Hjärnkontroll – EU:s hjärnprojekt

publicerad 7 maj 2013
- Robert Naeslund

Under 50 år av statliga hjärnkontrollsprojekt har protester mot övergreppen inkommit från olika källor, men som media inte skrivit om. EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande är ett exempel. Etikrådet gav den 16 mars 2005 ut deklarationen “Etiska aspekter av implantat i människans kropp”.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Dokumentet tog upp utnyttjandet av människor i forskningsprojekt, för beteendemanipulation och styrning av viljan. Man ställde frågan vilket hot militären utgjorde mot samhället, demokratin och mänskligt självbestämmande när dessa implantat används i våra hjärnor och fortsatte med att ge en idé av den planerade omfattningen:

”Hur gravt kan dessa implantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande när de finns i våra hjärnor?”

Dokumentet inleddes med:

Robert-Naeslund-rontgen1

“Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den”

…och längre fram:

“Man kan även se denna utveckling som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till människokroppens integritet… Idén med implantat ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och förtjänstfulla tillämpningar.”  Man ställde frågan: ”Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall där vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av implantat?”

Bildtext: Om den här röntgenbilden som visar en inplanterad transmitter, insatt genom en näskanal i anslutning till hjärnan skrev den f.d. chefsläkaren vid Sahlgrenska sjukhusets röntgenklinik, Ingemar Wickbom: Denna röntgenbild visar ett främmande objekt, sannolikt en braintransmitter. Den transmittern hade tryckts in i huvudet på en person under operation vid Södersjukhuset i Stockholm. Nu kan implantaten injiceras och har utvecklats som biologiskt osynliga chips.

ArcanumSkolan 2024

När inte längre tankar, uppfattningar eller hjärnfunktioner är individens egna har vi lämnat det mänskliga och blivit till statens komponenter. Hjärnexperiment och beteendeteknologi har också med vansinnesdådens uppkomst att göra.

Det är inte bara från biologiska eller personliga vinklar man kan skärskåda projektet utan politiskt-socialt utgör det inledningen till en helt förändrad framtid. En där vi spärras in bakom hjärnchips, mister rätten till våra egna liv. Här förlorar vi både mänskliga rättigheter, rätten till integritet, vara fria och EU-gruppen tog upp självbestämmande som ytterligare en del av det som går under.

EU-rådet skrev: “Hur långt kan implantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället? Implantat kan påverka hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…”

Vi måste förstå att ingen demokrati kan samexistera med hjärnkontroll. Vad har röstande för betydelse när dolda maktgrupper kan manipulera åsikter och känslor. I beteendevetenskaparnas bibel, Hand Book of Behavior Modification and Behavior Therapy 1977, i kapitlet Behavioral Modification: Ethical Issues and Future Trends gav dr Leonard Krasner sin protest emot beteendemanipulering och skrev:

Robert-Naeslund-rontgen2

“Ämnet innefattar koncept av frihet, rättvisa, människans natur, vetenskap, mänskliga rättigheter och andra abstrakta men verkliga idéer och ideal… Det här är ett växande ämne som ständigt blir mer svårartat… Det nya i den här situationen är att det finns en grupp individer, självidentifierade som beteendevetenskapare, hävdandes sin rätt att i det dolda förändra, kontrollera, influera och manipulera mänskligt beteende… Vi är verkligen medvetna om att det inte finns några enkla svar eller recept…I förbindelse med människor är vi inblandade i en påverkande process som är allmänt utbredd men som inte är menad att bota eller hjälpa de olyckligt lottade.”

Bildtext: Röntgenbild av kvinna som var intagen på Långbro mentalsjukhus 1970. Under de veckor hon var där nedsövdes hon och utan sin vetskap inplanterades elektroder i hennes hjärna. 

EU-rådet kallade det ett hot mot det demokratiska samhället och mot varje enskild människa:

“I sin värdering gör vi den allmänna slutsatsen att icke-medicinska tillämpningar av implantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället… Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet.”

Det borde så klart tillhöra det mest förbjudna i ett demokratiskt samhälle. Men målsättningen FOI deklarerar i sin verksamhetsberättelse är att styra människans tänkande under hela livstiden.

EU-rådet uttrycker det uppenbara att:

“Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att använda implantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter…”

De negativa sociala effekterna finns inom alla samhällsområden. Politiskt kan man se en allt sjukare utveckling, staten ser sin makt och säkerhet som avgörande, men ruinerar människan på sin rätt. Etikgruppen skrev att det förändrar vårt antropologiska väsen och FOI-tjänstemän håller föreläsningar om implantat och robotism.

Den statliga utredningen SOU 1972:47 varnade för att den här utvecklingen skulle föra med sig en omänsklig polisstat och det är den som utvecklas. Omänskligheten är ett med den även om begreppet militärstat är ett mer passande uttryck. Det har aldrig någonsin i historien funnits en mer totalitär uveckling än den som grundas på hjärnkontrollerade medborgare, som därmed omyndighetsförklaras att få ha sina egna åsikter.

Professor Malcolm Varner skrev i “The Data Bank Society” att projektet riskerar överträffa nazismen i destruktivitet och det är ingen överdrift. Hotet är inte bara teoretiskt utan drivs in emot en planerad riktning där helt andra idéer än mänskliga deklareras. Som biologiskt manipulerade komponenter finns inte heller de förutsättningar som skapar människor.

Som utnyttjade i medicinsk, social, neurologisk och psykologisk forskning genom direktkontakten till hjärnan kommer vi inte heller äga våra liv – dessa som övertas av anonyma makthavare för helt andra syften än de vi själva skulle välja.

Det finns utlåtanden från konferenser som säger att de inte kan undvika sjukdom och död vid experiment på oss. Vem vill leva med FOI-chips och med beteendemanipulering i sina hjärnor? Om inte så måste vi alla hjälpas åt till att få upp ämnet till debatt och därmed förändring. Det kan bara fortsätta så länge det pågår i det dolda.

Här har vi ett statligt program som vida överträffar rasism, kvinnoförakt och alla former av totalitär utveckling. En politik med “kannibalistiska” förtecken, som avser att omskapa både människan och samhället. Ett projekt Fredrik Reinfeldt är direkt ansvarig för, där staten konsumerar sina medborgare och genom brutala åtgärder lyckats hållas det dolt för media. EU-gruppen framförde att en allmän debatt måste uppstå och det är vad som måste neutralisera det militära hotet emot våra hjärnor och liv. 

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Stoppa “The Human Brain Project”! Gör uppror mot teknofascismen innan det är för sent!

  EU har nyligen lovat 10 miljarder euro för att inom 10 år skapa en datorsimulering av en mänsklig hjärna. I USA finns ett motsvarande storslaget projekt att sammanställa allt kunnande om levande människohjärnor men utan ambitionen att skapa en datorsimulering.
  Vad kan en datorsimulering säga om den levande hjärnan?

  Man kan först som sist ifrågasätta vad en datorsimulering skulle kunna ge för slags förståelse. Om man inte ens vet hur ett neuron fungerar, och inte har en susning om vad minne är för något, hur ska man då kunna simulera något. Räcker det med att bara koppla ihop 12 miljarder pseudoneuron med hjälp av ett par biljarder pseudonervbanor? Nåväl – de har väl tänkt sig att få ökad förståelse för hur neuron och nervbanor fungerar under resans gång, kanske genom samarbete med amerikanerna.
  Om man lyckas skapa en medveten hjärna

  Nästa fråga man ställer sig är då – tänk om man lyckas! Vad innebär det? Då har man på artificiell väg skapat ett mänskligt medvetande. Vad ska man göra med det?

  Man vill t.ex. göra ingrepp som framkallar schizofreni eller depression. Högst troligt vill man undersöka vad som händer med en människas medvetande under tortyr. Det vill man alltså göra på ett levande medvetande. Att man också säkert försöker pröva stämningshöjande terapier uppväger knappast det lidande man redan idag skisserar på ritbordet.

  För en rättskaffens moraliskt känslig människa låter det här som en sjuk fantasi att få sjösätta något i stil med vad de ökända naziläkarna gjorde när de hade fria händer att göra försök med levande människor. Ja till och med värre!

  Precis som de tyska läkarna motiverar de det hela med nyttan av en begränsad grymhet för att kunna bota och lindra för så många fler.

  De tyska läkarna undersökte förfrysning, infektioner och skottskador. I bland annat Japan och Sovjetunionen gjordes liknande groteska experiment på människor. Extremt plågsamt och fasansfullt, men människan lämnades i alla fall att lida i sitt eget privata medvetande. De här vill nu skåda själva lidandets fysiologi under skalet. Den simulerade personen skall avklädas det allra sista av privat integritet. Jag kan omöjligt föreställa mig något mer ohyggligt!

  Forskarna vill givetvis inte se det på det viset. De kommer att hävda att de jobbar med en ”maskinsimulering” inte något levande. När experimentet är klart raderar man hårddiskarna och sätter upp ett nytt experiment och då är allt minne av eventuellt upplevd smärta borta, menar man. Det är ju bara ett datorprogram. Jag hävdar att i så fall är experimentet meningslöst. Det kommer inte att säga något om en levande psykotisk människas själsliv.
  Transhumanism

  Låt oss tänka några steg till. Transhumanisten och framtidsprofeten Raymond Kurzweil hade redan på 1990-talet dragit upp utvecklingslinjerna framåt. Med hänvisning till den exponentiella tillväxten av datorernas kapacitet har han gissat att till 2019 har vi kopierat en människohjärna. Tio år senare kan vi scanna av vem som helsts hjärna och porta den som ett datorprogram. 2029 kan vi avliva den biologiska kroppen och leva vidare i evighet som en process i en superdator. Datorerna har kapacitet att ”hosta” hela mänskligheten. År 2039 kan alla skaffa precis så många virtuella barn som hen vill. Datorkraften växer fortare än vår fantasi. Ett datornätverk med miljarder processorer täcker hela jordytan och kan på kort tid lösa alla problem man ens kan föreställa sig. Det kallas ”singularitet”, och innebär att teknik och naturvetenskap också i princip är slutgiltigt bortom den gamla människans fattningsförmåga. Den som är religiöst lagd skulle säga att Guds Rike är förverkligat.

  Jag är biochauvinist. Över min döda kropp!

  Gör uppror mot teknofascismen innan det är för sent!

  Mitt förslag är att omedelbart låta stoppa detta vansinniga projekt. Inte ett öre till dr Frankenstein och hans programmerare! Politiker som backar upp dessa projekt bör anklagas för anstiftan till brott mot mänskligheten.

  Låt medvetandet och människohjärna förbli en gåta!

  Internet referens: jordfly.blogspot.se

 • Ytterligare en fråga dyker upp i mitt huvud. Hur är det möjligt att den svenska staten/regeringen både kan kräva att offentliga debatter måste fram för att diskutera etik och moral och samtidigt på ett sanslöst brutalt sätt lägga det stora locket på och kväva alla debatter och människor som är naturligt nyfikna och självklart intresserade av?

  Inte ens den saudiska diktaturen kommer i närheten av de övergrepp som det sk demokratiska svenska styrelseskicket utför i ett ökande tempo.

  Ingen går säker när Säpo m fl “eliminerar” (läs mördar) svenska medborgare vars enda brott är att få se rättvisa skipad!

 • Svar till Bo Sonnsjö och Henning Witte. Det finns inte ett ämne som är omgärdat av så många missuppfattningar som det här. En avgörande del är dålig kunskap. Följ gärna med på de fortsatta artiklarna som kommer, så kan ni ersätta fantasier och billiga förklaringsmodeller med fakta och god kunskap. Sonnsjö avslutar sig inlägg med Eller??? Svaret är att hans fråga var fel ställd – det handlar inte om s k röstboskap utan om människan i allmänhet. Den amerikanske Senatorn John Glenn gav sina sista tre år som politiker till den här saken och i sitt avslutande tal i januari 1997 kallade han ämnet en av de viktigaste frågorna i vår värld. Se min föreläsning på: http://www.youtube.com/watch?v=ei3zla5hS9o – efter det vet man lite mer.

  • Bäste Robert!

   Tack för Ditt mycket intressanta föredrag. För ett antal år sedan hörde jag, som varit läkare i många år ett rykte om just dessa förhållanden, men tyckte att det lät mycket konstigt. Till följd av egen forskning, samt konsekvenserna av en bilolycka så stannade det tankeprojektet där för egen del.

   Eftersom min egen olycka väckte så många tankar om svensk sjukvård, som misslyckas inom så många områden (som t ex har med nack- och hjärnskador efter bil- eller fallolyckor att göra) har jag varit i kontakt med många ledande politiker, myndigheter och stora dagstidningar.

   Deras ointresse för verkligt svårt skadade medborgare är frapperande. Det finner Du om Du orkar läsa på Nackskadeförbundets hemsida (http://www.nackskadeforbundet.se).

   Med tanke på vad Du presenterat och den rådande tystnaden gällande vad som pågått och pågår bakom kulisserna – är det lätt att känna igen modellen. Om makten är tyst nog – tillräckligt länge – så självdör information som medborgarna skulle behöva för att försöka reagera.

   Det var därför ordet “röstboskap” kom till användning. Väljarna varken skall eller får inte komma till tals när det gäller politikens innehåll

   Anne-Marie Pålssons bok om “Knapptryckarkompaniet” visar på hur dåligt ställt det är med demokratin i vårt land – precis som i antikens Aten, där det var de mäktigaste familjernas huvudman, vilka samlades på torget och förklarade vad det var som skulle gälla i republikens namn.

   Bästa hälsningar

   Bo Sonnsjö

 • Orwells 1984 i ny och förbättrad tappning. Tänk vilken lycka att kunna styra alla medborgare dit “partiet” vill. Allt som krävs är att skriva om några lagar, “köra” nya “vaccinationsprogram”, som tvingar alla att obligatoriskt vara med … oavsett vilka konsekvenserna blir.

  “Röstboskapen” kan därefter styras precis dit en liten grupp utvalda önskar … Eller???

 • Det kanske vore bättre att se till vad artikeln säger. Då behöver Mikael inte skåda in i framtidens eventuella hot utan missbruket har pågått under ett halvt århundrade. Det har inte bara utnyttjat några enskilda människor i destruktiva experiment utan uppstått som ett teknopolitiskt projekt med ett vad EU-råder skriver “konstitutionellt beslut”.. Om de positiva tillämpningarna som kallas för “transhumanism” kommer det en artikel längre fram. Det faller inte bara inom området “artificiell intelligens” utan som professor Yoneji Masuda skriver i sin bok “informationssamhället” – om människan tar över hjärnsystemen kommer vi kunna leva friska, skapandet och aktiva upp till ett genomsnitt av 90 eller mer”.

 • Beträffande hjängränssnitt och artificiell intelligens, lyssna gärna på Radioprogrammet filosofiska rummet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=1140670 Här talar Martin Ingvar om att kunna tillhöra andra minnen än dina egna.

  Karim Jebari har skrivit en avhandling i ämnet

  ” I den mån som vi själva har kontroll över dessa apparater kan vår autonomi öka avsevärt. Men givet att hjärnstimulering är så potent så bör den här möjligheten att vara förbehållen individen själv, annars riskerar vi att få ett samhälle där någon eller några aktörer får otillbörlig makt över andra människors känslor och attityder. Sett ur ett autonomiperspektiv vore detta beklagansvärt”.

  http://politiskfilosofi.com/2012/11/06/sammanfattning-av-min-licentiatavhandling-del-ett-hjarnmaskingranssnitt-idag-och-imorgon/

  Vad det handlar om är ett automatiserat lagförlängningssystem. Paketeringen av morgondagens uppkoppling mellan människa och maskin kommer att sälja bättre än I-Phone. Teknologin kommer att ge människan hälsodiagnostik, sjukvård, hjärmstimmulering, utökade minnen i form av situationsanpassad information närsomhelst, varsomhelst. Detta samtidigt som staten kan läsa människors tankar och agera på dem innan dom gör det själva.

  Som sagt 50 års missbruk av teknologierna ligger bakom utvecklingen av hjärnproteser och den nya nätverkstekniken Ubiquitous som betyder datorkraft allestädes närvarande. Datainspektionen skriver:
  Ubicomp, eller Ubiquitous Computing, alltså datakraft som på ett självklart sätt är allestädes närvarande utan att man tänker på det – ungefär som elektriciteten är idag – betraktas av IT-industrin som framtidens kassako: en lätt tillgänglig, trådlös infrastruktur för information och kommunikation som ska kunna:

  • Identifiera och lokalisera människor och apparater. Trådlöst. Överallt. Jämt.
  • Hämta och lämna information mellan människor och från sensorer som ser hör, mäter och kan styra apparaterna.
  • Lära sig användarnas personliga preferenser, apparaternas prestanda osv.

  Professor Gerald Q Maguire anställd på KTH skrev om vikten att reglera detta område reda 1999, sedan kom en ny varning 2008

  Revolutioner i halvledarenheter miniatyrisering, bioelektronik tillsammans med neurala beräknsningstekniker gör att forskare nu kan skapa maskin assisterade sinnen, science fiction´s “cyborgs.” I en artikel publicerad redan 1999, försökte vi uppmärksamma framsteg inom proteser, en myriad av konstgjorda implantat, och den tidiga utvecklingen av teknik för cochlea(hörsel) och retinala näthinnan (syn) implantat. Vår oro, då och nu, var att uppmärksamma de etiska frågor som dessa innovationer väcker. Sedan dess har genombrott skett i en hisnande takt. Vetenskapsmän, forskare och ingenjörer som använder olika metoder, ger möjligheter till direkta gränssnitt mellan hjärnan och maskiner. Tekniska innovationer som sådana är varken goda eller onda, det är användandet av dem som skapar moraliska konsekvenser. Eftersom det kan finnas etiska problemen i människors användning av tekniken och eftersom hjärn chips är en mycket troligt framtida teknik, är det klokt att formulera politik och lagstiftning som mildrar teknologiernas skadeverkningar, detta innan tekniken redan är utbredd.

  Media måste granska hur många livsverk som slagits i spillror med dessa teknologier i skydd av att försökspersoner drabbats av psykisk sjukdom.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *