Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Analys av Dr Judy Wood:s bok “Where Did the Towers Go?” Del 2

publicerad 6 mars 2013
- Per Nordgren

Per Nordgren fortsätter sin analys av den kontroversiella teorin att World Trade Center den 11 september 2001 fälldes med hjälp av “energivapen”. Den första artikeln i serien Analys av Dr Judy Wood:s bok ”Where Did the Towers Go?” Del 1

Text: Per Nordgren | Allt bildmaterial publiceras med tillåtelse av Dr Judy Wood

Dr Wood grundläggande teser

  1. Den officiella förklaringen är ur ett vetenskapligt perspektiv falsk, rakt igenom.
  2. WTC förstördes inte av värme orsakad av flygbränsle eller något annat brännbart eller brännbara ämnen.
  3. WTC förstördes inte av ”minikärnvapen”
  4. WTC förstördes inte av konventionella sprängämnen av någon sort, oavsett om det är TNT, C4 eller RDX. Inte heller av ”svetsande ämnen” som thermite, thermate eller ”nano-thermite”
  5. Fakta talar för att det inte förekom någon hög värme alls, vare sig under själva dekonstruktionen eller efteråt.

Biljardbollen och pannkaksteorin

Den officiella förklaringen är att de 110 våningar höga WTC-tornen kollapsade därför att våningarna högst upp gett vika på grund av den höga värmen.  Våningarna hade sedan, så att säga, genom sin egen tyngd fått övriga under sig att följa med i raset på mindre än 10 sekunder.

Dr Wood frågar sig hur många gånger man kan klappa händerna på 10 sek? Många fler än tio, men inte ens i närheten av 110. Lägg också till att det är 3,6 meter mellan våningarna, och det är inte heller tomt mellan dem. Är det en trovärdig teori?  Pannkaksteorin är fysiskt omöjlig eftersom den förutsätter att varje våning som kraschar in i nästa pulveriseras men ändå har energi kvar för att pulverisera nästa osv. Man kan föreställa sig det som att slänga ett lager damm på ett betonggolv och tro att det därmed pulveriseras. (Det är nödvändigt att anta att byggnaderna dekonstruerades till ”fint damm” eftersom det inte fanns några nämnvärda byggnadsrester på marken efter ”kollapsen”) Men om det ändå hade varit möjligt har Dr Wood räknat ut att det hade tagit i alla fall 97 sekunder för ett torn att kollapsa enligt pannkaksteorin.

Om man hade släppt en biljardboll från översta våningen på WTC 1 eller 2 tar det, utan hänsyn till luftmotståndet, (vakum) 9,22 sek innan den slår i trottoaren. Seismologiska rapporter visar dock att WTC 1 ”kollapsade” på 8 sek. Hur är det möjligt att något kollapsar snabbare än fritt fall? Svaret måste bli att byggnaden löstes upp redan i luften och nådde marken som ett mycket fint damm och gav därmed inget anmärkningsvärt utslag på Richterskalan. Vilket leder oss till nästa punkt, seismologiska data.

Det här är vad som återstod av WTC 1. Brandmannen i mitten går i markplan, i gult bakom är markerat det som fanns kvar av byggnaden. Till vänster WTC 6 som jämförelse. Bilden är tagen mitt på dagen 010911. Ser det ut som resterna efter en byggnad 415 meter hög, 110 våningar, 4000 kvm i varje plan och med en vikt på 500 000 ton? Om byggnaden ”tagits ner” med thermite hade brandmannen kunnat gå där så kort tid efteråt? Naturligtvis inte, han hade grillats på ett ögonblick av den hetta som funnits kvar.

Det här är vad som återstod av WTC 1. Brandmannen i mitten går i markplan, i gult bakom är markerat det som fanns kvar av byggnaden. Till vänster WTC 6 som jämförelse. Bilden är tagen mitt på dagen 010911. Ser det ut som resterna efter en byggnad 415 meter hög, 110 våningar, 4000 kvm i varje plan och med en vikt på 500 000 ton? Om byggnaden ”tagits ner” med thermite hade brandmannen kunnat gå där så kort tid efteråt? Naturligtvis inte, han hade grillats på ett ögonblick av den hetta som funnits kvar.

 

Richterskalan

Det finns gott om seismologiska stationer runt New York som registrerat rörelser i marken under händelserna. Intressant nog togs Seattle Kingdome, som ligger inom samma område, (en sportarena) ner genom ”controlled demolition” tidigare, så data finns hur den påverkade. Sprängningen gav då 2,3 på Richterskalan. Arenan stod på mjukt underlag, sand, och är ca 30 ggr mindre än WTC 1 eller 2. WTC-tornen stod direkt på berggrunden och borde därför också ge ett mycket större utslag av den anledningen, dessutom var de ju 30 ggr större, men det registrerades i stället ett lägre värde på 2,1. Knappt märkbart alltså. Om det hade varit explosiva ämnen inblandade hade utslaget varit minimum 3,5 på skalan. Det här är en viktig uppgift eftersom det utesluter möjligheten av att man använt explosiva ämnen.

Det låga värdet på Richterskalan förklarar också att den fördämning som skyddade hela WTC-komplexet (undantaget WTC 7 som stod utanför) från Hudsonfloden höll ihop, vilket den absolut inte hade gjort ifall sprängämnen varit inblandat. Tornen stod nästan direkt på vallen. Under tornen fanns ytterligare fem våningar med shoppingcenter, parkeringsgarage och tunnelbanan. Allt detta var i det närmaste oskadat. Hur kan det komma sig?

En annan fråga som man måste ställa sig är; En terrorist vill naturligtvis orsaka så stor skada som möjligt, hade det då inte varit både enklare och effektivare att låta byggnaderna falla åt sidan? Skadorna hade blivit enorma, fördämningen hade brustit och översvämmat nedre Manhattan, tunnelbanan likaså och väldigt många fler människor hade mist livet. Men det var endast byggnaderna med prefixet WTC (1-7) som förstördes. Varför?

Här ser man att tornen stod direkt på berget och våningarna under markytan som klarade sig. I rött är fördämningen som kallas ”bathtub”, badkar. Man kan säga att WTC 1-6 stod i ett badkar.

 

”Det var som om det regnade människor”

Rubriken är hämtad ur ett förhör/intervju med en brandman som var på plats. Under 102 minuter räknar man med att minst 1200 människor slog i backen, vissa uppgifter upp till 1600. Brandmän och sjukvårdare stod hjälplöst på marken och såg vad som hände. Som värst upplevde en brandman att en människa kom ner varannan sekund, ”som om det regnade människor”. Erfarna brandmän hade aldrig sett något liknande, varför hoppade så många?

Om man tittar närmare på bilder som visar människor hängande utanför de relativt små fönstren så lägger man märke till att många har tagit av sig kläder. En man med bar överkropp hänger i en arm och en fot utanför fönstret och försöker ta av sig byxorna på 105:e våningen, varför? Varför håller han inte andan några sekunder och hoppar in den stund det tar att ta av byxorna i fall det är rök som stör honom? Flera hoppade säkert pga eld och rök men på många bilder ser man varken rök eller eld. Överhuvudtaget ser man knappt någon eld alls, någon form av ”glöd” kan ses i en del fönster och en rök som inte riktigt liknar brandrök utan som en ånga kan ses på många ställen.

Vad var det för fasansfullt inne i byggnaden som fick människor att hänga ut genom fönstret och till sist hoppa? Och en del så långt från byggnaden att det måste ha varit en annan kraft som slungat ut dem. Om det brinner är det naturligast att behålla kläderna på för att skydda sig, och finns det möjlighet även blöta dem med vatten. Men här ser vi en motsatt reaktion.

Något annat än rök och eld måste ha framkallat denna fruktansvärda situation där människor upplevde befrielse genom att hoppa. En hypotes kan vara att om man tänker sig fuktiga kläder, antingen av sprinklersystemet eller genom svettning och mikrovågor (i ett energifält) kan man få en reaktion som beskrivits här. Alla som har testat en mikrovågsugn vet att vattnet kokar men koppen förblir sval. Allt som är fuktigt värms upp men inte ”torra” material som papper eller koppen. Om människor som befann sig inne i byggnaden var utsatta för någon form av mikrovågsenergi (-fält) som en del i förstörelseprocessen, så förklarar det deras beteende, fuktiga kläder ”kokar” på kroppen och man gör allt för att bli av med dem. Närmare än så kan jag inte beskriva, men var och en förstår säkert att det är en befrielse att hoppa i den situationen. Människokroppen består ju också till största delen av vatten.

Active Denial Systems (ADS) finns idag och används för att ta kontroll över massdemonstrationer (exempelvis) som har eskalerat med våldshandlingar. ADS är en sorts riktat stråle med mikrovågsenergi, och tester har visat att just blöta eller fuktiga kläder intensifierar den fruktansvärda smärta den är byggd för att förorsaka. Att jag blandar in ADS här beror på att jag vill visa läsaren att det inte är något hokus pokus med mikrovågor, tekniken finns och fungerar.

 

Kan vi lita på vår perception?

Nej, det kan vi absolut inte. För att uttrycka det lite drastiskt; vi ser vad vi blir tillsagda att se. Problemet med vår perceptionsförmåga, särskilt i en helt ny och ovan situation som 9/11, är att vi inte vet vad vi ser. Vi försöker hitta en lösning på problemet och den gavs här blixtsnabbt av media. Om inte det gjorts hade människor upplevt att de var än mer förvirrade. Hjärnan hade gått på högvarv för att försöka pressa in händelserna på något begripligt sätt. Risk för kaos alltså, och en sådan flock kan man inte kontrollera.

9/11 hade en regi som saknar motstycke, det var otroligt skickligt genomfört. All reklam upphörde samtidigt i alla radio och TV-kanaler. Omgående visste man att det var Usama bin Laden som låg bakom, att det var flygplanen som fick byggnaderna att upplösas osv. Än idag arbetar man skickligt med de ”truth” organisationer som finns och dessa ser till att motstånd och kritik vallas in i rätt fålla. Det är imponerande.

Men om jag nu påstår att det finns en hemlig form av kontrollerad fri energi, monterat på ett vapensystem, skulle det kunna hjälpa hjärnan att titta med nya ögon?

21 sekunder in i klippet så ser man hur ett 70 våningar högt stålskelett bokstavligen förvandlas till ”damm”. Hela WTC-tornet förvandlas till fint damm framför våra ögon på åtta sekunder, det ser ut som när man skalar en banan med en vulkan mitt i. Tittar man noga så ser man också hur byggnadsdelar förvandlas till stoft, mitt i luften.

Denna bildsekvens visar samma 70 våningar höga stålskelett från en annan vinkel. Bilderna är tagna ur en video, i förgrunden ser man ett vattentorn och WTC 7. Det finns inget ord för vad som sker här, Dr Wood har föreslagit ”dustification” eller ”dustify”.  Vad vi ser är stål som förvandlas till ett stoftmoln på några sekunder. Den mest ihärdiga thermite-anhängaren måste här ställa sig frågan: Hur gick detta till?

Det är alltså viktigt att veta att vi inte kan lita på vår perceptionsförmåga. Och definitivt inte lita på vad andra säger att vi ser. Man måste själv fördjupa sig och studera vad som hände om man ska komma i närheten av vad som egentligen hände. Gör man bara det är man hästlängder före alla andra som bara tycker som man ska tycka. De som redan är i fållan.

”Toasted cars”

Rubriken är Dr Wood:s sätt att uttrycka vad som hände med de 1400 fordon som förstördes i samband med 9/11. Hon menar inte att fordonen hamnat i en ”brödrost” utan mera som vi brukar säga i dagligt tal, den är rökt, eller den är körd. En anledning är att det inte var eld och värme som förstörde fordonen, att man ser lågor och glöd betyder inte automatiskt att det är varmt. Om man läser hennes bok eller söker på Internet upptäcker man att det finns mycket som kan se ut som lågor och glöd men som inte avger värme. Det är perceptionen igen, ser vi en glöd antar vi automatiskt att det är varmt också, utan att vidare reflektera över det. Sedan har vi ju nästa problem som måste lösas.

På bilden är WTC 1 och 2 markerat till vänster. 8-900 hundra meter till höger ligger FDR-drive. Det röda strecket markerar var det fanns förstörda fordon, och det vara flera hundra. Det som måste förklaras här är hur en konventionell ”controlled demolition” eller thermite kan förstöra fordon på denna långa distans? Och just här? Och ja, fordonen är inte flyttade hit.

Det vi ser i bakgrunden, är det en bil eller vad är det? Till höger i förgrunden syns konstiga ”brännmärken” på huven. Till vänster har en bil hamnat ovanpå en annan bil. I den övre bilen ser man att motorn försvunnit, dagsljuset syns genom hjulhuset där motorn skulle ha suttit. Hur kan det bli så här?

 

Jag arbetade i flera år på bilskrot och har sett många brandskadade och helt utbrunna bilar. Men aldrig dessa skador som på bilden. Notera t.ex. fälgen som hamnat under bilen. Det är ingen utbrunnen bil vi ser, det är resultatet av helt andra krafter än eld.

Det som man genomgående kan se på många bilder är hur motorerna på ett mystiskt sätt har försvunnit. Jag kan försäkra att motorer inte försvinner om det brinner, det här är orsakat av något annat. Det var förresten en sådan här brandbil som en brandman tagit skydd under. Han berättade att plötsligt for hela brandbilen iväg, den ”flög” iväg. Andra har också upplevt samma sak. Det finns också flera intervjuer där människor uppgett att de själva leviterat, flugit iväg, ibland ett helt kvarter för att därefter sättas ner varsamt. Vittnesmålen är så många, detaljerade och samstämmiga att man måste ta dem på fullaste allvar.

Det finns hur mycket som helst att redovisa om avvikelser när det gäller fordon som inte får plats här. Dörrhandtag som det kommer ånga ur och som sedan försvinner, i ”utbrunna” bilar är fortfarande säkerhetsbälten, tyginredning och plastdetaljer oskadade. Gummilister är oskadade, ”brinnande” bilar där pappret bredvid vägrar ta eld osv. Men jag hoppas att det jag redovisat här ska göra er nyfikna och vilja undersöka mer.

 

Den väl bevarade hemligheten, orkanen Erin

Inte ens Dr Wood visste om att det fanns en orkan strax utanför New York den 11 september 2001. Av en tillfällighet, när hon studerade foton tagna av vädersatelliter för att se hur dammet från 9/11 rörde sig, fick hon syn på den.

Den lilla infällda bilden visar ”dammoln” som stiger från WTC.  Det var det som Dr Wood ville studera när hon också fick syn på denna helt okända orkan till höger. Observera också orkanens centrum, vad ser vi där?

Varför är det viktigt att visa att det fanns en parkerad orkan strax utanför New York?

Det handlar om fälteffekter som det inte finns plats för att redovisa i denna artikel. Ett exempel är dock denna bild som visar en bil som till synes har parkerat ovanpå ett staket i samband med en annan orkan eller tornado. Det intressanta med bilden är att bilen placerats varligt ovanpå staketet, både bil och staket är fortfarande helt. Hade den blåsts dit, eller kastats dit av någon kraft, hade det blivit ansenliga skador på både bil och staket. Kommer ni ihåg brandmannen som vittnade om att fordonet han tagit skydd under gav sig iväg? Flög iväg?

Det viktiga här är alltså inte orkanen Erins roll, utan att hon inte var känd. Erin måste vara den bäst bevarade hemligheten genom tiderna. Hon startade som tropisk storm den 1 september och förvandlades till en kategori 3 orkan den 9 september. De sista fyra dygnen låg hon på en absolut spikrak kurs mot New York, parkerade strax utanför staden (Erin var 80 mil i diameter, ordet strax får väl tas med en nypa salt) på morgonen den 11 september. Först på eftermiddagen började hon röra på sig igen och ändrade då kurs till östlig, alltså ut mot havet igen. Erin levde ovanligt långt, från den 1 – 17 september.

Här ser vi Erins stabila och raka kurs mot New York och den kraftiga kursändringen som sker under eftermiddagen den 11 september. Lägg märke till att Erin ligger still större delen av dagen utanför New York.

Om ni minns orkanen Katrina över New Orleans 4 år senare, så är dessa två orkaner fullt jämförbara. Det totala energiinnehållet var något större i Erin, men Katrina var klassad som en kategori 4 orkan när hon kom in över New Orleans. Erin var en kategori 3, men hade hon kommit in över New York, ja, mer behöver ju inte sägas om vad som hade hänt. Vi har också senare sett vad en vanlig storm kan åstadkomma i en stad som ligger nära havet som ju New York gör. När det gäller Katrina gick det väl inte en minut under dygnet utan att någon TV-kanal rapporterade var hon var, vart hon var på väg osv. Alla möjliga från präster till räddningsexperter uttalade sig ständigt om hur folk skulle skydda sig, myndigheter utfärdade varningar mm. För de som bor i USA måste det ha varit omöjligt att inte veta något om Katrina, flera dagar innan hon slog till i New Orleans.

Men Erin fanns inte. Det var absolut tyst om den orkanen. På morgonen den 11 september var det inte en enda TV-kanal som nämnde Erin på väderrapporten, tvärtom berättade man att vädret i New York den dagen skulle bli det allra bästa tänkbara. Och ändå fanns hon på varenda satellitbild, tom ISS (Internationella rymdstationen) hade flugit över och tagit bilder. Det var absolut ingen okänd orkan, men inte ett enda ord om detta i något media överhuvudtaget! Erin var i fyra dygn på rak kurs mot New York och inte en enda TV-station, radio, tidningar och Internet kände till detta. Det är som jag skrev i början, regin till 9/11 saknar motstycke.

Det finns naturligtvis skäl till att man mörkat Erin så skickligt, men det är en annan historia. Vi kommer då in på HUR det gjordes, här har vi bara diskuterat VAD som hände. Om det finns intresse, och redaktören vill, kanske det skulle vara intressant att spekulera i hur det genomfördes? I vilket fall som helst hoppas jag att läsaren har fått en del att tänka på, om det inte var flygplan, sprängämnen eller thermite vad var det då som i stort sett fick sju stora byggnader att försvinna? Allt det jag redovisat här pekar på att det var något helt annat inblandat, något nytt för oss som vi inte känner till. Och den otroliga mängd energi det krävs för att genomföra händelsen pekar entydigt mot ett håll – någon form av “fri energi”, applicerat i ett vapensystem, har använts här. 9/11 var en demonstration av vad man kan, och det betyder också att fri energi finns och fungerar. Och alla människor på jorden skulle kunna hålla sig varma, vara mätta och slippa sjukdomar om det användes till människan bästa. Men just nu är det ett vapensystem som kontrolleras av några få. Om vi bara hade fått ordning på vår perception så hade vi förstått allt detta, och också sett till att fri energi används till människans bästa. På så sätt hade vi också fått möjlighet att sluta med att förstöra planeten. Det hade plötsligt funnits tid att vårda och respektera det vi lever på, vår egen planet, jorden.

Till sist vill jag tacka alla som läst, och hoppas att ni blivit intresserade av att studera mer om världshistoriens bäst välregisserade kriminella brott.

Text: Per Nordgren


Relaterat

Dr Wood:s hemsida

Hemsida om boken “Where did the towers go?”

12 minuter lång intervju med Dr Wood

Klargörande intervju ca 1,5 tim. Om man inte läser boken är detta ett bra alternativ

9/11 och fri energi. Dr Wood höll föredrag på Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland

Andrew Johnsson:s e-bok, 9/11 Finding the Truth, (385 sid) Behandlar Dr. Wood:s bevis och misstänkta cover up:s. Den är också en bra introduktion till kritiskt tänkande. Du kan fritt ladda ner den här

Andrew Johnsson:s hemsida. Behandlar förutom 9/11 också cover up:s, fri energi, vetenskap och mycket mer.

Active denial system (ADS)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq