Att utmana Big Pharma – Läkemedelsindustrin

publicerad 15 augusti 2012
- av Börje Peratt

Big Pharma

Big Pharma beskrivs som en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal. Till sin hjälp tar man godtrogna hjälporganisationer och läkare.

Text: Börje Peratt ordf. i Humanism & Kunskap | Artikelns källa

Det spelar sedan ingen roll om det går genom en internationell hjälporganisation verksam i Afrika eller via läkare som ska medicinera någon särskild grupp i väst. Naturligtvis investerar Big Pharma stort i sin bästa kundgrupp, läkarna som bjuds in till kongresser där produkterna lanseras. Av detta skäl har man i Sverige tagit fram en etisk vägledning. Big Pharma har dock metoder för att ta sig förbi sådana hinder.

Vinsten går före säkerhet och hälsa

Man ger sig inte tid att undersöka riskerna och man kalkylerar med ett visst spill.

Eftersom skolmedicinens produkter i stort sett alltid medför en mängd hälsorisker svär man sig fri genom att räkna upp dessa risker i pytteliten text på emballaget. Sällan finns de värsta riskerna där och vad har det för betydelse om man ändå ska mångmedicinera en befolkning. Då finns inte vare sig tid eller motivation att hejda sig.

Att Big Pharma är pragmatisk visar sig i hur man söker stöd och partners för sina aktiviteter. I USA finansierar man sådana politikers valkampanjer som man vet stöder Big Pharma såsom Senator Chuck Grassley, en republikan från Iowa. Internationellt finansierar man experter i hälsoorganisationer som WHO och i England och Sverige verkar man bland annat genom att finansiera så kallade skeptikerorganisationer.

Stöd NewsVoice Att utmana etablissemanget handlar om att utsätta den bestående makten för kritik och granskning. För att tydliggöra vad det innebär så måste vi särskilja vilket etablissemang det gäller. Etablissemang på ett område behöver inte ha makt på ett annat även om det ibland tycks vara en bläckfisk som förgrenar sig för att få allt större kontroll och emellanåt använder minst sagt tveksamma metoder.

Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer. Bill Gates är således lierad med Big Pharma. Man kan undra vad syftet med spårningen är och vad man gör då man hittat ett byte.

Etablissemang bygger på konstellationer som man objektivt sett tycker borde vara för människan och mänskligheten men som i praktiken medvetet eller omedvetet utgör en fara för livet på jorden. Ett aktuellt exempel rör Zombiebarn i Uganda.

Internationella organisationer kan utge sig för att försvara miljö och hälsa men i praktiken agerar vissa av dem ohälsosamt trots att de initialt kan ha goda avsikter.

Det förekommer således initiativ som vi inte alltid vet om de är av godo och vissa insatser är helt enkelt för att tjäna pengar. Då kan produkterna till och med medvetet vara undermåliga i kontroll och kvalitet.

Då man medvetet riskerar människors hälsa framstår insatsen gränslöst cynisk.

Ett annat exempel på Big Pharmas medvetna strategi att förvilla är hur man förmår Elsevier, en ansedd publicist av vetenskapliga tidskrifter att hitta på en tidskrift för att direkt lura forskningsvärld och allmänheten.

The company has occasionally crossed the line from simple neglect into outright fraud. The Australasian Journal of Bone & Joint Medicine, published by Elsevier between 2002 and 2005, was revealed to have been bought and paid for by the pharmaceutical company Merck, and the majority of the papers in it were favorable towards Merck’s products. (Rational Wiki)

Detta agerande har fått allvarlig internationell kritik.

Av skäl som här framställts är det särskilt angeläget att sprida kunskap och medvetande om vad humanismenvetenskapen och livets värdegrund är.

Text: Börje Peratt ordf. i Humanism & Kunskap | Artikelns källa