Hjärnkontroll och superdatorer

publicerad 3 juni 2013
- Robert Naeslund

De mest avancerade tekniska lösningarna som människan skapat är helt okända för allmänheten, skriver Robert Naeslund. Vissa insatta källor menar att den teknik som nu utprövas inom en rad tekniska utvecklingsområden får vi vanligt folk reda på om först 50 år. 

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Hjarnkontroll–superdatorer-1 Orsaken till att man håller tekniken bortom allmänhetens kännedom är att de används för de mest sekretessbelagda av alla statliga projekt.

Militära FOI leder den teknopolitiska utvecklingen sedan årtionden. Bilderna från ett TV4-nyhetsprogram som sändes den 26 februari 2013 är ett exempel av systemens fantastiska egenskaper.

Professor Abrikosov vid Linköpings universitet lägger ut texten om att deras superdator på en sekund kan utföra detsamma som hela mänskligheten på 32 år.

Hjarnkontroll-superdatorer-2 Men redan för 60 år sedan, med de första superdatorena kunde man sammaställa hjärnans processer och granska dem från aktiviteterna i en cell eller följa en människas syn, oavsett geografiskt avstånd. Dessutom kunde systemet detektera sinnesorganen, skåda in i tankar, minnen och människors känsloliv. Att det storskaliga superdatorprogrammet lyckats pågå i det dolda har med statlig planering att göra.

I en av de första böckerna från 1951 där dessa omnämndes framgår att vad Einstein behövde flera år till kunde en superdator räkna ut på en kort stund.

Helsingen Sannomat, Finlands största dagstidning skrev år 2000 att vad sju professorer behövde flera veckor på sig att räkna ut kunde en superdator göra på en sekund. Uttalandena här på bilderna handlar inte alls om de största av dessa elektroniska hjärnor. Dessa som enligt svenska professorer också har ett eget medvetande, de kan dessutom välja alternativ för att nå fram till ett specifikt mål.

Superdatorernas viktigaste område är hjärnsystemen

Superdatorerna fungerar tillsammans med injicerbara hjärnchips och innebär enligt EU-kommissionens etikråd det största hotet mot demokratin, mänskliga rättigheter och vårt eget självbestämmande. FOI omtalar i sin verksamhetsberättelse att deras målinriktning är att styra människans kognitiva funktioner under hela livstiden.

Ämnet kallas ofta för hjärnkontroll, men utgör så mycket mer. I hjärnsystemen utförs alla former av biomedicinsk forskning, hjärnexperiment, sociala studier och beteendevetenskapliga projekt. FOI kallar sitt specialområde för “modellering av människans kognitiva funktioner”.

Dessutom används hjärnsystemen för en total registrering av oss; biologiskt, mentalt, psykiskt, av allt vi gör, tycker och är inför superdatorerna i databanker. Både statliga utredningar och FOI omtalar dessa livsregister där mer detaljerad information än den vi själva känner till om våra liv finns.

Anledningen till att projektet utgör det mest sekretessbelagda är att ingen frivilligt skulle acceptera att inlemmas i hjärnsystem för statlig kontroll, manipulation och experimentell forskning. Det kränker alla grundläggande idéer om frihet och ett mänskligt öppet samhälle. Forskarna framhåller att man inte kan undvika sjukdomsskapande och dödliga följder i sina experiment med ovetande människor och det omtalades i en bok av professor Gustav Giertz.

FOI skriver att projekten är hårda och att skador på människan tillhör forskningen. Man skall veta att de människor som utnyttjas är väl utvalda.

Det har givetvis funnits en hel del protester emot hjärnprojektet, även från ledande personer inom staten. Statliga utredningar har varnat och beskrivit följderna som uppkomsten av en omänsklig polisstat.

Här upphör alla traditionella sanningar om demokrati och mänsklig rätt och det handlar inte bara om politisk tvångsstyrning utan även manipulerade beteenden enligt en uppgjord statlig modell.

Här måste alla bidra att det uppstår en debatt både om hjärnkontroll och de övriga tillämpningarna superdatorerna används för.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserienSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mind control är lika gammal som människan själv. Det kom för ca 200 000 år sedan, via språket. Och vad är det för fel på gammal beprövad erfarenhet gällande mind control som t ex: propaganda, indoktrinering, religion, undervisningspedagogik, diktatoriskt skräckvälde samt NLP (neurolingvistisk programmering) för att inte tala om moderna mediers strategier till mind control, så varför gå över ån efter vatten?

  Bara helt kort, att använda psykiskt sjuka patienter som bevis på mind control; så är tydligen tanken att militären tillsammans med psykiatrin på något sätt bestråla patienterna som då får dessa hallucinationer. Detta kan ju ge dessa människor berättelser att hålla fast vid: Jag är inte sjuk – de gjorde mig sjuk! Vilket kan leda till att de inte söker den hjälp de behöver.

  Här är ett försök att efterlikna hörselhallucinationer som schizofrena upplever https://www.youtube.com/watch?v=nsWm4cAGTZU Även om detta är ett extremt ex, så har ca 15% av människorna till och från hallucinationer, men bara ca 1 – 1,5 % är psykiskt sjuka. Skulle vi tänka oss mind control i stor skala, så vad är idén att göra alla vansinniga? Bättre i så fall att få folk att tycka rätt istället? Hur skulle det nu gå till rent praktiskt? Att en röst säger: Lite på medierna? Eller: Rösta på moderaterna? Knappast.

 • Tillåt mig tvivla! Den här diskussionen borde konkretiseras: alltså ge oss konkreta förslag hur detta tekniskt skulle gå till. Ofta intervjuas människor med ett avsevärt psykisk ohälsa som bevis, inte sällan av Henning Witte:

  https://youtu.be/dnQ5rrZv-O8
  https://www.youtube.com/watch?v=N7nDmW3SDcI
  https://player.vimeo.com/video/24056826
  Tycker det är ytterst cyniskt att använda som mår dåligt för att bevisa något som de inte har bevis för. Fram med bevisen!

 • Mind control är lika gammal som människan själv. Det kom för ca 200 000 år sedan, via språket. Och vad är det för fel på gammal beprövad erfarenhet gällande mind control som t ex: propaganda, indoktrinering, religion, undervisningspedagogik, diktatoriskt skräckvälde samt NLP (neurolingvistisk programmering) för att inte tala om moderna mediers strategier till mind control, så varför gå över ån efter vatten?

  Bara helt kort, att använda psykiskt sjuka patienter som bevis på mind control; så är tydligen tanken att militären tillsammans med psykiatrin på något sätt bestråla patienterna som då får dessa hallucinationer. Detta kan ju ge dessa människor berättelser att hålla fast vid: Jag är inte sjuk – de gjorde mig sjuk! Vilket kan leda till att de inte söker den hjälp de behöver.

  Här är ett försök att efterlikna hörselhallucinationer som schizofrena upplever https://www.youtube.com/watch?v=nsWm4cAGTZU Även om detta är ett extremt ex, så har ca 15% av människorna till och från hallucinationer, men bara ca 1 – 1,5 % är psykiskt sjuka. Skulle vi tänka oss mind control i stor skala, så vad är idén att göra alla vansinniga? Bättre i så fall att få folk att tycka rätt istället? Hur skulle det nu gå till rent praktiskt? Att en röst säger: Lite på medierna? Eller: Rösta på moderaterna? Knappast.

 • Tillåt mig tvivla! Den här diskussionen borde konkretiseras: alltså ge oss konkreta förslag hur detta tekniskt skulle gå till. Ofta intervjuas människor med ett avsevärt psykisk ohälsa som bevis, inte sällan av Henning Witte:

  https://youtu.be/dnQ5rrZv-O8
  https://www.youtube.com/watch?v=N7nDmW3SDcI
  https://player.vimeo.com/video/24056826
  Tycker det är ytterst cyniskt att använda som mår dåligt för att bevisa något som de inte har bevis för. Fram med bevisen!

 • Robert skriver att FOI har gjort ett noggrant urval av människor som ska ingå i deras sekretessade “forskning”. Personerna själva vet ingenting om den totala registrering som äger rum. Upprörande är det minsta man kan säga om denna aktivitet som låter som taget från en hemsk sci fiction-berättelse. Ska det inte finnas någon typ av medgivande? Kan det finnas någon typ av koppling till urvalsbevarande av offentliga personakter som ska sparas för att framtida forskning för personer födda dag 5, 15 och 25 i varje månad?

  Detta är ett ämne som borde diskuteras offentligt på bästa sändningstid.

 • Robert skriver att FOI har gjort ett noggrant urval av människor som ska ingå i deras sekretessade “forskning”. Personerna själva vet ingenting om den totala registrering som äger rum. Upprörande är det minsta man kan säga om denna aktivitet som låter som taget från en hemsk sci fiction-berättelse. Ska det inte finnas någon typ av medgivande? Kan det finnas någon typ av koppling till urvalsbevarande av offentliga personakter som ska sparas för att framtida forskning för personer födda dag 5, 15 och 25 i varje månad?

  Detta är ett ämne som borde diskuteras offentligt på bästa sändningstid.

 • Ett par generationer av ansvarslöshet och soffsittande framför propaganda-tv är grunden till det som nu sker. Rheinfelt hade redan 1993 klart för sej skillnaden mellan det civila samhället och den repressiva polissstaten Sverige där allt styrs diskret bakom kulisserna av ett korrupt juridiskt system på order av bankirer. Själv var han senare som statsminister enbart en maktlös politisk megafon liksom den nuvarande regeringen.

 • Ett motiv för att ta fullständig och permanent kontroll över människan skulle alltså kunna vara för att behålla den lagliga legitimiteten för ovan beskrivet förmyndarskap.

  Professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg återkommer ofta till, “fullmakt skall återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande. Rätt svar på tentan skall vara rätt svar i verkligheten.” Så, för att applicera “Rätt svar på tentan“, “i verkligheten“, hur har fullmakten, enligt vilken våra enskilda mänskliga rättigheter avtalats bort, utfärdats?, och hur ska den därför “på sätt som korresponderar mot dess utgivande” återkallas?

  Rimligen är “Rätt svar på tentan” att i detta fall ta kontroll över dina angelägenheter. Att tydligt meddela rätt instans att fullmakten är återtagen. Och rätt instans kan då knappast vara jurister i det svenska systemet, som ju alla själva står under detta förmyndarskap, de opererar ju alla under abstraktionen “person”. Det är nog helt omöjligt att bli nämndeman i det svenska [krigsfånge- eller motsvarande-] systemet, om man är en fri man eller kvinna. Så länge de står under sådant förmyndarskap måste de därför antas vara oförmögna att ta ansvar. Töllborg redogör för i “Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder” (1991), s. 64-65, om hur den svenska grundlagen inte kan läggas till grund för rättsliga anspråk från individer, utan hur den närmast fungerar som en politisk panflett. Detta beror antagligen på att grundlagen handlar om människor, medan staten är förmyndare över abstraktioner / olika former av personer. En jurist under sådant förmyndarskap kan ju inte ha rätt att bedöma om grundlagen binder staten vid några skyldigheter.

  I strid med krigsfångekonventionen använde f.ö. de allierade efter andra världskriget tekniken att definiera om juridisk status (till Disarmed Enemy Forces), för att “lagligt” kunna folkmörda tyskar. I dag tjänar “terrorist” samma funktion. Enligt konventionen är det tydligen dödsstraff på sådan omdefiniering. Så motiv saknas sannerligen inte, för att hålla oss oförmögna att ta ansvar.

 • Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan.

  Jag noterade nu referensen bl.a. till SOU 1996:177 ovan. “Så länge lösningarna konstrueras av “någon annan” blir medborgaren kontrollerad. Det ligger i sakens natur. När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt.” (SOU 1996:177 Egenmakt: Att återerövra vardagen, s. 89., såsom återciterat i olika akademiska texter. SOU 1996:177 är tyvärr svår att finna i PDF format. Citatet finns t.ex. i “Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik” av Magnus Dahlstedt, som återfinns i Statsvetenskaplig tidskrift av Etthundratredje årgången 2000.)

  Det är inte svårt att påvisa hur juridisk status som något annat än människa med oförytterliga rättigheter endast kan motiveras så länge vi är permanent oförmögna att ta eget ansvar. Miniminivån för hur vi ska behandlas måste ändå vara krigsfångekonventionen Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War av Geneva, 12 August 1949. Enligt Cornell universitetets länk om denna (jag ger inte länken för att slippa moderering, men jag läste av den 2015-08-05 11:40) så är 1949 års versioner av konventionerna i kraft i dag: “The 1949 versions of the Conventions, along with two additional Protocols, are in force today.” I Art 3. av densamma läser vi bl.a.: “The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.” Detta innebär att en stat som tagit kontrollen över ett landområde inte har rätt att ändra juridisk status för innevånarna på detta område.

  FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör det till en rätt, men följaktligen därför inte till en skyldighet, att avtala bort mänskliga rättigheter, vilket förstås är i konsekvens av/till krigsfångekonventionen. Men när vi väl opererar under ändrad juridisk status, då kan vi egentligen inte göra något annat åt detta innan vi har hanterat själva lagligheten eller olagligheten i hur vi hamnade i den ändrade statusen. Ett rimligt antagande är att den som är oförmögen att sköta sina egna angelägenheter måste tas om hand. När vi föddes var vi ganska oförmögna till det. Och vissa är ju permanent oförmögna till det. Som Fredrik Reinfeldt f.ö. insåg, då han skrev sin bok “Det sovande folket” (1993). Suzanne Podell nämner 6 Jun, 2013 18:02 ovan “Tanken att “bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir människan helt befriad och inga problem kvarstår” presenterades utan att förnekas – och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kännedom om pågående människohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism … svenskarna är enligt Reinfeldt “hjärntvättade” och “mentalt handikappade”.“.

 • Ett par generationer av ansvarslöshet och soffsittande framför propaganda-tv är grunden till det som nu sker. Rheinfelt hade redan 1993 klart för sej skillnaden mellan det civila samhället och den repressiva polissstaten Sverige där allt styrs diskret bakom kulisserna av ett korrupt juridiskt system på order av bankirer. Själv var han senare som statsminister enbart en maktlös politisk megafon liksom den nuvarande regeringen.

 • Ett motiv för att ta fullständig och permanent kontroll över människan skulle alltså kunna vara för att behålla den lagliga legitimiteten för ovan beskrivet förmyndarskap.

  Professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg återkommer ofta till, “fullmakt skall återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande. Rätt svar på tentan skall vara rätt svar i verkligheten.” Så, för att applicera “Rätt svar på tentan“, “i verkligheten“, hur har fullmakten, enligt vilken våra enskilda mänskliga rättigheter avtalats bort, utfärdats?, och hur ska den därför “på sätt som korresponderar mot dess utgivande” återkallas?

  Rimligen är “Rätt svar på tentan” att i detta fall ta kontroll över dina angelägenheter. Att tydligt meddela rätt instans att fullmakten är återtagen. Och rätt instans kan då knappast vara jurister i det svenska systemet, som ju alla själva står under detta förmyndarskap, de opererar ju alla under abstraktionen “person”. Det är nog helt omöjligt att bli nämndeman i det svenska [krigsfånge- eller motsvarande-] systemet, om man är en fri man eller kvinna. Så länge de står under sådant förmyndarskap måste de därför antas vara oförmögna att ta ansvar. Töllborg redogör för i “Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder” (1991), s. 64-65, om hur den svenska grundlagen inte kan läggas till grund för rättsliga anspråk från individer, utan hur den närmast fungerar som en politisk panflett. Detta beror antagligen på att grundlagen handlar om människor, medan staten är förmyndare över abstraktioner / olika former av personer. En jurist under sådant förmyndarskap kan ju inte ha rätt att bedöma om grundlagen binder staten vid några skyldigheter.

  I strid med krigsfångekonventionen använde f.ö. de allierade efter andra världskriget tekniken att definiera om juridisk status (till Disarmed Enemy Forces), för att “lagligt” kunna folkmörda tyskar. I dag tjänar “terrorist” samma funktion. Enligt konventionen är det tydligen dödsstraff på sådan omdefiniering. Så motiv saknas sannerligen inte, för att hålla oss oförmögna att ta ansvar.

 • Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan.

  Jag noterade nu referensen bl.a. till SOU 1996:177 ovan. “Så länge lösningarna konstrueras av “någon annan” blir medborgaren kontrollerad. Det ligger i sakens natur. När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt.” (SOU 1996:177 Egenmakt: Att återerövra vardagen, s. 89., såsom återciterat i olika akademiska texter. SOU 1996:177 är tyvärr svår att finna i PDF format. Citatet finns t.ex. i “Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik” av Magnus Dahlstedt, som återfinns i Statsvetenskaplig tidskrift av Etthundratredje årgången 2000.)

  Det är inte svårt att påvisa hur juridisk status som något annat än människa med oförytterliga rättigheter endast kan motiveras så länge vi är permanent oförmögna att ta eget ansvar. Miniminivån för hur vi ska behandlas måste ändå vara krigsfångekonventionen Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War av Geneva, 12 August 1949. Enligt Cornell universitetets länk om denna (jag ger inte länken för att slippa moderering, men jag läste av den 2015-08-05 11:40) så är 1949 års versioner av konventionerna i kraft i dag: “The 1949 versions of the Conventions, along with two additional Protocols, are in force today.” I Art 3. av densamma läser vi bl.a.: “The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.” Detta innebär att en stat som tagit kontrollen över ett landområde inte har rätt att ändra juridisk status för innevånarna på detta område.

  FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör det till en rätt, men följaktligen därför inte till en skyldighet, att avtala bort mänskliga rättigheter, vilket förstås är i konsekvens av/till krigsfångekonventionen. Men när vi väl opererar under ändrad juridisk status, då kan vi egentligen inte göra något annat åt detta innan vi har hanterat själva lagligheten eller olagligheten i hur vi hamnade i den ändrade statusen. Ett rimligt antagande är att den som är oförmögen att sköta sina egna angelägenheter måste tas om hand. När vi föddes var vi ganska oförmögna till det. Och vissa är ju permanent oförmögna till det. Som Fredrik Reinfeldt f.ö. insåg, då han skrev sin bok “Det sovande folket” (1993). Suzanne Podell nämner 6 Jun, 2013 18:02 ovan “Tanken att “bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir människan helt befriad och inga problem kvarstår” presenterades utan att förnekas – och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kännedom om pågående människohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism … svenskarna är enligt Reinfeldt “hjärntvättade” och “mentalt handikappade”.“.

 • Detta är det mest fruktansvärda övergrepp på människor genom tiderna, att som forskarna ta sig friheten att beröva människor deras liv och genom forskning utsätta de för tortyr dygnet runt, för att de i sin iver önskar nå framgång i sin forskning inom Artifisiell Intelligens.. Detta måste belysas och komma till allmänhetens kännedom…EN seriös Debatt efterlyses snarast….

 • Detta är det mest fruktansvärda övergrepp på människor genom tiderna, att som forskarna ta sig friheten att beröva människor deras liv och genom forskning utsätta de för tortyr dygnet runt, för att de i sin iver önskar nå framgång i sin forskning inom Artifisiell Intelligens.. Detta måste belysas och komma till allmänhetens kännedom…EN seriös Debatt efterlyses snarast….

 • Allmänheten borde reagera starkt mot de övergrepp och tortyr på oskyldiga människor,dessa offer plågas dygnet runt, p g a att forskarna i sin iver, vill nå sina mål inom hjärnforskningen… VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT ATT DRIVA FRAM EN DEBATT… OM DEN GROTESKA HJÄRNFORSKNING SOM SKER PÅ OSKYLDIGA OFFER…

 • Allmänheten borde reagera starkt mot de övergrepp och tortyr på oskyldiga människor,dessa offer plågas dygnet runt, p g a att forskarna i sin iver, vill nå sina mål inom hjärnforskningen… VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT ATT DRIVA FRAM EN DEBATT… OM DEN GROTESKA HJÄRNFORSKNING SOM SKER PÅ OSKYLDIGA OFFER…

 • Kopiera länken och gör en ny sökning, då kommer du fram: http://rt.com/usa/us-warns-medical-cyberattack-721/

  Kopierar över informationen i artikeln hit:

  US warns of cyberattacks targeting medical devices
  Published time: June 14, 2013 18:39

  Tags
  Crime, Hacking, Health, Internet, Medicine, Nanotechnology, SciTech, Security, USA

  The FDA is warning that implanted medical devices, such as pacemakers and defibrillators, are often connected to networks that are vulnerable to cyber attacks that could shut down or manipulate the machinery.

  Hackers with malicious intentions could introduce malware into the equipment, thereby gaining access to configure settings in medical devices or hospital networks, the Food and Drug Administration said in a warning sent to hospitals, medical device manufacturers, user facilities, and biomedical engineers.

  “Over the past year, we’ve become increasingly aware of cyber security vulnerabilities in incidents that have been reported to us,” William Maisel, deputy director for science at the FDA’s Center for Devices and Radiological Health, told Reuters. “Hundreds of medical devices have been affected, involving dozens of manufacturers.”

  Maisel noted that most of the infections were most likely unintentional, but that they demonstrate a very real possibility that hackers could intentionally inflict damage upon them.

  The FDA report identified 300 medical devices that are at risk of crippling cyber attacks, including insulin pumps, implantable cardioverter defibrillators, anesthesia devices, drug infusion pumps, ventilators, and pacemakers. Some of these devices can even be remotely accessed through the Internet, the FDA report said.

  “Somebody could take over the device and make it do whatever they want it to do and it would be almost impossible for hospital staff to know that it had been tampered with,” Billy Rios, a researcher at the cyber security firm Cylance Inc., told Reuters.

  Jon Ogg, an analyst at 24/7 Wall Street, told AFP that the threat is very serious, even though it may seem like something that would occur in a science fiction movie.

  “Can you imagine a device being retooled maliciously, like an inserted pacemaker/defibrillator?” he said. “Or imagine if a robotic surgery system was maliciously recalibrated in even a slight manner for surgeries. The list of threats is endless.”

  The FDA said it was not aware of any patient deaths or injuries as a result of cyber attacks on medical devices, but that it is responsible for identifying the risks associated with at least 300 pieces of equipment.

  “The FDA is recommending that medical device manufacturers and health care facilities take steps to assure that appropriate safeguards are in place to reduce the risk of failure due to cyberattack,” the warning said.

  Suspicions about the vulnerability of implanted medical devices have long existed, but the latest FDA report confirms the gravity of those fears. Last October, the Government Accountability Office published a report urging the FDA to investigate security flaws in medical devices. Earlier in 2012, Barnaby Jack, a researcher of McAfee security firm, succeeded in hacking into a medical device and altering the quantity of insulin that a pump delivers.

  With default passwords that malicious hackers can obtain with relative ease, cyber attacks can be inflicted upon life sustaining devices that medical patients rely on.

 • En pressinbjudan av FOI år 2006 ang. just detta.

  Dom skriver “Biomedicinska sensorer kommer i framtiden att vara centrala i hälso- och sjukvården. Det är därför viktigt att diskutera och analysera kostnad, socioekonomiska aspekter och etiska regler. Biomedicinska sensorer kommer att ge information om viktiga kroppsfunktioner och hälsotillstånd och kunna ge larm när värdena inte är normala. Implanterade chips kommer att fungera som en hela tiden närvarande ”doktor” som tidigt kan upptäcka sjukdomar och abnormaliteter och till och med distribuera läkemedel direkt in i kroppen…..”

  http://www.foi.se/sv/nyheter/Press–nyheter/Pressmeddelanden/?pid=73367

  Läskiga grejer, det här var redan 2006 så gud vet vad dom kan göra nu.

  • USA varnar för cyberattacker riktade mot medicintekniska produkter

   FDA varnar för att implanterade medicinska apparater som pacemakers och defibrillatorer, ofta är anslutna till nätverk som är utsatta för cyberattacker som kan stängas av eller manipulera maskinen.
   http://rt.com/usa/us-warns-medical-¬-721/

   • Det var intressant information. Om du ser det här meddelandet – hör av dig var man kan få veta närmare – länken som du uppgav fungerar tyvärr inte.

 • För kännedom.

  Regeringen har “lekt Gud” under decennier genom missbruk av avancerade bioteknologier som de har fått i sina tyranniska händer genom globaliseringspolitiken. Det innebär att vi alla mer eller mindre redan är maskinproducerade slavar (biologiska komponenter) med eller utan vår kännedom.

  Magnus Dahlstedt, fil. mag. i statsvetenskap, vid Linköpings Universitet, är en av de personer som ifrågasatt hur demokrati kan fungera genom ett “civilt samhälle” styrt med militära tekniker – då medborgarna blir kopplade till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliteter, genom “subtila tvångsmetoder”.… http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/2223/1800

  Det “civila samhället” är ett kodord i politiska och akademiska cirklar. Att hänvisa till det civila samhället har blivit något av en patentlösning på en rad samhälleliga och demokratiska ‘problem’.
  I Fredrik Reinfeldts bok, Det sovande folket (1993), beskriver han det civila samhället på följande sätt: “Det handlar om två kraftfält som står mot varandra, där makten idag ligger hos stat och kommun och där moderaterna önskar förskjuta makten i det civila samhällets riktning. Det tydliggörs än mer när det civila samhället definieras i “Idéer för vår framtid”: När vi säger det civila samhället pekar vi på allt som inte skall vara styrt av statsmakterna och inte är del av den offentliga sektorn. Det civila samhället är alltså inte motsatsen till det militära utan motsatsen till den politikerstyrda delen av samhället. Det är en omistlig del av vår tillvaro.”

  Tanken att ”bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir människan helt befriad och inga problem kvarstår” presenterades utan att förnekas – och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kännedom om pågående människohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism … svenskarna är enligt Reinfeldt “hjärntvättade” och ”mentalt handikappade”.

  Framför allt är det klart att det “civila samhället” används som ett kodord av bekvämlighetsskäl från regeringens sida för att göra överenskommelser. Regeringen är inte särskilt intresserad av att artikulera termen i detalj, även om det vore möjligt eller meningsfullt att göra det.

  Därmed är det inte sagt att det är legalt att lägga in beställningar för att korrigera och styra andra människors göromål och livscykler, exempelvis från FOI eller universitet och högskolor m fl … men då den politiskt valda diskursen står i förgrunden snarare än individen, kan beställare bl a vända sig till Uppsala universitet för systemutvecklingsprocesser http://uadm.uu.se/digitalAssets/75/75758_Systemutvecklingsprocessen.pdf

  Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar? http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

  Att regeringen stjäl medborgarnas livschanser och livscykler bekräftas även av titeln på den statliga utredningen SOU1996:177 Egenmakt: Att återerövra vardagen: När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt s.89. Samt, SOU 2000:1 En uthållig demokrati!: Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv, s. 20.

  I dagens “moderna” Sverige är den politiska och akademiska världen upp och ned!

 • För kännedom.

  Regeringen har “lekt Gud” under decennier genom missbruk av avancerade bioteknologier som de har fått i sina tyranniska händer genom globaliseringspolitiken. Det innebär att vi alla mer eller mindre redan är maskinproducerade slavar (biologiska komponenter) med eller utan vår kännedom.

  Magnus Dahlstedt, fil. mag. i statsvetenskap, vid Linköpings Universitet, är en av de personer som ifrågasatt hur demokrati kan fungera genom ett “civilt samhälle” styrt med militära tekniker – då medborgarna blir kopplade till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliteter, genom “subtila tvångsmetoder”.… http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/2223/1800

  Det “civila samhället” är ett kodord i politiska och akademiska cirklar. Att hänvisa till det civila samhället har blivit något av en patentlösning på en rad samhälleliga och demokratiska ‘problem’.
  I Fredrik Reinfeldts bok, Det sovande folket (1993), beskriver han det civila samhället på följande sätt: “Det handlar om två kraftfält som står mot varandra, där makten idag ligger hos stat och kommun och där moderaterna önskar förskjuta makten i det civila samhällets riktning. Det tydliggörs än mer när det civila samhället definieras i “Idéer för vår framtid”: När vi säger det civila samhället pekar vi på allt som inte skall vara styrt av statsmakterna och inte är del av den offentliga sektorn. Det civila samhället är alltså inte motsatsen till det militära utan motsatsen till den politikerstyrda delen av samhället. Det är en omistlig del av vår tillvaro.”

  Tanken att “bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir människan helt befriad och inga problem kvarstår” presenterades utan att förnekas – och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kännedom om pågående människohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism … svenskarna är enligt Reinfeldt “hjärntvättade” och “mentalt handikappade”.

  Framför allt är det klart att det “civila samhället” används som ett kodord av bekvämlighetsskäl från regeringens sida för att göra överenskommelser. Regeringen är inte särskilt intresserad av att artikulera termen i detalj, även om det vore möjligt eller meningsfullt att göra det.

  Därmed är det inte sagt att det är legalt att lägga in beställningar för att korrigera och styra andra människors göromål och livscykler, exempelvis från FOI eller universitet och högskolor m fl … men då den politiskt valda diskursen står i förgrunden snarare än individen, kan beställare bl a vända sig till Uppsala universitet för systemutvecklingsprocesser http://uadm.uu.se/digitalAssets/75/75758_Systemutvecklingsprocessen.pdf

  Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar? http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

  Att regeringen stjäl medborgarnas livschanser och livscykler bekräftas även av titeln på den statliga utredningen SOU1996:177 Egenmakt: Att återerövra vardagen: När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt s.89. Samt, SOU 2000:1 En uthållig demokrati!: Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv, s. 20.

  I dagens “moderna” Sverige är den politiska och akademiska världen upp och ned!

 • Helt rätt! Det här är en brett upplagt politik som i sin följd avser att steg för steg göra
  om oss till biologiska komponenter. . Intressant att höra om
  universitetskurserna. KTH var deltagare redan 1965 när professor Zetterberg ledde
  hjärnprojektet. Han förklarade i sin avskedsskrift att han utbildades i tekniken vid FOA
  som då var Försvarsdepartementets forskningsorgan. Då handlade
  projekten om att koda hjärnans processer för tal, tänkande, seende och att experimentera
  med nya hjärnvågor. Experimenten tog plats med läkare från Karolinska, skrev han. Det var
  troligen därifrån man fick de inplanterade offren. Nu utvecklar FOI sin makt och övertar
  mer och mer av den civila forskningen, t ex Karolinska Institutets Neuroforskning
  och även KI:s traumaforskning. Det här nationella projektet grundas på en våldtäkt av
  människan och politiska åtgärder skall få politiska konsekvenser..

 • Tack för klargörande Robert!

  Viktigt i sammanhanget är att också sätta strålkastarljuset på universitet och högskolor. Där regeringen med skattemedel utbildar studenter i Människa-Dator-Interaktion (MDI), det vill säga i mästare och slav-program.

  KTH:s kursprogram i Computer Interaction: http://www.kth.se/student/kurser/kurs/IC1007

  Utdrag ur kurspresentationen: Kursmomentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Ytterligare ett syfte är att ge studenterna verktyg för att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt och negativt samt ge designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Studenten förväntas efter genomgången utbildning kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp inom MDI-området (rörande mänsklig kognition, gränssnitt, interaktion och iterativ systemutveckling).

  VAD ÄR BIOPOLITIK?
  Biopolitik kan förstås som en förbindelse eller sammanslagning av biologi och politik. Det handlar om kunskaper och kunskapsbehov rörande nationens samlade tillgångar och utgifter, där bland annat statistiska överblickar skapar vetande om nationens samlade tillgångar och skulder i form av populationer (BNP). En nationalekonomisk diskurs som binder samman politik, akademi och näringsliv. Biopolitik innefattar makt över medborgarnas liv.

  Den psykosociala/socioekonomiska ingenjörskonsten handlar till stor del om staten och ekonomin och medborgarna i ett påtvingat “partnerskap” – vari människohjärnan ingår som en del av ekonomi och resurser, möjliga att bruka, mobilisera och destinera, för både både positiva och negativa förändringar.

  Det franska ordet ingénieur kommer från italienskans encignerius, som betyder “krigsbyggmästare”, ytterst från latinska ordet ingenium. Civilingenjör blir då den civila motsvarigheten till den militära titeln ingenjör.

  Vid Luleå tekniska universitet presenteras kursplanen på följande sätt:

  Mål/Förväntat studieresultat

  Studenten ska efter kursen kunna:
  – beskriva och förklara hur hjärnan fungerar med utgångspunkt i biologisk psykologi
  – tolka och tillämpa artificiella modeller av hjärnan
  – implementera och simulera hjärnans funktioner i dator
  Kursen vänder sig till ingenjörer, beteendevetare och andra som vill fördjupa sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde, med tillämpning på t.ex. handikappvetenskap och avancerade människa-maskin system.

  Kursinnehåll
  I kursen studerar vi hjärnan och dess funktioner såsom perception och uppmärksamhet, minne, språk, emotioner och exekutiva funktioner. Vi beskriver och diskuterar funktionerna med teorier från biologisk psykologi. Vidare modellerar och simulerar vi funktionerna med enkla matematiska algoritmer och artificiella neurala nätverk.
  Kursens hemsida: https://fronter.com/ltu

  Det är verkligen en skrämmande illegal regeringspolitik som opererar bakom kulisserna.

 • Människan är en naturlig del av de flesta moderna system, skriver FOI, som arbetar med teknologier för modellering av mänskligt beteende och människa-systeminteraktion (MSI)

  Sammanfattning från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut – årsredovisning 2011:

  MÄNNISKA- SYSTEMINTERAKTION, MSI
  FOI: s avdelning för MSI bedriver forskning och utveckling av metoder för värdering och utveckling av relationen mellan människa, maskin och system. Maximal användning i systemet under hela livscykeln kräver hänsyn till människans behov, möjligheter och begränsningar i utvecklingen av teknologi, system och metoder.

  FOI utvecklar system med fokus på samspelet mellan människa och teknologi. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt. Viktiga aktiviteter är mänsklig informationsinhämtning, informationshantering, situationsmedvetenhet, operativa resultat, utbildning.

  Vårt arbete är inriktat på samspelet mellan människa och teknologi samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteende och psykofysiska kunskaper om mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer. Förutom studier i omvärlden, utför vi olika simuleringar för våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metoder för karakterisering och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap om människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.

  HANTERINGEN AV MÄNNISKA-SYSTEMINTERAKTION. MSI
  Centralt i vårt arbete är att beslutsfattare kan dra nytta av relevant information. Genom vår forskning inom människa-systeminteraktion (MSI) och metodik i förvaltningsfrågor, kan vi avgöra vilka behoven är och hur de ska uppfyllas. Ofta är information fusion en viktig detalj för det slutliga beslutsstödet. Den kunskap vi skapar kan också stödja samhällets säkerhet när det gäller förebyggande och operativ ledning.
  Vår största kund är Försvarsmakten. FOI stödjer och deltar i utvecklingen av nya system genom att studera och undersöka förvaltningsmetoder.

  FÖRSVARSANALYS
  Beslutsfattare behöver beslutsalternativ som ger flexibilitet och mervärde på kort sikt. FOI: s avdelning för försvarsanalys producerar data och skapar metoder, verktyg och arbetssätt för att fatta bra beslut.
  Kunderna finns främst inom totalförsvaret myndigheter där verksamhetens forskargrupper är direkt inblandade i olika studier och arbetsplanering. Avdelningen bedriver också forskning och undersökande projekt för företag och för dem inom det vetenskapliga samfundet.

  FORSKNINGSOMRÅDEN
  Hantering av MDI, Människa-Systeminteraktion
  Människa och teknologi

  Den snabba tekniska utvecklingen ställer allt högre krav på människors förmåga att agera och fungera tillsammans med avancerade system. FOI bedriver omfattande forskning om mänsklig interaktion, fysiologiska tillstånd och begränsningar.

  Människan är en naturlig del av de flesta moderna system. FOI: s bredd av forskning inom detta område ger en översikt över de lösningar som krävs för att få funktionella system. Baserat på människans funktion och kapacitet bedriver FOI forskning inom MSI (människa-systeminteraktion), fysiologi, traumatologi och akutsjukvård.

  FÖRSVARSMEDICIN
  Verksamheten inom försvarets forskning innebär ofta stora fysiska bördor på människor med risk för allvarliga skador.

  NANOTEKNIK – möjligheter och begränsningar
  Nanoteknik har nyligen blivit ett begrepp som dyker upp i allt från läkemedel och kastruller till militära underrättelsetjänstens system. Nano är ett prefix och betyder 1000000000 och kommer från det grekiska ordet nano, som betyder dvärg. En nanometer är en miljondels millimeter.
  FOI har bedrivit forskning om nanoteknologi, redan innan begreppet blev så hett som det är idag … Den kunskap vi byggt upp genom den tillämpade försvarsforskningen kan nu genom FOI:s kurser också delas med andra spelare.

  INFORMATIONSSYSTEM
  Vid institutionen för informationssystem sätter vi människor först och utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling via avancerade sensorer till innovativa presentationssystem. Det ger smarta lösningar som ökar användarens förmåga att bilda en förståelse av positionen för att kunna fatta bättre beslut.
  Vår forskning spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd. Sensorer eller system av sensorer kan ge tidig varning, övervaka händelser, hjälpa till att styra åtgärder och kartlägga omfattningen av skador. Vår forskning inom IT-säkerhet, kommunikation och elektronisk krigföring studerar hur information från sensorer på ett säkert sätt når beslutsfattare. Det kommer att säkerställa FOI:s forskning inom datafusion, systemutveckling och människa-systeminteraktion så att användaren kan förstå och översätta informationen till effektiva beslut.

  • Till inlägget av Susanne Podell kanske man bara ska tillägga att det är hämtat från FOIs verksamhetsberättelse 2011. Faktiskt är det jag själv som satt samman texten men den har tydligen spridits. Kanske många inte riktigt förstår vad de olika delarna handlar om men FOI är den institution i Sverige som utgör innovatör, kunskapsbank och har organiserat hjärnprojektet. De har utbildat läkare och andra i tekniken och genom samarbetet med kliniker på landets sjukhus har man också fått de som inplanterar allt från elektroder till chips i människors kroppar och hjärnor, dom själva ovetande. Det är den skrämmande verkligheten.

 • Tack för en bra artikel. Att som människa vara utsatt för det artikeln beskriver är inte bara så fruktansvärt att det inte med ord går att beskriva lidandet. Det är det absolut grymmaste och det mest kränkande man öht kan utsätta en levande människa för. Fysiskt och Psykiskt.Jämförelsevis experimenterades det på människor utan deras medgivande under Förintelsen, som sedan avrättades, ofta slumpvis. Vi som blivit offer för nutida och den alltjämt fortgående experimenteringen på människor, plågas till den grad att det går utanför de gränser man öht kan föreställa sig, dvs. innan man blev “utvald” och varse att det faktiskt fortfarande pågår här och nu, i Sverige 2013.

  • Den amerikanske professorn i juridik Alan Scheflin, skrev 1978 boken ”The Mind Manipulators”. I den uttryckte han en del om den okända verkligheten av vad som händer på sjukhus, där liksom här i Sverige: ”Inga experiment undgick att testas och inga befolkningsgrupper undslapp att bli till experimentella forskningsråttor; män, kvinnor, barn, fängelsekunder, mentalpatienter, sexuella psykopater, schizofrena, åldringar och även dödligt sjuka cancerpatienter utnyttjades alla för CIA:s program om total kontroll av hjärnan.” Projektet har pågått med den mentaliteten under ett halvt århundrade. Det var amerikanska läkare som kom att styrka att intagna på häktet i Stockholm nedsövdes och därefter inplanterades med transmitters i sina huvuden och hjärnor. Det här tillhör en storskalig våldtäkt som pågår både på häkten, fängelser, mentalsjukhus och de vanliga sjukhusen. Jag förstår vad du menar när du förklarar vad du är utsatt för. Den brittiske professorn Malcolm Varner jämförde den här saken med nazismen i Tyskland i sin bok “The Data Bank Society” 1970.

 • Torbjörn, när får vi se en protestlista? Är inte det här det allra mest allvarliga demokratiproblem du någonsin stött på?

  • Jag tar mig friheten att ge ett inlägg trots att du vänt dig till Torbjörn.

   Här finns ett ämne som i sin vidd kommer ge oss den svenska våren. Vi kommer
   sprida den till andra europeiska länder eftersom utvecklingen där är identisk.
   Ämnet är ett med med den term som professor Joost Meerlo hade som titel
   till en av de första böckerna som publicerades som protest emot saken,
   “The Rape of the Mind”. (1956). Det tillhör den första händelsen i mänsklighetens
   historia, kan man säga. Tidigare har vi alltid levt med våra egna biologiska
   funktioner och den yttre maktens anspråk har alltid tidigare slutat vid pannbenet.
   Det som funnits där bakom har tillhört oss själva, vårt eget privata jag. Det är en
   avgörande händelse som avser omskapa människan. Samtidigt
   ogiltigförklaras Mänskliga Rättigheter, traditionell frihet och staten sinnessjukförklarar alla
   offer som försöker komma ut med sin situation. Den här totalitära utvecklingen
   tillhör den mest extrema idé som någonsin realiserats. Därför är vi på gång med
   förberedelserna för att organisera en omfattande aktion, att förändra utvecklingen.
   Ingen vill leva med FOI-chips i sin hjärna!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *