Smarta telefoner inte alls smarta att använda

publicerad 19 augusti 2012
- Mona Nilsson

En TT-artikel, skriven av journalisten Terese Rosenvinge, och publicerad ibland annat Sydsvenska Dagbladet, har nyligen hävdat att smarta telefoner skulle göra små barn i 3-årsåldern smarta. Exempel ges på en ettåring som spelar på en ”smartphone”. Artikeln är grovt vilseledande för småbarnsföräldrar eftersom den okunnigt eller cyniskt bortser från att det är precis tvärtom.

Text: Mona Nilsson | Uppdaterad 2012-08-20

En växande mängd internationella experter och myndigheter avråder föräldrar att låta barn använda mobiltelefoner på grund av allvarliga risker. Små barn är särskilt utsatta.

Mobiltelefonstrålning kan innebära ökad risk för cancer och är klassad som ”möjligen cancerframkallande” av WHO, i samma klass som bly, DDT och kraftledningar. Men mobiltelefonanvändning har även kopplats till en lång rad andra hälsoeffekter, som beteendestörningar (ADHD), psykisk ohälsa och ökad förekomst av allergier och diabetes. Farhågor finns även att strålningen kan orsaka tidig Alzheimers.

Den senaste forskningen har visat att mobiltelefonanvändning ökar risken för hjärntumör och tumör i huvudområdet samt att risken är högre för tonåringar. Ingen undersökning har gjorts på små barn och risk för hjärntumör eller andra hälsoeffekter av mobiltelefonanvändning, så de barn som får använda mobiler och smarta telefoner deltar de fakto i ett gigantiskt riskfyllt experiment. Men man vet att barn generellt sett och i synnerhet barn i småbarnsåldern är extra känsliga för mobiltelefonens skadeverkningar, bland annat eftersom deras nervsystem och immunsystem är under utveckling. Barn absorberar dessvärre dubbelt så mycket strålning som en vuxen.

ArcanumSkolan 2024

Användning av mobiltelefoner samt att data- och TV-spelande kan även vara skadligt för den psykiska hälsan. En undersökning omfattande 13000 barn har visat att de barn som exponerats mest för mobilstrålning under fostertiden och under de första sju levnadsåren hade högre förekomst av beteendestörningar vid sju års ålderundersökning.

Resultaten bekräftades nyligen i en undersökning från Yale University i USA som visade att möss som exponerats under fostertiden för mobilstrålning får bestående skador på hjärnan som yttrar sig i sämre minne och beteendestörningar när de blivit vuxna. Annan forskning har visat att hjärnans nervceller dör, att strålningen orsakar DNA-skador både på djur och människor och i provrör. Forskning visar dödlighet i djurförsök.

Undersökningar från Göteborgs och Örebro Universitet visar dessutom att de tonåringar och unga vuxna som använder mobiltelefoner mest, också har ökad förekomst av psykisk ohälsa och allergier.

Listan på visade skadeeffekter av mobilstrålning skulle tyvärr kunna göras hur lång som helst. Många undersökningar av mobiltelefonstrålning baseras på tidigare generationers telefoner (GSM). Mätningar visar att smarta telefoner sänder ut mycket högre strålning (mikrovågor) än de traditionella telefonerna.

Det är alltså inte osannolikt att de är ”osmart” att använda de ”smarta telefonerna” då de kan medföra ännu större hälsorisker. Det saknas ännu så länge helt forskning på hälsorisker förknippade med just smarttelefon-använding, såväl bland vuxna som bland barn.

Allt detta som finns relativt lättuppsnappat på nätet via en lång rad informationssidor och forskningsdatabaser, har förbigått såväl Rosenvinge och TT som de experter, bland annat professorn vid Karolinska Institutet Hans Forsberg och direktör för Stockholm Brain Institute, som ensidigt i positiva ordalag uttalar sig om små barns användning av smartphones.

Via e-post svarar Forsberg att ”jag nämner ingenting om strålningsrisken, eftersom jag inte kan det området tillräckligt”. Den inte så lite viktiga aspekten framgick inte i TT-artikeln, dvs att professorn, experten på hjärnan från Karolinska Institutet, som ”tror att användningen kan vara utvecklande” för små barn inte har någon kunskap om de massivt visade negativa effekterna förknippade med mobilanvändning och där snart alla myndigheter i hela världen avråder små barn från mobilanvändning.

Det här är lika galet som att en professor som påstått att det kan göra små barn smartare att röka, baserat på studier av vuxna, som visat att den kognitiva förmågan förbättras av cigarettrökning, samtidigt som han bortser från de välkända hälsoriskerna med rökningen. Ja, det finns faktiskt studier som visar att rökning förbättrar den kognitiva förmågan. Och precis som när det gäller mobilstrålningsfrågan är de oftast finansierade av just industrin själv.

Varför skrevs artikeln överhuvudtaget? Den baseras varken på någon ny forskning som styrker att smarta telefoner skulle göra vare sig vuxna, ungdomar eller små barn smartare. Snarare uppstår känslan att utgångspunkten var ett behov från telekomindustrin: vinna nya användare av sin vinstgivande skadliga teknik. Att maximera vinsten på småbarnsmarknaden. På de allra minstas bekostnad.

Text: Mona Nilsson

Frilansjournalist, författare till Mobiltelefonins hälsorisker (2010)

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *