History Channel om tekniker för “Mind Control”

  4

  History (tidigare The History Channel) är en amerikansk TV-kanal som inriktat sig på historiska händelser och personer, ofta med förklaringar av historiker såväl som rekonstruktioner av historiska händelser eller intervjuer med vittnen. Även om kanalens titel är bred ligger fokus huvudsakligen på program inriktat sig på militärhistoria.

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  Prenumerera
  Notify of
  guest

  4 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Karl Sivertsson, FOI
  Gäst
  1 februari 2013 kl 15:48

  Ja, man kan undra vart vi är på väg. Kommer staten, i framtiden, att kunna läsa dina tankar och känslor med hjälp av nanoteknikens nya signalbehandlingssystem som integrerar människan med datorn? KTH får 5 miljarder kronor för att simulera hjärnan Forskningsprojektet The Human Brain Project har legat i startgroparna en längre tid, i väntan på finansiering. Nu står det klart att projektet, med målet är att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan och där bland andra KTH-forskare ingår, beviljas en mycket stor summa pengar. Närmare bestämt 5 miljarder kronor. Här har hjärnbarken och dess nervsignaler rekonstruerats digitalt och sedan ingått i en rad simulationer på superdatorer i forskningsprojektet. Bild: EPFL-BBP, the HBP Report, 2012. Anders Lansner, professor i datalogi på KTH, är en av forskarna från KTH som deltar i The Human Brain Project (hädanefter förkortat HBP). – HBP är inget vanligt hjärnforskningsprojekt. Det är IT-tung forskning som inbegriper ovanligt få experimentalister och neuroforskare, yrkesgrupper som tidigare dominerat forskningsprojekt om hjärnan, säger han. Anders Lansner har arbetat med hjärnsimuleringar sedan 80-talet. Tidigare handlade det om småskaliga simuleringar med några tusental nervceller, men nu är det alltså människohjärnan som befinner sig i fokus. En fullskalig, detaljerad modell av hjärnan på superdatorer som klarar av så kallad “massively parallel computing” ska vara klar 2023. Ett jätteprojekt med andra ord. Vad ska forskningen då användas till? Jo, morgondagens superdatorer och den mänskliga hjärnan har mycket gemensamt, förklarar Anders Lansner. Det avser han och de andra forskarna nyttja. Anders Lansner, professor i datalogi på KTH. – Ett av målen är förstås att förstå hur den friska hjärnan fungerar. Genom att göra det så kan vi utveckla och designa bättre datorer i framtiden. Få dem att efterlikna hjärnan. Även om alla inte är övertygade så är det min bestämda uppfattning att många av framtidens datorer kommer att vara uppbyggda på liknande sätt som hjärnan, säger Anders Lansner. Det här erbjuder i sin tur möjligheten att revolutionera styrningen av robotar och möjligheterna med artificiell intelligens och maskininlärning. Exempelvis datorers möjlighet att tolka och förstå det mänskliga talet. Här kan exempelvis en variant av författaren Douglas Adams (Liftarens guide till galaxen) fantasikonstruktion babelfisken vara en framtida, verklig konstruktion. Det vill säga direköversättningar i realtid mellan två språk. – Genom att simulera olika sjukdomstillstånd i hjärnan blir forskningen också uppenbart användbar inom sjukvården. Hjärnsjukdomar står för en stor kostnad i sjukvården, väl i nivå med cancer, säger Anders… Read more »

  Anders
  Gäst
  27 januari 2013 kl 11:16

  Allmänt upprop!

  Vi måste skydda mänskligheten från utrotning!

  Är informationen på detta möte förenlig med demokrati?

  Är det demokratiskt att detta Försvarets forskningsinstitut FOI har 15 forskare på Karolinska Institutets neuroforskning? Kan det vara så att människor utan deras samtycke implanteras inom sjukvården för att testa och utveckla den nya informationstekniken?

  Stockholms Handelskammare, Maskin Eller Människa?

  Information
  DATUM 21 mars 2012
  TID 08:00-09:00
  PLATS Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm

  Frukostmöte:

  Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera.

  Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner?
  När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar mellan maskin och människa kan idag kännas trivial, men faktum är att den blir allt mer aktuell.

  I framtiden kommer robotarna att bli allt mer människolika samtidigt som vi kommer att bli allt mer robotlika, dels via olika typer av implantat som delar teknologi med robotarna men också via en socialiseringsprocess där vi lär oss att umgås med robotar.
  I den mån man överhuvudtaget i framtiden kan tala om oss själva som en distinkt
  art, måste vi då kanske ta i den svåraste frågan av dem alla: Behövs vi?

  Det är endast den art som står högst upp i hierarkin som slipper motivera sin
  existens

  http://www.bionicgate.com/stockholms-handelskammare-maskin-eller-manniska/

  Carmen Lupan
  Gäst
  16 januari 2013 kl 13:18

  Att mind-control experiment kan pågå i Sverige beror på att Sverige totalt saknar lagar som erkänner och förbjuder oetisk användning av sådan teknik i människokroppen. Därför kommer man att se eventuella effekter av implantat som psykisk störning. Individens verkliga problem erkänns inte. Därmed kommer offret att plågas dubbelt: först av tekniken och sedan att omvärldens eller samhällets okunskap. De som oetisk implanterar människor utan deras kunskap bör straffas hårt, eftersom det har aldrig funnits något större brott mot människans integritet, medvetande och identitet (för att inte tala om hur mycket tortyr sådana system skapar). Det är ett brott mot mänskligheten.

  Mikael
  Gäst
  15 januari 2013 kl 17:23

  Mycket intressant ämne! Mitt bidrag till debatten är ett utdrag ur Vetenskapsrådets bok om nanoteknik. Avsnittet behandlar området hjärnimplantat och tankeläsning. Man kan fråga sig vilka forskare som använder den teknologi som omnämns i avsnittet? Vilka är deras försökspersoner? Finns det informerat samtycke hos försökspersoner eller kan en försöksperson förklaras psykiskt sjuka p g a symtomen som det innebär att titta in imänniskans mest privata värld, något som prof. Ulf Görman beskriver i boken? Gömmer staten forskning och utveckling av hjärnimplantat för kopiering av hjärnans funktionella arkitektur med psykiatrin som en slags grindvakter för att skydda insyn i oetisk forskning? Vem bär i så fall det yttersta ansvaret för den här utvecklingen? År 2007 gav Vetenskapsrådet ut en bok ”Där guld glimmar blått” om nanorevolutionen s Prof Ulf Görman förklarar i boken att samtliga konventioner för mänskliga rättigheter som tillkommit för att förhindra övergrepp inom forskning på människor är satta ur spel. Nedan följer några citat ur boken; Vad är nano? Nano är ett prefix. En nanometer är en miljontedel av en millimeter. Nanoteknologi kallas också för atomslöjd. Vi är bara i början av en ny industriell revolution. Inte ens om tio-femton år kommer vi att vara nära att se den fulla effekten av nanotekniken. Vi befinner oss ungefär där utvecklingen av datorn var mot slutet a 1950-talet, säger Maria Stromme, professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet. Nanoelektronik! De senaste decennierna har vi sett elektroniken krympa bortom vad vi kan se med blotta ögat. Den stora revolutionen kommer den dag vi tar det verkliga steget in mot nanoelektroniken. Då kommer en superdator att rymmas på ytan av en blodcell, de senaste filmerna kommer att visas genom en projektor tunn som ett hårstrå, och du kommer att kunna lagra din och all världens musik i ett litet örhänge. Den dagen kommer dagens nanoprylar att kännas som elektroniska dinosaurier. Om vi tänker oss att vi själva skulle ha krympt i samma takt som elektroniken har gjort sedan mitten av sjuttiotalet, skulle en vuxen person i dag bara vara några mikrometer hög. Ett par miljoner människor skulle då rymmas i en liten hiss – men inte utan att uppleva vissa problem. Våra stämband skulle vara för korta för att fånga upp ljud och våra trumhinnor för små för att fånga upp ljudvågor. Vi skulle helt enkelt behöva hitta andra sätt att kommunicera på, anpassade till vår nya storlek. Tankestyrning – ett nytt etiskt… Read more »