Mats Jangdal: Vittnesmålet som hotar tesen om global uppvärmning

publicerad 7 augusti 2012
- Mats Jangdal
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal - Pressfoto
Mats Jangdal – Pressfoto

Bloggare: Nyligen beskrev klimatforskaren John Christy inför amerikanska senaten hur svårt det är att skilja klimatförändring orsakad av människan från naturlig förändring.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill  2012-08-07 | NewsVoice fick tillstånd av Jangdal att återpublicera artikeln | Jangdal är en oberoende politisk debattör och bloggare med särskilt intresse för individens frihet och äganderätt.

Det börjar hända saker i klimatforskarvärlden. Den 1 augusti vittnade en av de mest kända klimatforskarna, John Christy (statlig klimatolog i Alabama och forskare vid universitet i Huntsville) inför den amerikanska senaten. Han beskrev hur svårt det är att skilja klimatförändring orsakad av människan från naturlig förändring.

Enligt Christy är grundproblemet att vi inte ens vet hur vi ska mäta den naturliga värmen på ett korrekt sätt och inte heller inom vilka gränser den varierar (årsmån). Teoretiskt bör man mäta hela klimatzonens (atmosfär och hav) innehåll av energi. Det anges då exempelvis med ett värde i Joule. Detta har aldrig blivit utfört. Det är inte heller klarlagt hur det skulle gå till eller hur vi ska kunna fastställa var gränsen går mellan normal variation och onormal. Tre grundläggande frågor som alltså knappt ställts och inte på något sätt besvarats.

Till detta kommer alltså frågan hur vi ska mäta och skilja ut mänsklig påverkan från naturlig variation. Att Christy konstaterar en besvärande diskrepans mellan klimatmodellerna och uppmätta temperaturer i verkligheten, bara understryker vilken svag grund hela AGW-hypotesen (Anthropogenic – man made – Global Warming) vilar på.

Han sammanfattar själv i fem punkter sin uppmaning till senaten (min översättning till lättfattlig svenska):

  1. Extrema väderhändelser är inget bevis för klimatförändring och därför inte heller något bevis för att människan förändrat klimatet.
  2. IPCC:s klimatmodeller visar en besvärande avvikelse från uppmätta verkliga värden. Politiska beslut baserade på felaktiga modeller orsakar förmodligen större skada för samhället än extremt väder i sig. I alla händelser är det mer motiverat att fatta beslut utifrån verkligheten.
  3. Ny forskning visar att de temperaturökningar som redovisats i en del mätserier, inte beror på ökat CO2, utan på annan, lokal mänsklig påverkan. Detta betyder att vanlig mätning av yttemperatur har begränsad användning för att förstå växthuseffekten.
  4. Rapporter om konsensus bland klimatforskare saknar kontakt med verkligheten inom forskarsamhället. Det rekommenderas [av Christy] att satsningar och anslag riktas till forskarlag som redan studerar hur låg klimatkänsligheten är och hur man ska förstå naturlig variation.
  5. Koldioxid är mat för växter och därmed för djur och människor. Mer CO2 betyder generellt mer mat åt alla. Förbättrad växtkraft minskar fattigdom, avskogning och utarmning av naturen. Människan kommer att fortsätta med kolbaserade energikällor länge än, oavsett det kommer från fossilt kol eller kol från växter.

Christy underkänner alltså fullständigt IPCC:s rapporter och sammanställningar. Han underkänner den vetenskap som presenterats och han underkänner rapporterna som underlag för politiska beslut. Han säger uttryckligen att det finns ingen anledning att fatta några som helst politiska beslut om “klimatet” innan vi vet något.

Förutom Christys egen forskning får han stöd av Richard Lindzen, Henrik Svensmark, Roger Pielke. Forskare som var och en visat på helt andra faktorer än CO2 och tydligt falsifierat stora delar av det IPCC påstått. Mcintyre och Watt har sedan tidigare avslöjat rena felaktigheter i IPCC:s rapporter, liksom Donna Laframboise. Curry och Muller, båda klimatforskare som räknats till alarmistsidan och som har börjat sväva på målet.

Som svensk kan man fråga sig hur många av våra politiker och byråkrater som ens insett att vittnesmålet ägt rum? Är det någon som läst om det i Main Stream Media (storstadspressen)?

Sett i ett annat perspektiv, måste man fråga var den nyktra samhällsdebatten befunnit sig? Vi har haft en högljudd, alarmistisk AGW-lobby som utnyttjat klimathotet för egna syften (se nedan). En del av dem, även svenskar har föreslagit inskränkningar i demokratin för att nå de klimatmål de själva satt upp. Äganderätt och individuell frihet är saker som varit i skottgluggen. Detta trots att underlaget för dessa krav hela tiden har ifrågasatts. Ingen alarmerande förändring av klimatet har kunnat registreras, bara fantiseras. MSM har förgätit sin roll som kritisk granskare och många människor har blivit vilseledda.

De kostnader som föreslagits för att hejda en påstådd klimatförändring, skulle kunna investeras på annat sätt. Vad skulle vi kunna få för dessa pengar vid en alternativ investering? Vi skulle kunna bygga upp en fantastisk beredskap och motståndskraft mot besvärande förändringar, oavsett om de är klimatbetingade eller inte. Vi skulle kunna finna på mängder av finurliga lösningar och utvecklingar som förenklar våra liv och tillför nya perspektiv på samhällsutveckling. Om skattebetalarna får behålla pengarna för att själva ordna sin resiliens skulle vi få en mycket spridd flora av åtgärder som garanterar en utomordentligt god riskspridning.

Men allt detta avstår vi ifrån när vi intecknar samhällets investeringsutrymme på att undvika en förändring i klimatet. Varför förs det ingen samhällsdebatt om alternativa investeringar, alternativa kostnader och vinster till klimatsatsningarna?

– – –

AGW = global uppvärmning orsakad av människan. Bland dem som tillhört AGW-lobbyn finns forskare som är beroende av anslag, politiker som är beroende av röster och med makt att dela ut anslag, myndigheter med särintressen som exempelvis Naturvårdsverket, företag som vill sälja nya produkter och tvinga sina egna redan sålda produkter till skroten (ex. vis Toyota och Scania), intresseorganisationer som Naturskyddsföreningen och andra, som är villiga att nyttja tesen om klimathotet för egen vinning.

Text: Mats Jangdal, Frihetsportalen.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *