Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

9/11 och människans medvetande

publicerad 4 mars 2014
- Per Nordgren
Foto: Leo Druker
Foto: Leo Druker

OPINION. På bilden ser du en Svart Leopard, ett vackert och kraftfullt rovdjur. Ett rovdjur som i frihet har sina bestämda bytesdjur och gör ingen annan illa. Men om något hotar den, eller dess avkomma, tvekar den inte att angripa.

Människan jagar vad hon bestämmer sig för, och verkar finna särskild nytta och nöje i att slakta och tortera sin egen ras. Som om hon vore ett offer till gudarna. Människans frihet är en illusion, hon lever bakom ett osynligt galler som tillåter och uppmanar henne att låta sig själv och sin avkomma bli till offer. Till skillnad mot rovdjuren som följer Natural Law. Här används det engelska ordet för att läsaren skall få rätt association. På svenska har föreslagits Naturrätt eller Mannarätten som inspirerats av bland annat Fornnordiskt Tänkande.

Värdshuset

Genom fönstret såg jag att det började snöa. För en gångs skull föll flingorna långsamt mot marken, stämningsfullt vackert som i en Walt Disney film på julafton. Det var vindstilla, sju grader kallt och snön gav ett glittrande intryck i ljuset från gatlamporna. Inne på kvarterskrogen hade traktens hantverkare samlats i baren som vanligt. De var människor som trivdes med varandra, med en fot i systemet och en utanför. De skämtade med ägarinnan och sanningarna blev fler, allteftersom ölglasen fylldes på.

Vinflaskan framför mig var halvt urdrucken och jag kom på mig själv med att tjuvlyssna lite på gänget, mest för att distrahera mina egna tankar, då jag hörde att diskussionen kom in på 9/11. Ljudnivån och intensiteten ökade vartefter och blev på gränsen till aggressiv, och man kunde urskilja att några bestämt hävdade att man använt sprängmedel. De andra påpekade det fåniga i hur detta skulle gått till, en omöjlighet. Det fanns ju inget kvar av tornen, inga byggnadsrester på marken, inget utslag på Richterskalan. Byggnaderna hade helt enkelt gått upp i rök, försvunnit. Nej, sprängmedel var det inte.

Jag tänkte att detta var intressant, måste man vara lite halvalkis och stå med ena benet utanför systemet för att förstå att det inte var sprängmedel inblandat? Eller kunde det vara så att dessa praktiskt lagda människor litade på sitt sunda förnuft och hade avsagt sig auktoriteternas dominans? De som tyckte att tanken om sprängmedel var fånigt, läste de tidningar eller såg på TV?

Eftersom man inte kunde enas om metoden fortsatte strax diskussionen istället om varför tornen tagits ner. Och här kom de vanliga sanningarna, det var för att bankerna skulle tjäna ännu mer pengar på krig, oljan i Irak skulle billigt hamna i USA, kriget mot terrorn skulle tjäna till en ännu skarpare kontroll över världens befolkning. Tills någon sade, och som jag noggrant sedan skrev ner: “Kriget mot terror är i själva verket ett krig mot människans medvetande, ett krig mot hennes andliga förmåga att utveckla och bibehålla en harmonisk balans i universum. Kriget mot terror är en täckmantel för att reducera människan till ett batteri, till ett lager av energi som nyttjas i en digital verklighet för den som finns högst upp i näringskedjan. Utan sitt högre medvetande decimeras människan till en robot i en verklighet som kan styras av en datamaskins-liknande varelse. 9/11 var nyckeln till den processen.” ((Normalt brukar man ange källan till ett citat, men här får vi nöja oss med professionen: Pianostämmaren))

9/11 och Människans Medvetande

9/11 kunde genomföras som ett välregisserat teaterstycke med hjälp av en teknik som vi nu vet en del om, trots att den är avsedd att vara dold för oss. Detta faktum har börjat bli allt tydligare för allt fler människor som själva studerat händelserna på nedre Manhattan den 11 september 2001, vilket är mycket uppmuntrande. Men det handlar inte bara om hur det gjordes, som man kan läsa om i 9/11 Where Did the Towers Go?, man måste också någon gång börja fundera på varför? Pianostämmaren, som i inledningen menar att utan vårt högre medvetande reduceras människan till ett batteri, kan det vara syftet? I så fall kan 9/11 också vara en ockult rit, ((I brist på bättre valde jag begreppet ockult rit eller ritual som brukar förknippas med övernaturlighet, det som är dolt och så vidare. Min egen definition är ungefär: En rit eller ritual är en metod som använder sig av “laddade” symboler (jämför gärna med ett varumärke, en logo.

Coca Colas varumärke ansågs vara värt 71,9 miljarder dollar 2011.) i en akt eller händelse för att attrahera och påverka vårt undermedvetna som inte kan skilja på vad som är sant eller falskt, gott eller ont. Vad som sker är att det genom illusion skapas en bild, en illusorisk verklighet i vårt undermedvetna genom akten som människans föreställningsförmåga omvandlar till verklighet oavsett om det är falskt eller sant, men upplevs som sant. Det är en enorm kraft i vår föreställningsförmåga, (och intention) faktiskt skulle vi med den kunna skapa ett paradis på Jorden.)) avsedd att förstöra eller förminska vår andliga förmåga. Som också kan vara början på slutfasen i ett mer än 2000 år gammalt krig mot människans medvetande och andliga förmåga, ((John Lamb Lash bok “Not in His Image” är ett centralt verk som ger en bild av religionernas roll i detta krig. De första Gnostikerna, ej att förväxla med kristna eller katolska gnostiker, hade förmåga att se igenom bedrägeriet. Därför förstördes deras bibliotek och de slaktades till sista man, allt i guds namn)) ett sista komplement till desinformation, lögner, bedrägerier, repressiva religioner, falsk historia, falsk vetenskap och manipulation av verkligheten.

Men går det att undersöka om Pianostämmaren har någon bärighet i sin utsaga?

När Larry Silverstein ((Silverstein ägde och byggde det första WTC 7 som stod klart 1983, det andra, 7 WTC, invigdes under 2006. Bägge alltså under Silverstein. Sju veckor innan 9/11 skrev han också på ett omdiskuterat leasingkontrakt på övriga byggnader och hade därmed full kontroll över hela WTC-komplexet. En viktig person i händelsernas centrum))  i en intervju uttalade orden “pull it” ((Här en utskrift av intervjun från infowars.com, “I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, “We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.” And they made that decision to pull and we watched the [WTC 7] building collapse,” Det är inte ovanligt att offentliga utsagor innehåller dolda budskap avsett för invigda.

Om man vill vara riktigt spekulativ och tänka lite tvärtom, skulle Silversteins uttalande kunna betyda att han talat med någon högre upp i hierarkin, att denne beklagar att det tredje planet inte kan krascha in i byggnaden så att branden kan tillta.

Och när han talar om förlust av liv menar han inte de drygt 3000 som dog (offrades), utan syftar på operatörerna som skulle ta ner den tredje byggnaden helt enkelt fick kalla fötter när de insåg konsekvenserna, och blev därför snabbt likviderade av någon dödspatrull. Av det skälet kunde riten inte fullföljas så byggnad sju fick tas ner med konventionell teknik.)) var det också en bekräftelse på ett misslyckande. Flight 93 var med all sannolikhet avsedd att flygas in i WTC 7, men kraschade istället under oklara omständigheter på en äng i Shanksville. WTC 7 hade inga  stora skador, bränderna var begränsade och det fanns inga civila i byggnaden. Varför den centrala frågan uppstår: Varför bestämdes att WTC 7 skulle tas ned, trots att det inte var någon fara för vare sig byggnad eller liv? Dessutom riskerades effekten av den magiska teatern att gå förlorad, om inget flygplan flög in i byggnaden som planerat.

Om vi utgår från att 9/11 (också) var en ockult rit blir talet 3 viktigt, “alla goda ting är tre” har vi hört många gånger. Det var planerat och nödvändigt att tre byggnader förintades för att riten skulle anses fullföljd. Men flight 93 (det tredje planet) är trumfkortet för mänskligheten. Blev riten verkligen fullbordad så att avsedd effekt kunde uppnås när det hamnade på en äng istället för i WTC 7? ((Flera utredare menar att det inte förekom några flygplan alls under händelserna, att videofilmerna är manipulerade eller att vi ser en form av hologram. I en ockult rit har det ingen betydelse, huvudsaken är att vi tror det är flygplan som kraschar)) Talet 7 (WTC 7) spelar en viktig roll, ett tal som förknippas med medvetande och andlighet. ((Faktiskt anger Wikipedia nyckelord för talet 3 som “balans” och talet 7 som “tankar/medvetande”, men också att numerologi är pseudovetenskap.)) Och (WTC) 1+2 blir 3.

De flesta människor idag anser numerologi och magi vara nonsens, men det måste göras alldeles klart för envar, att för de som är med i hemliga sällskap och som praktiserar hemliga läror  är symboler, (svart) magi, numerologi och alkemi en absolut verklighet. För dem kan det bli verktyg som ingår i riter och ritualer för att förstärka sin kontroll och makt över andra människor och säkerställa sina egna djupt egoistiska motiv som ofta uppfattas vara av psykopatisk natur. Till skillnad mot vanligt folk som inte ser någon möjlighet till påverkan, turnummer blir för dem något som är ödesbestämt.

Frågan är då om man kan finna kopplingar mellan 9/11 och hemliga sällskap, och det kan man, Internet är fullt av dem. Några som nämns är Sionismen, Frimurarna, Skull and Bones och Jesuitorden. ((Här några exempel: Se framförallt texten under YouTube-klippet. En bit in i klippet ser vi också en bra sekvens hur byggnad 7 tas ner, det är en annan eller modifierad teknik än den som användes på tvillingtornen, de såg ut som som när man skakat en läskflaska och sedan tagit ur korken. Jämför också bilder på vad som var kvar av byggnad 7 och tornen, det mycket stor skillnad. WikiSpooks har sin syn klar. Lasse Wilhemson har skrivit en artikel om sionism och Magnus Mörner om Svenska Jesuiter från 1954)) Man kan också läsa på Internet att det anses vanligt att eliten kan röra sig fritt bland de olika sällskapen, då de tycks ha en del gemensamma mål eller kopplingar till varandra.

Men det som förvånar är att få tar upp kyrka/religion som en bakomliggande viktig faktor. Jag syftar inte på de diskussioner som förekommer i samband med 9/11 om till exempel muslimers roll, eller kristna fundamentalisters inblandning.

Vanligen brukar man tänka att religioner är fristående, visserligen anklagas de för hets och att skapa förutsättningar till krig och så splittring mellan folken, men även om det finns tveksamheter i idealen hos kyrkan, så anses den fristående. Inget kan vara mer fel. Religioner världen över är både skapade och kontrollerade av hemliga sällskap. Kyrkan är det perfekta redskapet för att bygga upp en fruktan-kultur som därmed också effektivt hindrar människans medvetande från att utvecklas. Och religioner har alltid använts som ett verktyg för att skapa motsättningar och krig.

De allra första som kom att bli präster utbildades av Illuminati ((De upplysta, här syftas på de som lämnade The Magic Orden som var en gnostisk rörelse med ursprung i Stjärnfolket, de som upptäckte vetenskapen om planeterna och dess banor)) i nordvästra Iran flera tusen år f.kr. Prästerna fick inte bara lära sig religiösa dogmer, utan lika viktigt var också att lära ut hur folket skulle bedriva jordbruk i stor skala. ((Om nu någon missade poängen, människans öde beseglades som slav när hon började producera mer än hon behövde.

Människan lämnade en nomadiserande kultur där individen var född fri)) Kunskapen om att kultivera växter anses kvinnan ha upptäckt och utvecklat, denna upptäckt tog Illuminati hand om, och förvandlades till stordrift genom prästerna. Här kan vi se det allra första fröet till patriarkat och teokrati. ((Wikipedia)) Som om det inte räcker har religiös dualism sin vagga här, kosmos delades upp i gott och ont, sprunget ur var sin källa. ((Se Metahistory.org))

Sedan kom offerkungarna, där det var nödvändigt med mänskliga offer för att den stora massan skulle må bra, de heliga kungarna som hade band till himlen och gud, som var satta att utföra guds hantverk och till sist kom den nuvarande frälsarguden eller bättre, offer-förövarguden som miljoner och åter miljoner människor lidit och fått mista livet för. En gud som inte är jordbunden, av manligt kön och som saknar en kvinna. Om folk förstått att religioner är ett påhitt för att kunna hålla människan som slav, i ständig fruktan och därigenom enkel att hantera, hade det gjort skillnad? Eller att man använder religionens verktyg för att utöva befolkningskontroll?

Flera utredare menar att exempelvis Jesuitorden, som anses ha sina rötter i Tempelriddarna, har starka kopplingar till Vatikanen, och som exempel kan man läsa MetalHeadViking som skriver att Frimurarna också är sprunget ur Tempelriddarna. En intressant blogg, som bloggaren själv beskriver som kristen och nationalistisk. Religioner bör alltså i allmänhet ses som länkade till hemliga sällskap. Religioner är sällskapens skapelse och verktyg med ett visst bestämt syfte, att förhindra en utveckling av det högre medvetandet hos människan och hennes spirituella förmåga.

Människan är i grunden lika mycket själ (spirit) som hon är kropp, och är kärleksfull till sin natur, född fri och varken god eller ond. ((Huruvida människan är född ond eller god diskuterades till leda när jag gick på Socialhögskolan. Man måste förstå att om man sätter ett karaktärsdrag på människan som exempelvis ond, reducerar man henne till ett stycke kött med en dataliknande hjärna som enda redskap. Jag påstår att människan vilar på ett kärleksfullt fundament som är neutralt, i balans och harmoni. Hon är.))  Men det är dolt för oss, och den felaktiga bilden av oss själva upprätthålls bland annat med hjälp av symboler som sen människan med sin föreställningsförmåga kan förverkliga som sanning. Illusionen, eller kanske viruset, finns inuti oss.

När Adam och Eva uppmanades av ormen att äta äpplet på kunskapens träd betyder det för oss att ormen är en symbol ((Det går också bra att tänka sig ormen som en DNA-sträng)) för människan som läromästare, visdom, bland annat. Ormen är en viktig, stark och positiv symbol som rör människans utveckling. Men samma symbol, samma verktyg, används också emot oss. Man laddar om ormen med andra värden, och människan tycks bli allt dummare av det.

Man bör alltså tänka efter både en och två gånger innan man godtar exempelvis David Icke:s syn på “the Serpent”. ((Serpent har normalt betydelsen “stor orm”)) Symboliskt står ordet för bland annat kunskap (visdom), läromästare, kreativitet, fruktsamhet, helaren, den feminina aspekten och ibland anges Serpent/Snake som kopplingen mellan det högsta andliga, Jorden och livet. När vi bejakar David Icke:s syn på ormen som han jämställer med reptiler med ben, förnekar vi också ormen, vår källa. John Lamb Lash har uppmärksammat problematiken i “Who Wrote the Reptilian Agenda?”, här ett utdrag:

“The female spiritual principle came through the snake, the instructor.” (The Reality of the Archons, Nag Hammadi Codices II, 4.  )

Och:

“Yet all through David Icke’s references to ancient lore in his books, he does not indicate that the serpent power has been considered the ally, healer, and teacher of humanity.

The form of the archons or Annunaki ETs is reptilian (drakonic in the NHC text), but the faculty built into our psychosomatic structure, by which we detect and repel alien intrusion, is serpentine. To confound the divinely endowed serpentine power integral to our biopsychic functions with the alien reptilian menance is grotesque, a ridiculous error. The difference between the two is as clear as day, once it is pointed out. No one doing research into ancient esoteric and mythological lore could fail to note that difference. Yet David Icke gives no indication of doing so anywhere in his writings and talks. He dwells on the reptilian menace as the problem facing humanity, but ignores the serpentive endowment provided for the solution to that very threat. He explains in detail the fight-or-flight impulses of the R complex or reptilian brain without a word on the serpent power that resides in the spinal column, informs the subtle anatomy of the chakras, and enlivens the entire network of the autonomic nervous system.”

Vad Icke och många andra gör med the Serpent är att förvandla denna för människan viktiga symbol och källa som också finns inom oss, att istället få oss att rikta våra tankar mot någon utomjordisk reptilliknande varelse. Det blir som tvärtom, vi säger nej till källan och bejakar förvillelsen.

Mark Passio, som skänkt inspiration till att skriva denna text, har analyserat kopplingen mellan 9/11 och symbol-världen. I en video ((1 tim och 42 min in i videon kommer avsnittet om 9/11)) beskriver han i detalj hur han uppfattar hur symboliken har använts den 11 september 2001 för att nedmontera och begrava både den kvinnliga aspekten i vårt inre och vårt (högre) medvetande. Han presenterar en mycket intressant kedja av symbolik och hur detta användes emot oss, vårt medvetande. De laddade symbolerna ((Jämför med vad varumärken, logos gör med oss)) kan med hjälp av riten enkelt tränga in i vårt försvarslösa undermedvetna och blir där “sanning”. Men man bör alltid förhålla sig kritisk och själv studera och skaffa sig en uppfattning om vad som kan vara riktigt.

Detsamma gäller hela denna artikel. Den kan tjäna som inspiration för andra som studerar, undersöker och letar vägar till frihet och sanning, men den behöver inte beskriva sanningen, även om det är syftet med texten. Exempel på kritiker till Passio är författaren Steven Hager, i en artikel “Mark Passio and the Illuminati Hoax” anklagar han Passio för att ha en svag research och likställer honom med David Icke, som han kallar “disinfo plant”. Men åtminstone i den del i videon som handlar om 9/11 vill jag absolut ge Passio poäng, det han säger där stämmer väl överens med andra källor.

Hos Frimurarna kan vi finna ett rikt utbud av symbolik, men det betyder inte att de hade med 9/11 att göra. Samma symbolik kan man finna hos de flesta sällskapen och i religioner fast i annan skepnad, hos Frimurarna är den ganska lättillgänglig, därför använder jag den. Den här vackra litografin från 1877 (Ramsey, Millett & Hudson) med dess starka symbolik är ett bra exempel på frimurarnas tankevärld. Vad vi ser framför oss är Salomos tempel, ((Templet enligt Wikipedia)) (För de som är uppmärksamma och funderar i symbolvärlden kan nämnas att Salomon Brothers var första och största hyresgästen i WTC 7.) det som Frimurarna föreställer sig var ursprunget till att orden startades. Man kan säga att varje man och kvinna bär inom sig sitt eget unika tempel, det är också det som är människan. Tro nu inte att jag påstår att vi har Salomos tempel i oss, nej det ska vi akta oss för.

För att återgå till litografin så kallas den “Masonic History” men kan även anges som människans (utvecklings-)historia, längst ner ser vi under det klassiskt rutmönstrade golvet skrivet “Old age” och under det även “Manhood” och vi förstår att människan kom till för länge sedan och att hennes medvetande inte var så särskilt utvecklat från början. Golvet får anses vara nutid, det är detta golv alla frimurare, i alla fall någon gång gått på. Till vänster (i norr) står en pelare ((eng. “pillar”, stöttepelare, bära upp)) som anger den manliga aspekten, ((Varje man och kvinna bär på både den feminina och manliga aspekten. Detta har inget med kön att göra utan är universell symbolik som hjälper oss att förstå vad människan är. Jämför gärna med Mannarätten som använder liknande symbolik.)) ovanpå den Jorden och solen. Om vi följer vad Passio sade i videon är WTC 1 som stod i norr med spira på toppen (fallossymbolen) denna pelares motsvarighet. Den högra, södra pelaren, motsvarar då den feminina aspekten med månen ovanpå, vilket motsvarar WTC 2 som stod i söder. Harmonin, balansen mellan dessa två pelare (människans medvetande) är central för att vi ska kunna utveckla vårt medvetande mot högre andlighet (högre medvetande).

Som vi ser mitt i bilden finns ett “G”, det betyder “den stora Arkitekten”, högst upp det allseende Ögat. Om man tänker sig människans utveckling i medvetande och andlighet så börjar den under golvet i “Old age”, för att sedan stiga mot allt högre höjd, och vi kan se människor i bilden som vandrar högre upp på kullarna. Extremt förenklat kan man kanske säga att harmonin, balansen mellan de två pelarna, varandras motsatser eller komplement, avgör vilken medvetandenivå man är kapabel att uppnå. WTC 7 representerar här människans medvetande i mitten, det kollapsade på knappa 6 sekunder, eller gjorde det? Pilen, skottet i människans medvetande saknas, det kom aldrig ett tredje flygplan.

Men rituellt verkar man ganska nöjd, det gamla är raserat och vägen till en ny tid är röjd. Följdriktigt finns nu bara ett torn med det intressanta namnet One World Trade Center. Byggnaden har en spira i toppen vilket betyder att den manliga aspekten har återuppstått med solen som gud och skapare. Den feminina aspekten och vårt (högre) medvetande ligger begravt i en ful bassängliknande konstruktion. Vad vi symboliskt ser är en värld i total disharmoni, av psykopatisk natur där krig, våld, offer och övergrepp på människor är vardag, som människan inte längre reflekterar över. Ser världen ut så idag?

När man studerar riter och ritualer måste man tänka på att symboler som används är verktyg, de kan användas för att göra både gott och ont. Svenska Frimurare arbetar med all sannolikhet till största delen med egen personlig utveckling, för att bli bättre människor helt enkelt. Det är andra aspekter av frimureriet än symboliken som borde uppmärksammas mer.

De hemliga sällskapen med de hemliga lärorna, har väldigt många förstått att de har som mål att berika sig själva, men det är naturligtvis bara en del av vad de vill uppnå. Man bör också förstå att alla kända underrättelsetjänster som Mossad, CIA med flera, det militära komplexet, den dolda tekniken eller vetenskapen, centralbanker och andra som arbetar under sekretess, alla har de kopplingar till hemliga sällskap. Sällskapen följer och kontrollerar utvecklingen i ett hierarkiskt system. De verktyg de använder sig av för att hålla människan som slav och att förhindra henne från att erövra sin andlighet ((Med andlighet menas här människans högre medvetande och spirituella förmåga, hennes strävan efter en naturlig koppling till ett medvetet universum och hennes ursprung och koppling till Jorden, (Gaia, Sophia) som vi också alla är en del av.

Ett medvetande som strävar efter balans, harmoni och utveckling blir också den absoluta kärleken, som vi lättast förstår genom att betrakta Modern och Barnet – en värld vars gränser sätts av Natural Law, eller Mannarätten)) är många, ett exempel är pengasystemet med privatstyrda centralbanker som redskap. Dessa banker trycker pengar ur tomma intet, som sen uppstår som skuld hos människor. Per Lundgren har i sin forskning visat hur det går till ända ner på detaljnivå, och hur kontrollen sköts genom Frimurarnas organisation. På alla nivåer.

Men det som förefaller glasklart är sällan sanning. Förvånande är att vi finner George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Hancock (kongressens ordförande) och två av de fem som skrev förslaget till det blivande USA:s självständighetsförklaring, var alla kända frimurare. ((Clas Svahn, Sekter & Hemliga Sällskap, sid 16-19))  Män som anses ha arbetat för folkets bästa i alla avseenden, och några av dessa män hade dessutom sett igenom pengabedrägeriet som de privata bankerna höll på med.

Ögonbrynen åker upp ytterligare ett snäpp när vi också får veta att Adam Weishaupt, som var grundare av den mest kända Illuminati-orden i München den 1 maj 1776, också kom att imponera på President Thomas Jefferson, som tyckte Weishaupt var en “entusiastisk välgörare”. ((Clas Svahn, Sekter & Hemliga Sällskap, sid 19. Weishaupt ville avskaffa nuvarande ordning med regeringar, privat ägande, religioner och så vidare, och istället låta en elit leda världen och sätta ljusbringaren Lucifer på världens tron. Men det finns också andra uppgifter som säger att Weishaupt bara var en frontfigur, som passade bra eftersom han var jude. Grundaren av Illuminatiorden skulle då vara, återigen, en Tempelriddare. Källa: MetalHeadViking ))

Vad vi ser är infiltration, och vi kan vara säkra på att alla regeringar, underrättelsetjänster, domstolar med mera är infiltrerat av olika sällskap. Och samma infiltration sker också mellan och i de hemliga sällskapen. Inte undra på att “eliten” enkelt kan röra sig mellan olika sällskap, de har en hel del gemensamma nämnare, som att till exempel behålla herraväldet över människan. Ett mått på hur stor denna infiltration är kan ges genom Per Lundgren. Han har funnit att minst 127 länder har en centralbank, ((Sverige var bland de första, den första motsvarigheten till Riksbanken kom till på 1600-talet)) och finns det en centralbank kan man vara helt säker på att landet är korrupt och kontrolleras av hemliga sällskap.

Jag har bara skummat lite på ytan i denna text, historisk bakgrund, sällskapens betydelse, religionernas roll, symboliken som verktyg, fruktan-kulturen och desinformationen som flödar över oss. Men har pianostämmarens utsaga någon bärighet? Absolut, det han säger om att människan kan reduceras till ett batteri är riktigt, människan är bioenergi och har också inbyggt en funktion likt ett batteri. ((Se daniel sid 6)) Den delen  ryms inte här, men kort kan man säga att människan (också) är bioenergi, ett “elektriskt fält” som med rätt teknik kan påverkas till i stort sett vad som helst. Datorer kan ta kontroll över människans känsloliv, styra hennes beteende och bestämma över liv och död. Precis den utvecklingen ser vi just nu, väl maskerad med löften om ett friskare liv, med din hjärna och kropp uppkopplad mot din iPhone.

Men pianostämmaren uttalade också att “Kriget mot terror är i själva verket ett krig mot människans medvetande” Han har alldeles rätt här också, nu när vi förstått syftet med den ockulta riten kring 9/11 blir det alldeles tydligt att det är människans medvetande och den feminina aspekten man vill komma åt. Och det blir då också naturligt att fundera över varför?

I litografin kunde vi se hur människan utvecklats över tid, till ett högre medvetande och med det också den spirituella förmågan. För att förstå och förklara denna utveckling måste vi gå till myterna, och vi finner att människan är en hybrid, ((Zecharia Sitchin var tidig med sin bok “The 12th Planet” från 1976 där han beskriver hur Anunnaki genom genmanipulation skapade människan, senare har många andra fortsatt utreda samma spår. Michael Tellinger flyttade människans tillblivelse till Afrika, närmare bestämt till Adam´s Calendar (vanliga historiker borde väl bli glada?) och skrev genombrottsboken “Slave Species of god” , där får vi veta hur och varför människan skapades)) skapad för ungefär 200 000 år sedan av en utomjordisk ras som helt enkelt behövde en tålig arbetskraft för att bryta företrädesvis guld från vår planet. Historien berättar hur svårt det var att ta fram en tillräckligt intelligent varelse som ändå var hanterbar som slav. Enki, som ansvarade för projektet, fick till sist fram den perfekta hybriden för arbetet. För att lyckas var han dock tvungen att bryta mot de uppsatta reglerna och skapade en hybrid (oss) som utvecklas över tid, mot ett allt högre medvetande, mot en mer gudomlig status. En mer medveten människa innebär att hon till sist förstår sin roll som slav, och blir då också fri att enkelt bryta “kontraktet”. Hon behöver bara säga “nej, jag samarbetar inte”.

Både Enki och hans gelikar visste redan vid skapelsen att det skulle bli problem i en inte alltför avlägsen framtid, men beslöt att skjuta på problemet. När de lämnade Jorden blev det därför deras egna avkomlingar, som man brukar benämna de blåblodiga, som fick se till att fortsätta hindra människans utveckling. Och det måste erkännas att de lyckats väl de senaste 7000 åren, fram till den 11 september 2001 då man misslyckades med att sätta pilen i människans växande medvetande. 9/11 är för människan en viktig vattendelare, en väg leder till det som pianostämmaren tänker, men det ges också en möjlighet att ta det första steget mot friheten, det första steget mot utmaningen till att senare fredligt utforska Universum för att lära, och lära ut.

Vilken väg väljer du?


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq