Ny forskning: Havsnivåerna kommer inte att stiga mer än vanligt under 2000-talet

publicerad 7 oktober 2012
- av Peter Pettersson

Havsnivåer och istäcken

En omfattande och ny typ av vetenskaplig studie har visat att det finns lite att frukta från stigande havsnivåer på grund av den så kallade globala uppvärmningen.

Text: Peter Pettersson

Det mest sannolika är att vi under 2000-talet kommer att få se stigande havsnivåer som ungefär motsvarar de under 1900-talet, och även de värsta tänkbara scenarierna visar att havsnivåerna under 2000-talet kommer att ligga långt under de som förutses av klimatalarmisterna.

I en ny studie som publicerats i tidskriften Environmental Research Letters beräknar professor Philippe Huybrechts och hans kollegor att den maximala ökningen av havsnivån under 2000-talet kommer att vara cirka 30 cm, alltså i den nedre delan av IPCC:s prognoser och mindre än två gånger den ökning på 17 cm vi sett under 1900-talet. Ökningarna av havsnivåerna kommer dock sannolikt att bli lägre, menar Huybrechts, och i stället se ut som de har gjort under 2000-talet.

Vad få kanske känner till är att alarmisternas främsta tillskyndare, IPCC, faktiskt endast förutser en stigning av havsnivåerna på 26–59 cm under 2000-talet, jämfört med de cirka 17 cm vi har sett under 1900-talet, och långt ifrån de skräckscenarior som Al Gore visade upp i sin vitt spridda och på många viktiga punkter felaktiga film ”En obekväm sanning”, i vilken han förutspår att havsnivåerna skulle kunna stiga med 6 meter under 2000-talet.

Den förutsedda ”modesta” stigning som IPCC gör, vilket även Huybrechts beräkningar innefattar, beror på att de väldiga inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att ta mycket lång tid på sig att smälta, även enligt de mycket dramatiska temperaturhöjningar som IPCC och andra alarmister förutspår.

Huybrechts och hans kollegor tror att detta är den första studien som inkludera glaciärer, iskalotter, de grönländska och antarktiska istäckena och havens termiska expansioner, och som använder alla dessa för att göra en framtida prognos om hur mycket havsnivåerna faktiskt kommer att stiga.

Istäckena vid polerna ingår normalt inte i prognoserna på grund av de svårigheter som finns med att beräkna dessa, samtidigt som forskarna ofta har svårt att ta hänsyn till de 200 000 enskilda glaciärer som finns över hela världen i mycket olika klimatförhållanden inställningar. Men allt detta menar Huybrechts och hans kollegor att man nu korrekt har kunnat beräkna.

Professor Huybrechts uppmanar dock i god alarmiststil att vi människor snarast möjligt drastiskt bör begränsa koncentrationen av växthusgaser till lägsta möjliga nivå eftersom ”det är det enda realistiska alternativet”. Oavsett vad de verkliga skälen är till denna oerhörda brådska så vet vi nu att den inte har att göra med att vi riskerar att dränkas av stigande havsnivåer på flera meter under de kommande decennierna.

Källa: www.theregister.co.uk