World Trade Center

World Trade Center – the movie

FILMOliver Stones film var inte en besvärande USA patriotisk soppa som jag trodde utan istället en gripande skildring av två polisers öde i samband med