Mats Reimer snart miljonär på ADHD-medicin till barn?

publicerad 1 september 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Barnläkaren och VoF-skeptikern Mats Reimer som fått Dagens Medicins bloggpris ”Brandfacklan” har sedan 2009 skrivit över hundra blogginlägg i tidskriften, enligt VoF:s pamflett Folkvett. Det handlar ofta om att angripa alternativvården, men samtidigt samverkar Mats Reimer med läkemedelsindustrin i lanseringen av ADHD-medicin till barn.

Det låter som en intressekonflikt av samma natur som när VoF:s evige styrelsemedlem Dan Larhammar som bisyssla angriper alternativmedicin och samtidigt sitter i styrelsen på Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsbolag att snabba på lanseringen av läkemedel på marknaden.

Mats Reimer och Big Pharma

Mats Reimer, 2014
Mats Reimer, 2014 - Foto: Vereniging tegen de Kwakzalverij

Mats Reimers samverkan med läkemedelsindustrin avslöjades av Kommittéen för Mänskliga Rättigheter (KMR) som startades av personer från Scientologerna. Rörelsen kritiserar mycket hårt psykiatrin, inte desto mindre är uppgifterna korrekta. Barnpsykiatrikern Mats Reimer bistår i läkemedelsbolaget Shires lansering av ADHD-droger för barn i Sverige, en miljardaffär. Shire sålde 2011 amfetaminet Vyvanse för 6 miljarder kronor i USA och bolaget drar in stora pengar på ADHD-drogen INTUNIV, skriver KMR. Nu storsatsar bolaget på barnmarknaden i Sverige.

"Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri."
Mats Reimer kommenterar i Dagens Medicin, 2012-04-12

Är ADHD-forskningen pseudovetenskap?

Att "vetenskapen" bakom ADHD står på en lös grund befästes när en av världens ledande forskare på ADHD/DAMP Christopher Gillberg förstörde 22 hyllmeter av sin forskning med en dokumentförstörare efter att två forskare, Eva Kärfve och Leif Elinder, ville studera hans forskningsmaterial. De misstänkte att Gillberg fuskat med siffrorna. Gillberg dömdes i både tingsrätt (dom 2005) och hovrätt (dom 2006) för tjänstefel, för att han vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial, skriver Läkartidningen i en artikel. Europadomstolen styrkte domen (dom 2011).

ADHD-marknadens framgång i västvärlden bygger till stor del på professor Christopher Gillbergs forskning. Nu är allt borta, men miljardtåget är redan i rullning. År 2008 erhöll Gillberg en medalj från Svenska Kungahuset. Drottning Silvia invigde 2011 Gillbergcentrum och samma år fick Gillberg Söderbergska Priset i medicin för sitt "banbrytande arbete" inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, vars 22 hyllmeter dokumentation åts upp av en papperstugg på Gillbergs order.

"ADHD har blivit en populär diagnos och det skrivs idag ut nära tre gånger så mycket narkotikaklassade preparat jämfört med för fem år sedan." ... "Den svenska koncernen bakom amfetaminpreparatet Metamina omsatte exempelvis 3,5 miljarder kronor under förra året." Aftonbladet: Miljardaffärerna bakom ADHD

Läkemedelsindustrin som kan avsätta 100-tals miljoner dollar per år för att ta fram denna typ "vetenskaplig forskning", marknadsföra resultaten gentemot läkare och sedan med hjälp av media sälja på folk "mediciner" borde vara föremål för fler oberoende granskningar.

Aftonbladet avslöjade 2011 i artikeln: "Miljonär på amfetamin" hur en läkare ensam skrev ut hela 28 procent av amfetaminpreparatet Metamina i Sverige. Han tjänade miljontals kr på att snabbt ADHD-diagnostisera och sedan skriva ut amfetaminbehandlingar på löpande band. Vinsterna slussade han till sitt bolag i skatteparadiset Cypern.

Dagens Medicin som gav Mats Reimer priset Brandfacklan motiverade utmärkelsen med att Reimer: "...med välformulerade och vetenskapligt vässade argument ha stuckit hål på pseudovetenskapliga irrlärors luftballonger", enligt VoF:s nyhetsbrev Folkvett.

Frågan är om Mats Reimer kommer att sticka hål på det påstådda behovet av ADHD-mediciner för barn eller öppna ett bankkonto på Cypern med moraliskt stöd av Dagens Medicin och Svenska Kungahuset.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat