Från Mona Nilsson och Mobiltelefoni.tv 10 September, 2012

publicerad 10 september 2012
- Mona Nilsson

Senaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker

  • Indien inför tio gånger striktare gränsvärden för mobilstrålning än Sverige
     Indiens regering har nyligen infört ny lagstiftning för strålning från mobiltelefoni. Indiens regerings initiativ innebär ett totalt underkännande av de gränsvärden som gäller i EU och som rekommenderats av organisationen ICNIRP. ICNIRP:s medlemsexperter har finansiella kopplingar till mobilindustrin och har dominerat WHO:s, EU:s och svenska myndigheters expertutredningar om hälsorisker av mobiltelefoni. ICNIRP:s gränsvärden skyddar uttryckligen […]

Digest powered by RSS Digest


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq