Sydsvenskan har tappat skärpan – frånvaro av kritik mot vaccin är bara ett exempel

publicerad 7 januari 2013
- Per Nordgren

OPINION. Vår familj har läst Sydsvenskan i snart 30 år. För tjugo år sedan tog det mig en styv timme att läsa tidningen. Det som fängslade mig var nyfikna journalister som gjorde allt för att vända på varje sten för att hitta “sanningen”.

Text: Per Nordgren

Familjen Wahlgren hade då kontroll över tidningen. Alla parter kom till tals och argumenten sattes under lupp. Ibland drog tidningen slutsatser efter omfattande undersökningar och analys, ibland överlämnades detta till läsaren.

Idag tar det inte många minuter att läsa tidningen och vi överväger tom att byta ut den mot Svenska Dagbladet som åtminstone rapporterar sakligt, om vi nu ska ha någon dagstidning alls.

Det som har hänt är att vi under denna period har sett hur innehållet i tidningen gradvis har vittrat sönder till att idag bara rapportera till läsarna det myndigheter och Bonnier vill att vi skall få veta, och vad vi skall veta.

Sydsvenskan rapporterar, det är allt. Man har slutat att granska källor, undersöka motiven bakom en nyhet osv. Det är alldeles tydligt att det finns en annan agenda eller motiv bakom tidningens innehåll idag.

Det senaste exemplet, bland väldigt många, är dagens huvudledare: “Pappersslarv hotar hälsan” och underrubriken blir följaktligen: “Många myter frodas om vaccinationer. Det gör det särskilt viktigt att statliga vaccinbeslut dokumenteras ordentligt”

Redan i rubriken har man tagit ställning och torgför en åsikt som om det vore den enda sanna sanningen. Myt betyder enligt SAOL: “uppdiktad historia eller vanföreställning”. En sökning på ordet “vaccinskador” på Google ger 3450 resultat, om man söker på “toxic vaccines” blir resultatet 11 800 000. Av resultatet att döma måste det finnas väldigt många människor på jorden som lider av en vanföreställning, tycker i alla fall Sydsvenska Dagbladet.

Om man är det allra minsta påläst när det gäller vacciner så vet vi att de innehåller rena gifter som exempelvis kvicksilver. Vi vet också att det är mycket lätt att manipulera vacciner och tillsätta exempelvis HIV-virus vilket uppdagats i Afrika vid en rutinkontroll. Att man testat ett vaccin och godkänt det är en sak, men det finns ingen forskning på vad som händer när en människa utsätts för 20 till 30 vaccinationer innan de fyllt 20 år.

Torbjörn Sassersson på NewsVocice.se hävdar att detta faller under lagen om kvacksalveri, eftersom det inte finns forskning på vad som händer med människan med så många vaccinationer i kroppen, men Sydsvenskan vet tydligen det.

Det finns också en del intressanta tankeövningar att göra när man läser ledaren. I första stycket redogörs för hur WHO tvingades att avbryta en vaccinationskampanj i Pakistan då de som arbetade i projektet attackerats vid ett flertal tillfällen. Enligt Sydsvenskan var våldet ett resultat av en myt som påstod att det handlade om amerikanskt spionage och att barn som fick vaccinet skulle bli sterila. Fler med vanföreställningar alltså.

Vilken källa Sydsvenskan har till detta påstående redovisas inte, kanske WHO? Och man måste ställa sig frågan; är det ett rimligt antagande att våldet grundade sig på en myt? Vad är det som Pakistanier tror sig veta som inte vi känner till? Som sagt – minns det HIV-manipulerade vaccinet, det var på riktigt. Det har gjorts innan, varför skulle det inte kunna hända igen? Om Sydsvenskan varit på bettet hade man sett till att komma över ett prov på vaccinet och låtit undersöka det, sen hade vi haft svaret (om myten visade sig vara korrekt och barn riskerade att bli sterila, hade ni publicerat det?).

Vidare i ledaren upprepas det som ett mantra att vaccinationer är bra för hälsan och att lite slarv på myndigheten inte ändrar på det. Inte någonstans i texten framgår att det faktiskt kan finnas intressekonflikter när man anlitar folk från vaccinationsindustrin. I stället framstår ledaren som ett försåtligt propagandanummer av klass, och det gör mig misstänksam. Kan det finnas någon sanning i Pakistaniernas påståenden om vaccinet som WHO vill att de tar? Kan det rent av vara tvärtom, att vacciner hotar folkhälsan?

Text: Per Nordgren

Referenser

Mind the Gap: Contraceptive Stockouts in Zambia

“To make matters worse, Depo Provera, the injectable contraceptive, was pulled from the shelves six weeks ago by the Ministry of Health, following a lab technician?s sensational report that a vial tested positive for HIV when he ran it through a rapid HIV test. (Independent tests are ongoing and it is expected that the Minister of Health will soon lift the ban.”

Hormone drug sparks outrage in Africa – Depo Provera linked to fueling spread of HIV, study shows

“…women who used the Pfizer drug Depo Provera – a hormone-based contraceptive injection – were twice as likely to acquire and pass on HIV as those who didn’t.  A higher risk was also observed for birth-control pills.”

HIV and injectable hormonal contraceptives – links remain unclear

“There has been further contradictory evidence on whether hormonal contraceptives, especially injectable ones, raise the risk to women of acquiring HIV and, if they already have HIV, of developing AIDS.”

Birth Control Shot Found To Double HIV Risk In African Women

“As if the AIDS crisis in Africa wasn’t bad enough, scientists now believe that a birth control method that’s popular in the eastern and southern parts of the continent is increasing women’s HIV risk.”


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *