134 forskare avfärdar Ban Ki-Moons klimatpropaganda i öppet brev

publicerad 29 november 2012
- Peter Pettersson

I ett öppet brev till FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon, hävdar nyligen 134 forskare, däribland 7 svenskar, att den nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte styrker Ban Ki-Moons alarmerande påståenden om väder och klimat.

Intro: Peter Pettersson | 29 november 2012


Öppet brev till FN:s generalsekreterare

H.E. Ban Ki-Moon, generalsekreterare, Förenta nationerna
First Avenue and East 44th Street, New York, New York
USA

29 november 2012

Herr generalsekreterare:

Den 9 november i år sade du inför generalförsamlingen: ”Extremt väder på grund av klimatförändringen är den nya normen … Vår utmaning kvarstår, entydig och brådskande: att minska utsläppen av växthusgaser, att stärka anpassningen till … ännu större cklimatchocker … och att nå fram till ett juridiskt bindande klimatavtal år 2015 … Detta bör vara en av de viktigaste lärdomarna från orkanen Sandy.”

Den 13 november sa du vid Yale University: ”Vetenskapen är entydig; vi ska inte slösa mer tid på den debatten.”

Följande dag, i Al Gores webbsändning “Dirty Weather”, talade du om ”ännu allvarligare stormar, hårdare torka, ökad översvämningar” och avslutande med att säga: ”För två veckor sedan slog orkanen Sandy till på den USA:s östkust. En nation upplevde verkligheten av klimatförändringen. Återuppbyggandet kommer att kosta tiotals miljarder dollar. Kostnaden för passivitet kommer att bli ännu högre. Vi måste minska vårt beroende av koldioxidutsläpp.”

Vi, de undertecknade, som har kompetens inom klimatrelaterade frågor, vill påstå att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte styrker dina påståenden.

Den brittiska Met Office släppte nyligen data som visar att det inte skett någon statistiskt signifikant global uppvärmning under nästan 16 år. Under denna period, enligt US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), steg koldioxidkoncentrationen med nästan 9% och utgör nu 0,039% av atmosfären. Den globala uppvärmning som inte har skett kan inte ha orsakat extrema väderleksförhållanden de senaste åren. Om, när och hur uppvärmningen av atmosfären återigen kommer att ske är okänt. Vetenskapen är inte entydig. Vissa forskare påpekar att kortsiktig naturlig kylning, kopplat till variationer i solens utflöde, också är en klar möjlighet.

De ”ännu större klimatchocker” du har nämnt skulle vara värre om världen kyls ned än om den värms upp. Klimatet förändras naturligtvis hela tiden, ibland dramatiskt. Hypotesen att våra utsläpp av koldioxid har orsakat, eller kommer att orsaka, farlig uppvärmning stöds inte av bevis.

Förekomsten och svårighetsgraden av extrem väderlek har inte ökat. Det finns få belägg för att farliga väderrelaterade händelser oftare kommer att inträffa i framtiden. FN:s egen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger i sin Special Report on Extreme Weather (2012) att det hittills finns ”en avsaknad av tecken som kan tillskrivas klimatförändringarna” i de trender som har att göra med skador på grund extrem väderlek. De medel som för närvarande är avsedda för att försöka stoppa extrema väderförhållanden bör därför omdirigeras till att stärka vår infrastruktur så att den ska kunna motstå dessa oundvikliga, naturliga händelser, och kunna bidra till återuppbyggnad av samhällen efter naturkatastrofer som till exempel en tropisk storm som Sandy.

Det finns inget rimligt skäl till de kostsamma, restriktiva politiska beslut som föreslogs vid FN:s klimatkonferens i Qatar. Noggrann analys av objektiva observationsdata stöder inte prognoserna om en framtida global uppvärmning som förutspås av datormodeller vilka nu har visat sig överdriva uppvärmningen och dess effekter.

NOAA:s rapport ”State of the Climate in 2008” hävdade att 15 år eller längre utan statistiskt signifikant uppvärmning skulle indikera en oförenlighet mellan observation och förutsägelse. Sexton år utan uppvärmning har nu därför visat att modellerna har fel utifrån upphovsmännens eget kriterium.

Utifrån dessa överväganden ber vi dig avstå från att utnyttja den förtvivlan som de familjer som förlorade människoliv eller egendom i den tropisk stormen Sandy känner, genom att utan bevis hävda att mänsklig påverkan orsakade stormen. Det gjorde den inte. Vi ber också om att du erkänner att politiska åtgärder av FN, eller av de nationer som undertecknande UNFCCC, som syftar till att minska koldioxidutsläppen, sannolikt inte kommer att utöva något betydande påverkan på det framtida klimatet. Klimatpolitiken måste därför fokusera på förberedelser inför och anpassning till alla typer av farliga klimathändelser, oavsett orsak.

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq