Hjärnkontroll – Vad är Mind Control?

publicerad 14 maj 2013
- Robert Naeslund

Uttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, då med den något längre ordalydelsen cybernetics.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien


Cybernetics Norbert WienerMind control utgör bara en del av en teknologi som med fjärrkontroll, superdatorer och implantat kan sammankoppla biologiska funktioner, t ex människans hjärna till kontrollsystem. Redan från inledningen för mer än ett halvt århundrade sedan kunde man konstatera tankar, minnen, sinnesfunktioner som syn t ex eller vilka biologiska processer man nu önskade skåda in i som att följa sjukdomsförlopp. Under 1950-talet refererade forskarna att man kunde neutralisera både psykiska, mentala och fysiska sjukdomar genom fjärrkontroll av hjärnan.

Men militären tog över tekniken och byggde in den bakom sina insynsskyddade murar. De blev kunskapsbank, innovatör och valde ut de professorer och andra man tog in i samarbetet. Det var något som skrämde många. I USA publicerades böcker, artiklar skrevs och tal hölls av ledande personer om faran. Hotet om missbruket av människan och även universaltekniken som kunde ta oss närmare både himmel och helvete blev uppenbar.

Den amerikanske matematikern Norbert Wiener myntade ordet ”Cybernetics”

Den person som kan kallas för vår nuvarande teknologiska civilisations anfader och tillika den som myntade begreppet cyber, den amerikanske matematikern Norbert Wiener insåg hotet och tog upp det i boken “Cybernetics”. Efter ytterligare tio år hade det kommit långt på väg, utvecklats till ett massövergrepp på sjukhuspatienter, som utan sin vetskap inplanterades med elektroder i sina hjärnor. Wiener skar ner på sitt vetenskapliga arbete och började resa runt i världen och föreläsa om faran med hjärnkontroll.

Den 18 mars 1964 kom han till Stockholm och samma kväll höll han en föreläsning på Vetenskapsakademien i Frescati. Men under den fick han en hjärtattack och dog.

Åtta år tidigare hade den amerikanske professorn i psykiatri, Joost Meerlo kommit ut med sin bok “The Rape of the Mind” där han förklarade att våldsmännen inom samhället hade tagit över och att människan, om inget hände, skulle bli ett lätt byte för vargarna.

Karolinska Institutet och  Sachsska Barnsjukhus experimenterade med hjärnimplantat

I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. Samma förhållande fanns på Sachsska Barnsjukhus där ledande läkare tryckte in elektroder i nyföddas hjärnor för livslånga experiment. Karolinska Institutet kom med i utvecklingsarbetet och producerade miniatyriserade transmitters som lätt kunde inplanteras i människan genom näskanalerna.

Vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm hade professor Lars Zetterberg utbildats av FOA [idag FOI] och under 1960-talet kom han in i projektet. Zetterberg skrev i en rapport att halva personalen blev delaktiga i hjärnprogrammet som handlade om att detektera hjärnvågor och deras relation till sinnesfunktioner och tänkande, men även att skapa nya experimentella hjärnvågor. Redan vid den tiden tillhörde utvecklingen ett teknopolitiskt projekt som avsåg att inlemma alla medborgare i superdatorsystem för kontroll, forskning och hjärnexperiment.

I nutid deklarerar militära FOI att deras inriktning är att styra befolkningens tänkande och förstånd via fjärrkontroll, För 30 år sedan förklarade generaldirektör Jan Freese att biologerna framställde biochips för våra hjärnor. Dessa avancerade produkter har blandats upp med sjukvårdens injektioner och mediciner. Det enda som kan neutralisera hotet, som är mer totalitärt än gamla järnridåer och Berlinmurar är en debatt i massmedia.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Relaterat

Läkemedelsindustrin utförde medicinska experiment på östtyskar utan deras medgivande

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq