Per Nordgren

9/11 och människans medvetande

VÄRLDEN[caption id="attachment_38301" align="alignnone" width="695"] Foto: Leo Druker[/caption] OPINION. På bilden ser du en Svart Leopard, ett vackert och kraftfullt rovdjur. Ett rovdjur som i frihet