Bertil Wosk, Holistic: Den 14 december 2012 förbjöds hälsopåståenden på kosttillskott

publicerad 8 januari 2013
- av NewsVoice
Bertil Wosk

Bertil Wosk

Bertil Wosk som har kosttillskottföretaget Holistic påpekar att from 14 december 2012 får inte leverantörer av kosttillskott längre göra några hälsopåståenden i reklamen eller på burkarna enligt Livsmedelsverket. Endast det som är godkänt får påstås och det är mycket lite.

Intervju: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 2013-01-16 [korrigering datum]

“En leverantör får inte hävda att en produkt innehåller en antioxidant förutom om burken innehåller C- och E-vitamin samt mineralerna zink och selen. Vi får inte skriva probiotika eller prebiotika om en produkt. Det gör att det blir väldigt fattigt. Sedan är det så att de svenska myndigheterna gärna går ännu längre i sin tolkning än vad lagen säger och det är där som vi har försvarat oss”, säger Wosk.

Stöd NewsVoiceProblemet är att de beslut som tagits nere i Brüssel som vanligt inte har fått publik uppmärksamhet och folk i allmänhet därför inte vet, säger Wosk. Det betyder att myndigheterna i förlängningen sakta försöker stryper hälsokostbranschen som inte kan förhindra det så länge som folk inte agerar. Problemet är att det nästan är omöjligt att ändra på ett EU-beslut.

De beslut som tagits nere i Brüssel har som vanligt inte har fått publik uppmärksamhet och folk i allmänhet vet därför inte. Det betyder att myndigheterna i förlängningen sakta stryper hälsokostbranschen som inte kan förhindra det så länge som folk inte agerar. Problemet är att det nästan är omöjligt att ändra på ett EU-beslut, resonerar Wosk.

Men innebär inte de nya direktiven och reglerna att även de stora läkemedelsbolagen inom Big Pharma förhindras att skriva på sina burkar att deras preparat botar och hjälper mot ditt och datt?

“Om ett medel är registrerat som läkemedel får man göra hälsopåståenden. Det är för icke-registrerade produkter som kosttillskott som man inte får göra några påståenden förutom de få som är godkända av EFSA (det europeiska livsmedelsverket).”

Hur blir det med läkarna? Kommer de att förbjudas att säga att de kan bota patienter?

“Som jag sagt ovan så omfattar detta endast kosttillskott och inte registrerade läkemedel. För läkare och läkemedel blir det ingen skillnad.”

Intervju: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kom ihåg att alla fritt och med text kan uttrycka via bloggar, sociala medier och i artiklar i tidningar vilken nytta som kosttillskott har för hälsan. Den dag det blir förbjudet är det kört.

 • Storebror EU visar sin styrka. Läkemedelsindustrin står och klappar händerna. Att inte få skriva hälsopåståenden för kosttillskott är ett rent övergrepp. Ha det i åtanke när ni röstar om EU-frågor i fortsättningen.Alternativbranschen är i fara.

 • Kom ihåg att alla fritt och med text kan uttrycka via bloggar, sociala medier och i artiklar i tidningar vilken nytta som kosttillskott har för hälsan. Den dag det blir förbjudet är det kört.

 • Storebror EU visar sin styrka. Läkemedelsindustrin står och klappar händerna. Att inte få skriva hälsopåståenden för kosttillskott är ett rent övergrepp. Ha det i åtanke när ni röstar om EU-frågor i fortsättningen.Alternativbranschen är i fara.

 • Svartaronia och gurkmeja botar cancer enligt forskning

  Vetenskapliga studier på polyphenoler som i finns i aronia och gurkmeja visar att ämnet motverkar cancer och att effekten är störst om de kombineras i en gemensam cancermedicin.

  Men det betyder inte att hälsokostbutiker som säljer preparat som innehåller gurkmeja och aronia kan skriva på burkarna att innehållet kan bota cancer, trots den nya lagen som trädde i kraft 12 december 2012.

  Lagen säger att utan vetenskapliga bevis kan inga hälsopåståenden göras vid reklam och försäljning av kosttillskott.

  Varför då undrar många? Varför räcker inte vetenskapliga bevis om det enda som krävs är just vetenskapliga bevis?

  NewsVoice presenterar det ganska obehagliga svaret i en ny audiointervju på onsdag 16 januari 2013.

  https://newsvoice.se/2013/01/14/halla-alla-halskostbutiker-svartaronia-och-gurkmeja-botar-cancer/

  • Torbjörn, du frågar: ”Varför då undrar många?” (många är ett laglöst kollektiv utan rättskapacitet) och” Varför räcker inte vetenskapliga bevis om det enda som krävs är just vetenskapliga bevis?”

   Vetenskapliga bevis har inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i nutid och nära framtid.

   Med vänlig hälsning

   • @ Bertil NätvÄrkselev
    Då skulle ju detta isåfall betyda och innebära att läkemedelsindustrins vetenskapliga bevis inte heller “har inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i nutid och nära framtid” som krävs för att de ska få vara godkända och användas, eller har jag fel?

    Vad är skillnaden?

    • @ Janne, tack för att Du vill, kan eller vågar fråga om fel och skillnaden!

     Strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, till enskild konsument, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, vände 1989 upp och ner på min under historisk tid i livet mentalt utvecklade kunskap, att i nutid och nära framtid resurssnålt och effektivt i tid och rum styra och ställa, med min enskilda tanke, beslut och handling, lokalt i min enskilda mentala fyrarummare.

     Vad som krävs för att kosttillskott eller läkemedel, i tid och rum lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har kvalitet och säkerhet som skyddar enskild person, husdjur och och egendom, samt enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, förvaltar i tid och rum varje enskild medborgare som vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild konsument vid fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

     Enskild medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling i fyrarummaren, tar i nutid och nära framtid reda på om läkemedelsindustrin är en näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar.

     Kvalitet och säkerhet på ”vetenskapliga bevis” värderar, värdesäkrar och väljer, varje enskild konsument, som vill, kan och vågar ta reda på om den som producerat produkten ”vetenskapliga bevis” är en näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar och risk för skadestånd mot enskild konsument i nutid och nära framtid (10 år), eller ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, är fel kvalitet och säkerhet.

     Frågan: ”Vad är skillnaden?” Den värderar, värdesäkrar och väljer Du som enskild konsument, med hjälp av kvalitet och säkerhet lokalt i Din mentala fyrarummare!

     Med vänlig hälsning

 • Svartaronia och gurkmeja botar cancer enligt forskning

  Vetenskapliga studier på polyphenoler som i finns i aronia och gurkmeja visar att ämnet motverkar cancer och att effekten är störst om de kombineras i en gemensam cancermedicin.

  Men det betyder inte att hälsokostbutiker som säljer preparat som innehåller gurkmeja och aronia kan skriva på burkarna att innehållet kan bota cancer, trots den nya lagen som trädde i kraft 12 december 2012.

  Lagen säger att utan vetenskapliga bevis kan inga hälsopåståenden göras vid reklam och försäljning av kosttillskott.

  Varför då undrar många? Varför räcker inte vetenskapliga bevis om det enda som krävs är just vetenskapliga bevis?

  NewsVoice presenterar det ganska obehagliga svaret i en ny audiointervju på onsdag 16 januari 2013.

  https://newsvoice.se/2013/01/14/halla-alla-halskostbutiker-svartaronia-och-gurkmeja-botar-cancer/

  • Torbjörn, du frågar: “Varför då undrar många?” (många är ett laglöst kollektiv utan rättskapacitet) och” Varför räcker inte vetenskapliga bevis om det enda som krävs är just vetenskapliga bevis?”

   Vetenskapliga bevis har inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i nutid och nära framtid.

   Med vänlig hälsning

   • @ Bertil NätvÄrkselev
    Då skulle ju detta isåfall betyda och innebära att läkemedelsindustrins vetenskapliga bevis inte heller “har inte den kvalitet och säkerhet i tid och rum, som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i nutid och nära framtid” som krävs för att de ska få vara godkända och användas, eller har jag fel?

    Vad är skillnaden?

    • @ Janne, tack för att Du vill, kan eller vågar fråga om fel och skillnaden!

     Strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat, till enskild konsument, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen, vände 1989 upp och ner på min under historisk tid i livet mentalt utvecklade kunskap, att i nutid och nära framtid resurssnålt och effektivt i tid och rum styra och ställa, med min enskilda tanke, beslut och handling, lokalt i min enskilda mentala fyrarummare.

     Vad som krävs för att kosttillskott eller läkemedel, i tid och rum lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har kvalitet och säkerhet som skyddar enskild person, husdjur och och egendom, samt enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, förvaltar i tid och rum varje enskild medborgare som vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild konsument vid fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

     Enskild medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling i fyrarummaren, tar i nutid och nära framtid reda på om läkemedelsindustrin är en näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar.

     Kvalitet och säkerhet på “vetenskapliga bevis” värderar, värdesäkrar och väljer, varje enskild konsument, som vill, kan och vågar ta reda på om den som producerat produkten “vetenskapliga bevis” är en näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar och risk för skadestånd mot enskild konsument i nutid och nära framtid (10 år), eller ett laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, är fel kvalitet och säkerhet.

     Frågan: “Vad är skillnaden?” Den värderar, värdesäkrar och väljer Du som enskild konsument, med hjälp av kvalitet och säkerhet lokalt i Din mentala fyrarummare!

     Med vänlig hälsning

 • “If people let governments decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.”
  -THOMAS JEFFERSON (1762-1826), American 3rd US President (1801-1809), author of the Declaration of Independence

  • Det där citat var så bra så man undrar om det är en vandringssägen. Hur kan man kolla om Jefferson verkligen sa så? Källa? Har sökt på olika sajter, men ingen är 100% trovärdig.

   • När jag lagt ut citatet började jag själv undra om det var korrekt. Det finns uppgifter på internet att det inte är helt korrekt utan en parafras på ett citat som är belagt att Jefferson skrev: “Was the government to prescribe to us our medicine and diet, our bodies would be in such keeping as our souls are now.” Betydelsen är väsentligen densamma.

    • Han har säkert sagt det där, men det vore intressant att hitta någon slags bibliotikarisk källa (heter det så?).

 • Jämför EU idag med Sverige på 70-talet. Professor Olov Lindahl, författare till boken “Föllingeprojektet: att bota obotligt sjuka – stora striden om hälsokosten – hur vi löser sjukvårdskrisen”, skrev till dåvarande borgerliga regeringen 1976 om läget, t ex: kan framföra det illa beryktade beslaget av örtläkemedel i Järna där polis ryckte ut med hundar och farmakologer och bl a beslagtog torkade blåbär med hänvisning till lagtexten som gör att positiv effekt av ett medel vid sjukdomssymptom (i detta fall diarré) överför ett blåbär till kategorin läkemedel. Då blir det olaga läkemedelsförsäljning om man säljer blåbäret på annan plats än apotek”.

 • “If people let governments decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.”
  -THOMAS JEFFERSON (1762-1826), American 3rd US President (1801-1809), author of the Declaration of Independence

  • Det där citat var så bra så man undrar om det är en vandringssägen. Hur kan man kolla om Jefferson verkligen sa så? Källa? Har sökt på olika sajter, men ingen är 100% trovärdig.

   • När jag lagt ut citatet började jag själv undra om det var korrekt. Det finns uppgifter på internet att det inte är helt korrekt utan en parafras på ett citat som är belagt att Jefferson skrev: “Was the government to prescribe to us our medicine and diet, our bodies would be in such keeping as our souls are now.” Betydelsen är väsentligen densamma.

    • Han har säkert sagt det där, men det vore intressant att hitta någon slags bibliotikarisk källa (heter det så?).

 • Jämför EU idag med Sverige på 70-talet. Professor Olov Lindahl, författare till boken “Föllingeprojektet: att bota obotligt sjuka – stora striden om hälsokosten – hur vi löser sjukvårdskrisen”, skrev till dåvarande borgerliga regeringen 1976 om läget, t ex: kan framföra det illa beryktade beslaget av örtläkemedel i Järna där polis ryckte ut med hundar och farmakologer och bl a beslagtog torkade blåbär med hänvisning till lagtexten som gör att positiv effekt av ett medel vid sjukdomssymptom (i detta fall diarré) överför ett blåbär till kategorin läkemedel. Då blir det olaga läkemedelsförsäljning om man säljer blåbäret på annan plats än apotek”.

 • Vi har ändå den vård vi förtjänar. I valtider är det bara plånboksfrågor vi bryr oss om. Aldrig att någon ställer ansvariga politiker mot väggen. Att klaga på hur rutten vården är på nåt forum lär inte ändra på något i verkliga livet. Starta ett nytt politiskt parti istället, köp DN, bilda en motståndsgrupp eller starta en fond för forskning i alternativ medicin. Sätt upp ett forum dedikerat till en bättre värld. Fler förslag?

 • Vi har ändå den vård vi förtjänar. I valtider är det bara plånboksfrågor vi bryr oss om. Aldrig att någon ställer ansvariga politiker mot väggen. Att klaga på hur rutten vården är på nåt forum lär inte ändra på något i verkliga livet. Starta ett nytt politiskt parti istället, köp DN, bilda en motståndsgrupp eller starta en fond för forskning i alternativ medicin. Sätt upp ett forum dedikerat till en bättre värld. Fler förslag?

 • citerar från boken : Varför djur inte får hjärtattacker men människan dör av dem.
  Hur kommer det sig att miljontals människor fortfarande är villiga att betala miljarder dollar för läkemedel som inte botar sjukdomar och som ofta orsakar skada.
  Läkemedelskartellen och dess lobbyister har infiltrerat samhällets samtliga skikt under det gångna seklet. Dom har strategiskt byggt upp en komplicerad labyrint av manipulering och bedrägeri och kontroll.

  Så med andra ord så är det läkemedelsbolagen som ligger bakom denna nya lag för deras vinnings skull .
  Men vad hade vi väntat oss …. för pengar har makt.
  Själv så väljer jag naturläkemedel och jag talar mig varm för dom till alla jag möter.

 • citerar från boken : Varför djur inte får hjärtattacker men människan dör av dem.
  Hur kommer det sig att miljontals människor fortfarande är villiga att betala miljarder dollar för läkemedel som inte botar sjukdomar och som ofta orsakar skada.
  Läkemedelskartellen och dess lobbyister har infiltrerat samhällets samtliga skikt under det gångna seklet. Dom har strategiskt byggt upp en komplicerad labyrint av manipulering och bedrägeri och kontroll.

  Så med andra ord så är det läkemedelsbolagen som ligger bakom denna nya lag för deras vinnings skull .
  Men vad hade vi väntat oss …. för pengar har makt.
  Själv så väljer jag naturläkemedel och jag talar mig varm för dom till alla jag möter.

 • Större risk att dö av blixtnedslag än av kosttillskott

  Scott Tips är ordförande för National Health Federation – en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. De vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier utan statliga restriktioner. Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter utan även den enda godkända organisationen som tillåts närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommissionen – det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder. Scott har sammanställt och redigerat en bok i ämnet med titeln ”Codex Alimentarius – Global Food Imperialism”. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

  Stöd därför NHF antingen genom engagemang i den svenska gruppen eller donera gärna en slant så Scott Tips kan fortsätta delta i Codexmöten: http://www.thenhf.com/

  ”Miljoner spenderas på att vi ska skyddas från oss själva men frågan är om det är det vi behöver? Vi tror på den enskilde individens förmåga att avgöra vad just han/hon mår bäst av. Dessutom älskar vår egen livsmedelsindustri Codex’ riktlinjer och normer för då kan de sälja mer av sina försämrade livsmedel i hela världen, utan handelshinder och medföljande kostnader. Codex livsmedelsnormer gynnar sämre och mer förgiftade livsmedel. De stora livsmedelsföretagen ges stora försprång i förhållande till de riktigt hälsosamma produkterna. Det är så vår värld fungerar i dessa dagar. Svaret för oss alla är att lyssna till varningsklockan då de traditionella medierna försöker få oss att tro att hälsa och nutrition är farligt. Genom att agera tillsammans med andra likasinnade personer som värdesätter välfärd, kan vi istället skapa våra egna hälsosamma samhällen som kommer att verka för att bevara och nära oss alla.” -Scott Tips

  Som svar på dessa snedvridna föreställningar människor har kring naturliga sätt att uppnå bättre hälsa, med hjälp av till exempel örter och kosttillskott, har det nu kommit ännu en undersökning för att visa hur det verkligen förhåller sig.

  ”I denna rapport har otroliga fakta framkommit. Till exempel är risken att dö i cancer mindre än hälften av risken att dö av medicinska skador på sjukhus. Ur ett naturmedicinskt perspektiv är det också intressant att naturläkemedel besitter en 200 000 gånger mindre risk att döda dig än medicinska skador på sjukhus.”
  Sammantaget visar rapporten att rökning är den mest riskfyllda aktiviteten för brittiska medborgare. Det är 797 940 gånger större risk att dö på grund av rökning än på grund av kosttillskott. Konventionella läkemedel är den verkliga risken. EU-medborgare som tar läkemedel löper en risk att dö av biverkningar som är 123 125 gånger större än risken att dö av att ta ett kosttillskott. EU-täckande kosttillskott och naturläkemedel är ”supersäkra” med en risk för dödsfall under 1 på 10 miljoner. De närmaste jämförelserna när det gäller risken för dödsfall i EU på grund av dessa, är med blixtnedslag och passagerare som upplever järnvägs- eller flygolyckor. Men det är fortfarande 26-68 gånger större risk att dö av dessa orsaker än av att ta kosttillskott.

  Dessa siffror belyser än en gång att de restriktioner som myndigheterna vill införa för att ”skydda allmänheten” mot naturliga produkter helt och hållet saknar belägg. Om myndigheterna är genuint intresserade av allmän säkerhet skulle de främja naturlig sjukvård för alla och samtidigt ta hårdare tag mot de många tvivelaktiga aspekterna av vanliga läkemedel. Som med så många saker, är det första steget mot förändring att tillräckligt många människor inser att en förändring är nödvändig.

  http://vaccin.me/2012/10/01/open-mind-conference-halso-och-sjukvardens-vaccinpropaganda-har-lurat-oss/

 • Större risk att dö av blixtnedslag än av kosttillskott

  Scott Tips är ordförande för National Health Federation – en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. De vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier utan statliga restriktioner. Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter utan även den enda godkända organisationen som tillåts närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommissionen – det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder. Scott har sammanställt och redigerat en bok i ämnet med titeln “Codex Alimentarius – Global Food Imperialism”. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

  Stöd därför NHF antingen genom engagemang i den svenska gruppen eller donera gärna en slant så Scott Tips kan fortsätta delta i Codexmöten: http://www.thenhf.com/

  “Miljoner spenderas på att vi ska skyddas från oss själva men frågan är om det är det vi behöver? Vi tror på den enskilde individens förmåga att avgöra vad just han/hon mår bäst av. Dessutom älskar vår egen livsmedelsindustri Codex’ riktlinjer och normer för då kan de sälja mer av sina försämrade livsmedel i hela världen, utan handelshinder och medföljande kostnader. Codex livsmedelsnormer gynnar sämre och mer förgiftade livsmedel. De stora livsmedelsföretagen ges stora försprång i förhållande till de riktigt hälsosamma produkterna. Det är så vår värld fungerar i dessa dagar. Svaret för oss alla är att lyssna till varningsklockan då de traditionella medierna försöker få oss att tro att hälsa och nutrition är farligt. Genom att agera tillsammans med andra likasinnade personer som värdesätter välfärd, kan vi istället skapa våra egna hälsosamma samhällen som kommer att verka för att bevara och nära oss alla.” -Scott Tips

  Som svar på dessa snedvridna föreställningar människor har kring naturliga sätt att uppnå bättre hälsa, med hjälp av till exempel örter och kosttillskott, har det nu kommit ännu en undersökning för att visa hur det verkligen förhåller sig.

  “I denna rapport har otroliga fakta framkommit. Till exempel är risken att dö i cancer mindre än hälften av risken att dö av medicinska skador på sjukhus. Ur ett naturmedicinskt perspektiv är det också intressant att naturläkemedel besitter en 200 000 gånger mindre risk att döda dig än medicinska skador på sjukhus.”
  Sammantaget visar rapporten att rökning är den mest riskfyllda aktiviteten för brittiska medborgare. Det är 797 940 gånger större risk att dö på grund av rökning än på grund av kosttillskott. Konventionella läkemedel är den verkliga risken. EU-medborgare som tar läkemedel löper en risk att dö av biverkningar som är 123 125 gånger större än risken att dö av att ta ett kosttillskott. EU-täckande kosttillskott och naturläkemedel är “supersäkra” med en risk för dödsfall under 1 på 10 miljoner. De närmaste jämförelserna när det gäller risken för dödsfall i EU på grund av dessa, är med blixtnedslag och passagerare som upplever järnvägs- eller flygolyckor. Men det är fortfarande 26-68 gånger större risk att dö av dessa orsaker än av att ta kosttillskott.

  Dessa siffror belyser än en gång att de restriktioner som myndigheterna vill införa för att “skydda allmänheten” mot naturliga produkter helt och hållet saknar belägg. Om myndigheterna är genuint intresserade av allmän säkerhet skulle de främja naturlig sjukvård för alla och samtidigt ta hårdare tag mot de många tvivelaktiga aspekterna av vanliga läkemedel. Som med så många saker, är det första steget mot förändring att tillräckligt många människor inser att en förändring är nödvändig.

  http://vaccin.me/2012/10/01/open-mind-conference-halso-och-sjukvardens-vaccinpropaganda-har-lurat-oss/

 • Ja, jag hänger också på! Jag har skrivit på alla petitioner beträffande naturlig hälsa, som kommit i min väg, i flera år – och protesterar fortfarande allt vad jag orkar(!!). Det kommer att ‘stå i historieböckerna’ att ‘Modern Medicin var den största skandalen i medicinens historia’ (..sanna mina ord)! Bort med syntetiska produkter i medicin (läs ‘Big Pharma’) och mat (bort med besprutningsmedel och GMOs osv)!

  Om jag inte behandlat min SLE med akupunktur, homeopati, örtmedicin och andra naturens läkemedel (t ex kålbandage vid inflammationer), hade jag med all säkerhet inte haft den livskvalite´jag har ..eller ens varit i livet! Giftfri kost och hälsosamma kosttillskott (även kropps och hushålls -produkter) är det enda som gäller för mig.

 • Jag skickade följande frågor till Livsmedelsverket idag:

  Hej, jag kontaktar er från nättidningen NewsVoice.se för att ställa frågor om kosttillskott.

  Många frågar hur man ska tolka den nya lagen om kosttillskott som trädde i kraft 12 december 2012. Låt oss ta ett exempel.

  En hemodlare odlar nässlor som denne torkar och lägger i burkar. På burkarna står texten att nässlorna botar järnbrist. Odlaren säljer sedan dessa burkar via sin enskilda firma, på internet. Låt oss nu säga att nässlornas järnbotande egenskap inte är vetenskapligt bevisad.

  Kan en privatperson anmäla denne odlare till Livsmedelsverket? Eller ska denne helst polisanmäla nässelodlaren?

  Vilka påföljder blir det för nässelproducenten juridiskt om nässelodlaren vägrar stoppa försäljningen och om denne också vägrar ta bort påståendet på burken?

  Vad kommer Livsmedelsverket att göra åt denne olagliga försäljning, för att stoppa den?

  Hälsn Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice.se

  • Torbjörn, tack för att du vill, kan eller vågar fråga Livsmedelsverket, som rättssubjekt om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, kvalitetssäkrat nytta, ansvar och risk!

   Har du adresserat brevet till Livsmedelsverket som rättssubjekt eller till humana resurser anställd eller med uppdrag för Livsmedelsverket som arbetsgivare och tillsynsmyndighet?

   Om du som enskild redaktör (rättssubjekt) får svar i brev från Livsmedelsverket som rättssubjekt, kan brevet i nutid och nära framtid vara ett rättssäkrat värdedokument, om du vill, kan och vågar förstå när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild redaktör!

   Värdedokument är brev från en näringsvÄrksamhet (myndighet, företag eller förening) som i tid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har producerat resultat i brev till EN enskild medborgare, som i tid och rum vill, kan och vågar värdera nytta, ansvar och risk, med STRIKT produktansvar i nutid och nära framtid för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserad till enskild medborgare, samt när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Med vänlig hälsning

   • Jag har adresserat brevet till Livsmedelsverket som rättssubjekt, antar jag. Menar du att de kan linda in svaren så att det slipper svara på frågorna? Hur ska jag adressera för att få riktiga svar menar du?

    • Torbjörn, tack för att du vill, kan och vågar fråga: //Menar du att de kan linda in svaren så att det slipper svara på frågorna? Hur ska jag adressera för att få riktiga svar menar du?//, – men varför skriver du: //Menar du att ”de” kan// – ordet ”de” är ett laglöst kollektivt pronomen, som älskar att linda in svar som lurar dig på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott.

     Humana resurser anställd av eller med uppdrag som svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (Livsmedelsverket), har i livets skola utvecklat mental kunskap, som i nutid älskar att lyda Jante och Luthers läror och Ågrens mentala motstånd av livslång förnekelse och förvirring lokalt i varje enskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

     Skriver du brev till Livsmedelsverket som rättssubjekt är det med säkert en registrator som i tid och rum, arbetar och förbrukar Funktionell energi (eFergi) som lydig ”målvakt” med arbetsuppgift att öppna, läsa och värdera om dina frågor till rättssubjektet Livsmedelsverket i tid och rum vill, kan eller vågar besvaras av lydig handläggare u.p.a. eller av Livsmedelsverket som offentligt eller privat rättssubjekt med eller utan strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat i brev till EN drabbad enskild medborgare eller redaktör, som i livets skola under historisk tid utvecklat mental kunskap att i nutid och nära framtid att lyda när, var och hur istället för att förstå när, var och varför. Skillnaden mellan att mentalt lyda eller förstå är 180 grader och mentalt inte möjligt att resurssnålt och säkert i nutid producera i EN i livet enskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

     Torbjörn, du blir som medborgare eller redaktör blåst på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om du antar att ditt brev med frågor är adresserat till Livsmedelsverket som rättssubjekt, utan att EN-tydligt i brevets inledning förklara för ”målvakten” att brevet är adresserat till Livsmedelsverket, som offentlig eller privat näringsvÄrksamhet, med strikt produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i brev adresserat till EN enskild medborgare, som i tid och rum i livet utvecklat mental kunskap, tänk och handling att förstå när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild vid fördragsbrott i brev .

     Du måste i brevet påtala att du som enskild redaktör förväntar svar på dina enskilda frågor, av Livsmedelsverket som rättssubjekt och att du förväntar att producerat resultat kvalitetssäkras av Livsmedelsverket som rättssubjekt och statlig svensk tillsynsmyndighet med skadeståndsansvar för det allmänna, om producerat resultat har säkerhetsbrist som enligt EU-domstolen är fördragsbrott.

     Kejsaren är naken, men det är svårt att mentalt förstå i enskild utvecklad och ägd felprogrammerad mental fyrarummare!

     Med vänlig hälsning

  • Relevanta frågor! Svaret att man bör anmäla vederbörande är att h*n ljuger att torkade nässlor botar järnbrist, därför att det inte är vetenskapligt bevisat. Alltså måste man ljuga för att inte ljuga. Samhällets verklighet i ett nötskal mao.

 • Ja, jag hänger också på! Jag har skrivit på alla petitioner beträffande naturlig hälsa, som kommit i min väg, i flera år – och protesterar fortfarande allt vad jag orkar(!!). Det kommer att ‘stå i historieböckerna’ att ‘Modern Medicin var den största skandalen i medicinens historia’ (..sanna mina ord)! Bort med syntetiska produkter i medicin (läs ‘Big Pharma’) och mat (bort med besprutningsmedel och GMOs osv)!

  Om jag inte behandlat min SLE med akupunktur, homeopati, örtmedicin och andra naturens läkemedel (t ex kålbandage vid inflammationer), hade jag med all säkerhet inte haft den livskvalite´jag har ..eller ens varit i livet! Giftfri kost och hälsosamma kosttillskott (även kropps och hushålls -produkter) är det enda som gäller för mig.

 • Jag skickade följande frågor till Livsmedelsverket idag:

  Hej, jag kontaktar er från nättidningen NewsVoice.se för att ställa frågor om kosttillskott.

  Många frågar hur man ska tolka den nya lagen om kosttillskott som trädde i kraft 12 december 2012. Låt oss ta ett exempel.

  En hemodlare odlar nässlor som denne torkar och lägger i burkar. På burkarna står texten att nässlorna botar järnbrist. Odlaren säljer sedan dessa burkar via sin enskilda firma, på internet. Låt oss nu säga att nässlornas järnbotande egenskap inte är vetenskapligt bevisad.

  Kan en privatperson anmäla denne odlare till Livsmedelsverket? Eller ska denne helst polisanmäla nässelodlaren?

  Vilka påföljder blir det för nässelproducenten juridiskt om nässelodlaren vägrar stoppa försäljningen och om denne också vägrar ta bort påståendet på burken?

  Vad kommer Livsmedelsverket att göra åt denne olagliga försäljning, för att stoppa den?

  Hälsn Torbjörn Sassersson, redaktör NewsVoice.se

  • Torbjörn, tack för att du vill, kan eller vågar fråga Livsmedelsverket, som rättssubjekt om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, kvalitetssäkrat nytta, ansvar och risk!

   Har du adresserat brevet till Livsmedelsverket som rättssubjekt eller till humana resurser anställd eller med uppdrag för Livsmedelsverket som arbetsgivare och tillsynsmyndighet?

   Om du som enskild redaktör (rättssubjekt) får svar i brev från Livsmedelsverket som rättssubjekt, kan brevet i nutid och nära framtid vara ett rättssäkrat värdedokument, om du vill, kan och vågar förstå när, var och varför, det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild redaktör!

   Värdedokument är brev från en näringsvÄrksamhet (myndighet, företag eller förening) som i tid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har producerat resultat i brev till EN enskild medborgare, som i tid och rum vill, kan och vågar värdera nytta, ansvar och risk, med STRIKT produktansvar i nutid och nära framtid för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserad till enskild medborgare, samt när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Med vänlig hälsning

   • Jag har adresserat brevet till Livsmedelsverket som rättssubjekt, antar jag. Menar du att de kan linda in svaren så att det slipper svara på frågorna? Hur ska jag adressera för att få riktiga svar menar du?

    • Torbjörn, tack för att du vill, kan och vågar fråga: //Menar du att de kan linda in svaren så att det slipper svara på frågorna? Hur ska jag adressera för att få riktiga svar menar du?//, – men varför skriver du: //Menar du att “de” kan// – ordet “de” är ett laglöst kollektivt pronomen, som älskar att linda in svar som lurar dig på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott.

     Humana resurser anställd av eller med uppdrag som svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (Livsmedelsverket), har i livets skola utvecklat mental kunskap, som i nutid älskar att lyda Jante och Luthers läror och Ågrens mentala motstånd av livslång förnekelse och förvirring lokalt i varje enskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

     Skriver du brev till Livsmedelsverket som rättssubjekt är det med säkert en registrator som i tid och rum, arbetar och förbrukar Funktionell energi (eFergi) som lydig “målvakt” med arbetsuppgift att öppna, läsa och värdera om dina frågor till rättssubjektet Livsmedelsverket i tid och rum vill, kan eller vågar besvaras av lydig handläggare u.p.a. eller av Livsmedelsverket som offentligt eller privat rättssubjekt med eller utan strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat i brev till EN drabbad enskild medborgare eller redaktör, som i livets skola under historisk tid utvecklat mental kunskap att i nutid och nära framtid att lyda när, var och hur istället för att förstå när, var och varför. Skillnaden mellan att mentalt lyda eller förstå är 180 grader och mentalt inte möjligt att resurssnålt och säkert i nutid producera i EN i livet enskild utvecklad och ägd mental fyrarummare.

     Torbjörn, du blir som medborgare eller redaktör blåst på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om du antar att ditt brev med frågor är adresserat till Livsmedelsverket som rättssubjekt, utan att EN-tydligt i brevets inledning förklara för “målvakten” att brevet är adresserat till Livsmedelsverket, som offentlig eller privat näringsvÄrksamhet, med strikt produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i brev adresserat till EN enskild medborgare, som i tid och rum i livet utvecklat mental kunskap, tänk och handling att förstå när, var och varför det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild vid fördragsbrott i brev .

     Du måste i brevet påtala att du som enskild redaktör förväntar svar på dina enskilda frågor, av Livsmedelsverket som rättssubjekt och att du förväntar att producerat resultat kvalitetssäkras av Livsmedelsverket som rättssubjekt och statlig svensk tillsynsmyndighet med skadeståndsansvar för det allmänna, om producerat resultat har säkerhetsbrist som enligt EU-domstolen är fördragsbrott.

     Kejsaren är naken, men det är svårt att mentalt förstå i enskild utvecklad och ägd felprogrammerad mental fyrarummare!

     Med vänlig hälsning

  • Relevanta frågor! Svaret att man bör anmäla vederbörande är att h*n ljuger att torkade nässlor botar järnbrist, därför att det inte är vetenskapligt bevisat. Alltså måste man ljuga för att inte ljuga. Samhällets verklighet i ett nötskal mao.

 • Vänta nu lite! Man får alltså inte påstå att något har hälsoeffekter om man inte kan bevisa det och fått det godkänt av EFSA? Vad är problemet då? Är det inte bra för konsumenterna? Sedan kanske det vore bättre om man lärde folk att äta rätt saker så man inte behöver tillskott av vitaminer och andra saker.
  Det kan nog vara så att det kostar företagen lite pengar och vinsten sjunker med någon promille.
  det låter som en bra ide

  • Nej Tomas, det är verkligen INTE bra för konsumenterna. Varför ska folk förbjudas att få veta vad olika kosttillskott hjälper mot? De enda som tjänar på detta är Big Pharma. Vad är det för bra med det?
   Nästa sak, lära folk att äta rätt saker “så de inte behöver äta tillskott av vitaminer och andra saker”. Där har du en hel del att lära. Idag är jordarna så utarmade att maten vi äter inte alls innehåller tillräckliga mängder med mineraler, vitaminer o.d. som vi behöver för att hålla oss friska, därför behöver vi äta tillskott. Dessutom så får vi dagligen i oss en mängd farliga gifter som behöver rensas ut, vilket innebär att vi behöver ännu större intag av näring i form av olika kosttillskott.

   • Jag tycker det är kanonbra att man inte får påstå vad som helst och gömma sig bakom påståendet att det är bara ett kost tillskott. Och sedan påstå att det hjälper mot en massa olika sjukdomar och problem som uppstår pga dålig mat och vitaminproblem.
    sedan är det bra att man måste kunna bevisa sina påståenden. Det är suveränt att dom stora hälsokost tillverkarna får bevisa sina påståenden dom är lika illa som det ni kallar Big Pharma Lägg ner konspirations teorierna ni låter som folk som påstår att Amerikanska regeringen ligger bakom 9/11
    Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott. Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,
    Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få sina produkter godkända av EFSA Det borde väl ända vara till deras fördel skulle man tro eller så vågar dom inte det och därför protesterar dom genom den här typen av forum istället för att göra det via rätt kanaler först ! Om man påstår att något vi stoppar i oss har hälso effekt och kan bota oss från olika krämpor är det inte då ett läkemedel???

    • Tomas, med din definition gör man vanlig mat till läkemedel som ska genomgå för läkemedel föreskriven kontroll. Problemet är ju att hur saker och ting sak “bevisas” bestäms av läkemedelsbolagen själva, det innebär att saker och ting ska “bevisas” enligt ett paradigm bestämt av läkemedelsbolagen – vilket inte är samma sak som att det verkligen är bevisat, för som andra artiklar här på Newsvoice visar så innebär läkemedelsbolagens “bevisföring” inget annat än bluff och båg.

     “Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få sina produkter godkända av EFSA”

     Nej därför att det inte blir något bevis när det är läkemedelsbolagen som har satt agendan för hur det ska “bevisas”. Och läkemededelsbolagen har satt denna agenda för att få bort konkurrenter på marknaden som innebär naturliga produkter istället för kemiska preparat som man kan ta patent på.

     Jag konstaterar att du inte förmår genomskåda läkemedelsbolagen. Kosttillskott kan man inte ta patent på, men syntetiska läkemedel kan man ta patent på. Det ligger därför i läkemedelsbolagens egenintresse att få bort naturliga preparat från marknaden så att enbart de syntetiska och giftiga läkemedlen blir kvar.

     Du tycker alltså det är okej med bluff och båg eftersom du köper läkemedelsbolagens fastställda paradigm för “bevisföring”. Då konstaterar jag att du är lurad så det stänker om det och du är inte ens medveten om det själv.

     Till skillnad från dig så är jag kritisk mot bluff och båg, och till skillnad från dig så tycker jag det är fel att tillverkare av kosttillskott ska tvingas ljuga som läkemedelsbolag gör och dessutom betala hundratusentals kronor för detta bluff och båg.

     Det är dags att du tar av dig foliehatten nu Tomas och släpper dina konspirationsteorier och vaknar upp för verkligheten.

     “Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott. Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,”

     Det där stämmer inte, vilket du redan har fått en kommentar om. Och det stämmer inte därför att jordarna har utarmats på grund av ett felaktigt jordbruk. Även om du ställer om till ett ekologiskt jordbruk så är jorden redan förstörd då det har varit ett icke-ekologiskt jordbruk där innan.

     Grönsaker kan inte ge kroppen mineraler som inte finns i jorden, hur gärna du än vill tro det. För att grönsaker ska kunna innehålla mineraler behöver alltså jorden innehålla det, detta är vanlig enkel logik som jag tror de flesta förstår.

     Men våra jordar har utarmats och innehåller färre näringsämnen än förr. Därför behövs kosttillskott.

    • Finns exempel från USA där vanliga frukostflingor har förbjudits från marknaden för att de ska klassificeras som läkemedel och därmed endast få säljas där man säljer läkemedel. Detta på grund av att dessa frukostflingor var hälsofrämjande med läkande effekter.

     Att mat och kost är läkande och hälsofrämjande är knappast någon nyhet, vi kan absolut läka många sjukdomstillstånd genom en omläggning av vår kost. Tomas tycker att då ska maten och kosten klassificieras som läkemedel och säljas på apotek istället för i matbutikerna. Vilken bra idé, vi kan lägga ner alla matbutiker som säljer nyttig mat, och bara ha kvar onyttig mat i matbutiker. Eftersom nyttig mat är läkemedel.

     Den nya lagstiftningen är absurd!

     Självfallet ska man kunna ge kostråd utan att bananer, äpplen eller kosttillskott ska klassas som läkemedel och säljas enbart i apotek. Kosttillskott är komplement till kosten, komplement som är allt mer nödvändiga på grund av den utarmning av våra jordar som har skett som en följd av ett dåligt jordbruk under många år.

     Att begränsa kosttillskott innebär en allvarlig försämring av folkhälsan. Att begränsa informationen om kosttillskotts hälsogörande effekter innebär också en allvarlig försämring av folkhälsan.

     De enda som tjänar på detta är läkemedelsbolagen som vill sälja fler syntetiska och kemiska piller som de har tagit patent på, piller som ger svåra biverkningar och som många människor far illa av. Vilket läkemedelsbolagen då kompenserar genom nya piller. Många människor får idag flera piller som försöker kompensera varandras biverkningar. Detta är ju en lysande affärsidé av läkemedelsbolagen.

     Så detta med “vetenskapligt bevisat” är en stor bluff som det används idag.
     Det finns andra sätt att bevisa vetenskapligt, men de accepteras inte av det paradigm som läkemedelsbolagen har bestämt. Istället är det bluff-metoderna som kallas för “vetenskapligt bevisat” och det som EU följer tack vare läkemedelsbolagens starka lobbying.

     Det finns ingen hänsyn där tagen till människors hälsa.

    • “Det är suveränt att dom stora hälsokost tillverkarna får bevisa sina påståenden dom är lika illa som det ni kallar Big Pharma”

     Hälsokosttillverkare tillhandahåller naturens egna produkter, på ett enkelt sätt för konsumenten. Kosttillskott är ingen syntetisk och kemisk uppfinning som big pharma gör, utan är naturens eget material. Det finns beprövad erfarenhet och evidens för detta, finns många studier som visar att vitaminer, mineraler och andra ämnen i vår föda har hälsoeffekter.

     Problem har dock uppstått nu genom att big pharma har påverkat livsmedelsverket och läkemedelsverket till att justera bevisföringen. Notera nu att inom skolmedicinen finns det många metoder som inte följer “beprövad erfarenhet och evidensbaserad medicin” – det finns flera artiklar om detta här på Newsvoice.

     Vem menar du vinner på att hälsokosttilverkare ska ha högre krav på sig än den traditionella skolmedicinen och sjukvården? Är det konsumenten som vinner på det? Nej, det är big pharma som vinner på det.

     “Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott.”

     Stämmer inte eftersom våra jordar har brist på mineraler på grund av felaktigt jordbruk, och det innebär att våra grönsaker och frukter har brister. Så ditt förslag leder till vitamin och mineralbrist.

     “Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,”

     Varför ska man göra det när det inte är “vetenskapligt bevisat” att ekologisk odling är bättre sett ur näringssynpunkt? Nu är du en hycklare. Du vill att andra ska följa det som är “vetenskapligt bevisat” och kallar andra för “konspirationteoretiker” när de följer alternativa vägar, men själv äter du ekologiskt odlat som inte alls är “vetenskapligt bevisat”. Det min herre, det kallas för hyckleri.

     “Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få dem godkända”.

     Varför ska kosttillskott ha högre krav på sig än big charma? Och den “bevisföring” du syftar på gör kosttillskott till läkemedel. Dvs, man förbjuder naturliga produkter från livsmedelsprodukter och istället ska de säljas på apotek och föreskrivas av läkare, på vilket sätt gagnar detta konsumenten?

     “Om man påstår att något vi stoppar i oss har hälso effekt och kan bota oss från olika krämpor är det inte då ett läkemedel???”

     Du menar att vanlig mat och kost är läkemedel, eftersom det har hälsoeffekt och kan bota oss från olika krämpor (vilket modern forskning visar)… Men så bra då, då säljer vi hälsomat på apotek mot recept där du måste gå till en läkare för att få hälsosam mat och så säljer vi ohälsosamma produkter i livsmedelsprodukter. Det är tydligen vad du vill eftersom det är den yttersta konsekvensen av den lagstiftning du hyllar – att det som är bra och hälsosamt försvinner från livsmedelbranschen.

     En till faktor – kosttillskott är inte gjorda för att vara läkemedel, de är gjorda för att vara kosttillskott. Om de läker och botar så är det en bonus, de är inte primär designade för att bota för de är inte designade. Det är råvaror hämtade från naturen, om vi nu pratar om naturliga och organiska kosttillskott från ekologiska odlingar.

     Läkemedel från Big Pharma är designade och syntiserade, det är kemiska produkter. Lagen är till för att få bort naturens råvaror från marknaden till förmån för kemiska produkter. Exempelvis så innebär lagen att om du har ett kosttillskott och big pharma gör en syntetisk kopia av den verksamma substansen i ett kosttillskott, då klassas kosttillskottet automatiskt som ett läkemedel och tas bort från livsmedelsbutiker och ska genomgå andra kontrollorgan och registrering – det är en process på flera hundra tusen vilket gör att i praktiken försvinner kosttillskottet från marknaden alltså det försvinner även från apoteken då det kostar för mycket att sälja det, avgifterna från läkemedelsverket är för höga. Många tillverkare av kosttillskott är små företag, de har inte de ekonomiska resurser som big pharma har – vilket givetvis big pharma vet om.

     Som vi kan se här så är det big pharma som styr över kosttillskotten och försöker få bort dem på marknaden. Naturliga, organiska, ekologiska produkter förbuds medan kemiska syntetiseringar, som du kan ta patent på, gynnas av de nya reglerna.

     Vi går alltså mot en marknadssituation där det blir allt svårare att få tag på det naturliga, organiska och ekologiska och det kemiska och syntetiska icke-ekologiska är det som marknaden går mot.

     Jag tycker det är märkligt att du hyllar regler som gynnar det icke-ekologiska och syntetiska när du själv samtidigt uppmanar människor att välja ekologisk mat. Det du skriver går alltså inte ihop med varandra och ditt inlägg upplevs som schizofrent.

   • Hej Janne

    På din egen hemsida säljer du något som du kallar för Ultra Detox. Så här skriver du: “Ultra Detox 350:- en komplett Detox som avgiftar hela kroppen”.

    Vilka vetenskapliga studier baserar du detta påstående på?

 • Detta har pågått i 3-4 år så det har funnits tid att “protestera”. Men eftersom de som skrikit om detta fått foliehattstämpel i vanlig ordning, så har vi tappat några år. Men. Bättre sent än aldrig.
  Tillverka ett hälsokost – ex. nässelpulver – och marknadsför detta med info om alla för hälsan nyttiga ämnen och hur det påverkar kroppen och själen positivt, på förpackning och tillhörande broschyr. Bryt ihärdigt emot idiot-bestämmelserna helt enkelt. Så länge vi mesigt och villkorslöst lyder tokarna som försöker dränera oss på livskraft, så är vi piskade att till slut bara få/kunna äta av staten godkända burkmat och medicin.

  • Mycket bra skrivet, hänger gärna på och går emot hela etablissemanget. I Sverige är det farligt att vara/bli frisk naturligt, så blir det när Big Pharma får styra och ställa.

  • Intressant idé. Det skulle skapa uppmärksamhet. Föreställ er följande rubrik i Aftonbladet:

   “Trädgårdsodlare greps av polisen. Försökte sälja torkade nässlor som kosttillskott mot järnbrist.”

   Frågan är hur kontrollapparaten ska agera. Det verkar vara extra laddat med ordet “bota”. De enda som idag kan publicera påståendet: “Nässlor BOTAR järnbrist är tidningar och bloggare. Frågan är om bloggare egentligen kan det. De har ju inte utgivningsbevis.

   • Varken Gud, Tomten; Tandfen, Påskharen eller nån annan kan BOTA nån, den enda som kan åtgärda oönskade hälsostörningar är det egna immunförsvaret, ibland kan det behöva vår och naturens hjälp.

    Skippa ordet bota och uppfinn vettigare ord som inte kopplas till påståenden utan rätt och slätt beskriver verifierbar fakta.

    Att finna lösningar och att vinna ett riggat spel är dömt att misslyckas så kära vänner det är hög tid att stå upp för det som är rätt utan att först överväga egna konsekvenser.

    Kom även ihåg att EU:s 130.000 + REGLER ( Ej Lagar ) gäller endast kommers och bolag, så hur har vi blivit itutade att det gäller oss män och kvinnor av kött och blod, jo genom att psykopaterna gett sig själva rätten att ANTA att det som benämns med begreppet PERSON är jämställt med ett bolag, likaså synonymerna till denna PERSON som ex. vis DU, HERR, FRU, FORDONSFÖRARE, SKATTEBETALARE, MEDBORGARE, VÅRDNADSHAVARE, plus många fler, tänk själv i dessa banor.

    Man är väl den man är och kan erfara detta jordeliv utan bolagspolicy eller titlar, poängen är att överväga att ta fullständigt ansvar för sitt liv och respektera andras rätt att leva sitt liv som det passar dom utan inblandning av tredje part, så länge man inte orsakar skada.

    Vissa behöver en “ledare” och det är väl OK men vissa klarar sig bevisligen utan och det är dags för detta kollektiv att starkt överväga att respektera detta beslut istället för att tvinga på andra sina egna tillkortakommanden.

    För övrigt så är modern vetenskap en maskerad religion där tron är central och har lite att göra med verifierbar visdom, att man får anslag att komma fram till beställarens önskemål underlättar ju inte direkt det hela.

    För som bekant så åker lögnen första klass och sanningen får lifta, men men , förr eller senare så kommer sanningen fram och då är det Game over HeHe

    Nån klok en sa ” It´s just a ride ” Lev väl alla.

 • Vänta nu lite! Man får alltså inte påstå att något har hälsoeffekter om man inte kan bevisa det och fått det godkänt av EFSA? Vad är problemet då? Är det inte bra för konsumenterna? Sedan kanske det vore bättre om man lärde folk att äta rätt saker så man inte behöver tillskott av vitaminer och andra saker.
  Det kan nog vara så att det kostar företagen lite pengar och vinsten sjunker med någon promille.
  det låter som en bra ide

  • Nej Tomas, det är verkligen INTE bra för konsumenterna. Varför ska folk förbjudas att få veta vad olika kosttillskott hjälper mot? De enda som tjänar på detta är Big Pharma. Vad är det för bra med det?
   Nästa sak, lära folk att äta rätt saker “så de inte behöver äta tillskott av vitaminer och andra saker”. Där har du en hel del att lära. Idag är jordarna så utarmade att maten vi äter inte alls innehåller tillräckliga mängder med mineraler, vitaminer o.d. som vi behöver för att hålla oss friska, därför behöver vi äta tillskott. Dessutom så får vi dagligen i oss en mängd farliga gifter som behöver rensas ut, vilket innebär att vi behöver ännu större intag av näring i form av olika kosttillskott.

   • Jag tycker det är kanonbra att man inte får påstå vad som helst och gömma sig bakom påståendet att det är bara ett kost tillskott. Och sedan påstå att det hjälper mot en massa olika sjukdomar och problem som uppstår pga dålig mat och vitaminproblem.
    sedan är det bra att man måste kunna bevisa sina påståenden. Det är suveränt att dom stora hälsokost tillverkarna får bevisa sina påståenden dom är lika illa som det ni kallar Big Pharma Lägg ner konspirations teorierna ni låter som folk som påstår att Amerikanska regeringen ligger bakom 9/11
    Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott. Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,
    Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få sina produkter godkända av EFSA Det borde väl ända vara till deras fördel skulle man tro eller så vågar dom inte det och därför protesterar dom genom den här typen av forum istället för att göra det via rätt kanaler först ! Om man påstår att något vi stoppar i oss har hälso effekt och kan bota oss från olika krämpor är det inte då ett läkemedel???

    • Tomas, med din definition gör man vanlig mat till läkemedel som ska genomgå för läkemedel föreskriven kontroll. Problemet är ju att hur saker och ting sak “bevisas” bestäms av läkemedelsbolagen själva, det innebär att saker och ting ska “bevisas” enligt ett paradigm bestämt av läkemedelsbolagen – vilket inte är samma sak som att det verkligen är bevisat, för som andra artiklar här på Newsvoice visar så innebär läkemedelsbolagens “bevisföring” inget annat än bluff och båg.

     “Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få sina produkter godkända av EFSA”

     Nej därför att det inte blir något bevis när det är läkemedelsbolagen som har satt agendan för hur det ska “bevisas”. Och läkemededelsbolagen har satt denna agenda för att få bort konkurrenter på marknaden som innebär naturliga produkter istället för kemiska preparat som man kan ta patent på.

     Jag konstaterar att du inte förmår genomskåda läkemedelsbolagen. Kosttillskott kan man inte ta patent på, men syntetiska läkemedel kan man ta patent på. Det ligger därför i läkemedelsbolagens egenintresse att få bort naturliga preparat från marknaden så att enbart de syntetiska och giftiga läkemedlen blir kvar.

     Du tycker alltså det är okej med bluff och båg eftersom du köper läkemedelsbolagens fastställda paradigm för “bevisföring”. Då konstaterar jag att du är lurad så det stänker om det och du är inte ens medveten om det själv.

     Till skillnad från dig så är jag kritisk mot bluff och båg, och till skillnad från dig så tycker jag det är fel att tillverkare av kosttillskott ska tvingas ljuga som läkemedelsbolag gör och dessutom betala hundratusentals kronor för detta bluff och båg.

     Det är dags att du tar av dig foliehatten nu Tomas och släpper dina konspirationsteorier och vaknar upp för verkligheten.

     “Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott. Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,”

     Det där stämmer inte, vilket du redan har fått en kommentar om. Och det stämmer inte därför att jordarna har utarmats på grund av ett felaktigt jordbruk. Även om du ställer om till ett ekologiskt jordbruk så är jorden redan förstörd då det har varit ett icke-ekologiskt jordbruk där innan.

     Grönsaker kan inte ge kroppen mineraler som inte finns i jorden, hur gärna du än vill tro det. För att grönsaker ska kunna innehålla mineraler behöver alltså jorden innehålla det, detta är vanlig enkel logik som jag tror de flesta förstår.

     Men våra jordar har utarmats och innehåller färre näringsämnen än förr. Därför behövs kosttillskott.

    • Finns exempel från USA där vanliga frukostflingor har förbjudits från marknaden för att de ska klassificeras som läkemedel och därmed endast få säljas där man säljer läkemedel. Detta på grund av att dessa frukostflingor var hälsofrämjande med läkande effekter.

     Att mat och kost är läkande och hälsofrämjande är knappast någon nyhet, vi kan absolut läka många sjukdomstillstånd genom en omläggning av vår kost. Tomas tycker att då ska maten och kosten klassificieras som läkemedel och säljas på apotek istället för i matbutikerna. Vilken bra idé, vi kan lägga ner alla matbutiker som säljer nyttig mat, och bara ha kvar onyttig mat i matbutiker. Eftersom nyttig mat är läkemedel.

     Den nya lagstiftningen är absurd!

     Självfallet ska man kunna ge kostråd utan att bananer, äpplen eller kosttillskott ska klassas som läkemedel och säljas enbart i apotek. Kosttillskott är komplement till kosten, komplement som är allt mer nödvändiga på grund av den utarmning av våra jordar som har skett som en följd av ett dåligt jordbruk under många år.

     Att begränsa kosttillskott innebär en allvarlig försämring av folkhälsan. Att begränsa informationen om kosttillskotts hälsogörande effekter innebär också en allvarlig försämring av folkhälsan.

     De enda som tjänar på detta är läkemedelsbolagen som vill sälja fler syntetiska och kemiska piller som de har tagit patent på, piller som ger svåra biverkningar och som många människor far illa av. Vilket läkemedelsbolagen då kompenserar genom nya piller. Många människor får idag flera piller som försöker kompensera varandras biverkningar. Detta är ju en lysande affärsidé av läkemedelsbolagen.

     Så detta med “vetenskapligt bevisat” är en stor bluff som det används idag.
     Det finns andra sätt att bevisa vetenskapligt, men de accepteras inte av det paradigm som läkemedelsbolagen har bestämt. Istället är det bluff-metoderna som kallas för “vetenskapligt bevisat” och det som EU följer tack vare läkemedelsbolagens starka lobbying.

     Det finns ingen hänsyn där tagen till människors hälsa.

    • “Det är suveränt att dom stora hälsokost tillverkarna får bevisa sina påståenden dom är lika illa som det ni kallar Big Pharma”

     Hälsokosttillverkare tillhandahåller naturens egna produkter, på ett enkelt sätt för konsumenten. Kosttillskott är ingen syntetisk och kemisk uppfinning som big pharma gör, utan är naturens eget material. Det finns beprövad erfarenhet och evidens för detta, finns många studier som visar att vitaminer, mineraler och andra ämnen i vår föda har hälsoeffekter.

     Problem har dock uppstått nu genom att big pharma har påverkat livsmedelsverket och läkemedelsverket till att justera bevisföringen. Notera nu att inom skolmedicinen finns det många metoder som inte följer “beprövad erfarenhet och evidensbaserad medicin” – det finns flera artiklar om detta här på Newsvoice.

     Vem menar du vinner på att hälsokosttilverkare ska ha högre krav på sig än den traditionella skolmedicinen och sjukvården? Är det konsumenten som vinner på det? Nej, det är big pharma som vinner på det.

     “Om folk skulle börja laga sin mat med riktiga råvaror och inte förlita sig på snabbmats kedjorna och halvfabrikat så skulle man slippa kost tillskott.”

     Stämmer inte eftersom våra jordar har brist på mineraler på grund av felaktigt jordbruk, och det innebär att våra grönsaker och frukter har brister. Så ditt förslag leder till vitamin och mineralbrist.

     “Gå över till ekologiskt odlat så får man i sig det som kroppen behöver,”

     Varför ska man göra det när det inte är “vetenskapligt bevisat” att ekologisk odling är bättre sett ur näringssynpunkt? Nu är du en hycklare. Du vill att andra ska följa det som är “vetenskapligt bevisat” och kallar andra för “konspirationteoretiker” när de följer alternativa vägar, men själv äter du ekologiskt odlat som inte alls är “vetenskapligt bevisat”. Det min herre, det kallas för hyckleri.

     “Det måste väl bara vara bra för kost tillskotts företagen att kunna bevisa sina påståenden och få dem godkända”.

     Varför ska kosttillskott ha högre krav på sig än big charma? Och den “bevisföring” du syftar på gör kosttillskott till läkemedel. Dvs, man förbjuder naturliga produkter från livsmedelsprodukter och istället ska de säljas på apotek och föreskrivas av läkare, på vilket sätt gagnar detta konsumenten?

     “Om man påstår att något vi stoppar i oss har hälso effekt och kan bota oss från olika krämpor är det inte då ett läkemedel???”

     Du menar att vanlig mat och kost är läkemedel, eftersom det har hälsoeffekt och kan bota oss från olika krämpor (vilket modern forskning visar)… Men så bra då, då säljer vi hälsomat på apotek mot recept där du måste gå till en läkare för att få hälsosam mat och så säljer vi ohälsosamma produkter i livsmedelsprodukter. Det är tydligen vad du vill eftersom det är den yttersta konsekvensen av den lagstiftning du hyllar – att det som är bra och hälsosamt försvinner från livsmedelbranschen.

     En till faktor – kosttillskott är inte gjorda för att vara läkemedel, de är gjorda för att vara kosttillskott. Om de läker och botar så är det en bonus, de är inte primär designade för att bota för de är inte designade. Det är råvaror hämtade från naturen, om vi nu pratar om naturliga och organiska kosttillskott från ekologiska odlingar.

     Läkemedel från Big Pharma är designade och syntiserade, det är kemiska produkter. Lagen är till för att få bort naturens råvaror från marknaden till förmån för kemiska produkter. Exempelvis så innebär lagen att om du har ett kosttillskott och big pharma gör en syntetisk kopia av den verksamma substansen i ett kosttillskott, då klassas kosttillskottet automatiskt som ett läkemedel och tas bort från livsmedelsbutiker och ska genomgå andra kontrollorgan och registrering – det är en process på flera hundra tusen vilket gör att i praktiken försvinner kosttillskottet från marknaden alltså det försvinner även från apoteken då det kostar för mycket att sälja det, avgifterna från läkemedelsverket är för höga. Många tillverkare av kosttillskott är små företag, de har inte de ekonomiska resurser som big pharma har – vilket givetvis big pharma vet om.

     Som vi kan se här så är det big pharma som styr över kosttillskotten och försöker få bort dem på marknaden. Naturliga, organiska, ekologiska produkter förbuds medan kemiska syntetiseringar, som du kan ta patent på, gynnas av de nya reglerna.

     Vi går alltså mot en marknadssituation där det blir allt svårare att få tag på det naturliga, organiska och ekologiska och det kemiska och syntetiska icke-ekologiska är det som marknaden går mot.

     Jag tycker det är märkligt att du hyllar regler som gynnar det icke-ekologiska och syntetiska när du själv samtidigt uppmanar människor att välja ekologisk mat. Det du skriver går alltså inte ihop med varandra och ditt inlägg upplevs som schizofrent.

   • Hej Janne

    På din egen hemsida säljer du något som du kallar för Ultra Detox. Så här skriver du: “Ultra Detox 350:- en komplett Detox som avgiftar hela kroppen”.

    Vilka vetenskapliga studier baserar du detta påstående på?

 • Det börjar likna Kina här i Sverige, där sanningen censurerats bort från Internet. Folk ska påtvingas en sämre hälsa för att Big Pharma ska kunna fortsätta maximera sina vinster.

  Fortsätt gräv fram sanningar Torbjörn, du gör ett otroligt bra jobb!!

 • Varför går ”de svenska myndigheterna” som laglöst kollektiv längre i sin tolkning än vad lagen säger och varför är det ”vi” som är ett laglöst kollektivt pronomen, som försvarat ”oss”, som är ett laglöst kollektivt pronomen”?

  EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet i hälsokost och på tillverkare av hälsokost fastställer EU-domstolen, som rättssubjekt med säte i Luxemburg. Om EN svensk tillsynsmyndighet vill, kan eller vågar tolka ”lagen” i strid med EU-domstolens krav på kvalitet och säkerhet, är det en säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott lokalt i EU.

  Det är kostnadsfritt för EN konsument att anmäla fördragsbrott till EU-kommissionen och som EN drabbad enskild unionsmedborgare kräva skattefritt skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ i kvalitetssäkrat brev adresserat till EN enskild unionsmedborgare producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt i EU.

  Svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, förnekar EU-rättens företräde och EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt så länge svensk medborgare med hypermakt överför sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna till EN valsedel med partinamnet överst på ett kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för böter eller skadestånd och som mentalt eller fysiskt inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför.

  När i tid och rum vill, kan eller vågar ägare eller styrelse för EN tillverkare av hälsokost, med strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat (kosttillskott) i nutid och nära framtid (10år), mentalt förstå, att EU-kommissionen är tillsynsorganisation för EU-domstolens krav på kvalitet och säkerhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen?

  Med vänlig hälsning

 • Detta har pågått i 3-4 år så det har funnits tid att “protestera”. Men eftersom de som skrikit om detta fått foliehattstämpel i vanlig ordning, så har vi tappat några år. Men. Bättre sent än aldrig.
  Tillverka ett hälsokost – ex. nässelpulver – och marknadsför detta med info om alla för hälsan nyttiga ämnen och hur det påverkar kroppen och själen positivt, på förpackning och tillhörande broschyr. Bryt ihärdigt emot idiot-bestämmelserna helt enkelt. Så länge vi mesigt och villkorslöst lyder tokarna som försöker dränera oss på livskraft, så är vi piskade att till slut bara få/kunna äta av staten godkända burkmat och medicin.

  • Mycket bra skrivet, hänger gärna på och går emot hela etablissemanget. I Sverige är det farligt att vara/bli frisk naturligt, så blir det när Big Pharma får styra och ställa.

  • Intressant idé. Det skulle skapa uppmärksamhet. Föreställ er följande rubrik i Aftonbladet:

   “Trädgårdsodlare greps av polisen. Försökte sälja torkade nässlor som kosttillskott mot järnbrist.”

   Frågan är hur kontrollapparaten ska agera. Det verkar vara extra laddat med ordet “bota”. De enda som idag kan publicera påståendet: “Nässlor BOTAR järnbrist är tidningar och bloggare. Frågan är om bloggare egentligen kan det. De har ju inte utgivningsbevis.

   • Varken Gud, Tomten; Tandfen, Påskharen eller nån annan kan BOTA nån, den enda som kan åtgärda oönskade hälsostörningar är det egna immunförsvaret, ibland kan det behöva vår och naturens hjälp.

    Skippa ordet bota och uppfinn vettigare ord som inte kopplas till påståenden utan rätt och slätt beskriver verifierbar fakta.

    Att finna lösningar och att vinna ett riggat spel är dömt att misslyckas så kära vänner det är hög tid att stå upp för det som är rätt utan att först överväga egna konsekvenser.

    Kom även ihåg att EU:s 130.000 + REGLER ( Ej Lagar ) gäller endast kommers och bolag, så hur har vi blivit itutade att det gäller oss män och kvinnor av kött och blod, jo genom att psykopaterna gett sig själva rätten att ANTA att det som benämns med begreppet PERSON är jämställt med ett bolag, likaså synonymerna till denna PERSON som ex. vis DU, HERR, FRU, FORDONSFÖRARE, SKATTEBETALARE, MEDBORGARE, VÅRDNADSHAVARE, plus många fler, tänk själv i dessa banor.

    Man är väl den man är och kan erfara detta jordeliv utan bolagspolicy eller titlar, poängen är att överväga att ta fullständigt ansvar för sitt liv och respektera andras rätt att leva sitt liv som det passar dom utan inblandning av tredje part, så länge man inte orsakar skada.

    Vissa behöver en “ledare” och det är väl OK men vissa klarar sig bevisligen utan och det är dags för detta kollektiv att starkt överväga att respektera detta beslut istället för att tvinga på andra sina egna tillkortakommanden.

    För övrigt så är modern vetenskap en maskerad religion där tron är central och har lite att göra med verifierbar visdom, att man får anslag att komma fram till beställarens önskemål underlättar ju inte direkt det hela.

    För som bekant så åker lögnen första klass och sanningen får lifta, men men , förr eller senare så kommer sanningen fram och då är det Game over HeHe

    Nån klok en sa ” It´s just a ride ” Lev väl alla.

 • livsmedels. och Läkemedelsverken är befolkade md marionetter som lyder varje ryckning från Codex Alimentarius.

 • Det börjar likna Kina här i Sverige, där sanningen censurerats bort från Internet. Folk ska påtvingas en sämre hälsa för att Big Pharma ska kunna fortsätta maximera sina vinster.

  Fortsätt gräv fram sanningar Torbjörn, du gör ett otroligt bra jobb!!

 • Varför går “de svenska myndigheterna” som laglöst kollektiv längre i sin tolkning än vad lagen säger och varför är det “vi” som är ett laglöst kollektivt pronomen, som försvarat “oss”, som är ett laglöst kollektivt pronomen”?

  EU-rättens krav på kvalitet och säkerhet i hälsokost och på tillverkare av hälsokost fastställer EU-domstolen, som rättssubjekt med säte i Luxemburg. Om EN svensk tillsynsmyndighet vill, kan eller vågar tolka “lagen” i strid med EU-domstolens krav på kvalitet och säkerhet, är det en säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott lokalt i EU.

  Det är kostnadsfritt för EN konsument att anmäla fördragsbrott till EU-kommissionen och som EN drabbad enskild unionsmedborgare kräva skattefritt skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ i kvalitetssäkrat brev adresserat till EN enskild unionsmedborgare producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt i EU.

  Svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, förnekar EU-rättens företräde och EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rätt så länge svensk medborgare med hypermakt överför sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna till EN valsedel med partinamnet överst på ett kollektiv av laglösa ideella svenska föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för böter eller skadestånd och som mentalt eller fysiskt inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför.

  När i tid och rum vill, kan eller vågar ägare eller styrelse för EN tillverkare av hälsokost, med strikt produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat (kosttillskott) i nutid och nära framtid (10år), mentalt förstå, att EU-kommissionen är tillsynsorganisation för EU-domstolens krav på kvalitet och säkerhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen?

  Med vänlig hälsning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *