hjärnkontroll

Hjärnkontroll och superdatorer

TRANSHUMANISMDe mest avancerade tekniska lösningarna som människan skapat är helt okända för allmänheten, skriver Robert Naeslund. Vissa insatta källor menar att den teknik som nuHjärnkontroll – Vad är Mind Control?

TRANSHUMANISMUttrycket associerar till konspirationsteorier, men utgör ett teknopolitiskt projekt som pågått under 65 år. Det var med utvecklingen av hjärnkontroll termen ”cyber” myntades 1948, då


INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICE


Hjärnkontroll – EU:s hjärnprojekt

TRANSHUMANISMUnder 50 år av statliga hjärnkontrollsprojekt har protester mot övergreppen inkommit från olika källor, men som media inte skrivit om. EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn