan man ger i form av pengar. Pengar som en symbol för utbyte av tjänster och energier mellan människor. Går man till en präst så betalas det via skattsedeln. Terry subventioneras inte av staten, han får inga bidrag och han har skatter och moms att betala. Jag tycker det är fel att alternativen ska behöva kosta pengar, givetvis ska Terry – som präster i kyrkan – få pengar av staten. Men eftersom han nu inte får det så har han rätt att göra som han gör nu. Jag anser att det ska finnas en “själavårdspeng” som vi fritt får använda, dvs – ska vi ge den till svenska kyrkan? Ska vi ge den till Terry eller till någon annan? Ung som det fungerar med skolpeng idag. En borgerlig regering ska ju stå för valfrihet, så varför får vi inte välja vart våra skattepengar ska gå för själavård? I ett liberalt samhälle ska vi givetvis få välja alternativ för vår själavård, det handlar… Read more »

NewsVoice
NewsVoice(@sassersson)
10 maj 2012 kl 15:13

Hur orkar ni skeptiker tjata så mycket? Jag har sett tre generationer av skeptiker sedan 1996 då jag började diskutera på webben. Alla generationerna upprepar maskinellt samma sak med små variationer. De orkar skriva samma sak i ungefär 5 år innan de kollapsar av utmattning. Då kommer nästa generation pigga som Duracell-kaniner med hopp om att omprogrammera svenska folket. Men inte kunde de heller få andra resultat än en tyst minut och sedan ett “jaha” från befolkningen.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  NewsVoice
15 maj 2012 kl 09:45

Ja, skeptikernas ständiga attacker och påhopp på människor med en annan trosuppfattning och upplevelse av verkligheten än dem själva skapar bara konflik. Jag konstaterar enkelt “Endast dårar förnekar sådant som de inte vet något om”.

ruben
ruben
Gäst
15 maj 2012 kl 18:40

Mikael!
Du raljerar med att du håller dej till att vetenskapen som strävar att veta hur det ligger till. Jag tycker du Mikael i hela tråden visat praktexempel på en som definitivt inte strävar efter ta reda hur det ligger till. Om du Mikael inte förstår att andra redan förstått att vi består av en själ som använder kroppen i vår fysiska tillvaro, så betyder det inte att du kan sätta dem i svaromål för det överhuvudtaget. Det är att missbruka yttrandefriheten att kalla dem bluff, att angripa de som vill försvara dem är också ett slarv med yttrandefriheten. Din brist på tro är inte TE:s fel eller de som lyssnar på honom. Din brist på tro är inte Skeptisk mot Skeptikers fel heller.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  ruben
15 maj 2012 kl 19:50

Ja, att hävda sin tro på vetenskapen och vetenskaplig evidens – och samtidigt häva ur sig ordmässiga spyor om en annan människa, beskyllningar som man inte kan bevisa vetenskapligt – det går inte ihop. Mikael kräver av andra att de ska presentera vetenskapliga bevis, men han kräver det inte av sig själv när han påstår att Terry är en bluff eller att andevärlden inte finns. “”Lev som jag lär, inte som jag lever”. Verkligen.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  ruben
15 maj 2012 kl 21:12

Ruben, hur vet du att jag inte redan strävat efter att komma fram till hur det ligger till och känner mig hyfsat nöjd med att kommit fram till att andar inte finns? På samma sätt som du kom fram till en annan punkt?

Jag tycker inte alls det är ett missbruk av yttrandefriheten, men det är klart du får ha den åsikten. Jag är glad att du till skillnad från SmS håller dig konkret till vad du tycker är fel i mina ståndpunkter och låter bli att följa upp det med massa hittepå om mig som person eller skeptiker. Du spär heller inte på texten med massa epitet om mig för att sätta medium som offer och skeptiker som förövare. Helt rätt väg att gå!

I vilket fall, jag kan inte se varför jag inte skulle få yttra mig att jag tycker medium är en bluff och att det skulle vara över någon gräns för yttrandefrihet. Kan du ge någon mer slags motivering så lyssnar jag?

Det sista du skrev förstår jag inte ens. Har jag skyllt min brist på tro på något eller vad menar du?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 21:36

Men käre Mikael, det är ju något märkligt att du inte ens ser pinsamheten i att du kallar människor (exempelvis medium) för bluff – utan att backa upp det med vetenskapliga bevis, samtidigt som du avkräver andra (exempelvis medium) bevis för deras påståenden. Varför ska andra ge dig bevis för sina åsikter när du inte ens ger bevis för dina egna? Dessutom menar jag att det är “taggarna utåt” i en diskussion att utgå från att någon bluffar, det visar varken på ödmjukhet eller respekt för en annan människas personliga upplevelse när det är en diskussion som utgår just från personliga, egna upplevelser. Jag håller med Ruben att det är ett missbruk av yttrandefriheten när människor kommer med anklagelser om bluff, bara för att de har en annan upplevelse av verkligheten än den som man själv har. Vill man ifrågasätta och kritisera så finns det andra sätt att göra det än att komma med anklagelser. Du har ju tidigare skrivit att du det inte går att bevisa att något inte finns, som att andevärlden inte finns, ja då kanske man ska vara försiktig med anklagelser om bluff eftersom man inte har några bevis för det – vilket kan vara särskilt viktigt att tänka på när man säger sig vara en person som återkommande hävdar vikten av vetenskaplig evidens för ens åsikter. Med anklagelser om bluff söker du bara konflikt, istället för att verkligen förstå de upplevelser och den verklighet som du attackerar. Eftersom det är du som skeptiker som kommer med anklagelsen om “bluff”, en anklagelse som många skeptiker kommer med, så är det ju ni som står för attackerna. Däremot har du fel om detta med att “sätta medium som offer”. Nej, det är ingen som sätts som offer genom att man besvarar och kritiserar en anklagelse. Man sätter inte någon i en offerroll bara för att man försvarar människors rätt att uttrycka sina personliga upplevelser av andevärlden. Och gällande detta med epitet så sätter du epitetet “bluff” på medium. Du har själv skrivit “medium är en bluff”. Jag kan givetvis bete mig som du nu och säga att du sätter skeptiker i en offerroll och medium som förövare genom att du sätter ett epitet på medium. Och gällande “hittepå”, ja nog kan man kalla ditt påstående om “medium är en bluff” och dina påståenden om Terry för “hittepå”, särskilt eftersom du som vetenskapstroende inte har någon vetenskaplig evidens… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 21:39

Låt mig i all vänlighet även ge dig ett tips, min käre vän Mikael: Att utgå från att någon bluffar eller är en bluff, det är en mindre lyckad strategi om man vill möta varandra i en diskussion.

Jag ber dig att även reflektera över detta under din nattliga meditation tillsammans med andevärlden.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 21:49

Men min vän Mikael, nu förvånar du mig något : “massa hittepå om mig som person”
Jag har kallat det för mobbing att återkommande anklaga en person (i detta fall Terry) för att vara en bluff. Ett ord, och det får dig att skriva “massa hittepå”. Ett ord är alltså “massa”. Ett ord som även har fått dig att komma uttryck som “paranoia”, “sjukligt vriden syn” och “konspirationsteori”. Ett ord från mig, och flera ord och uttryck från dig. Ja, från min sida är det klart och tydligt vem som står för “massa hittepå” här.

För övrigt anser jag det vara väldigt konkret att kalla löpande anklagelser på en människa för mobbing. Så jag håller inte med dig i dina insinuationer om att jag inte är konkret. Jag försöker tvärtom vara så tydlig och konkret som jag kan. Dina uttryck uppfattar jag dock personligen som mer svävande i sammanhanget.

Med vänlig hälsning
Från din vän i etern…

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  ruben
15 maj 2012 kl 21:43

Poängterar att jag endast läser svar från Ruben i den här tråden, så slipper SmS trasa sönder den i vanlig stil. Ruben kan svara för sig själv och hans kommentar var ställd till och min respons var ställd till honom.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 21:56

Min käre vän Mikael, eftersom du kommenterade mig i ett öppet forum så valde jag att kommentera dig i ett öppet forum. I ett öppet forum så har vem som helst rätt att kommentera vem som helst, det är vad ett öppet forum innebär. Om man inte vill ha det så, då kan man föra en mer privat diskussion på en annan plats än i ett öppet forum.

Det förvånar mig inte att du anser att jag “trasar sönder” eftersom jag ger dig svar på tal och det är naturligtvis obekvämt för dig. Jag har full förståelse för att du uppfattar det så. Det tycks mig som att du inte är van vid att få mothugg på dina påståenden om andevärlden och människor med andliga upplevelser.

Och jag tycker fortfarande att det är märkligt att du som avkräver evidens av andra människor gällande deras åsikter, inte har samma krav på dig själv – särskilt eftersom du hyllar den vetenskapliga evidensen som du uppenbarligen ser som en universiell sanning och det som samhället ska bygga på. “Lev som jag lär, inte som jag lever”.

Givetvis är jag obekväm och “trasar sönder” när jag gör dessa påpekanden gällande din argumentationsstil.

Med vänlig hälsning
Från Din Vän i etern…

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Mikael
15 maj 2012 kl 22:13

Du har nog inte förstått att jag håller med om varje ord Sms säger. Han förklarar samma sak som jag tänker men jag inte uttrycker lika bra.
Så vad du gör Mikael är att angripa med frågor som inte kan ge något sakinnehåll i svaren. Det enda som händer är att man måste gå i svaromål och det kan du inte dölja. Därför ser jag inte att du anstränger dej låta någon med andetro få uttrycka sig utan att du angriper med frågor som inte finns konkreta svar på. Det verkar inte ärligt uppsåt för att tro du vill förstå.
Så:
Vad vill du ha sagt? Säg det och lämna det sedan, för ingen med någon demokratisk känsla angriper någon för någons tro eller icke tro. Om du säger att det inte finns andar, så räcker det med en kommentar. När Sms svarar, som alltid, att du får både säga och tro det du vill men inte kalla de som gör det för bluffmakare ( eller försvara dem som gör det ), för då anklagar du dem och är inne på att diktera andras tankar. Medge att du inte förstår att vi är andar i fysiska kroppar och låt det vara med det. Man kan inte alltid komma till förståelse i samma ögonblick man läser något. Andlig tro är en annan sak än fysiska verkligheten och det tycker jag Sms förklarat på ett fantastiskt tydligt sätt.
Så lycka till med dina ansträngningar.
God natt!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  ruben
16 maj 2012 kl 07:26

Ruben,
åh jo, det har jag verkligen förstått. Men det finns en stor skillnad i du hur uttryckte dig gentemot SmS skitsnack om mig som person.

Menar du att jag ska hålla mig borta härifrån om jag inte har mer att komma med? Inga problem Ruben. Jag tror dock inte Sasser vill att skeptikerna ska hålla sig borta härifrån. Som du ser är dom enda artiklarna som kommenteras på, de som icke-troende har bemödat sig med att säga något om.

Du kan vara helt säker på att jag inte kommer ha särskilt mycket tid ens att lägga här mer, så då hoppas jag att det känns mer tillfredsställande för dig att slippa se någon som vill ta en diskussion och inte håller med.

Ajöken!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
16 maj 2012 kl 10:06

Min käre vän Mikael,

Det är givetvis underhållande att läsa att du påstår att jag håller på med “skitsnack” om din person enkom för att jag har kritiserat ditt skitsnack om Terry och medium. Jag har kallat dig för mobbare för att du igen och igen anklagar Terry och, som det har visat sig under diskussionens fortlöpande, alla som uttrycker sina personliga upplevelser av andlighet – för “bluffare” och för att de ljuger. Du skitsnackar om Terry som person, men själv klarar du inte av att ta emot mothugg på dina påståenden.

Det är enkelt att konstatera Mikael om dig, och samma gäller även för andra skeptiker som jag har mött genom åren:

Ni kallar andra för epitet och kommer med skitsnack om att personer med andliga upplevelser är bluffar, men när ni får svar på tal så klarar ni inte av det.

Ni hävdar att de som har en personlig upplevelse av andevärlden ska komma med evidens enligt era skruvade naturvetenskapliga positivistiska kritier a’la oseriöse Randi med dubbelblinda test och peer-review publikation, men själva hastar ni ur er massa påståenden och åsikter utan evidens och när man påtalar för er att ni inte har evidens för era påståenden så säger ni bara att ni inte behöver komma med någon evidens.

Intressant, ni avkräver andra evidens men ni själva behöver inte komma med någon evidens för era påståenden.

Och så försöker ni utmåla er själva som offer som det är synd om och att det är människor med andliga upplevelser som är förövarna, fast det enda vi gör är att vi försvarar oss mot era attacker.

Nej Mikael, det blir ingen seriös diskussion eftersom ni skeptiker har egna regler för er själva och helt andra regler för alla andra. Dessutom, att gå in i diskussioner utifrån att motparten bluffar och ljuger, som är det sätt ni alltid börjar diskussioner med, det är faktiskt en usel strategi om man vill möta någon i en diskussion.

Mer ödmjukhet från er sida skulle vara välkommet.
Ni skeptiker kan börja med att respektera det faktum att människor har personliga upplevelser av andlighet och människor har både rätten att ha dessa upplevelser och rätten att uttrycka dem, utan ert skitsnackande och anklagande.

Jag ber dig i all vänlighet reflektera över detta!
Jag önskar dig en härlig dag!

Med vänlig hälsning
Från din Vän i etern…

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 10:01

Fick nyss kontakt med andarna som berättade att Terry inte alls haft kontakt med andra sidan. Hur gör vi nu?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 11:50

Min käre vän Mikael, hur går det ihop med dina påståenden om att “andevärlden är ett påhitt” och att “medium är en bluff”? Och nu säger du plötsligt att du har kontakt med andevärlden och därmed är ett medium. Men eftersom du själv har skrivit att det är en bluff så har du nu lyckats med konststycket att kalla dig själv för bluff.

Jag önskar dig en härlig dag!
Från din Vän i Etern…

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 14:31

Du svarar inte på frågan.

“”Och nu säger du plötsligt att du har kontakt med andevärlden och därmed är ett medium.”

Jag fick ju det efter (igår).

Kan du svara på min fråga?
(Fick nyss kontakt med andarna som berättade att Terry inte alls haft kontakt med andra sidan. Hur gör vi nu?)

Nej jag kommenterade inte ditt inlägg, jag skrev en fråga.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 15:10

Min käre vän Mikael, hur kommer det sig att du citerar mig om du inte läser mina inlägg? Återigen så har du skrivit “Poängterar att jag endast läser svar från Ruben i den här tråden”. Så hur menar du att du inte läser mina inlägg fast du citerar mig, hur går det ihop? Jag förstår inte vad du menar med “Hur vi gör nu?” Varför måste “vi” göra något specifikt för att du nu påstår att du har fått kontakt med andevärlden? Naturligtvis välkomnar jag din kontakt och du får en kram av mig! Jag är oerhört glad min vän, fantastiska nyheter! Jag gratulerar dig och välkomnar dig på vår sida, vi som upplever en andevärld och tar avstånd mot den ateistiska trosuppfattningen! Jag förutsätter nu att du med detta menar att alla dina tidigare inlägg i frågan om att andevärlden är påhitt och att medium är bluff, gäller. Då tycker jag att vi går ut och tar en fika och sen mediterar tillsammans och delar med oss av våra upplevelser av andevärlden! Andar kan skoja och vara riktigt roliga, det är därför det är mottagaren av ett budskap som värderar det som andarna säger. Men som jag har förstått det så är inte detta budskap riktat mot någon specifik person och då finns det ingen som kan värdera det. Men är budskapet sant för dig så absolut då är det så. Jag tror inte på universiella sanningar. Det är fortfarande så att Terry har rätt att andarna har varit i kontakt med honom, för det är vad andarna har sagt till honom. Du kan ju inte klaga på Terry för att andarna kan säga olika saker till olika människor. Det är ju faktiskt inte hans fel. Som jag redan tidigare har uttryckt – andevärlden har ingen logik, den ligger bortom logiken. Andarna kan säga precis vad som helst, eller ingenting. Det är upp till varje person att avgöra i det. Och just att människor upplever andevärlden, som du nu uppenbarligen äntligen gör, är evidens i sig för att andevärlden finns och existerar. Ju fler vi blir som upplever andevärldens existens, desto mer evidens för att den finns! Välkommen käre vän Mikael till de andliga upplevarnas skara! Nu börjar du en ny resa, en resa in i andligheten, en spännande resa där du utforskar och upplever andevärlden. Jag är ytterst glad att du har konverterat från ateismen till oss som… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 15:29

Min käre vän Mikael, du har också skrivit så här:
“Hade precis kontakt med andevärlden igen. Dom sa att dom är trötta på all kontakt med dom och önskar att Terry & Co låter dom vara ett bra framöver och hoppades på att det skulle respekteras.”

Så du har alltså en upplevelse där andarna säger att Terry inte har kontakt med dem, och en upplevelse av att andarna säger till att de är trötta på kontakt med dem och önskar Terry & Co låter dem vara. Alltså två motsatser.

Men eftersom andevärlden inte är logisk, så är det givetvis fullt möjligt att du har haft upplevelsen att andarna både säger att de inte haft kontakt med Terry och att de är trötta på den kontakt (som enligt dem själva) inte har funnits.

Du säger ju inte specifikt vilka andar du har pratat med, vems andar? Det kan ju vara så att du pratat med dina andar men inte med Terrys andar. Och det är ju helt i sin ordning att dina andar inte haft kontakt med Terry.

Betänk nu vad Terry säger – han kan inte kontakta vilka andar som helst. Det är andarna som väljer om de ska komma till honom, det är andarna som bestämmer att de vill tala med honom. Och de bestämmer vilka andar som ska komma genom honom. Det är inte Terry som avgör vilka andar som pratar med honom. Det är klart att han kan lägga ut en önskan, en förfrågan, men det är inte han som bestämmer vilka andar som kommer igenom. Så Terry har inte pratat med alla andar. Terry pratar med de andar som väljer att kontakta honom. Han styr inte över detta.

Men du menar alltså att du, till skillnad från Terry, kan styra vilka andar som kontaktar dig och som pratar genom dig? Då kan jag enbart gratulera dig till detta!

Jag önskar dig en underbar dag med ditt fortsatta utvecklande av din andekommunikation!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 15:58

Ja det är det jag menar. Jag pratade nyss med några andar som var upprörda över att Terry hade påstått sig ha kontakt med dom. Ska jag lita på dom eller inte?

Andarna måste ju ljuga för antingen mig eller Terry isåfall (för det var inte något “riktigt roligt” skämt dom drog)

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 16:30

Min käre vän Mikael, jag har inget annat att säga om din andekommunikation än att du tydligen har haft ett andligt uppvaknande sedan igår och det sätter givetvis igång en stark process inom dig. Från att ha gått från att påstå att andevärlden är ett påhitt, till att lämna den ateistiska trosuppfattning och nu kommunicera med andevärlden – det är klart att det är omvälvande.

Det bästa rådet jag kan ge dig, det är att låta nu detta ta sin tid för att falla på plats inom dig. Jag förstår att det är förvirrande att plötsligt gå från en fysisk värld med tro på logiken, till att plötsligt uppleva en annan verklighet där logiskt tänkande och sökandet efter logiska svar hindrar upplevelsen och kontakten.

Tids nog kommer det hela att landa inom dig och du själv kommer att förstå, inte som en tanke eller idé utan som en upplevelse. Då kommer du inte längre att ha några frågor utan bara upplevelse.

Genom dina frågor märker jag att du fortfarande slits mellan ditt tidigare logiska och analytiskt tänkande och den nya upplevelsen, men detta kommer att lägga sig med tiden. Det är en fråga om vanesak. Så grubbla inte så mycket just nu, utan var istället i upplevelse. Lägg funderingarna åt sidan och njut av varandet med andevärlden. Du får förståelsen genom din upplevelse tids nog. Ditt grubblande och frågeställningar blir bara en påkoppling på det analytiska tänkandet som tror på idéer och intellektualism.

Så lägg det åt sidan en stund och bara njut av upplevelsen utan att fundera eller fråga så mycket så här i början tills du och andarna har lärt känna varandra, och du även har lärt känna vilka eller vems andar som pratar med dig. Det kan även vara dina guider, kanske dina änglar, eller andra entiteter. När du utvecklar din kommunikation så kommer du att lära dig skillnaden mellan allt detta naturligt. I början märker man inte av alla nyanser och nivåer som finns. Låt det komma i sin egen takt och då kommer du också uppmärksamma de olika frekvenserna på dessa energier och det blir mer tydligt vilka andar, guider, änglar eller andra entiteter som har valt ut dig för kommunikation.

Jag stöttar dig genom processen!
Kram

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 16:40

Käre Mikael, det finns andar som kan spegla oss människor och det kan mycket väl vara så att andarna vill spegla din egen förvirring just nu – denna omvälvande process mellan att lämna den ateistiska trosuppfattning till att nu erkänna andevärldens existens. Det är som en portal att gå igenom, en portal där tidigare tankar och idéer lämnas åt sidan, avtackas, för att man öppnar upp sig för nya upplevelser. Du har ju ändå varit extremt kritisk mot andevärldens existens, du har skrivit mängder med inlägg där du har ifrågasatt – det är bara naturligt att det är en stor process inom dig som pågår.

Därför – ge det tid och lägg ner grubblandet just nu. Var öppen utan att värdera informationen som si eller så, i det läge av uppvaknande som du nu befinner dig så är det inte läge att att värdera, analysera eller bedöma någonting. Bara var just nu och vänj dig vid din nya kommunikation och glädjs åt den.

Jag råder dig till att vara mycket ute i naturen. Kanske sitta på en sten och meditera i en skogsglänta. Ta emot solljuset. Upptäck livet omkring dig, allt liv som finns i varje träd, i varje grässtrå, i varje andetag du andas. De själar och naturandar som finns omkring dig. Var öppen för kommunikation och låt dem komma som de kommer. Utan att grubbla eller analysera något just nu, utan frågor eller kommentar just nu. Bara var, i vänjandet av din omställning – processen att gå från en begränsad femsinnlig upplevelse av verkligheten till en mångsinnlig flerdimesionell.

Stunder av meditation, för att lära känna och utforska din egen upplevelse menar jag är viktigt i den process som du nu genomgår. Jag talar utifrån egen erfarenhet.

Jag önskar dig en fantastisk dag med detta!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 16:51

Men du spekulerar bara nu, jag trodde du visste? Hela tråden nedan har du ju berättat hur livet ligger till.

Du svarar ju inte på min fråga.

Eftersom andarna ändå verkligen nu har intygat för mig att Terry bluffar, kan jag då veta det utan att betraktas som mobbare i dina ögon?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 17:16

Min käre vän Mikael Jag har hela tiden utgått från min upplevelse av verkligheten, vilket jag många gånger har sagt och jag har samtidigt även skrivit att alla har rätt till sin egen upplevelse av verkligheten. Som jag har skrivit flera gånger i detta forum – det finns ingen absolut sanning, världen är inte digital, utan alla väsen har olika perceptionsvärldar. När det gäller din fråga du ställer igen, så har jag besvarat den utifrån min egen erfarenhet: Att när man genomgår en stark andlig transformation, som du har gått genom att på bara några timmar gå från en stark tro på ateismen till att plötsligt uppleva andevärlden – så är detta en omtumlande upplevelse. Det är naturligt i processen att det tar tid att vänja sig vid detta nya och denna nya kommunikation. Att du inte är van än visar du genom att du frågar mig. Att du frågar mig på det sätt du gör är evidens för att du befinner dig i processen mellan det gamla och din nya upplevelse. Andar, guider, karma-gudier, änglar, naturväsen, naturandar, elementarväsen… lågfrekventa andar, högfrekventa ljusvarelser.. Ge dig själv tid att upptäcka och landa i din upplevelse och vad som är vad, vem som är vem i detta. När du landar i den upplevelsen av vad och vem du kommunicerar med så kommer du också att kunna veta värdet av informationen, du kommer att kunna sortera ut de högre ljus-andarna från de lägre. Så här i början av din kommunikation så har du inte tillgång till den resursen, för det är en träningssak, det är något man vänjer sig. Du kan inte förvänta dig att det ska ske på några timmar bara. Ge det tid! Vill du ha hjälp med detta så gå en mediumutvecklingskurs, då får du handgriplig hjälp och stöd i denna process och träning i att lära dig skilja på vad som är vad, vem som är vem, genom andra som redan har gjort den processen och resan. När du arbetar som ett medium, så är det mottagaren av budskapet som värderar det och mediet är neutralt, det är mottagaren som avgör om det är “rätt” eller “fel” ande som mediet kommunicerar med. Det är därför mediet kommunicerar med mottagaren, för att släppa igenom “rätt” ande och därmed korrekt information. Den som söker upp mottagaren hjälper till med detta urval för att det ska bli så korrekt som möjligt. Nu… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 17:28

Min käre vän Mikael, jag har svarat på din fråga flera gånger! Och svaret är, återigen, att när man har haft en stor omställning från ett tillstånd av medvetande till ett annat (som du har när du lämnar en ateistisk trosuppfattning för att nu uppleva andevärlden som en realitet istället för ett påhitt) så tar man i början emot all möjlig form av information. Du säger att det är andarna som pratar med dig, men jag säger att du har inte den erfarenhet som behövs för att kunna utröna om det är lågfrekventa andar eller högfrekventa ljusväsen, du har inte erfarenheten för att utröna om det är änglar, väsen från andra planeter, eller dina personliga guider, eller om det är dina egna andar eller andras andar. Det är ingen erfarenhet man får bara genom några timmar efter en andlig transformation. För att lära sig vem som är vem och vad som är vad, och trovärdigheten i budskapen man får, så man lära sig det själv genom egen erfarenhet och då ge det tid och meditation – eller så kan man gå en mediumutvecklingskurs för att få hjälp och stöd av andra som redan har gjort den resan och processen med sig själva. Det är mitt svar på din fråga – att du helt enkelt inte kan avgöra idag vems andar eller vilka andar eller entiteter som kommunicerar med dig eller avgöra värdet i kommunikationen. För det är för tidigt i din process, det har ju faktiskt bara gått några timmar sedan ditt andliga uppvaknande! Det är fullständigt normalt och naturligt att man i början tar emot all möjlig form av information om vad som helst. När ditt sinne vänjer sig vid upplevelsen så kommer du att veta vad som är vad, och vad som är en spegling av dina egna rädslor eller värderingar, och vad som verkligen är sant. Vi måste ju komma ihåg är att din tro på att Terry är en bluff är väldigt stark, och det är ju det du skickar ut till universum, det är det du skickar ut till andevärlden. Det finns lågfrekventa andar som speglar våra rädslor och egna tankar, och de speglar de tankar som själv redan fanns innan. Det är helt enkelt en fas för dig att gå igenom och sortera ut dem, och det kommer med erfarenhet och genom ditt eget växande där du släpper dina tankar, du släpper din logik,… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 17:49

Vännen Mikael, genom att du nu kommunicerar med andevärlden så är du ett medium. Mediumskap innebär kommunikation med andevärlden, oavsett om vi uttrycker den kommunikationen till andra eller inte. Alla som upplever kommunikation med andevärlden är medium. Så om du ska säga att medium är bluff, och hänvisa till att andevärlden har sagt detta till dig, så håller det inte eftersom då är du också en bluff. Det blir en lustig rundgång att hävda att man inte kan kommunicera med andevärlden genom att hänvisa till att andevärlden har sagt detta genom kommunikation med dig. Detta visar din förvirring i ditt andliga uppvaknande och därför ber jag dig enkelt att ge dig tid för att vänja dig vid din nya kommunikation. Som sagt, det är omvälvande att gå från en stark tro på ateismen och förneka den andliga världens existens, till att plötsligt upptäcka andevärldens existens. Ge dig själv och denna process den tid som behövs för att landa i detta. Därför har jag gett dig råd utifrån välmening och kärlek och ljus. Det har bara gått några timmar. Det är så lätt att “spacea ut” i början, allt är ju så nytt och spännande och mänder av olika intryck och information. Så grunda nu dig själv, var ute i naturen, meditera i en skogsglänta, sätt ditt analytiska tänkande åt sidan, begrav din logik, och var närvarande i nuet och andas ljus och kärlek. Nu är inte stunden för grubblerier eller analys, nu är stunden att vänja sinnet vid denna kommunikation. Du är inte ensam om att ha vandrat denna väg Mikael, det är många före dig som också har vandrat denna väg att upptäcka andevärldens existens. Det finns alltså mycket erfarenheter om detta och den process som sker, och även om varje person har sin egen individuella process så finns även övergripande likheter och gemensamheter. Jag önskar dig välgång med detta och att du nu för din egen skull ger ditt sinne den tid och meditation som behövs för att vänja dig vid din upplevelse. Jag önskar dig all kärlek Mikael, och allt det bästa! Jag känner att jag bara spär på dina intellektuella grubblerier om jag besvarar din frågeställning tydligare än så här, jag ger energi till ditt intellekt istället för din själ och i det uppstår kaos inuti dig. Så av hänsyn till ditt eget välmående, så besvarar jag inte längre fler frågor just nu utan ber dig… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 17:55

Fast nu underkänner du ju det jag vet. Du mobbar alltså mig genom att säga att det jag vet genom att nyss ha pratat med andarna, inte stämmer. Det är inte alls ett virrvarr för mig. Andarna talade väldigt tydligt, klart och specifikt. Du säger att jag är i förvirring vilket inte alls stämmer.

Andarna sa inte att alla medium var bluff. Dom sa att Terry hade sagt att han hade haft kontakt med dom fast det inte alls stämde.

Bör jag inte ta deras ord på allvar?

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 17:57

Du underkänner även att jag inte kan avgöra att det är rätt andar trots att dom berättar det för mig klart och tydligt. Du berättar alltså att min upplevelse som är helt sann, inte är på riktigt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 17:59

Käre Mikael, du har ju skrivit att andarna säger att de är trötta på kontakt, så om de är trötta på en kontakt som du skriver inte ens har funnits där, så säger jag att det är en spegling av din egen intellektuella förvirring.

Ge dig själv och din nyvunna andekommunikation den meditation och kontemplation i vila som behövs just nu för att vänja dig vid upplevelsen och för att kunna utveckla din känslighet och nyansering i din upplevelse. Jag uppfattar det som att du just nu tar in allt möjligt från vilket håll som helst, lågfrekvent som högfrekvent och det blir “information overload”. Så vila och meditation rekommenderas dig i den process du nu genomgår.

Begrav intellektet nu och vila i meditation, det är det sätt du utforskar och underhåller kommunikationen bäst. Särskilt just nu när det är så färskt och inte än är införlivat i din vardagsupplevelse.

Det är en vacker process och jag önskar dig välgång!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 18:13

Nej det var andarna igår som sa det. Andarna jag hade kontakt med i morse var några helt andra.

Du visar att du inte respekterar andra människors upplevelser när du säger att det som jag vet, inte stämmer och att är i förvirring.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 18:14

Min käre vän Mikael, det gör mig ledsen att du uppfattar mig på det sättet att jag inte skulle erkänna din upplevelse. Jag ber om ursäkt om jag har skrivit något som har fått dig att uppleva det så. Kan du förlåta mig? Jag har ingenstans skrivit att jag betvivlar din upplevelse, det gör mig ont att läsa att du ändå upplever det så. Självfallet tror jag på din upplevelse, det är ju därför jag ger dig råd om hur du hanterar din upplevelse av andekommunikation, för att jag tror på den! Jag har ingenstans skrivit att din information inte stämmer, och jag har heller inte skrivit att den är rätt. Jag har inte värderat din kommunikation, inte på något sätt har jag värderat din kommunikation. Jag har ingen åsikt om värdet i din kommunikation. Du lägger alltså in värderingar som jag inte har skrivit eller yttrat mig om. Om du ändå har uppfattat sådana värderingar eller åsikter så ber jag om ursäkt för att du har uppfattat mig så. Jag tar på mig skulden för det, det är mitt fel givetvis. Jag hoppas du kan förlåta mig för att jag har uttryckt mig så klumpigt så att du har misstolkat mig. Självfallet är allt du upplever helt sant. Så du har fel när du påstår att jag påstår att din upplevelse inte är riktig. Du har helt rätt i att du har en upplevelse där andarna har sagt till dig att Terry bluffar. Eftersom du säger så, så har de sagt så till dig. Jag betvivlar inte detta en sekund. Det jag säger till dig, det är att andar kan spegla våra rädslor och egna tankar. Det jag säger, det är att man tar in allt möjligt i början, allt från lågfrekvent till högfrekvent och jag vet ingen som kan särskilja detta efter bara några få timmar, vad som är vad eller vem som är vem, vilken ande som är vilken ande helt enkelt. Är det lågfrekventa andar, högfrekventa andar, ljusväsen, änglar, är det andar från någon som har levt, eller är det andar från andra planeter, är det dina guider, är det någon annans guide, är det en karmaguide eller funktionsguide? Och så vidare och så vidare. Vem som är vem, vad som är vad, och värdet i den kommunikationen kommer du att upptäcka när du ger din upplevelse tid att landa i dig själv. Jag ger dig… Read more »

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 18:19

“Nej det var andarna igår som sa det. Andarna jag hade kontakt med i morse var några helt andra.”

Ok, du är i kommunikation med andar som säger olika saker till dig.

“Du visar att du inte respekterar andra människors upplevelser när du säger att det som jag vet, inte stämmer och att är i förvirring.”

Min vän, nu missförstår du mig. Jag har inte skrivit att det inte stämmer. Jag har heller inte skrivit att det stämmer. Jag har ingen åsikt om det. Jag bara uttrycker min och andras erfarenhet att man i början inte kan särskilja om det är andar, guider, ljusväsen, naturväsen etc för det är otydligt utan ger sig med tiden, ger sig efter hand.

Jag har överhuvudtaget inte kommenterat värdet i din information, så där missförstår du mig men jag ber om ursäkt för att du har missförstått mig.

Självfallet stämmer din upplevelse att andarna kommunicerar med dig och säger att Terry bluffar, det är ju därför jag har gett dig råd om hur du kan underhålla denna upplevelse på bästa sätt – för att jag tror på dig och erkänner din upplevelse! Skulle jag ge dig råd om jag inte trodde på att du hade haft din upplevelse som du säger dig ha?

Jag tror absolut att andar har kommunicerat med dig och sagt så till dig.
Jag bara talar om att för att kunna särskilja vilka andar och utröna värdet i informationen som du har fått till dig, så ger jag rådet att ge det tid.

Om du uppfattar detta som att jag inte respekterar dig så ber jag om ursäkt och jag hoppas du kan förlåta mig.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 18:31

Fast du spekulerade ju högt och tydligt kring att jag förmodligen var i förvirring och därför inte skulle lägga någon vikt vid vad jag upplevt.

Särskilja andarna behövde jag inte göra, för det gjorde dom åt mig.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 18:31

Min käre vän Mikael, jag förstår inte varför du frågar mig om värderingen andevärldens budskap till mig när du samtidigt skriver att du vet. Om du vet, så vet du. Då behöver du inte fråga mig om vad du vet, eftersom du vet.

Självfallet har du rätt att veta det du gör, precis som jag har rätt att veta det jag gör. Och jag vet att Terry inte bluffar. Jag vet att han är äkta och sann.

Kan du ge mig rätten att veta att Terry är äkta och sann och ärlighet när han säger att andevärlden finns och att den kommunicerar med honom?

Kan du respektera min upplevelse eller är det bara din upplevelse som ska respekteras?

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 18:37

Självklart kan jag ge dig rätten till det.

Men då utgår jag ifrån att du också ger mig rätten att tycka och uttrycka det jag vet utan att bli kallad för mobbare? På samma sätt som att du och Terry uttrycker det ni vet.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 18:46

Min vän Mikael, “Fast den appliceras ju mycket väl på vår jordiska binära verklighet i det okända när andar dels kan lämna fysiska spår och dels berätta om fysiska fakta (när någon gått bort, var borttappade saker finns osv).” Andarna finns i den icke-fysiska verkligheten och de kan se den fysiska verkligheten. Jag menar, de kommunicerar ju med oss, som du själv vet eftersom du har personlig erfarenhet av den kommunikationen. Den andliga verkligheten är den första verkligheten så att säga, det är den verklighet som den fysiska är född ur. Den imateriella verkligheten kan också benämnas kaosverkligheten. När det gäller dina kommentarer om Terry tycks det för mig som att du missförstår hur han jobbar. Anden kontaktar Terry och Terry förmedlar den kontakten. Först handlar det om att reda ut vem det är, vilken ande som har kontaktat Terry, och det gör Terry genom att lämna diverse kararektistik till den som har sökt upp Terry och bett om förmedling av andekommunikation. Han kommunicerar med mottagaren av kommunikationen för att utröna vilken ande det är och om den är viktig. Det är nämligen inte alltid som andarna presenterar sig och säger vilka de är, och då är det utseende etc som Terry har att gå efter och kan förmedla och utifrån den informationen är det mottagaren av budskapet som avgör vem det är. Terry går inte fram till människor och säger “din ande har kontaktat mig” bara så där. Han förmedlar sin upplevelse av anden och det är mottagaren, inte Terry, som avgör vem det är. Men den situation du nu beskriver om dig själv är en annan situation, eftersom andarna inte har sökt upp dig för att kommunicera med någon mottagare och då är det annorlunda. Jag har redan besvarat om detta tidigare i tråden. “Så med det resonemanget kan man inte utgå från anden verkligen säger det som Terry säger, eftersom anden samtidigt inte säger det.” Det är klart att andar kan säga vad som helst, särskilt i en situation där de bara pratar med dig utan att det finns en mottagare som har sökt upp dig. I en situation där det finns en mottagare, så är det mottagarens energier som hjälper till med att bjuda in andar som är relevanta för mottagaren alltså har en koppling till mottagaren på något vis, för andarnas kommunikation med denna fysiska verklighet får stöd och energi av de energier vi själva… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 18:54

Nej det är nog faktiskt du som missuppfattat det här. Andarna kom till mig (precis som du beskriver) och var upprörda just över detta jag skrivit tidigare med Terry.

Andarna ger som sagt avtryck i vår fysiska verklighet så deras respons kan mycket väl i många lägen, uppfattas binärt. T.ex. som i det här fallet då Terry påstår att en ande talat till en anhörig och samma ande upprört söker upp mig och säger att det inte alls var fallet. Eftersom Terry redan förmedlat vidare budskapet till vår fysiska verklighet så uppfattas den såklart binärt. Dvs mottagaren uppfattar budskapet som att det verkligen har skickats. I annat fall skulle ju Terrys jobb vara meningslöst.

Så i det här fallet kan inte både a och b vara sanna. Antingen ljuger andarna för mig eller så hittar Terry på alternativt missuppfattar hela situationen (han kanske tog fel på ande t.ex.).

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 18:51

Min vän Mikael, vikten av din upplevelse kan enbart du avgöra. Jag har, återigen, inte någon åsikt om hur du värderar din upplevelse. Jag säger endast att processen i början från en ateistisk trosuppfattning till att uppleva andeverkligheten är en omtumlande process som behöver ta sin tid. Det startas processer i din kropp och i ditt sinne. Mina råd om hur du ska hantera denna process var skrivna i välmening och omsorg om ditt välmående. Det tar tid för alla att vänja sig vid denna kommunikation och för att kunna avgöra värdet i det. Det har bara gått några timmar…

Jag ber om ursäkt för att du har uppfattat detta på ett annat sätt än det var menat från min sida.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 19:01

Min vän Mikael, det är ordval som “bluff”, “bluffmakare”, “lurendrejeri” och “lögnare” som jag kritiserar och kallar för mobbning när man uttrycker sådana ord till en person med personliga upplevelser av världen på ett visst sätt.

Därför att de ordvalen är inte att respektera andra människor.

Jag menar, du kan ju inte säga att du respekterar Terrys upplevelse av andeverkligheten och att andarna kommunicerar med honom, och samtidigt kalla honom för en bluff.

För att kalla honom för en bluff, är inte att respektera hans verklighet.
Du kan säga att du inte tror på hans verklighet, det vore att respektera hans verklighet och personliga upplevelse och ändå hålla din egen verklighet för sann för dig själv.

För när du säger att du inte tror på hans verklighet, då ger du uttryck för en annan attityd, en annan energi, än när du kallar honom för att vara en bluff.

Man är inte en lögnare, bluffare eller lurendrejare bara för att man har en annan verklighet.

Jag erkänner din rätt att ha din upplevelse av din verklighet, det har jag alltid gjort – oavsett om du upplever ateismen eller en andeverklighet. Jag kallar ingen människa för bluff eller lögnare eller lurendrejare även om upplevelsen skiljer sig från min verklighet.

För ordvalen “bluff”, “lögnare”, “lurendrejeri” och liknande – det är anklagelser och attacker, det är ett våldsamt språk och det är de ordvalen och den attityden jag kritiserar. Jag har aldrig skrivit att man måste hålla med Terry, och han har själv inte sagt att man måste det. Han har alltid get andra människor rätten att uppleva den verklighet han upplever och han säger att han inte står får en universiell sanning utan alla får tro vad de vill.

Utan det som han och jag och Perrat m fl reagerar på, det är ordvalen och attityden av attack som skeptikerna kommer med. Alltså inte att det framförs kritik, utan HUR kritiken framförs, sättet den framförs på och orden den framförs med. Det är vad jag, Terry, Perrat m fl kritiserar. Inte ATT det framförs kritik, utan metoderna för den. Den dräkt som kritiken kläs i.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 19:05

Men andarna sa ju klart och tydligt till mig att Terry bara hittade på. Varför kan jag inte då få framföra det budskapet?

Du verkar ha hängt upp dig på att det är Terry det handlar om. Hade andarna sagt till mig att Jimmie Åkesson var en bluff, hade du inte motsagt dig det?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 19:12

Min käre vän Mikael, Terry kommunicerar med mottagaren av budskapet, alltså den som har sökt upp honom och det är sökaren som bestämmer vilken ande det är som pratar med Terry. För det mesta så presenterar inte andarna sig, och därför beskriver Terry det är en man eller kvinna, det är en äldre person, har vissa karaktärsdrag. Det kan också komma som en bild av en händelse som har hänt och som är relevant för sökaren, som sökaren också minns. Och det är sökaren som avgör vem det är, vem anden är, det är sökaren. Det är inte Terry som avgör för sökaren vem anden är, utan det är sökaren. Det är sökaren som vet detta. Det är väldigt sällan som anden berättar detta direkt, utan mer visar sig som en bild eller genom en handling eller en energi av något slag som Terry beskriver och så säger sökaren vem det är.

Det jag anser att du gör nu, det är att du försöker hitta någon form av logik i detta som inte är logiskt. Den andliga verkligheten är aldrig a eller b, 1 eller 0. Andarna är inte 1 eller 0. Din frågeställning är binär men rör hur andarna beter sig och andarna beter sig inte binärt. Du diskuterar binärt om det icke-binära.
Begreppen “lögn” och “sanning” hör hemma i den fysiska verkligheten, de finns inte i andevärlden. Och i den fysiska verkligheten är dessa begrepp dessutom relativa. X kan vara sant i en persons verklighet och falskt i en annan persons verklighet. Det finns ingen absolut sanning, bara relativ. Därför kan X både vara sant och falskt samtidigt, det beror på vem du frågar.

Så den fysiska verkligheten är alltså inte ens binär eller digital, om vi tillåter oss själva att se utanför hjärnans indelning av verkligheten. Verkligheten är relativ.
Se bara på vetenskapen där något kan vara både sant och falskt samtidigt, jag har gett exempel på detta tidigare. Där även motsatser kan vara sanna och existera samtidigt, samtidigt som det är sant att de inte kan det.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 19:27

Men vänta nu. Terry säger ju klart och tydligt (till slut) i sittningen med Tsunami-mamman att det är hennes barn som är där och tar kontakt. Och det är knappast enda gången (och det gäller såklart inte bara Terry). Det är inte som så att Terry låter det vara osagt vilken ande som tagit kontakt, utan han bekräftar klart och tydligt vilken ande det är och vad dom säger.

Det kan ju knappast vara upp till sökaren att bestämma vilken ande som tagit kontakt, för det kan vara vilken ande som helst som velat komma dit. Alla medium jag har sett på TV hittills, har varit tydliga med att bekräfta VILKEN ande det är som tagit kontakt.

Och andarna tog kontakt med mig utan att det fanns någon sökare, dom var upprörda över situationen helt enkelt.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 23:22

Det stämmer att andarna kan kontakta oss utan att det finns en sökare, men då blir det på ett annat sätt jämfört med när det finns en sökare. När det finns en sökare så påverkar ju sökarens energier de andar som kommer, det blir då framförallt andar som har en koppling till sökaren (på något sätt) som är de som kommer. En emotionell koppling. Även om Terry öppnar upp sig för vilka andar som helst, så är det inte han som bestämmer vilka som kommer (som han också säger i programmet) utan de kommer de som vill. Men de styrs mycket av sökarens energier som sagt.

Finns det ingen sökare blir det en helt annan upplevelse. Kommunikationen med andevärlden sker ju då inte på en utomståendes uppmaning och har heller inget specifikt tema. Jag anser att man inte rakt av kan jämföra dessa upplevelser för det är olika erfarenheter, blir på ett annat sätt.

Visst kan Terry eller anda medium bekräfta vilka det är som kommer, men det är sökaren som står för avgörandet för det är bara sökaren som vet. Alltså medierna går ju bara på informationen de får inte, det vet inget mer och inget annat än informationen de får in. De tittar inte in i sökarens huvud och plockar information där för att avgöra eller värdera informationen. Allt detta är upp till sökaren, för sökaren har den informationen om sitt eget liv och sin upplevelse. Ett medium är som en antenn, och ibland är det ett program som tas in och ibland är det flera… sökaren värderar utsändningen, precis som en vanlig lyssnare som helst. Det kan vara logik i värderingen, men behöver inte vara det, det kan lika gärna vara känslor.

Grejjen är – ingen utomstående utanför sittningen kan avgöra, för då måste ju den utomstående betraktaren också kunna titta in i sökarens inre verklighet för att få tillgång till den information som behövs för att kunna avgöra informationen, och det har faktiskt inte utomstående betraktare – inte ens skeptiker som gör ner medium enbart på grund av vad de kan betrakta.

Jag önskar dig en härlig dag!

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
18 maj 2012 kl 05:56

Gick och la mig, vaknade och du har du skrivit 22 kommentarer till mig. Helt bisarrt är det. Hur tror du jag ska kunna förhålla mig till det? Hur tror du någon ska orka en dialog med dig med en sådan hysteri? Jag har sagt det förr till dig men du verkar inte ta till dig alls av det. Du kan knappast bli less på mig om jag inte orkar läsa allt som jag sagt innan. Du verkar ju inte tro på det men du kan ju fråga andarna om det i så fall.

Återkommer när tid finns.

Just det, hade förresten kontakt med andarna inatt och dom sa att du visst kämpade en massa. Man kan väl säga att dom hade rätt med tanke på hur det såg ut när jag vaknade.

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 19:26

Min käre vän Mikael, det finns säkert andar som säger att Terry hittar på och det finns andar som säger att han inte gör det. Jag har försökt vara tydlig med att jag inte kritiserar dig för att du framför kritik mot Terry, utan jag kritiserar sättet du framför kritiken på – ordvalet och attityden. Jag har försökt förklara för dig att det sätt och ordval och attityd som du ger uttryck för, uppfattas som attack och anklagelse och det är inte att respektera Terrys upplevelse av verkligheten. Jag även gett dig förslag på hur du skulle kunna uttrycka dig istället. Och nej, det handlar inte om just Terrys personliga upplevelse av andevärlden utan det handlar om allas upplevelser av det som är livsåskådning. Andliga upplevelser är utanför, bortom, den fysiska verkligheten. Den traditionella naturvetenskapen a’la positivismen räcker inte till för den icke-fysiska verkligheten. Den fysiska verkligheten och den icke-fysiska verkligheten, och deras relation till varandra – det handlar om livsåskådning. Och ja, jag tycker inte att man ska anklaga varandra för ens livsåskådning. Jag kallar inte ateister för bluffar eller att de ljuger, även fast de upplever världen på ett annat sätt än jag. Och jag skulle inte kalla ateister för att ljuga eller vara bluffare även om andarna säger till mig att ateister bara hittar på. Jag uttrycker mig som att jag inte tror på ateisternas verklighet, men jag respekterar att de har den. Jag vet inget om Jimmie Åkessons livsåskådning, jag vet inte om han tror på Gud eller inte. Jag vet inte om han är en ateist eller om han upplever en andevärld. Jag har ingen aning om detta. Men oavsett om Jimmie Åkesson är ateist eller har en upplevelse av en andevärld, så skulle jag inte säga att han bara hittar på eller bluffar om sin upplevelse. Om han hade en upplevelse som skilde sig från min om andevärlden, så skulle jag säga att min upplevelse är annorlunda. Vi människor tar in den andliga världen på olika sätt därför att vi har olika medvetenhet, vi befinner oss olika på livets resa och i vårt utforskande av den. Jag kallar inte andras upplevelser av andevärlden för bluff nej, skiljer det sig från mig så säger jag att det skiljer sig från mig men att jag respekterar andra att ha den upplevelse som de har om andevärlden. Jag kallar inte ateister för bluff för att säger att… Read more »

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 19:40

Men du. Min attityd kan du knappast klaga på , då den från början var lika trevlig som om en buddhistmunk hade framfört sina synpunkter.

Men då har jag en enkel fråga. Andarna som kom till mig är ju tydligt upprörda över att Terry påstår att han haft kontakt med dom och dom säger att hela andevärlden är trötta på medium som påstår sig ha förmågan, men egentligen är en bluff.

Hur ska jag då framföra det budskapet? Dom säger ju att Terry är en bluff då han sagt sig ha kontakt med dom fastän så inte var fallet.

Berätta gärna vilket ordval jag borde använt för att du inte skulle kalla mig för mobbare, då jag använde det enda ordet jag fick från andevärlden. Och det finns trots allt inte så många andra ord som beskriver just ordet bluff. Eller?

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 22:03

“Nej det du gör och har gjort konsekvent i den här tråden, är att utge dig för att sitta på den mest rätta och mest utvecklade sanningen kring hur livet förhåller sig.”

Min käre vän Mikael, om du uppfattar mig som så så ber jag om ursäkt. Jag tycker jag har skrivit i inlägg efter inlägg att jag tror på personliga sanningar, inte universiella eller absoluta – hur har du kunnat missat mina inlägg om detta?

Jag skriver även gång på gång att jag utgår från mina egna erfarenheter och även andras erfarenhet om andekommunikation. Visst, du behöver inte ta till dig något av det jag skriver om du inte vill. Det är upp till dig. Jag har inte utmålat det som en absolut sanning.

Det är ingen människa som sitter på någon “riktig sanning om livet”, utan det är upp till varje människa att upptäcka, och det finns heller ingen vetenskap som sitter på någon riktig sanning heller utan det är upp till varje människa att upptäcka. Jag anser att jag har varit tydlig om detta, men om jag har brustit i min tydlighet om detta så ber jag om ursäkt.

När det gäller att du skriver att det är svårt för dig att veta vilken fot du ska stå på, du har ju skrivit att du vet… och nu är det svårt för dig att veta? Och om jag ger dig ett svar klagar du på mig om att jag anser mig sitta inne med en universiell sanning. Du ställer mig frågor, men du klagar på mig när jag svarar dig. Och om jag inte svarar dig, så klagar du på mig också för det. Du gör det inte lätt för mig min vän.

Jag önskar dig en härlig kväll!

Skeptisk mot skeptiker
Skeptisk mot skeptiker
Gäst
Reply to  Mikael
17 maj 2012 kl 19:35

Min käre vän Mikael,

nu ser jag att du tänker binärt igen om det icke-binära… En ande säger sig, en ande säger så, Terry säger si bla bla… Det tycks mig som att du försöker förstå det intellektuellt. Jag säger – släpp det intellektuella nu, du bara kämpar emot den andliga upplevelsen. Andliga upplevelser handlar inte om att förstå i hjärnan, att förstå dem i tankarna, utan det är en upplevelse i medvetandet. En andlig upplevelse är inte ett resonemang, och i den andliga upplevelsen utgår man inte från någonting, därför att man ÄR. Det är ett varande. Upplevelsen i sig leder till förståelsen, varandet. Inte våra tankar om det, utan varandet i den. Istället för att tänka förståelsen, var förståelsen. Upplev förståelsen. Inte som en tanke, utan som en medvetenhet. Det är ingen tanke, det är ingen analys, det är inget intellekt och det är inte med någon logik, och det finns inget “är si eller så”… I andevärlden så finns varken logik eller tankar, det finns ingen analys, inget intellekt. Det finns medvetenhet.

Jag konstaterar att jag anser att du förstör din egen andliga upplevelse genom att grubbla om den, därför att du kopplar in intellektet och logiken istället för att låta din andliga upplevelse vara i fred. Andliga upplevelser handlar inte om hjärnan, det handlar om att lägga ner hjärnan och gå utanför – det vet du eftersom du har haft en andlig upplevelse, då har du själv upplevt hur det är att inte ha någon hjärna, inte ha tankar, inte ha ett “jag”. Minns den upplevelsen nu istället för att intellektualisera den och därmed göra om den till något annat än den var. För din egen skull.

Jag har förstått du inte vill ha mer råd om mig i detta eftersom du uppfattade det på ett annat sätt än den vänlighet jag menade det som, så jag säger inte mer om det nu.

Jag önskar dig en härlig kväll!
Och ett skönt varande utan intellektet, utan logik, utan tankar, utan binär analys – ett varande med din andliga upplevelse.

Mikael
Mikael
Gäst
Reply to  Skeptisk mot skeptiker
17 maj 2012 kl 19:49

Oh nej. Jag tolkar mina upplevelser precis som både du och Terry gör. Och jag sätter ord på den precis som Terry gör. Och jag använder mitt intellekt till att tolka den precis som du och Terry gör.

Terry berättar rakt ut både skämt och annat, tydligt vad andarna säger. Det är inga som helst problem med att sätta ord på vad andarna förmedlar.

Så du behöver inte alls oroa dig för att jag missuppfattar upplevelsen. Du säger att det inte finns någon medvetenhet i andevärlden, men andarna är visst medvetna när de vill förmedla ett budskap.

Och nu har de förmedlat sitt budskap klart och tydligt till mig. Det är inte mer än rätt att jag använder mitt intellekt till att försöka göra deras vilja till lags.