Hjärnkontroll – Pentagons hjärnkontrollsystem

publicerad 21 maj 2013
- Robert Naeslund

satellitEtt av skälen till att fjärrkontroll av hjärnan är okänt beror på att det inräknas bland militära hemligheter. Det var något den ledande amerikanske politikern Dennis J Kucinich fick erfara när han i Kongressen försökte reglera USA:s internationella hjärnsystem, dessa som med strålning kan påverka hela nationer, både presidenter och mannen på gatan oavsett var på jorden de befinner sig.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Kucinich lade fram lagförslag H.R. 2977 den 2 oktober 2001 och skrev:

”Genom användandet av landbaserade, havsbaserade och rymdbaserade system, med elektromagnetisk, psykotronisk, ljud, laser eller andra energier för bestrålning av enskilda individer eller attackerade befolkningar, för informationskrig, humörförändringar eller hjärnkontroll av dessa personer eller befolkningar…”

Det är med dessa dolda system man kan framkalla allt från inbördeskrig till att modellera presidenter åt det ena eller andra hållet. Men Kucinichs lagförslag gick till militärens granskning och därefter förbjöds han att lägga fram det. Militära hemligheter fick inte presenteras i ett lagförslag. Man skall också känna till att satellitsystemen kan utnyttjas till att förändra väder, klimat, skördar och vilka biologiska processer som önskas i naturen eller i människan.

Lagförslaget nämnde uttrycket ”exotiska vapensystem” och Kucinich gick över till att förklara det:

”Termen ’exotiska vapensystem’ inkluderar vapen för att skada rymden eller naturliga ekosystem, som ionsfären och övre atmosfären, eller klimatet med avsikt att inducera förstörelse för en utsatt befolkning eller specifik region på jorden, eller i rymden.”

För de flesta är det säkert en överraskning att USA bedriver ett osynligt krig emot nationer genom att framkalla förstörelse för olika regioner och befolkningar.

Dessa förstörelseprocesser kan påverka en nations skördar, klimat, folkets hälsa, mentalitet eller det som önskas.  Men det fanns fler militära hemligheter varför Kucinich fick dra tillbaka lagförslaget. Det här var några år innan den första stora tsunamin i vår tid och Kucinich antydde att både jordbävningar och tsunamis kan genereras med strålningsvapnen och nämnde att det måste bli förbjudet att framkalla påverkan av naturens tektoniska system.  Det är när dessa ekosystem i jordskorpan brister som de svåraste jordbävningar och tsunamis uppstår.

USA liksom andra stormakten började utveckla dessa system långt innan man hade skickat upp någon satellit. Från ca 1980 bestrålar USA hela jordklotet med frekvenserna 137 och 138 MHz. Detta sker ännu och pågår dag och natt även om frekvenserna kanhända övergått till högre vågländer är det en sorts hjärntvätt, ett aggressivitetsskapande stimuli allt liv på jorden utsätts för.

U.S. Air Force publicerade 1996 en rapport med titeln ”Information Operations – A New War Fighting Capabillity”. Man tog upp möjligheterna för krigsoperationer och kallade resurserna för “the ultimate virtual reality trip”.

Man talade om hjärnsystemens tillämpningar som kallades ”human-computer systems” och förklarade att datorer och bioteknologi erbjuder en interaktion där all information som önskas kan plockas fram.

”The human–computer systems integration is a vital lead in the final technological area. Human systems and bio-technology offer the potential to create a seamless flow of information between human and computer…”

Längre fram i dokumentet nämndes att kontrollanten kan anknyta sin hjärna till den undersökte oavsett geografisk position: ”Mastering these technologies will allow users to select information for direct input into their brains.”  

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq