134 forskare avfärdar Ban Ki-Moons klimatpropaganda i öppet brev

publicerad 29 november 2012
- Peter Pettersson

I ett öppet brev till FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, hävdar nyligen 134 forskare, däribland 7 svenskar, att den nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte styrker Ban Ki-Moons alarmerande påståenden om väder och klimat.

Intro: Peter Pettersson | 29 november 2012


Öppet brev till FN:s generalsekreterare

H.E. Ban Ki-Moon, generalsekreterare, Förenta nationerna
First Avenue and East 44th Street, New York, New York
USA

29 november 2012

Herr generalsekreterare:

Den 9 november i år sade du inför generalförsamlingen: “Extremt väder på grund av klimatförändringen är den nya normen … Vår utmaning kvarstår, entydig och brådskande: att minska utsläppen av växthusgaser, att stärka anpassningen till … ännu större cklimatchocker … och att nå fram till ett juridiskt bindande klimatavtal år 2015 … Detta bör vara en av de viktigaste lärdomarna från orkanen Sandy.”

Den 13 november sa du vid Yale University: “Vetenskapen är entydig; vi ska inte slösa mer tid på den debatten.”

Följande dag, i Al Gores webbsändning “Dirty Weather”, talade du om “ännu allvarligare stormar, hårdare torka, ökad översvämningar” och avslutande med att säga: “För två veckor sedan slog orkanen Sandy till på den USA:s östkust. En nation upplevde verkligheten av klimatförändringen. Återuppbyggandet kommer att kosta tiotals miljarder dollar. Kostnaden för passivitet kommer att bli ännu högre. Vi måste minska vårt beroende av koldioxidutsläpp.”

Vi, de undertecknade, som har kompetens inom klimatrelaterade frågor, vill påstå att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte styrker dina påståenden.

Den brittiska Met Office släppte nyligen data som visar att det inte skett någon statistiskt signifikant global uppvärmning under nästan 16 år. Under denna period, enligt US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), steg koldioxidkoncentrationen med nästan 9% och utgör nu 0,039% av atmosfären. Den globala uppvärmning som inte har skett kan inte ha orsakat extrema väderleksförhållanden de senaste åren. Om, när och hur uppvärmningen av atmosfären återigen kommer att ske är okänt. Vetenskapen är inte entydig. Vissa forskare påpekar att kortsiktig naturlig kylning, kopplat till variationer i solens utflöde, också är en klar möjlighet.

De “ännu större klimatchocker” du har nämnt skulle vara värre om världen kyls ned än om den värms upp. Klimatet förändras naturligtvis hela tiden, ibland dramatiskt. Hypotesen att våra utsläpp av koldioxid har orsakat, eller kommer att orsaka, farlig uppvärmning stöds inte av bevis.

Förekomsten och svårighetsgraden av extrem väderlek har inte ökat. Det finns få belägg för att farliga väderrelaterade händelser oftare kommer att inträffa i framtiden. FN:s egen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger i sin Special Report on Extreme Weather (2012) att det hittills finns “en avsaknad av tecken som kan tillskrivas klimatförändringarna” i de trender som har att göra med skador på grund extrem väderlek. De medel som för närvarande är avsedda för att försöka stoppa extrema väderförhållanden bör därför omdirigeras till att stärka vår infrastruktur så att den ska kunna motstå dessa oundvikliga, naturliga händelser, och kunna bidra till återuppbyggnad av samhällen efter naturkatastrofer som till exempel en tropisk storm som Sandy.

Det finns inget rimligt skäl till de kostsamma, restriktiva politiska beslut som föreslogs vid FN:s klimatkonferens i Qatar. Noggrann analys av objektiva observationsdata stöder inte prognoserna om en framtida global uppvärmning som förutspås av datormodeller vilka nu har visat sig överdriva uppvärmningen och dess effekter.

NOAA:s rapport “State of the Climate in 2008” hävdade att 15 år eller längre utan statistiskt signifikant uppvärmning skulle indikera en oförenlighet mellan observation och förutsägelse. Sexton år utan uppvärmning har nu därför visat att modellerna har fel utifrån upphovsmännens eget kriterium.

Utifrån dessa överväganden ber vi dig avstå från att utnyttja den förtvivlan som de familjer som förlorade människoliv eller egendom i den tropisk stormen Sandy känner, genom att utan bevis hävda att mänsklig påverkan orsakade stormen. Det gjorde den inte. Vi ber också om att du erkänner att politiska åtgärder av FN, eller av de nationer som undertecknande UNFCCC, som syftar till att minska koldioxidutsläppen, sannolikt inte kommer att utöva något betydande påverkan på det framtida klimatet. Klimatpolitiken måste därför fokusera på förberedelser inför och anpassning till alla typer av farliga klimathändelser, oavsett orsak.

Källa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Problemet ær at globalisterna som tilhør och styr de Kooperativ + Banksters som Bo Sonnsjø næmner och deras medlöpare har infiltrerat nästan alla institutioner inkl. FN. Det er bara de naiva som tror att dessa organisationer har människans bästa i sinne. Människan har låtit sig bländas av Sugoratet som har förespeglat en bättre tillvaro och därmed gett upp sina demokratiska rättigheter, då politisk allt mer ointresserat. Våra regeringar måste lära sig att befolkning er vaken och kontrollera deras förehavanden. Politiker ler bli vald av folket, men väljer vi verkligen de äkta lederna eller tror vi gärna på tomma löften utan att kritiskt kontrollera den valda regeringen om de genomför det de har lovat. Obama er ett bra exempel på alla løftesbrott, men han er säkert bara en marionett som får se varje dag vad man gør med Presidenter som inte följer de anvisningar som ges av skugg regeringen. Befolkningar måste vakna innan makthavare har ändrat lagerna som ger dessa diktatorer all makt att undertrycka dem. Historien har gett oss många exempel hur det går till. Receptet er enkelt: skapa en katastrof ( 9.11./ krig/bombattentat), skapa rädsla med detta och erbjuder striktare lagar før att bekämpa det fiktiva fara. Solenge vi
  låta oss polariseras mot en fiktiv fiende kommer vi vara spelboller før dessa agendor.

 • Ett bra exempel på vem representerar FN.Klart och tydligt mer och mer att de styrs av mulltinacionella företag och banksters.62 % av FN bidrag kommer från USA och USA bryr sig inte om världens problem.FN ledningen styrs av USA och många av världens länder också ingår under kolonial makten USA, länder som t.ex.Tyskland,Frankrike,Japan,Stor Britanien m.m.Om de forsäter på det här sättet kommer hela världen förkuvas och terroriseras av USA och långsamt men säkert inför de NWO där vi alla kommer förslavas av dess ledning.

 • Det finns kanske andra i närtid större faror, som hotar mänskligheten, när stora vinstsugna industriföretag a la Monsanto omvandlar stora naturområden till specialodlingar, vilka kräver gifter – vilka utrotar växter och insekter behövda för att bibehålla en naturlig balans t ex genom pollinering för att skapa naturliga skördar.

  Eller som när överfiskning sker när politiker (vilka i stort endast är intresserade av den egna karriären) tillåter utfiskning i kustregioner jorden runt.

  Eller när direktörer för stora företag endast ser kortsiktigt på hur den egna plånbokens oändligt stora innehåll behöver ytterligare tillskott för egna “väsentliga behov” av alla de skilda slag skall kunna tillgodoses. – Som t ex förflytta guld från de naturliga platserna i vår berggrund till säkra bankkonton.

  Eller kanske tillföra “Vår dagliga föda” ett antal nya ännu oprövade kemikalier för att kunna öka sin vinst ytterligare …

  Huruvida dessa blandningar av nya ämnen leder till lycka eller katastrof för mänskligheten bryr dessa sig nog inte om.

  Bättre då att muta myndigheter – så att allt hamnar i lagarnas paragrafer, vilka sedan styr domstolar enligt de enda regelverk de förstår – det som kommer från juridikens ledande företrädare – oavsett om det tydligtvis skett och sker i USA, EU eller länder där diktatorer styr bokstävernas kombinationer på tillrättalagda sätt …

  Förmodligen kan ytterligare ett antal allvarliga missförhållanden påpekas, vilka kortsiktigt skulle kunna se ut som lyckan för den mänsklighet som sällan tänker ens så långt “den egna näsan räcker” … Vilken nesa för alla dem, som säkert “vet bäst”…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *