Att utmana Big Pharma – Läkemedelsindustrin

publicerad 15 augusti 2012
- Börje Peratt

Big Pharma

Big Pharma beskrivs som en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal. Till sin hjälp tar man godtrogna hjälporganisationer och läkare.

Text: Börje Peratt ordf. i Humanism & Kunskap | Artikelns källa

Det spelar sedan ingen roll om det går genom en internationell hjälporganisation verksam i Afrika eller via läkare som ska medicinera någon särskild grupp i väst. Naturligtvis investerar Big Pharma stort i sin bästa kundgrupp, läkarna som bjuds in till kongresser där produkterna lanseras. Av detta skäl har man i Sverige tagit fram en etisk vägledning. Big Pharma har dock metoder för att ta sig förbi sådana hinder.

Vinsten går före säkerhet och hälsa

Man ger sig inte tid att undersöka riskerna och man kalkylerar med ett visst spill.

Eftersom skolmedicinens produkter i stort sett alltid medför en mängd hälsorisker svär man sig fri genom att räkna upp dessa risker i pytteliten text på emballaget. Sällan finns de värsta riskerna där och vad har det för betydelse om man ändå ska mångmedicinera en befolkning. Då finns inte vare sig tid eller motivation att hejda sig.

Att Big Pharma är pragmatisk visar sig i hur man söker stöd och partners för sina aktiviteter. I USA finansierar man sådana politikers valkampanjer som man vet stöder Big Pharma såsom Senator Chuck Grassley, en republikan från Iowa. Internationellt finansierar man experter i hälsoorganisationer som WHO och i England och Sverige verkar man bland annat genom att finansiera så kallade skeptikerorganisationer.

Stöd NewsVoice Att utmana etablissemanget handlar om att utsätta den bestående makten för kritik och granskning. För att tydliggöra vad det innebär så måste vi särskilja vilket etablissemang det gäller. Etablissemang på ett område behöver inte ha makt på ett annat även om det ibland tycks vara en bläckfisk som förgrenar sig för att få allt större kontroll och emellanåt använder minst sagt tveksamma metoder.

Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer. Bill Gates är således lierad med Big Pharma. Man kan undra vad syftet med spårningen är och vad man gör då man hittat ett byte.

Etablissemang bygger på konstellationer som man objektivt sett tycker borde vara för människan och mänskligheten men som i praktiken medvetet eller omedvetet utgör en fara för livet på jorden. Ett aktuellt exempel rör Zombiebarn i Uganda.

Internationella organisationer kan utge sig för att försvara miljö och hälsa men i praktiken agerar vissa av dem ohälsosamt trots att de initialt kan ha goda avsikter.

Det förekommer således initiativ som vi inte alltid vet om de är av godo och vissa insatser är helt enkelt för att tjäna pengar. Då kan produkterna till och med medvetet vara undermåliga i kontroll och kvalitet.

Då man medvetet riskerar människors hälsa framstår insatsen gränslöst cynisk.

Ett annat exempel på Big Pharmas medvetna strategi att förvilla är hur man förmår Elsevier, en ansedd publicist av vetenskapliga tidskrifter att hitta på en tidskrift för att direkt lura forskningsvärld och allmänheten.

The company has occasionally crossed the line from simple neglect into outright fraud. The Australasian Journal of Bone & Joint Medicine, published by Elsevier between 2002 and 2005, was revealed to have been bought and paid for by the pharmaceutical company Merck, and the majority of the papers in it were favorable towards Merck’s products. (Rational Wiki)

Detta agerande har fått allvarlig internationell kritik.

Av skäl som här framställts är det särskilt angeläget att sprida kunskap och medvetande om vad humanismenvetenskapen och livets värdegrund är.

Text: Börje Peratt ordf. i Humanism & Kunskap | Artikelns källa

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Nickarsjukan tycks ha likheter med narkolepsi. Det finns därför anledning att undersöka om den har sin bakgrund i vaccinering och det man främst undrar är om den omfattande poliovaccineringen kan spela en roll i detta. Det finns således en teori om att sjukdomen förflyttats från olika länder i Afrika med olika vaccinationsinsatser. En sådan förfrågan finns det dock inget intresse att undersöka. Dock har man dragit slutsatsen att nickarsjukan är obehandlingsbar ungefär på samma sätt som narkolepsi nu anses vara kronisk. På många sätt liknar således sjukdomarna varandra. Den enda förklaringen man hittat till nickarsjukan är vaccin. Ingen annan källa eller förklaring finns.

 • Ställer sig ordföranden för Humanism och kunskap bakom det sanslösa påståendet att Nickarsjukan i Uganda skulle vara orsakad av biverkningar av andra läkemedel? Med stöd av vilken vetenskap?

   • Jag har läst både DN-artikeln och den ursprungliga artikeln i Washington post – ingenstans i dessa görs den minsta antydningen att epidemin skulle vara orsakad av läkemedelsbiverkningar. Utifrån vilken fakta lyckas ni dra slutsatserna att epedemin är orsakad av poliovaccin? Är inte detta sanslöst lösa spekulationer från er sida – helt utan koppling “vetenskapens värdegrund”?

    • Anonyma AA Jag skriver inte i min artikel att poliovaccinering är orsaken till nickarsjukan. Om du läser den igen så ser du däremot att jag problematiserar att en insats som kan syfta till att stärka hälsa kan få motsatt effekt. Vilket även Anonyma AA borde känna till. Tonen i kommentaren och användande av nedsättande ord diskvalificerar dock den anonyma. Den sortens feghet släpper jag inte genom. Hoppas att admin här också höjer ribban.

 • Anders, Klicka på länken Sverige. Christofer “Om VOF sponsras av Big Pharma så betalar dom alldeles för lite”. Kanalerna och mottagarna är naturligtvis inte officiella. Det är bara mer eller mindre illa genomtänkta initiativ som får marginellt stöd såsom Vaccinkampanjen.

  • Börje: På vilket sätt belägger länken att svensk skeptikerorganisationer finansieras av läkemedelsindustrin? Förklara gärna? Eventuellt har jag problem med läsförståelsen. Är det Takeda som skulle stötta Vof finansiellt?

   • Den svenska VoFkampanjen mot Vaccin.me presenterades först som just en VoFkampanj med stöd och”sponsring” från läkemedelsbolag, Takeda ett av dem. När det gick snett påstod man från VoF att det enbart var ett privat initiativ från VoF medlemmar och associerade. När man inte längre ville/fick/kunde länkas till finansiering från läkemedels industrin påstod man att donationerna betalades med privata medel. Med utgångspunkt från kunskap och fakta från hur kopplingen är mellan VoFs systerföreningar i England och Big Pharma är det ingen vågad slutsats att vi i Sverige bara har avtäckt toppen på isberget./Börje

 • Börje Peratt hävdar att Big Pharma finansierar svenska skeptikerorganisationer. Vilka organisationer talar han om och vilka belägg har han för påståendena?

  • Ett exempel

   Stiftelsen ”Sense About Science” i England som aktivt driver kampanjer mot naturmedicin och homeopati får donationer från läkemedelsföretag.

   – Jag har bevis på det och att motståndet mot homeopati är organiserat, säger Hans G Schrauder som är styrelsemedlem i ”The Homeopathic Medical Association”.

   ”Sense About Science” är som stiftelse skyldig att meddela vem som ger stiftelsen donationer. Det är uppgifter som årligen måste skickas in till en statlig myndighet. Bland donationerna finns flera läkemedelsbolag och därmed vet vi att skeptiker kan vara betalda, säger Schrauder.

   https://newsvoice.se/2011/06/15/dagens-homeopati-avslojar-organiserade-skeptiker-sponsrade-av-lakemedelsindustrin/

  • Ett annat exempel på “skeptiker” finansierade av industrin:

   “En förebild för denna trosvissa skepticism är Steven Milloys JunkScience.com, trots att Milloy inte kallar sig skeptiker. Han koncentrerar sig på miljö- och hälsofrågor. Milloy är en huvudfigur i greenwashing-branschen, inte som forskare utan som opinionsbildare, men han framträder gärna som om han vore forskare. Opinionsbildningen är inte slumpmässig på så sätt att Milloy “råkar göra det han gör”.

   “Greenwashing (att tvätta miljögifter miljövänliga) är en benämning på de vilseledande aktiviteter som döljer de faktiska miljö- och hälsoeffekterna av industrins aktiviteter och produkter, eller riskerna.” Läs mer om greenwashing

   Det Milloy gör ingår i en välregisserad politisk kampanjrörelse finansierad av ett litet antal filantropiska fonder med ett ideologiskt program och stora multinationella företag som har intressen i att detta program genomförs. Pengarna kanaliseras till tankesmedjor och andra liknande organisationer där det ideologiska programmet ligger till grund för den opinionsbildning som ska göra det möjligt att genomföra programmet som praktisk politik.”

   http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/22/aff-rsintressen-och-konservatism-bakom-internationell-skeptikerr-relse

    • Någon får tillsätta en djupare utredning för att ta fram tydliga exempel på pengaflödena och/eller andra stöd till VoF. Skulle ni från VoF vara villiga att låta en oberoende ekonomikonsult syna alla transaktioner till VoF åren 1982-2011?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *