Nytt humanistiskt förbund bildat – Förenade Humanisterna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 januari 2013
- Torbjörn Sassersson

 

Det har bildats ett nytt humanistiskt förbund i Sverige. Det grundades den 17 januari 2013 och  förbundet kom ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 januari 2013. 

Text: Torbjörn Sassersson,  Humanism & Kunskap

Styrelsen med ordförande Per Pettersson tar från start tydligt avstånd från Humanisternas kampaktiga verksamhet mot människors fria rätt att tro på vad de vill.

Förenade Humanisternas styrelse har en avhoppare från Humanisterna. I styrelsen finns Humanisternas fd ungdomsförbundsordförande Jessica Schedwin som hoppade av hösten 2012.

Så här presenterar SvD:s debattredaktion ordförande Per Petterssons debattartikel:

”Humanisterna i Sverige har gått allt mer mot att driva en antiteistisk linje snarare än en humanistisk. Ibland har det funnits en skrämmande antagonism gentemot troende och alla former av religion. Oviljan att hantera utvecklingen inom Humanisterna har gått så långt att vi nu väljer att grunda det nya förbundet Förenade humanister, för ett bättre debattklimat. Det skriver ordförande Per Pettersson med flera.”

Några klipp från Förenade Humanisternas debattartikel:

”Förenade Humanisterna består av avhoppare från Humanisterna. I styrelsen finns bland annat Humanisternas fd ungdomsförbundsordförande Jessica Schedwin med flera.”

”Vi kommer självklart inte att vika oss i viktiga humanistiska frågor och kommer att bekämpa fundamentalism i alla dess former. Samtidigt kommer vi att värna om en god relation till andra livsåskådningar, för att kunna ha dialog och utvecklande debatter tillsammans.”

”Vi har en stark tilltro till det mänskliga förnuftet och vetenskapen. Vi är övertygade om att den vetenskapliga metoden kan trumfa alla dogmatiska trosuppfattningar när det gäller att förklara världens beskaffenhet och att det inte krävs ett regelrätt krig mot religionen för att förmå den synen att genomsyra samhället.”

Läs hela debattartikeln på SvD

Självklart vill undertecknad önska det nya förbundet lycka till.

www.forenadehumanister.se

Text: Torbjörn Sasserssonm vice ordf Humanism & Kunskap


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq