Hjärnkontroll – Pentagons hjärnkontrollsystem

publicerad 21 maj 2013
- Robert Naeslund

satellitEtt av skälen till att fjärrkontroll av hjärnan är okänt beror på att det inräknas bland militära hemligheter. Det var något den ledande amerikanske politikern Dennis J Kucinich fick erfara när han i Kongressen försökte reglera USA:s internationella hjärnsystem, dessa som med strålning kan påverka hela nationer, både presidenter och mannen på gatan oavsett var på jorden de befinner sig.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Kucinich lade fram lagförslag H.R. 2977 den 2 oktober 2001 och skrev:

“Genom användandet av landbaserade, havsbaserade och rymdbaserade system, med elektromagnetisk, psykotronisk, ljud, laser eller andra energier för bestrålning av enskilda individer eller attackerade befolkningar, för informationskrig, humörförändringar eller hjärnkontroll av dessa personer eller befolkningar…”

Det är med dessa dolda system man kan framkalla allt från inbördeskrig till att modellera presidenter åt det ena eller andra hållet. Men Kucinichs lagförslag gick till militärens granskning och därefter förbjöds han att lägga fram det. Militära hemligheter fick inte presenteras i ett lagförslag. Man skall också känna till att satellitsystemen kan utnyttjas till att förändra väder, klimat, skördar och vilka biologiska processer som önskas i naturen eller i människan.

Lagförslaget nämnde uttrycket ”exotiska vapensystem” och Kucinich gick över till att förklara det:

“Termen ’exotiska vapensystem’ inkluderar vapen för att skada rymden eller naturliga ekosystem, som ionsfären och övre atmosfären, eller klimatet med avsikt att inducera förstörelse för en utsatt befolkning eller specifik region på jorden, eller i rymden.”

För de flesta är det säkert en överraskning att USA bedriver ett osynligt krig emot nationer genom att framkalla förstörelse för olika regioner och befolkningar.

Dessa förstörelseprocesser kan påverka en nations skördar, klimat, folkets hälsa, mentalitet eller det som önskas.  Men det fanns fler militära hemligheter varför Kucinich fick dra tillbaka lagförslaget. Det här var några år innan den första stora tsunamin i vår tid och Kucinich antydde att både jordbävningar och tsunamis kan genereras med strålningsvapnen och nämnde att det måste bli förbjudet att framkalla påverkan av naturens tektoniska system.  Det är när dessa ekosystem i jordskorpan brister som de svåraste jordbävningar och tsunamis uppstår.

USA liksom andra stormakten började utveckla dessa system långt innan man hade skickat upp någon satellit. Från ca 1980 bestrålar USA hela jordklotet med frekvenserna 137 och 138 MHz. Detta sker ännu och pågår dag och natt även om frekvenserna kanhända övergått till högre vågländer är det en sorts hjärntvätt, ett aggressivitetsskapande stimuli allt liv på jorden utsätts för.

U.S. Air Force publicerade 1996 en rapport med titeln “Information Operations – A New War Fighting Capabillity”. Man tog upp möjligheterna för krigsoperationer och kallade resurserna för “the ultimate virtual reality trip”.

Man talade om hjärnsystemens tillämpningar som kallades ”human-computer systems” och förklarade att datorer och bioteknologi erbjuder en interaktion där all information som önskas kan plockas fram.

“The human–computer systems integration is a vital lead in the final technological area. Human systems and bio-technology offer the potential to create a seamless flow of information between human and computer…”

Längre fram i dokumentet nämndes att kontrollanten kan anknyta sin hjärna till den undersökte oavsett geografisk position: ”Mastering these technologies will allow users to select information for direct input into their brains.”  

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har länge förstått att Pentagon-Nato kan skapa motivationer att det ser ut som de angrips, att dom måste försvara sig när hela förarbetet redan är skapat för deras attackerande inblandningar överallt på jorden. Tack för ovanligt avslöjande artiklar och säg mig bara om man inte bör ha haft bin Laden i dessa system före och efter 9/11.

  • En kommentar till Bengt Anderssons undran om inte Bin-Laden kunde varit under kontroll före och efter 9/11.

   Jovisst tyder allt på det. Om man bara känner till de globala övervakningssystemen USA har kan man förstå helt andra orsakssammanhang. Förutom Pentagons satelliter, som artikeln här tog upp, har en spionorganisation NSA satelliter där man plockar upp all mobil och datorkommunikation i vissa delar av världen. Den 20.8 1998 hade New York Times artikeln om satellitövervakning och man skrev helt klart att terroristerna inte förstår att mobilsamtalen snappas upp av NSA:s satelliter: ”A terrorist whispering into his phone doesn’t realize that his words get transmitted to a ground station, become amplified and disappear into space, where they are captured by the antennas on N.S.A. satellites…The agency uses supercomputers to search through intercepted communications”. Med den satellit som omtalades tog man in alla mobilsamtal och datorkommunikation från Afrika till Afganistan.

   Man nämnde i artikeln också att här var bin Laden under total kontroll: “One of the National Security Agency’s likely targets is a satellite dish in Afghanistan used for worldwide communications by Osama bin Laden, a suspect in the African bombings…” Det betyder att all kommunikation han hade kunde granskas. Men när man känner till mer, det som Kucinich avslöjade om att dessa satelliter också kan kontrollera tankar och allt vad en människa är och gör – ja då är det lätt att förstå att allt han planerade, alla han träffade osv var under kontroll. Det handlar om alla deltagarna i 9/11. Utbredningen av strålningen gör att en satellit klarar av alla mobilsamtal och email i hela Afrika ända bort till Afganistan. Dessa satelliter följer jordrotationen och står på en bestämd rymdposition hela tiden. För att förstå vad och under vilka omständigheter terroristattacker m m sker så har man en god förståelse om man känner till rymdsystemen.

 • Svar till Mikke – tack för bra inlägg.

  Javisst är det så att ämnet ökar i betydelse när det handlar om våra hjärnor. Det är ju inte en åsiktsfråga utan mycket mer ett upplysningsämne – ett som måste ut för att skapa medvetenhet om sakens allvar. Om användandet kan bevisas när det handlar om väder och skördar? Ja allt det som tillhör hjärnkontroll är så klart, det viktigaste att hålla i det dolda. Men om man vill se till skuggor kan man ta Nordkorea som behandlats i många artiklar, deras olikartade väder i jämförelse med Sydkorea. Något som givit upphov till katastrofala skördar och hungersnöd, I de artiklar jag sett har man bara ställt frågor och undrat varför? Men det beror ju på att få har någon kunskap om de långt utvecklade systemen för att manipulera jordens biologiska processer.

  Ofta måste man i dessa frågor binda ihop och försöka få fram en röd tråd – men det politiska användandet av hjärnkontroll för massmord hade börjat för över 40 år sedan. Det var något som en brittisk professor, Malcolm Varner, avslöjade i sin bok ”The Data Bank Society” 1970. Där förklarade han att Pentagon hade tagit en superdator till Saigon – att den hade uppspårat 33 000 viktiga sydvietnameser som var VierCong-anhängare man skulle neutralisera under det året. ” “Hopelessly thwarted in its attempts to improve information input, the U.S. Command in Saigon has devoted its most skilled resources to rendering its information processing ultra-sophisticated. Then, for the substance of tactical and strategic efficiency it has substituted the appearance. It has invented what is, in effect, a computerized ‘extermination machine’… The High Command in Saigon is now extending the idea of computer selections to individuals – as well as to suspected areas. This year the programme aims to ‘eliminate’ 33,000 individual Vietnamese civilians who – it has been determined by the computer – are Viet Cong sympathizers.” Från det citatet förstår man mer av den datoriserade krigföringen. Hur man dödade dem? På samma sätt som man spårade upp dom…genom manipulation av de biologiska funktionerna kan man skapa hjärtattacker eller hjärnblödningar, cancer eller vad man vill.

  Dr Mackay som var med på Karolinska i Stockholm i hjärnprojektet skrev i sin bok ”Bio-Medical Telemetry” 1968 att man hade utvecklat metoder för att snabbt skapa accelererande sjukdomar i människan. Samma resurser finns i FOI:s superdatorsystem och dessa används för att hålla hemligheten begravd, med sina offer. Se videon The Human Brain Project för mer information: http://www.youtube.com/watch?v=ei3zla5hS9o

  • Svar till Erlingsson.

   Visst är det så att envishet kan vara mer än en last. Det är ju som med tankarna att de kan vara av ondo eller för ens goda Men de flesta har ju både förstånd och andra egenskaper man vill ha i eget behåll så att säga. Tankebyte kanske kan ge bättre resultat – om du nu inte skall ge upp allt för svårigheterna?

    • Jovisst, det är ju vad dom här artiklarna bl a handlar om. Vem som skall ha rätten till, inte bara ens tankar, utan kognitiva funktioner och fullständiga varande. Så klart att tankebytet bara kan ske i en själv. Men FOI förklarar i sin verksamhetsberättelse att styrning av människans kognitiva funktioner tillhör deras målinriktning och att det skall ske under hela livstiden. Alla är menade att kopplas upp till hjärnsystemen. Se fortsatta artiklar.

 • Det här var det mest intressanta jag läst. Inte bara för att det handlar om
  vår egen kärna, det mest centrala i oss, det som gör oss
  till de vi är. Nej, det var något mer – kontrollen av livet på jorden. Att man
  med superdatorer och satelliter kan kontrollera skördar, klimat, tsunamis med mera.
  Här finns något som ingen tidning publicerat tidigare. Och det verkar
  styrkas med alla fakta som behövs. Det enda som jag skulle vilja veta är om
  det finns bevis för att stormakterna använder dessa resurser, eller måste man bara förstå att det måste vara så?? Tack för bra artiklar!

 • Till det intressanta inlägget från Per Nordgren vill jag bara lägga till några ord.

  Om klimatet utgavs deklarationen från USA Congress den 25 juli 1975 “Prohibition of Weather Modification as a Weapon of War.” Den uttryckte att USA måste söka överenskommelse med andra medlemmar av FN, att möjligheten till att använda klimatförändringar som ett medel till krigföring skulle förbjudas. Något som inte skedde.

  Några år senare tog professor Masuda upp stormakternas satelliter i boken ”The Information Society” där han krävde att dessa borde stå under FN:s mandat beroende på risken för att militarisera planeten med de resurser som fanns i satellitsystemen.

  På 1990-talet fanns en forskningschef inom USA:s marin som kände att han var tvungen att avslöja vad han höll på med. Det ledde till dokumentären ”Weather Modification”. Han var chef på ett fartyg, det såg ut som handelsfartyg men gick runt på haven för att manipulera vädret i andra länder. Vid ett tillfälle när de låg utanför Malaysia, under den tid på året när det aldrig regnar slog han på apparaturen. Samtidigt förklarades att dom nu skulle skapa ett ihållande ösregn under en vecka. Efter två timmar kom de första följderna. Då började himmlen färgas svart och efter ett tag började regnen. Då klippte man in Singapores TV och deras nyheter där sändningen behandlade regnen, hur det var möjligt att detta kunde ske och man förklarade att det inte hade regnat under 35 år under denna tid. Samtidigt visade man bilder från gator där folk vadade fram i vattenmassorna. Han sade de mycket avslöjande orden i avslutet av filmen: ”Ni ska veta att det väder ni ser i USA framöver är följder av ett manipulerat klimat.”

  Om Jan Eliasson och andra politiker är dom ofta okunniga eller förbjudna att ta upp olika tillämpningar som faller under militär sekretess, som artikeln nämnde om Kucinichs lagförslag. Tyvärr är politiker inte sällan det stora demokratiproblemet eftersom dom inte törs protestera, accepterar att militären utvecklar hjärnkontroll, vädermanipulering och alla andra tillämpningar som finns med i cybernetiken, som vetenskapen med fjärrkontroll av naturen kallas för.

  Om ditt avslut…”Förstod vi det kanske vi kunde skapa medicin mot det,” skulle jag bara vilja säga att ”medicinen” är så klart en öppen debatt om hjärnkontroll och andra superdatorteknologier – då kommer förändringarna. Ingen vill acceptera att ha sin hjärna anknuten till FOI eller Pentagons superdatorer. Därför måste informationen komma ut, om vi skall vara värda att ha mediefrihet, annars kommer också alla andra friheter ha gått under.

 • Ja, det här kräver en egen box. Naeslund verkar ha undersökt hela spektrat av hjärnkontroll, från implantat i forskning/experiment till vilka frekvenser som används för att påverka allt liv på jorden till ett mer aggressivt beteende. För mig förklarar det till exempel varför vi ser plötsliga och oförklarliga våldsupplopp som tex i Husby senast. På annan plats här https://newsvoice.se/2013/05/22/jan-eliasson-vi-lever-i-en-tid-av-naturkatastrofer/ diskuteras om naturkatastrofer ökat eller ej. Jag skrev själv en kommentar om att vi kan inte veta, eftersom vädret är fullt kontrollerat och man kan skapa tornados och orkaner allt efter behov.

  Naeslund berör det kanske allra viktigaste i all arkonisk aktivitet, en total kontroll av människans hjärna och därmed bla vad vi skall tänka och tycka. Det handlar om en medveten förstörelse av liv på Jorden. Och kom ihåg, Jorden behöver inte oss, det är vi som behöver den.

  Det problematiska, som de flesta inte heller tycks tänka på, är att det inte finns någon agenda eller mål. Allt är ett spel med ibland komiska drag. Om man funderar lite över detta så upptäcker man också ganska snart att organiskt liv sakta försvinner till fördel för det oorganiska. Vilken värld föredrar vi?

  En fråga återstår dock, en del människor tycks immuna mot denna hjärnkontroll. Vad är det som skiljer? Förstod vi det kanske vi kunde skapa medicin mot detta..

 • Svar till Björn – Javisst är det möjligt och det är ju en del av vad hela saken handlar om. Kontroll och makt. När den interaktionen gått tillräckligt långt sammanfaller så klart intressena.

 • Har korrigerat källan till artikeln som är Robert (inte jag). Han har även fått en egen biografibox efter alla sina artiklar. Ursäkta missen. /Torbjörn

 • Perfekt system.
  Tänk att koppla upp hönorna i riskdagen att utföra önskemål enligt svenskens intresse…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *