Analys av Dr Judy Wood:s bok ”Where Did the Towers Go?” Del 1

publicerad 16 februari 2013
- Per Nordgren
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001
Ground Zero i New York City den 16:e september 2001. En ensam brandbil står parkerad vid en ofantlig hög av bråte, en av världens största enskilda brottsplatser. Foto: Mate Eric J. TIlford, US Navy, “public domain”.

ANALYS. Dr Judy Wood är ett nytt namn som gett sig in i arbetet att försöka återskapa vad som egentligen hände den 11 september 2001 i New York. Hennes teori leder till misstanken att attentatet var iscensatt med inblandning av den amerikanska militära industrin. Skribenten Per Nordgren sammanställer här Judy Woods och sina egna tankar om teorin. 

Text: Per Nordgren

Låt mig först erkänna att det varit en lång resa under flera år innan jag av en händelse fick upp ögonen för boken ”Where did the towers go?” av Dr Judy Wood. Innan dess tyckte jag nog som de flesta, den officiella förklaringen var en cover up för att rättfärdiga kriget mot terror. Jag sysselsatte mig därför med att undersöka med vilken metod man hade fått tornen att kollapsa. Och hur jag än vred och vände på saken kom sprängämnen in i bilden och 911 Truth Movement, Architects & Engineers for 9/11 Truth, Alex Jones och andra var de jag tittade på.

Det jag nu börjar förstå är att de alla representerar (ovetandes eller inte) en del av de många lager cover up:s som finns angående 9/11. Anledningen? Dr Wood har utan framgång försökt få de ovan namngivna och andra intresserade av hennes bevis, men man har bemött henne med hot och allmänt försökt förlöjliga hennes person. Om man är intresserad av att veta vad som hände, varför tillåts då inte att hennes bevis granskas?

Vem är Dr Judy Wood?

Dr Wood:s kompetens anses unik och väl lämpad för en undersökning om vad som hände WTC, här följer hennes formella meriter, delvis översatt:

Dr Judy D. Wood är före detta professor i maskinteknik med forskningsintresse inom experimentell spänningsanalys, strukturmekanik, optiska metoder, deformations analys och karakterisering av biomaterial och kompositmaterial. Hon är medlem i Föreningen för experimentell mekanik (SEM), grundade SEM biologiska system och Material Division. Och har arbetat på SEM Composite Material Teknisk Division. Dr Wood fick sin B.S. (Väg-och vattenbyggnad, 1981) (Byggkonstruktion), MS Engineering Mechanics (Applied Physics), 1983), och Ph.D. (Materials Engineering Science, 1992)

Redan vid de första TV-bilderna som Dr Wood såg den 11 september 2001 reagerade hon över att händelserna i rutan verkade kringgå fysikens lagar. Under flera år hoppades hon att någon skulle undersöka vad som verkligheten hänt, men ingen gjorde det så hon bestämde sig till slut för att själv undersöka saken. Mot bakgrund av hennes kompetens har ledstjärnan varit att undersöka VAD som hände. Syftet, likt en brottsplatsutredning, har varit att först ta reda på vad som hände, vilket också är en förutsättning för att sen kunna gå vidare med att bestämma HUR det gjordes, VEM som gjorde det och VARFÖR. (motivet)

Jämför gärna med en vanlig brottsplatsutredning som polisen gör, påstås det att någon blivit skjuten, så måste man också hitta ett hål i kroppen. 9/11 tycks också vara det brott där VAD som hände är absolut centralt. Men det har mig veterligen ingen vetenskapligt undersökt tidigare.

Vad är det som Dr Wood:s undersökning bevisar? (Ur förordet av Eric Larsen)

  1. Den officiella förklaringen är ur ett vetenskapligt perspektiv falsk, rakt igenom.
  2. WTC förstördes inte av värme orsakad av flygbränsle eller något annat brännbart eller brännbara ämnen.
  3. WTC förstördes inte av ”minikärnvapen”
  4. WTC förstördes inte av konventionella sprängämnen av någon sort, oavsett om det är TNT, C4 eller RDX. Inte heller av ”svetsande ämnen” som thermite, thermate eller ”nano-thermite”
  5. Fakta talar för att det inte förekom någon hög värme alls, vare sig under själva dekonstruktionen eller efteråt.

Bevisen

Korta artiklar som den här kan inte redovisa alla bevis som Dr Wood har lagt fram, syftet här är att få läsarens uppmärksamhet och väcka ett intresse för att undersöka saken närmare och djupare. En del av det som jag skriver kanske uppfattas som påståenden, men bemöt dem inte innan du själv studerat ”Where did the towers go?” och naturligtvis andra källor också.

Det måste också framhållas innan jag presenterar en del av bevisen att den illusoriska effekten under händelsen självklart påverkat våra sinnen. Om man hör ett flygplan och lyfter på blicken så förväntar man sig att se ett flygplan också. Vi påverkas när vi ser en byggnad, 415 meter hög och med en vikt på 500 000 ton försvinna på några sekunder i rök och damm. Hur kan det ske?

För att förstå vad som händer använder vi all erfarenhet och kunskap som vi har för att förklara fenomenet och då tänker vi troligen på brand, bomber och flygplan.

När vi tittar på händelsen håller vi oss alltså inom vårt psykologiska paradigm, vad vi tror är fysiskt möjligt. Men om det finns andra energier som gemene man inte känner till, som är undanhållet för oss andra? Då måste vi ta på oss glasögon som inte är färgade. Så, för att i någon mån förstå vad som hände måste vi ha en öppen blick, och våga tro på vad vi faktiskt ser, och det är inte helt enkelt.

Mycket tidigt, i skolan och hemifrån, får vi lära oss människans begränsningar. Det är en hel massa saker vi inte klarar av att göra och vi får framförallt lära oss att det finns fysiska lagar som reglerar vad som är möjligt och inte möjligt. Sedan bombas vi dagligen med ”sanningar” av auktoriteter som finns inom religioner, som döljer sig i vetenskapens namn, politiker, media osv. Listan är lång.

Alla dessa försöker få oss tycka och tänka som de vill att vi ska göra. Vartefter tiden går slutar vi mer eller mindre själva att reflektera över om ex. vacciner är bra eller inte. Vi kommer därför så småningom att torgföra någon annans ”sanning” utan att ens fundera på det. Och fällan har slagit igen.

För att i någon mån förhindra det, måste vi lära oss att tänka kritiskt. Vi måste fråga oss vad det är vi får reda på, varför får vi veta det just nu, vilka källor finns det? Att tänka kritiskt är ett sätt att förhålla sig till omvärlden, att inte genast blint tro på vad reportern säger på Aktuellt. Själv brukar jag öppna ögonen extra mycket när något hälsopreparat blir förbjudet.

Min misstanke blir då genast att det kanske är ett mycket bra medel, värt att ha på hyllan därhemma. Man kan göra på många sätt, det viktiga är att man plockar ner auktoriteterna från sina piedestaler och ställer dem där de hör hemma, bland oss andra. Ställer frågor och kräver svar.

Särskilt i fallet 911 behövs ett kritiskt förhållningssätt, i det fallet måste du själv studera och förstå vad som hände, för ingen annan kommer någonsin att servera dig sanningen.

I nästa artikel presenterar jag några av bevisen och avvikelserna som Dr Wood fann.

Text: Per Nordgren

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq