hjärnkontroll

Hjärnkontroll och superdatorer

TRANSHUMANISMDe mest avancerade tekniska lösningarna som människan skapat är helt okända för allmänheten, skriver Robert Naeslund. Vissa insatta källor menar att den teknik som nuHjärnkontroll – Vad är Mind Control?

TRANSHUMANISMUttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, dåHjärnkontroll – EU:s hjärnprojekt

TRANSHUMANISMUnder 50 år av statliga hjärnkontrollsprojekt har protester mot övergreppen inkommit från olika källor, men som media inte skrivit om. EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn