Hjärnkontroll – Vad är Mind Control?

13
1851

Uttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, då med den något längre ordalydelsen cybernetics.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien


Cybernetics Norbert WienerMind control utgör bara en del av en teknologi som med fjärrkontroll, superdatorer och implantat kan sammankoppla biologiska funktioner, t ex människans hjärna till kontrollsystem. Redan från inledningen för mer än ett halvt århundrade sedan kunde man konstatera tankar, minnen, sinnesfunktioner som syn t ex eller vilka biologiska processer man nu önskade skåda in i som att följa sjukdomsförlopp. Under 1950-talet refererade forskarna att man kunde neutralisera både psykiska, mentala och fysiska sjukdomar genom fjärrkontroll av hjärnan.

Men militären tog över tekniken och byggde in den bakom sina insynsskyddade murar. De blev kunskapsbank, innovatör och valde ut de professorer och andra man tog in i samarbetet. Det var något som skrämde många. I USA publicerades böcker, artiklar skrevs och tal hölls av ledande personer om faran. Hotet om missbruket av människan och även universaltekniken som kunde ta oss närmare både himmel och helvete blev uppenbar.

Den amerikanske matematikern Norbert Wiener myntade ordet ”Cybernetics”

Den person som kan kallas för vår nuvarande teknologiska civilisations anfader och tillika den som myntade begreppet cyber, den amerikanske matematikern Norbert Wiener insåg hotet och tog upp det i boken “Cybernetics”. Efter ytterligare tio år hade det kommit långt på väg, utvecklats till ett massövergrepp på sjukhuspatienter, som utan sin vetskap inplanterades med elektroder i sina hjärnor. Wiener skar ner på sitt vetenskapliga arbete och började resa runt i världen och föreläsa om faran med hjärnkontroll.

Den 18 mars 1964 kom han till Stockholm och samma kväll höll han en föreläsning på Vetenskapsakademien i Frescati. Men under den fick han en hjärtattack och dog.

Åtta år tidigare hade den amerikanske professorn i psykiatri, Joost Meerlo kommit ut med sin bok “The Rape of the Mind” där han förklarade att våldsmännen inom samhället hade tagit över och att människan, om inget hände, skulle bli ett lätt byte för vargarna.

Karolinska Institutet och  Sachsska Barnsjukhus experimenterade med hjärnimplantat

I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. Samma förhållande fanns på Sachsska Barnsjukhus där ledande läkare tryckte in elektroder i nyföddas hjärnor för livslånga experiment. Karolinska Institutet kom med i utvecklingsarbetet och producerade miniatyriserade transmitters som lätt kunde inplanteras i människan genom näskanalerna.

Vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm hade professor Lars Zetterberg utbildats av FOA [idag FOI] och under 1960-talet kom han in i projektet. Zetterberg skrev i en rapport att halva personalen blev delaktiga i hjärnprogrammet som handlade om att detektera hjärnvågor och deras relation till sinnesfunktioner och tänkande, men även att skapa nya experimentella hjärnvågor. Redan vid den tiden tillhörde utvecklingen ett teknopolitiskt projekt som avsåg att inlemma alla medborgare i superdatorsystem för kontroll, forskning och hjärnexperiment.

I nutid deklarerar militära FOI att deras inriktning är att styra befolkningens tänkande och förstånd via fjärrkontroll, För 30 år sedan förklarade generaldirektör Jan Freese att biologerna framställde biochips för våra hjärnor. Dessa avancerade produkter har blandats upp med sjukvårdens injektioner och mediciner. Det enda som kan neutralisera hotet, som är mer totalitärt än gamla järnridåer och Berlinmurar är en debatt i massmedia.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Relaterat

Läkemedelsindustrin utförde medicinska experiment på östtyskar utan deras medgivande


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
13 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Jonas Ö
Jonas Ö
Gäst
15 maj 2013 kl 08:53

Citat från texten ovan:
“I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. ”
Har du några källor för det påståendet?

Robert Naeslund
Robert Naeslund
Gäst
15 maj 2013 kl 20:12

Här kommer svar till Jonas. Allt som framförs tillhör vad som på bästa sätt kan dokumenteras. I det här faller från röntgenbilder, läkares utlåtanden, forskarnas egna avhandlingar m m. Det här är ett ämne som då, likaväl som nu grundas på övergrepp. Det har varit modellen för utvecklingen. D v s att inplantera transmitters i form av elektroder eller biochips i människor bortom deras kännedom är vad som utgör en våldtäkt. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i människors hjärnor redan 1946. Dessutom är alla dessa hjärnexperiment livslånga. De fungerar under hela livstiden och det finns ingen som avlägsnar implantaten, lika lite nu som för ett halvt århundrade sedan Dessutom, för att göra svaret fullständigt, producerade Karolinska Institutet olika former av transmitters för att inplanteras i människor. Det kan man läsa om i forskningsrapporter m m från 1950-talet. I Sverige fungerar dessa implantat med bl a frekvensen 27 MHz vilket statliga dokument omtalar. I en av de tidigare artiklarna fanns ett schema som visade upp vilka frekvenser implantaten i USA fungerar med. Följ med på den här artikelserien så får du en grundläggande kunskap om den dolda verksamheten av vad som händer på sjukhusen- det som kan kallas för våldtäkt på människans hjärna och liv..

T. Sassersson
T. Sassersson
Gäst
Reply to  Robert Naeslund
15 maj 2013 kl 22:59

Robert uppge gärna vad dessa dokument heter, årtal när de publicerades och hur oberoende journalister kan finna dem för att kunna skriva egna framtida artiklar i andra medier. Börja förslagsvis med att redovisa tex 2-3 källor till din artikel och din kommentar ovan.

Robert Naeslund
Robert Naeslund
Gäst
16 maj 2013 kl 10:54

Jag tror att man som avslut på den här serien kan göra en sammanställning av alla frågor, som där kan få en mer detaljerat redovisning. Men för att här ge några hänvisningar kan jag först nämna att det funnits 5 läkare varav tre professorer som deltagit i att granska röntgenbilder av personer som dels varit intagna på mentalsjukhus men också på vanliga sjukhus för operationer, där man givit utlåtanden om inplanterade transmitters. Dessa röntgenbilder med utlåtanden finns. När det handlar om de tidigare övergreppen – 1946 Karolinska och 1948 Sachsska barnsjukhuset – finns för Karolinskas övergrepp röntgenbilderna som verifierar det – när det handlar om Sachsskas övergrepp på en nyfödd 1948 finns ett stort antal indicier som läkaren själv mottagit som anklagan av modern till barnet och han har inte förnekat det faktiska att elektroder inplanterats men menat på att det inte var han, utan föreslagit en annan läkare som kan ha gjort det. Dessutom kan man från patientjournalerna se det experiment läkaren utförde emot barnet. Detta fall finns närmare beskrivet i den 10-sid ”Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset”, som både läkaren och socialstyrelsen mottagit utan att göra annat än att vilja tysta ner fallet. Från boken ”Bio-Medical Telemetry” (1968) av professor Stuart Mackay kan man läsa att han kom till Sverige och Karolinska Institutet i mitten av 1950-talet för att under ett år samarbeta med Bo Jakobsson, forskare på Karolinska Institutet. De var inriktade på att skapa miniatyriserade transmitters, som Mackay skriver, kunde inplanteras i människan genom alla kroppsöppningar. Deras forskningsrapport ”Endoradiosondes” publicerades i “Nature” i juni 1957. Dessa radiosonder kom också att kallas för radioärtor. Om professor Zetterberg – alla uppgifter kommer från det han själv la ut på internet – http://www.e.kth.se/org/historia/Texter/HistoryTTT.txt Ang frekvensen 27 MHZ framgår i Arbetarskyddsstyrelsen rapport ”Högfrekventa elektromagnetiska fält” av den 5 juni 1987 att man använder bl a den för vetenskaplig och medicinsk användning. Det stämmar bra in på frekvenserna som publicerades i en tidigare artikel – från dr Stuart Mackay – med schema där bl a frekvenserna 38 till 41 MHz används för USA:s implantat. Om missbruket med hjärntekniken har “New York Times” publicerat ett stort antal artiklar och tal redan från 1950 – man har refererat att projektet utvecklades bakom Pentagon och CIA:s sekretess. En av de välkända forskarna, dr J M Delgado förklarade i en forskningsrapport ca 1970 att elektroder inplanterades i patienter vid alla större sjukhus. i Sverige är… Read more »

T. Sassersson
T. Sassersson
Gäst
Reply to  Robert Naeslund
16 maj 2013 kl 11:04

Tack mycket bra.

Cc
Cc
Gäst
Reply to  Robert Naeslund
16 maj 2013 kl 14:18

Skulle du inte kunna scanna in ett av utlåtandena av läkarna så att vi kan läsa det själva?

Kaj Gällstedt
Kaj Gällstedt
Gäst
16 maj 2013 kl 12:56

Finns det på allvar nån som tror att man kunde implantera nåt i en hjärna 1946 som jobbar i storleksordningen MHz? Hur utnyttjar man ett sånt implantat? Digitalt? från 1946, eller bara ta tempen, hehehe. Det vet väl alla hur stor en dator fortfarande var på 60-talet, under rymdfärderna, som senare på 70-talet fick plats i en miniräknare. Sen ska den dessutom kunna sända ut en signal, blue tooth eller vad? Långvåg kortvåg eller FM? Vad håller ni på med? Jag vet ju att man länge implanterat pacemakers, men det är ju inte i hjärnan. Försöker ni göra nåt rykte märkvärdigare än vad det är? Menar ni att det är nåt som ingen märker av? Jag menar att öppna skallen och montera in en dator med sändare borde man ju märka, det är väl inte många hjärnoperationer som utförs i sverige, eller?

Jonas Ö
Jonas Ö
Gäst
16 maj 2013 kl 13:30

Några kommentarer:

-Endoradiosonder är inte detsamma som hjärnimplantat. Sådana sonder sväljs i normalfallet för att passera genom mage och tarmar och mäta saker inne i kroppen; numera finns även sonder som kan fotografera etc. Vad det har att göra med implantat förstår jag inte.

När jag sedan sökte på “Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset” så hittade jag din blog: http://robnaeslund.blogspot.se/2011/05/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html

En lång text med ett stort antal källhänvisningar.

För att sammanfatta: extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Det tycker jag saknas. Sätt dig i min sits: du påstår saker, men det är det ju många andra som också gör. Varför skulle jag tro dig snarare än läkarna, polisen, psykologerna, vetenskapsmännen osv?

Robert Naeslund
Robert Naeslund
Gäst
17 maj 2013 kl 01:54

Här kommer en del svar på olika inlägg från Robert Naeslund. Det är intressant att både de som kan läsa och de som har problem med att förstå tycks intressera sig för det brännande ämnet om hjärnkontroll. Det kan ofta finnas psykolgiska barriärer man måste passera för att kunna förstå. Garanterat är förmågan att tyda ord inte densamma som att kunna ta in information. Till Cc och Gällstedt vill jag bara säga att följ med bland artiklarna som publiceras och läs noga så kommer nog något förstås. Det fanns kunskap före blue tooth digitala avläsningar och dagens superdatorer. Eftersom debatten just nu till stor del handlar om vad man kunde för ett halvt århundrade sedan så skall jag ge en del klargöranden. Bara för att ingen skall behöva missförstå den moderna hjärnteknikens utveckling så började verksamheten med inplanterade elektroder under 1920-talet. Två amerikanska forskare Chaffee & Light utgav 1934 A Method for the remote control and electrical stimulation of the nervous system, (En metod för fjärrkontroll och elektrisk stimulering av nervsystemet) och i den förklarade man att det nte fanns någon metod som givit så mycket kunskap om människans kropp och hjärna: ”Metoden som beskrivs tillåter stimulering genom en elektromagnetisk förbindelse istället för med fysisk kontakt..En viktig följd utgörs av möjligheten med en exakt kunskap ifråga om kontroll och intensitet av den stimulerande verkan.” Man förklarade det som att kontrollera en cell eller en muskel och att kunna aktivera den. Norbert Wiener skrev i Cybernetics (1948) om att kunna skapa hörsel i döva personer och inräknade det bland de enklaste användningsområdena. Samtidigt tog han upp den tänkbara utvecklingen att tekniken istället skulle utnyttjas för maktens syften, ”Dessa maskiner (forskningsdatorer, egen anm) skulle kunna användas för de lemlästade och de med förlorade sinnesfunktioner, samt att ge ny och farlig makt till de redan maktfulla”. I samma bok skrev han att på sin resa till London 1947 hade han sammanträffat med en professor vid Cambridge universitet som då hade börjat, skrev han, utnyttja människor i kontrollexperiment. . Det kan säkert vara svårt för de som har större tilltro till sina egna antaganden än till dokumenterade fakta att ta till sig 63 år gamla nyheter som man ännu idag inte kan förstå beroende på auktoritetstro och psykologiska tillkortakommanden. Förläggaren till Wieners nästa bok 1950 – titeln säger en del om saken – The Human Use of Human Beings – skrev i förordet: ”Endast… Read more »

Robert Naeslund
Robert Naeslund
Gäst
17 maj 2013 kl 21:41

Ett tillägg. Säger man A så bör man ju också säga B, Om det sista i mitt svar – att läkarna/forskarna har tagit sig rätten till att ge oss sjukdomar och även dödliga följder av experimenten.

Professor Giertz refererade från en läkarkonferens i Strängnäs 1979. En neurokirurg sade i sitt tal att det förelåg ett stort behov av experimenterande – och sade att morbiditets- eller mortalitets-följder inte kunde undvikas. De termerna står för sjukdom och död. Vem skulle ställa upp frivilligt på det? Ingen självklart men man tillfrågar inte de som utnyttjas. Experimenten utförs med implantat och biomedicinsk telemetri. En ny artikel kommer inom de närmaste dagarna och den behandlar USA:s internationella hjärnsystem.

Bengt Andersson
Bengt Andersson
Gäst
24 maj 2013 kl 18:47

Tack för dina förtydliganden! Även här får väl den gamla sanningen gälla, nämligen att för att förstå vår framtid krävs att vi lärt oss om vår historia.

Att Mind Control har gamla rötter, ända ner till Hitler-Tyskland, är väl inte att förvånas över. Däremot blir det motbjudande vid kunskapen om att USA flög hundratals oetiska forskare över Atlanten, gav dessa slaktare fullständig amnesti och sedan bara fortsatte forskningsövergreppen, men nu på amerikanska medborgare.
Därmed inget ont om Norbert Weiner som var född i USA, utan mer som en kommentar till hur länge sedan det är som detta vidriga pågått.

Kunnandet hos människan är uppenbart något som samtidigt måste både stimuleras och kontrolleras så att etik och moral inte åsidosätts ännu mer!

sanna jonsson
sanna jonsson
Gäst
23 juni 2016 kl 12:11

Till er som tvivlar på att mind control existerar ber jag om att ni inhämtar åtminstone en del av all den kunskap som finns i ämnet, för det finns mycket fakta att ta dela av. Det finns många offer för t ex Artificiell Intelligens forskning där FOI, militären är inblandad dygnet runt utsätts oskyldiga offer för elektromagnetiska / psykotroniska strålningsvapen och skalärvågor som tränger igenom väggar vilket gör att offren aldrig får någon vila. De drabbade har utan vetskap och samtycke chippats vid t.ex ett vanligt läkarbesök chippet kopplas därefter upp till en superdator dygnet runt, som möjliggör det för forskarna att utföra plågsamma experiment på oskyldiga medborgare. I detta Chipp finns gps som dygnet runt visar var offret befinner sig, de blir oavbrutet attackerade. Grannar är ofta inblandade och blir belönade för att övervaka och attackera.
Polisanmälan har gjorts många gånger, utan resultat, detta styrs från regeringen som ignorerar. Jag ber alltså allmänheten om att försöka hjälpa istället för att stjälpa dessa offer, genom se till den verklighet som berättas för er, och inget annat vilket jag kan förstå inte behöver vara så lätt, då detta är det grövsta brott någonsin mot folket genom mänsklighetens historia. Sanningen är helt enkelt så grym och grotesk att den är svår att ta in.

Savalle
Savalle
Gäst
20 december 2019 kl 11:23

Mind control – Individer som måltavla – del 2
Pia Hellertz Fil.dr. – December 2017:

http://mww.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf