mind control

Hjärnkontroll – Vad är Mind Control?

TRANSHUMANISMUttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, då


History Channel om tekniker för “Mind Control”

utkasthttp://www.youtube.com/embed/RjU5v1eAvvE History (tidigare The History Channel) är en amerikansk TV-kanal som inriktat sig på historiska händelser och personer, ofta med förklaringar av historiker såväl som