Hjärnkontroll – Vad är Mind Control?

publicerad 14 maj 2013
- Robert Naeslund

Uttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, då med den något längre ordalydelsen cybernetics.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien


Cybernetics Norbert WienerMind control utgör bara en del av en teknologi som med fjärrkontroll, superdatorer och implantat kan sammankoppla biologiska funktioner, t ex människans hjärna till kontrollsystem. Redan från inledningen för mer än ett halvt århundrade sedan kunde man konstatera tankar, minnen, sinnesfunktioner som syn t ex eller vilka biologiska processer man nu önskade skåda in i som att följa sjukdomsförlopp. Under 1950-talet refererade forskarna att man kunde neutralisera både psykiska, mentala och fysiska sjukdomar genom fjärrkontroll av hjärnan.

Men militären tog över tekniken och byggde in den bakom sina insynsskyddade murar. De blev kunskapsbank, innovatör och valde ut de professorer och andra man tog in i samarbetet. Det var något som skrämde många. I USA publicerades böcker, artiklar skrevs och tal hölls av ledande personer om faran. Hotet om missbruket av människan och även universaltekniken som kunde ta oss närmare både himmel och helvete blev uppenbar.

Den amerikanske matematikern Norbert Wiener myntade ordet ”Cybernetics”

Den person som kan kallas för vår nuvarande teknologiska civilisations anfader och tillika den som myntade begreppet cyber, den amerikanske matematikern Norbert Wiener insåg hotet och tog upp det i boken “Cybernetics”. Efter ytterligare tio år hade det kommit långt på väg, utvecklats till ett massövergrepp på sjukhuspatienter, som utan sin vetskap inplanterades med elektroder i sina hjärnor. Wiener skar ner på sitt vetenskapliga arbete och började resa runt i världen och föreläsa om faran med hjärnkontroll.

Den 18 mars 1964 kom han till Stockholm och samma kväll höll han en föreläsning på Vetenskapsakademien i Frescati. Men under den fick han en hjärtattack och dog.

Åtta år tidigare hade den amerikanske professorn i psykiatri, Joost Meerlo kommit ut med sin bok “The Rape of the Mind” där han förklarade att våldsmännen inom samhället hade tagit över och att människan, om inget hände, skulle bli ett lätt byte för vargarna.

Karolinska Institutet och  Sachsska Barnsjukhus experimenterade med hjärnimplantat

I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. Samma förhållande fanns på Sachsska Barnsjukhus där ledande läkare tryckte in elektroder i nyföddas hjärnor för livslånga experiment. Karolinska Institutet kom med i utvecklingsarbetet och producerade miniatyriserade transmitters som lätt kunde inplanteras i människan genom näskanalerna.

Vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm hade professor Lars Zetterberg utbildats av FOA [idag FOI] och under 1960-talet kom han in i projektet. Zetterberg skrev i en rapport att halva personalen blev delaktiga i hjärnprogrammet som handlade om att detektera hjärnvågor och deras relation till sinnesfunktioner och tänkande, men även att skapa nya experimentella hjärnvågor. Redan vid den tiden tillhörde utvecklingen ett teknopolitiskt projekt som avsåg att inlemma alla medborgare i superdatorsystem för kontroll, forskning och hjärnexperiment.

I nutid deklarerar militära FOI att deras inriktning är att styra befolkningens tänkande och förstånd via fjärrkontroll, För 30 år sedan förklarade generaldirektör Jan Freese att biologerna framställde biochips för våra hjärnor. Dessa avancerade produkter har blandats upp med sjukvårdens injektioner och mediciner. Det enda som kan neutralisera hotet, som är mer totalitärt än gamla järnridåer och Berlinmurar är en debatt i massmedia.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Relaterat

Läkemedelsindustrin utförde medicinska experiment på östtyskar utan deras medgivande


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Till er som tvivlar på att mind control existerar ber jag om att ni inhämtar åtminstone en del av all den kunskap som finns i ämnet, för det finns mycket fakta att ta dela av. Det finns många offer för t ex Artificiell Intelligens forskning där FOI, militären är inblandad dygnet runt utsätts oskyldiga offer för elektromagnetiska / psykotroniska strålningsvapen och skalärvågor som tränger igenom väggar vilket gör att offren aldrig får någon vila. De drabbade har utan vetskap och samtycke chippats vid t.ex ett vanligt läkarbesök chippet kopplas därefter upp till en superdator dygnet runt, som möjliggör det för forskarna att utföra plågsamma experiment på oskyldiga medborgare. I detta Chipp finns gps som dygnet runt visar var offret befinner sig, de blir oavbrutet attackerade. Grannar är ofta inblandade och blir belönade för att övervaka och attackera.
  Polisanmälan har gjorts många gånger, utan resultat, detta styrs från regeringen som ignorerar. Jag ber alltså allmänheten om att försöka hjälpa istället för att stjälpa dessa offer, genom se till den verklighet som berättas för er, och inget annat vilket jag kan förstå inte behöver vara så lätt, då detta är det grövsta brott någonsin mot folket genom mänsklighetens historia. Sanningen är helt enkelt så grym och grotesk att den är svår att ta in.

 • Till er som tvivlar på att mind control existerar ber jag om att ni inhämtar åtminstone en del av all den kunskap som finns i ämnet, för det finns mycket fakta att ta dela av. Det finns många offer för t ex Artificiell Intelligens forskning där FOI, militären är inblandad dygnet runt utsätts oskyldiga offer för elektromagnetiska / psykotroniska strålningsvapen och skalärvågor som tränger igenom väggar vilket gör att offren aldrig får någon vila. De drabbade har utan vetskap och samtycke chippats vid t.ex ett vanligt läkarbesök chippet kopplas därefter upp till en superdator dygnet runt, som möjliggör det för forskarna att utföra plågsamma experiment på oskyldiga medborgare. I detta Chipp finns gps som dygnet runt visar var offret befinner sig, de blir oavbrutet attackerade. Grannar är ofta inblandade och blir belönade för att övervaka och attackera.
  Polisanmälan har gjorts många gånger, utan resultat, detta styrs från regeringen som ignorerar. Jag ber alltså allmänheten om att försöka hjälpa istället för att stjälpa dessa offer, genom se till den verklighet som berättas för er, och inget annat vilket jag kan förstå inte behöver vara så lätt, då detta är det grövsta brott någonsin mot folket genom mänsklighetens historia. Sanningen är helt enkelt så grym och grotesk att den är svår att ta in.

 • Tack för dina förtydliganden! Även här får väl den gamla sanningen gälla, nämligen att för att förstå vår framtid krävs att vi lärt oss om vår historia.

  Att Mind Control har gamla rötter, ända ner till Hitler-Tyskland, är väl inte att förvånas över. Däremot blir det motbjudande vid kunskapen om att USA flög hundratals oetiska forskare över Atlanten, gav dessa slaktare fullständig amnesti och sedan bara fortsatte forskningsövergreppen, men nu på amerikanska medborgare.
  Därmed inget ont om Norbert Weiner som var född i USA, utan mer som en kommentar till hur länge sedan det är som detta vidriga pågått.

  Kunnandet hos människan är uppenbart något som samtidigt måste både stimuleras och kontrolleras så att etik och moral inte åsidosätts ännu mer!

 • Tack för dina förtydliganden! Även här får väl den gamla sanningen gälla, nämligen att för att förstå vår framtid krävs att vi lärt oss om vår historia.

  Att Mind Control har gamla rötter, ända ner till Hitler-Tyskland, är väl inte att förvånas över. Däremot blir det motbjudande vid kunskapen om att USA flög hundratals oetiska forskare över Atlanten, gav dessa slaktare fullständig amnesti och sedan bara fortsatte forskningsövergreppen, men nu på amerikanska medborgare.
  Därmed inget ont om Norbert Weiner som var född i USA, utan mer som en kommentar till hur länge sedan det är som detta vidriga pågått.

  Kunnandet hos människan är uppenbart något som samtidigt måste både stimuleras och kontrolleras så att etik och moral inte åsidosätts ännu mer!

 • Ett tillägg. Säger man A så bör man ju också säga B, Om det sista i mitt svar – att läkarna/forskarna har tagit sig rätten till att ge oss sjukdomar och även dödliga följder av experimenten.

  Professor Giertz refererade från en läkarkonferens i Strängnäs 1979. En neurokirurg sade i sitt tal att det förelåg ett stort behov av experimenterande – och sade att morbiditets- eller mortalitets-följder inte kunde undvikas. De termerna står för sjukdom och död. Vem skulle ställa upp frivilligt på det? Ingen självklart men man tillfrågar inte de som utnyttjas. Experimenten utförs med implantat och biomedicinsk telemetri. En ny artikel kommer inom de närmaste dagarna och den behandlar USA:s internationella hjärnsystem.

 • Ett tillägg. Säger man A så bör man ju också säga B, Om det sista i mitt svar – att läkarna/forskarna har tagit sig rätten till att ge oss sjukdomar och även dödliga följder av experimenten.

  Professor Giertz refererade från en läkarkonferens i Strängnäs 1979. En neurokirurg sade i sitt tal att det förelåg ett stort behov av experimenterande – och sade att morbiditets- eller mortalitets-följder inte kunde undvikas. De termerna står för sjukdom och död. Vem skulle ställa upp frivilligt på det? Ingen självklart men man tillfrågar inte de som utnyttjas. Experimenten utförs med implantat och biomedicinsk telemetri. En ny artikel kommer inom de närmaste dagarna och den behandlar USA:s internationella hjärnsystem.

 • Här kommer en del svar på olika inlägg från Robert Naeslund. Det är intressant att både de som kan läsa och de som har problem med att förstå tycks intressera sig för det brännande ämnet om hjärnkontroll. Det kan ofta finnas psykolgiska barriärer man måste passera för att kunna förstå. Garanterat är förmågan att tyda ord inte densamma som att kunna ta in information. Till Cc och Gällstedt vill jag bara säga att följ med bland artiklarna som publiceras och läs noga så kommer nog något förstås. Det fanns kunskap före blue tooth digitala avläsningar och dagens superdatorer. Eftersom debatten just nu till stor del handlar om vad man kunde för ett halvt århundrade sedan så skall jag ge en del klargöranden.

  Bara för att ingen skall behöva missförstå den moderna hjärnteknikens utveckling så började verksamheten med inplanterade elektroder under 1920-talet. Två amerikanska forskare Chaffee & Light utgav 1934 A Method for the remote control and electrical stimulation of the nervous system, (En metod för fjärrkontroll och elektrisk stimulering av nervsystemet) och i den förklarade man att det nte fanns någon metod som givit så mycket kunskap om människans kropp och hjärna: ”Metoden som beskrivs tillåter stimulering genom en elektromagnetisk förbindelse istället för med fysisk kontakt..En viktig följd utgörs av möjligheten med en exakt kunskap ifråga om kontroll och intensitet av den stimulerande verkan.” Man förklarade det som att kontrollera en cell eller en muskel och att kunna aktivera den.

  Norbert Wiener skrev i Cybernetics (1948) om att kunna skapa hörsel i döva personer och inräknade det bland de enklaste användningsområdena. Samtidigt tog han upp den tänkbara utvecklingen att tekniken istället skulle utnyttjas för maktens syften, ”Dessa maskiner (forskningsdatorer, egen anm) skulle kunna användas för de lemlästade och de med förlorade sinnesfunktioner, samt att ge ny och farlig makt till de redan maktfulla”. I samma bok skrev han att på sin resa till London 1947 hade han sammanträffat med en professor vid Cambridge universitet som då hade börjat, skrev han, utnyttja människor i kontrollexperiment.
  .
  Det kan säkert vara svårt för de som har större tilltro till sina egna antaganden än till dokumenterade fakta att ta till sig 63 år gamla nyheter som man ännu idag inte kan förstå beroende på auktoritetstro och psykologiska tillkortakommanden. Förläggaren till Wieners nästa bok 1950 – titeln säger en del om saken – The Human Use of Human Beings – skrev i förordet: ”Endast ett fåtal böcker står som vägvisare för en social och vetenskaplig omvälvning. Wieners klassiker är en av denna lilla grupp böcker. Grundare av vetenskapen cybernetics – studiet av samband mellan datorer och det centrala nervsystemet, blev Wiener vida missuppfattad som en förespråkare av datorisering av människans liv…Samtidigt insåg han faran av degeneration och avhumanisering.” Ifall Jonas eller någon annan inte förstår vad som sägs, fråga mig så skall jag förtydliga det..

  Ännu en gång vill jag framföra den utmärkta informationen från Dr John Lilly. Han skrev i sina memoarer (The Scientist) att han 1953 uppsöktes av chefen för USA:s Institute of Mental Health, som föreslog att han skulle acceptera att samarbeta med CIA och FBI i sin forskning med elektroder. Men han nekade och orsaken, som han förklarade sin ståndpunkt för generaldirektören vid mötet 1953, publicerade han också i sin bok. ”Dr Antoine Remond, som använder vår teknik i Paris har demonstrerat att den här metoden av stimulering av hjärnan kan anslutas till människan utan hjälp av en neurokirurg; han gör det på sin klinik utan neurokirurgiskt överinseende. Det betyder att vem som helst med rätt apparatur kan utföra det emot en person i det dolda utan några synbara tecken på att elektroder har inplacerats. Jag antar att ifall den här tekniken kommer i händerna på säkerhetstjänster kan de ha en total kontroll av en person och kunna förändra hans uppfattningar extremt snabbt.”

  Det som handlar om professor Stuart Mackay och hans arbeten på Karolinska tillhör radiokommunikation med människans inre, radiosondes fungerar med radiokommunikation. Dr Mackay var en av USA:s ledande forskare inom det området, att framställa olika former av transmitters. I följderna av arbetena på KI publicerade han den mycket skrämmande forskningsrapporten “Multichannel transmission and fetal studies”. Där beskrevs studier av livet innan födseln. Hans projekt baserades på möjligheten att inplacera transmitters i livmodern för att kunna följa utvecklingen av embryot. Han nämnde också om möjligheten att kunna få den inplacerade transmittern att växa ihop med fostret att, som han skrev, forskningen inte behövde åsamkas några avbrott. ”Ett mycket tillämpbart område för dessa metoder är att studera livet innan födelsen…En transmitter kan kirurgiskt inplanteras i livmodern, in i fostret och barnet kommer senare födas med pågående överföring i verkan”. Vilka kvinnor tror man ställde upp frivilligt??? Ingen gjorde det! – hela detta område utvecklas emot människan utan dennes medgivande. Det handlar inte om hjärnimplantat men moderna transmitters behöver inte heller ha fysisk närhet till hjärnan. Dr Mackay skrev om dessa som: “Användandet av telemetri och telestimulering av hjärnan utgör en dialog mellan nervsystemet och forskaren…Ändamålet med biomedicinsk telemetri är att skåda in i och studera människor och djur med minimal störning av deras normala aktiviteter. Telemetri har utnyttjats under en mängd olika omständigheter, att följa människor när de sover, älskar, arbetar, äter, undervisar, dyker…Det är också en rutin att följa astronauter under rymdfärder.”

  Ämnet är som jag skrivit betydligt mycket mer än hjärnkontroll. Biomedicinsk telemetri handlar om hela människan, från en cell till en tanke – inte bara att manipulera den.

  För de som ännu inte förstår något av mina förklaringar vill jag mena att det inte säger så mycket om mig och det jag framför utan mer om den som har problemen. Men följ med på artikelserien för det kommer en hel del chockerande information få hört talas om. Hotet om läkarnas övergrepp tillhör ett av de viktigaste och mest heta att få upp till debatt.Läkarna framför att de har rätt att skapa sjukdom och död för oss i sina experiment! Ifall någon betvivlar mina ord – läs professor Gustav Giertz bok om etik och praktik i läkarens vardag.

 • Här kommer en del svar på olika inlägg från Robert Naeslund. Det är intressant att både de som kan läsa och de som har problem med att förstå tycks intressera sig för det brännande ämnet om hjärnkontroll. Det kan ofta finnas psykolgiska barriärer man måste passera för att kunna förstå. Garanterat är förmågan att tyda ord inte densamma som att kunna ta in information. Till Cc och Gällstedt vill jag bara säga att följ med bland artiklarna som publiceras och läs noga så kommer nog något förstås. Det fanns kunskap före blue tooth digitala avläsningar och dagens superdatorer. Eftersom debatten just nu till stor del handlar om vad man kunde för ett halvt århundrade sedan så skall jag ge en del klargöranden.

  Bara för att ingen skall behöva missförstå den moderna hjärnteknikens utveckling så började verksamheten med inplanterade elektroder under 1920-talet. Två amerikanska forskare Chaffee & Light utgav 1934 A Method for the remote control and electrical stimulation of the nervous system, (En metod för fjärrkontroll och elektrisk stimulering av nervsystemet) och i den förklarade man att det nte fanns någon metod som givit så mycket kunskap om människans kropp och hjärna: “Metoden som beskrivs tillåter stimulering genom en elektromagnetisk förbindelse istället för med fysisk kontakt..En viktig följd utgörs av möjligheten med en exakt kunskap ifråga om kontroll och intensitet av den stimulerande verkan.” Man förklarade det som att kontrollera en cell eller en muskel och att kunna aktivera den.

  Norbert Wiener skrev i Cybernetics (1948) om att kunna skapa hörsel i döva personer och inräknade det bland de enklaste användningsområdena. Samtidigt tog han upp den tänkbara utvecklingen att tekniken istället skulle utnyttjas för maktens syften, “Dessa maskiner (forskningsdatorer, egen anm) skulle kunna användas för de lemlästade och de med förlorade sinnesfunktioner, samt att ge ny och farlig makt till de redan maktfulla”. I samma bok skrev han att på sin resa till London 1947 hade han sammanträffat med en professor vid Cambridge universitet som då hade börjat, skrev han, utnyttja människor i kontrollexperiment.
  .
  Det kan säkert vara svårt för de som har större tilltro till sina egna antaganden än till dokumenterade fakta att ta till sig 63 år gamla nyheter som man ännu idag inte kan förstå beroende på auktoritetstro och psykologiska tillkortakommanden. Förläggaren till Wieners nästa bok 1950 – titeln säger en del om saken – The Human Use of Human Beings – skrev i förordet: “Endast ett fåtal böcker står som vägvisare för en social och vetenskaplig omvälvning. Wieners klassiker är en av denna lilla grupp böcker. Grundare av vetenskapen cybernetics – studiet av samband mellan datorer och det centrala nervsystemet, blev Wiener vida missuppfattad som en förespråkare av datorisering av människans liv…Samtidigt insåg han faran av degeneration och avhumanisering.” Ifall Jonas eller någon annan inte förstår vad som sägs, fråga mig så skall jag förtydliga det..

  Ännu en gång vill jag framföra den utmärkta informationen från Dr John Lilly. Han skrev i sina memoarer (The Scientist) att han 1953 uppsöktes av chefen för USA:s Institute of Mental Health, som föreslog att han skulle acceptera att samarbeta med CIA och FBI i sin forskning med elektroder. Men han nekade och orsaken, som han förklarade sin ståndpunkt för generaldirektören vid mötet 1953, publicerade han också i sin bok. “Dr Antoine Remond, som använder vår teknik i Paris har demonstrerat att den här metoden av stimulering av hjärnan kan anslutas till människan utan hjälp av en neurokirurg; han gör det på sin klinik utan neurokirurgiskt överinseende. Det betyder att vem som helst med rätt apparatur kan utföra det emot en person i det dolda utan några synbara tecken på att elektroder har inplacerats. Jag antar att ifall den här tekniken kommer i händerna på säkerhetstjänster kan de ha en total kontroll av en person och kunna förändra hans uppfattningar extremt snabbt.”

  Det som handlar om professor Stuart Mackay och hans arbeten på Karolinska tillhör radiokommunikation med människans inre, radiosondes fungerar med radiokommunikation. Dr Mackay var en av USA:s ledande forskare inom det området, att framställa olika former av transmitters. I följderna av arbetena på KI publicerade han den mycket skrämmande forskningsrapporten “Multichannel transmission and fetal studies”. Där beskrevs studier av livet innan födseln. Hans projekt baserades på möjligheten att inplacera transmitters i livmodern för att kunna följa utvecklingen av embryot. Han nämnde också om möjligheten att kunna få den inplacerade transmittern att växa ihop med fostret att, som han skrev, forskningen inte behövde åsamkas några avbrott. “Ett mycket tillämpbart område för dessa metoder är att studera livet innan födelsen…En transmitter kan kirurgiskt inplanteras i livmodern, in i fostret och barnet kommer senare födas med pågående överföring i verkan”. Vilka kvinnor tror man ställde upp frivilligt??? Ingen gjorde det! – hela detta område utvecklas emot människan utan dennes medgivande. Det handlar inte om hjärnimplantat men moderna transmitters behöver inte heller ha fysisk närhet till hjärnan. Dr Mackay skrev om dessa som: “Användandet av telemetri och telestimulering av hjärnan utgör en dialog mellan nervsystemet och forskaren…Ändamålet med biomedicinsk telemetri är att skåda in i och studera människor och djur med minimal störning av deras normala aktiviteter. Telemetri har utnyttjats under en mängd olika omständigheter, att följa människor när de sover, älskar, arbetar, äter, undervisar, dyker…Det är också en rutin att följa astronauter under rymdfärder.”

  Ämnet är som jag skrivit betydligt mycket mer än hjärnkontroll. Biomedicinsk telemetri handlar om hela människan, från en cell till en tanke – inte bara att manipulera den.

  För de som ännu inte förstår något av mina förklaringar vill jag mena att det inte säger så mycket om mig och det jag framför utan mer om den som har problemen. Men följ med på artikelserien för det kommer en hel del chockerande information få hört talas om. Hotet om läkarnas övergrepp tillhör ett av de viktigaste och mest heta att få upp till debatt.Läkarna framför att de har rätt att skapa sjukdom och död för oss i sina experiment! Ifall någon betvivlar mina ord – läs professor Gustav Giertz bok om etik och praktik i läkarens vardag.

 • Några kommentarer:

  -Endoradiosonder är inte detsamma som hjärnimplantat. Sådana sonder sväljs i normalfallet för att passera genom mage och tarmar och mäta saker inne i kroppen; numera finns även sonder som kan fotografera etc. Vad det har att göra med implantat förstår jag inte.

  När jag sedan sökte på “Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset” så hittade jag din blog: http://robnaeslund.blogspot.se/2011/05/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html

  En lång text med ett stort antal källhänvisningar.

  För att sammanfatta: extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Det tycker jag saknas. Sätt dig i min sits: du påstår saker, men det är det ju många andra som också gör. Varför skulle jag tro dig snarare än läkarna, polisen, psykologerna, vetenskapsmännen osv?

 • Finns det på allvar nån som tror att man kunde implantera nåt i en hjärna 1946 som jobbar i storleksordningen MHz? Hur utnyttjar man ett sånt implantat? Digitalt? från 1946, eller bara ta tempen, hehehe. Det vet väl alla hur stor en dator fortfarande var på 60-talet, under rymdfärderna, som senare på 70-talet fick plats i en miniräknare. Sen ska den dessutom kunna sända ut en signal, blue tooth eller vad? Långvåg kortvåg eller FM? Vad håller ni på med? Jag vet ju att man länge implanterat pacemakers, men det är ju inte i hjärnan. Försöker ni göra nåt rykte märkvärdigare än vad det är? Menar ni att det är nåt som ingen märker av? Jag menar att öppna skallen och montera in en dator med sändare borde man ju märka, det är väl inte många hjärnoperationer som utförs i sverige, eller?

 • Jag tror att man som avslut på den här serien kan göra en sammanställning av alla frågor, som där kan få en mer detaljerat redovisning. Men för att här ge några hänvisningar kan jag först nämna att det funnits 5 läkare varav tre professorer som deltagit i att granska röntgenbilder av personer som dels varit intagna på mentalsjukhus men också på vanliga sjukhus för operationer, där man givit utlåtanden om inplanterade transmitters. Dessa röntgenbilder med utlåtanden finns.

  När det handlar om de tidigare övergreppen – 1946 Karolinska och 1948 Sachsska barnsjukhuset – finns för Karolinskas övergrepp röntgenbilderna som verifierar det – när det handlar om Sachsskas övergrepp på en nyfödd 1948 finns ett stort antal indicier som läkaren själv mottagit som anklagan av modern till barnet och han har inte förnekat det faktiska att elektroder inplanterats men menat på att det inte var han, utan föreslagit en annan läkare som kan ha gjort det. Dessutom kan man från patientjournalerna se det experiment läkaren utförde emot barnet. Detta fall finns närmare beskrivet i den 10-sid ”Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset”, som både läkaren och socialstyrelsen mottagit utan att göra annat än att vilja tysta ner fallet.

  Från boken ”Bio-Medical Telemetry” (1968) av professor Stuart Mackay kan man läsa att han kom till Sverige och Karolinska Institutet i mitten av 1950-talet för att under ett år samarbeta med Bo Jakobsson, forskare på Karolinska Institutet. De var inriktade på att skapa miniatyriserade transmitters, som Mackay skriver, kunde inplanteras i människan genom alla kroppsöppningar. Deras forskningsrapport ”Endoradiosondes” publicerades i “Nature” i juni 1957. Dessa radiosonder kom också att kallas för radioärtor.

  Om professor Zetterberg – alla uppgifter kommer från det han själv la ut på internet – http://www.e.kth.se/org/historia/Texter/HistoryTTT.txt

  Ang frekvensen 27 MHZ framgår i Arbetarskyddsstyrelsen rapport ”Högfrekventa elektromagnetiska fält” av den 5 juni 1987 att man använder bl a den för vetenskaplig och medicinsk användning. Det stämmar bra in på frekvenserna som publicerades i en tidigare artikel – från dr Stuart Mackay – med schema där bl a frekvenserna 38 till 41 MHz används för USA:s implantat.

  Om missbruket med hjärntekniken har “New York Times” publicerat ett stort antal artiklar och tal redan från 1950 – man har refererat att projektet utvecklades bakom Pentagon och CIA:s sekretess. En av de välkända forskarna, dr J M Delgado förklarade i en forskningsrapport ca 1970 att elektroder inplanterades i patienter vid alla större sjukhus. i Sverige är det militära FOI som leder det. Vad som refererades till styrning av de kognitiva funktionerna under hela livstiden – var något som beskrevs i FOI:sverksamhetsrapport 2010 under rubriken MSI –Människa-System-Interaktion. Men när vi kom över den och spred informationen avlägsnade man alla avslöjande fakta från sitt dokument fast det finns avfotograferat i sin tidigare form.

  Jan Freese gjorde sina avslöjanden om biologiska transmitters m.m. för våra hjärnor i sin bok ”Den maktfullkomliga oförmågan” 1987.

  Slutligen – för alla de inom media som behöver ett välgrundat informationsmaterial finns en omfattande välredigerad dokumentation på både engelska och svenska sammanställd i ca tio rapporter.

 • Några kommentarer:

  -Endoradiosonder är inte detsamma som hjärnimplantat. Sådana sonder sväljs i normalfallet för att passera genom mage och tarmar och mäta saker inne i kroppen; numera finns även sonder som kan fotografera etc. Vad det har att göra med implantat förstår jag inte.

  När jag sedan sökte på “Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset” så hittade jag din blog: http://robnaeslund.blogspot.se/2011/05/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html

  En lång text med ett stort antal källhänvisningar.

  För att sammanfatta: extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Det tycker jag saknas. Sätt dig i min sits: du påstår saker, men det är det ju många andra som också gör. Varför skulle jag tro dig snarare än läkarna, polisen, psykologerna, vetenskapsmännen osv?

 • Finns det på allvar nån som tror att man kunde implantera nåt i en hjärna 1946 som jobbar i storleksordningen MHz? Hur utnyttjar man ett sånt implantat? Digitalt? från 1946, eller bara ta tempen, hehehe. Det vet väl alla hur stor en dator fortfarande var på 60-talet, under rymdfärderna, som senare på 70-talet fick plats i en miniräknare. Sen ska den dessutom kunna sända ut en signal, blue tooth eller vad? Långvåg kortvåg eller FM? Vad håller ni på med? Jag vet ju att man länge implanterat pacemakers, men det är ju inte i hjärnan. Försöker ni göra nåt rykte märkvärdigare än vad det är? Menar ni att det är nåt som ingen märker av? Jag menar att öppna skallen och montera in en dator med sändare borde man ju märka, det är väl inte många hjärnoperationer som utförs i sverige, eller?

 • Jag tror att man som avslut på den här serien kan göra en sammanställning av alla frågor, som där kan få en mer detaljerat redovisning. Men för att här ge några hänvisningar kan jag först nämna att det funnits 5 läkare varav tre professorer som deltagit i att granska röntgenbilder av personer som dels varit intagna på mentalsjukhus men också på vanliga sjukhus för operationer, där man givit utlåtanden om inplanterade transmitters. Dessa röntgenbilder med utlåtanden finns.

  När det handlar om de tidigare övergreppen – 1946 Karolinska och 1948 Sachsska barnsjukhuset – finns för Karolinskas övergrepp röntgenbilderna som verifierar det – när det handlar om Sachsskas övergrepp på en nyfödd 1948 finns ett stort antal indicier som läkaren själv mottagit som anklagan av modern till barnet och han har inte förnekat det faktiska att elektroder inplanterats men menat på att det inte var han, utan föreslagit en annan läkare som kan ha gjort det. Dessutom kan man från patientjournalerna se det experiment läkaren utförde emot barnet. Detta fall finns närmare beskrivet i den 10-sid “Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset”, som både läkaren och socialstyrelsen mottagit utan att göra annat än att vilja tysta ner fallet.

  Från boken “Bio-Medical Telemetry” (1968) av professor Stuart Mackay kan man läsa att han kom till Sverige och Karolinska Institutet i mitten av 1950-talet för att under ett år samarbeta med Bo Jakobsson, forskare på Karolinska Institutet. De var inriktade på att skapa miniatyriserade transmitters, som Mackay skriver, kunde inplanteras i människan genom alla kroppsöppningar. Deras forskningsrapport “Endoradiosondes” publicerades i “Nature” i juni 1957. Dessa radiosonder kom också att kallas för radioärtor.

  Om professor Zetterberg – alla uppgifter kommer från det han själv la ut på internet – http://www.e.kth.se/org/historia/Texter/HistoryTTT.txt

  Ang frekvensen 27 MHZ framgår i Arbetarskyddsstyrelsen rapport “Högfrekventa elektromagnetiska fält” av den 5 juni 1987 att man använder bl a den för vetenskaplig och medicinsk användning. Det stämmar bra in på frekvenserna som publicerades i en tidigare artikel – från dr Stuart Mackay – med schema där bl a frekvenserna 38 till 41 MHz används för USA:s implantat.

  Om missbruket med hjärntekniken har “New York Times” publicerat ett stort antal artiklar och tal redan från 1950 – man har refererat att projektet utvecklades bakom Pentagon och CIA:s sekretess. En av de välkända forskarna, dr J M Delgado förklarade i en forskningsrapport ca 1970 att elektroder inplanterades i patienter vid alla större sjukhus. i Sverige är det militära FOI som leder det. Vad som refererades till styrning av de kognitiva funktionerna under hela livstiden – var något som beskrevs i FOI:sverksamhetsrapport 2010 under rubriken MSI –Människa-System-Interaktion. Men när vi kom över den och spred informationen avlägsnade man alla avslöjande fakta från sitt dokument fast det finns avfotograferat i sin tidigare form.

  Jan Freese gjorde sina avslöjanden om biologiska transmitters m.m. för våra hjärnor i sin bok “Den maktfullkomliga oförmågan” 1987.

  Slutligen – för alla de inom media som behöver ett välgrundat informationsmaterial finns en omfattande välredigerad dokumentation på både engelska och svenska sammanställd i ca tio rapporter.

 • Här kommer svar till Jonas. Allt som framförs tillhör vad som på bästa sätt kan dokumenteras. I det här faller från röntgenbilder, läkares utlåtanden, forskarnas egna avhandlingar m m. Det här är ett ämne som då, likaväl som nu grundas på övergrepp. Det har varit modellen för utvecklingen. D v s att inplantera transmitters i form av elektroder eller biochips i människor bortom deras kännedom är vad som utgör en våldtäkt. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i människors hjärnor redan 1946. Dessutom är alla dessa hjärnexperiment livslånga. De fungerar under hela livstiden och det finns ingen som avlägsnar implantaten, lika lite nu som för ett halvt århundrade sedan Dessutom, för att göra svaret fullständigt, producerade Karolinska Institutet olika former av transmitters för att inplanteras i människor. Det kan man läsa om i forskningsrapporter m m från 1950-talet. I Sverige fungerar dessa implantat med bl a frekvensen 27 MHz vilket statliga dokument omtalar. I en av de tidigare artiklarna fanns ett schema som visade upp vilka frekvenser implantaten i USA fungerar med. Följ med på den här artikelserien så får du en grundläggande kunskap om den dolda verksamheten av vad som händer på sjukhusen- det som kan kallas för våldtäkt på människans hjärna och liv..

  • Robert uppge gärna vad dessa dokument heter, årtal när de publicerades och hur oberoende journalister kan finna dem för att kunna skriva egna framtida artiklar i andra medier. Börja förslagsvis med att redovisa tex 2-3 källor till din artikel och din kommentar ovan.

 • Här kommer svar till Jonas. Allt som framförs tillhör vad som på bästa sätt kan dokumenteras. I det här faller från röntgenbilder, läkares utlåtanden, forskarnas egna avhandlingar m m. Det här är ett ämne som då, likaväl som nu grundas på övergrepp. Det har varit modellen för utvecklingen. D v s att inplantera transmitters i form av elektroder eller biochips i människor bortom deras kännedom är vad som utgör en våldtäkt. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i människors hjärnor redan 1946. Dessutom är alla dessa hjärnexperiment livslånga. De fungerar under hela livstiden och det finns ingen som avlägsnar implantaten, lika lite nu som för ett halvt århundrade sedan Dessutom, för att göra svaret fullständigt, producerade Karolinska Institutet olika former av transmitters för att inplanteras i människor. Det kan man läsa om i forskningsrapporter m m från 1950-talet. I Sverige fungerar dessa implantat med bl a frekvensen 27 MHz vilket statliga dokument omtalar. I en av de tidigare artiklarna fanns ett schema som visade upp vilka frekvenser implantaten i USA fungerar med. Följ med på den här artikelserien så får du en grundläggande kunskap om den dolda verksamheten av vad som händer på sjukhusen- det som kan kallas för våldtäkt på människans hjärna och liv..

  • Robert uppge gärna vad dessa dokument heter, årtal när de publicerades och hur oberoende journalister kan finna dem för att kunna skriva egna framtida artiklar i andra medier. Börja förslagsvis med att redovisa tex 2-3 källor till din artikel och din kommentar ovan.

 • Citat från texten ovan:
  “I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. ”
  Har du några källor för det påståendet?

 • Citat från texten ovan:
  “I Sverige hade våldtäkterna av patienter satts i system. Kirurger på Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer som sedan kom att utnyttjas under hela sin livstid. ”
  Har du några källor för det påståendet?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *