Analys av Dr Judy Wood:s bok “Where Did the Towers Go?” Del 2

46

Per Nordgren fortsätter sin analys av den kontroversiella teorin att World Trade Center den 11 september 2001 fälldes med hjälp av “energivapen”. Den första artikeln i serien Analys av Dr Judy Wood:s bok ”Where Did the Towers Go?” Del 1

Text: Per Nordgren | Allt bildmaterial publiceras med tillåtelse av Dr Judy Wood

Dr Wood grundläggande teser

  1. Den officiella förklaringen är ur ett vetenskapligt perspektiv falsk, rakt igenom.
  2. WTC förstördes inte av värme orsakad av flygbränsle eller något annat brännbart eller brännbara ämnen.
  3. WTC förstördes inte av ”minikärnvapen”
  4. WTC förstördes inte av konventionella sprängämnen av någon sort, oavsett om det är TNT, C4 eller RDX. Inte heller av ”svetsande ämnen” som thermite, thermate eller ”nano-thermite”
  5. Fakta talar för att det inte förekom någon hög värme alls, vare sig under själva dekonstruktionen eller efteråt.

Biljardbollen och pannkaksteorin

Den officiella förklaringen är att de 110 våningar höga WTC-tornen kollapsade därför att våningarna högst upp gett vika på grund av den höga värmen.  Våningarna hade sedan, så att säga, genom sin egen tyngd fått övriga under sig att följa med i raset på mindre än 10 sekunder.

Dr Wood frågar sig hur många gånger man kan klappa händerna på 10 sek? Många fler än tio, men inte ens i närheten av 110. Lägg också till att det är 3,6 meter mellan våningarna, och det är inte heller tomt mellan dem. Är det en trovärdig teori?  Pannkaksteorin är fysiskt omöjlig eftersom den förutsätter att varje våning som kraschar in i nästa pulveriseras men ändå har energi kvar för att pulverisera nästa osv. Man kan föreställa sig det som att slänga ett lager damm på ett betonggolv och tro att det därmed pulveriseras. (Det är nödvändigt att anta att byggnaderna dekonstruerades till ”fint damm” eftersom det inte fanns några nämnvärda byggnadsrester på marken efter ”kollapsen”) Men om det ändå hade varit möjligt har Dr Wood räknat ut att det hade tagit i alla fall 97 sekunder för ett torn att kollapsa enligt pannkaksteorin.

Om man hade släppt en biljardboll från översta våningen på WTC 1 eller 2 tar det, utan hänsyn till luftmotståndet, (vakum) 9,22 sek innan den slår i trottoaren. Seismologiska rapporter visar dock att WTC 1 ”kollapsade” på 8 sek. Hur är det möjligt att något kollapsar snabbare än fritt fall? Svaret måste bli att byggnaden löstes upp redan i luften och nådde marken som ett mycket fint damm och gav därmed inget anmärkningsvärt utslag på Richterskalan. Vilket leder oss till nästa punkt, seismologiska data.

Det här är vad som återstod av WTC 1. Brandmannen i mitten går i markplan, i gult bakom är markerat det som fanns kvar av byggnaden. Till vänster WTC 6 som jämförelse. Bilden är tagen mitt på dagen 010911. Ser det ut som resterna efter en byggnad 415 meter hög, 110 våningar, 4000 kvm i varje plan och med en vikt på 500 000 ton? Om byggnaden ”tagits ner” med thermite hade brandmannen kunnat gå där så kort tid efteråt? Naturligtvis inte, han hade grillats på ett ögonblick av den hetta som funnits kvar.

Det här är vad som återstod av WTC 1. Brandmannen i mitten går i markplan, i gult bakom är markerat det som fanns kvar av byggnaden. Till vänster WTC 6 som jämförelse. Bilden är tagen mitt på dagen 010911. Ser det ut som resterna efter en byggnad 415 meter hög, 110 våningar, 4000 kvm i varje plan och med en vikt på 500 000 ton? Om byggnaden ”tagits ner” med thermite hade brandmannen kunnat gå där så kort tid efteråt? Naturligtvis inte, han hade grillats på ett ögonblick av den hetta som funnits kvar.

 

Richterskalan

Det finns gott om seismologiska stationer runt New York som registrerat rörelser i marken under händelserna. Intressant nog togs Seattle Kingdome, som ligger inom samma område, (en sportarena) ner genom ”controlled demolition” tidigare, så data finns hur den påverkade. Sprängningen gav då 2,3 på Richterskalan. Arenan stod på mjukt underlag, sand, och är ca 30 ggr mindre än WTC 1 eller 2. WTC-tornen stod direkt på berggrunden och borde därför också ge ett mycket större utslag av den anledningen, dessutom var de ju 30 ggr större, men det registrerades i stället ett lägre värde på 2,1. Knappt märkbart alltså. Om det hade varit explosiva ämnen inblandade hade utslaget varit minimum 3,5 på skalan. Det här är en viktig uppgift eftersom det utesluter möjligheten av att man använt explosiva ämnen.

Det låga värdet på Richterskalan förklarar också att den fördämning som skyddade hela WTC-komplexet (undantaget WTC 7 som stod utanför) från Hudsonfloden höll ihop, vilket den absolut inte hade gjort ifall sprängämnen varit inblandat. Tornen stod nästan direkt på vallen. Under tornen fanns ytterligare fem våningar med shoppingcenter, parkeringsgarage och tunnelbanan. Allt detta var i det närmaste oskadat. Hur kan det komma sig?

En annan fråga som man måste ställa sig är; En terrorist vill naturligtvis orsaka så stor skada som möjligt, hade det då inte varit både enklare och effektivare att låta byggnaderna falla åt sidan? Skadorna hade blivit enorma, fördämningen hade brustit och översvämmat nedre Manhattan, tunnelbanan likaså och väldigt många fler människor hade mist livet. Men det var endast byggnaderna med prefixet WTC (1-7) som förstördes. Varför?

Här ser man att tornen stod direkt på berget och våningarna under markytan som klarade sig. I rött är fördämningen som kallas ”bathtub”, badkar. Man kan säga att WTC 1-6 stod i ett badkar.

 

”Det var som om det regnade människor”

Rubriken är hämtad ur ett förhör/intervju med en brandman som var på plats. Under 102 minuter räknar man med att minst 1200 människor slog i backen, vissa uppgifter upp till 1600. Brandmän och sjukvårdare stod hjälplöst på marken och såg vad som hände. Som värst upplevde en brandman att en människa kom ner varannan sekund, ”som om det regnade människor”. Erfarna brandmän hade aldrig sett något liknande, varför hoppade så många?

Om man tittar närmare på bilder som visar människor hängande utanför de relativt små fönstren så lägger man märke till att många har tagit av sig kläder. En man med bar överkropp hänger i en arm och en fot utanför fönstret och försöker ta av sig byxorna på 105:e våningen, varför? Varför håller han inte andan några sekunder och hoppar in den stund det tar att ta av byxorna i fall det är rök som stör honom? Flera hoppade säkert pga eld och rök men på många bilder ser man varken rök eller eld. Överhuvudtaget ser man knappt någon eld alls, någon form av ”glöd” kan ses i en del fönster och en rök som inte riktigt liknar brandrök utan som en ånga kan ses på många ställen.

Vad var det för fasansfullt inne i byggnaden som fick människor att hänga ut genom fönstret och till sist hoppa? Och en del så långt från byggnaden att det måste ha varit en annan kraft som slungat ut dem. Om det brinner är det naturligast att behålla kläderna på för att skydda sig, och finns det möjlighet även blöta dem med vatten. Men här ser vi en motsatt reaktion.

Något annat än rök och eld måste ha framkallat denna fruktansvärda situation där människor upplevde befrielse genom att hoppa. En hypotes kan vara att om man tänker sig fuktiga kläder, antingen av sprinklersystemet eller genom svettning och mikrovågor (i ett energifält) kan man få en reaktion som beskrivits här. Alla som har testat en mikrovågsugn vet att vattnet kokar men koppen förblir sval. Allt som är fuktigt värms upp men inte ”torra” material som papper eller koppen. Om människor som befann sig inne i byggnaden var utsatta för någon form av mikrovågsenergi (-fält) som en del i förstörelseprocessen, så förklarar det deras beteende, fuktiga kläder ”kokar” på kroppen och man gör allt för att bli av med dem. Närmare än så kan jag inte beskriva, men var och en förstår säkert att det är en befrielse att hoppa i den situationen. Människokroppen består ju också till största delen av vatten.

Active Denial Systems (ADS) finns idag och används för att ta kontroll över massdemonstrationer (exempelvis) som har eskalerat med våldshandlingar. ADS är en sorts riktat stråle med mikrovågsenergi, och tester har visat att just blöta eller fuktiga kläder intensifierar den fruktansvärda smärta den är byggd för att förorsaka. Att jag blandar in ADS här beror på att jag vill visa läsaren att det inte är något hokus pokus med mikrovågor, tekniken finns och fungerar.

 

Kan vi lita på vår perception?

Nej, det kan vi absolut inte. För att uttrycka det lite drastiskt; vi ser vad vi blir tillsagda att se. Problemet med vår perceptionsförmåga, särskilt i en helt ny och ovan situation som 9/11, är att vi inte vet vad vi ser. Vi försöker hitta en lösning på problemet och den gavs här blixtsnabbt av media. Om inte det gjorts hade människor upplevt att de var än mer förvirrade. Hjärnan hade gått på högvarv för att försöka pressa in händelserna på något begripligt sätt. Risk för kaos alltså, och en sådan flock kan man inte kontrollera.

9/11 hade en regi som saknar motstycke, det var otroligt skickligt genomfört. All reklam upphörde samtidigt i alla radio och TV-kanaler. Omgående visste man att det var Usama bin Laden som låg bakom, att det var flygplanen som fick byggnaderna att upplösas osv. Än idag arbetar man skickligt med de ”truth” organisationer som finns och dessa ser till att motstånd och kritik vallas in i rätt fålla. Det är imponerande.

Men om jag nu påstår att det finns en hemlig form av kontrollerad fri energi, monterat på ett vapensystem, skulle det kunna hjälpa hjärnan att titta med nya ögon?

21 sekunder in i klippet så ser man hur ett 70 våningar högt stålskelett bokstavligen förvandlas till ”damm”. Hela WTC-tornet förvandlas till fint damm framför våra ögon på åtta sekunder, det ser ut som när man skalar en banan med en vulkan mitt i. Tittar man noga så ser man också hur byggnadsdelar förvandlas till stoft, mitt i luften.

Denna bildsekvens visar samma 70 våningar höga stålskelett från en annan vinkel. Bilderna är tagna ur en video, i förgrunden ser man ett vattentorn och WTC 7. Det finns inget ord för vad som sker här, Dr Wood har föreslagit ”dustification” eller ”dustify”.  Vad vi ser är stål som förvandlas till ett stoftmoln på några sekunder. Den mest ihärdiga thermite-anhängaren måste här ställa sig frågan: Hur gick detta till?

Det är alltså viktigt att veta att vi inte kan lita på vår perceptionsförmåga. Och definitivt inte lita på vad andra säger att vi ser. Man måste själv fördjupa sig och studera vad som hände om man ska komma i närheten av vad som egentligen hände. Gör man bara det är man hästlängder före alla andra som bara tycker som man ska tycka. De som redan är i fållan.

”Toasted cars”

Rubriken är Dr Wood:s sätt att uttrycka vad som hände med de 1400 fordon som förstördes i samband med 9/11. Hon menar inte att fordonen hamnat i en ”brödrost” utan mera som vi brukar säga i dagligt tal, den är rökt, eller den är körd. En anledning är att det inte var eld och värme som förstörde fordonen, att man ser lågor och glöd betyder inte automatiskt att det är varmt. Om man läser hennes bok eller söker på Internet upptäcker man att det finns mycket som kan se ut som lågor och glöd men som inte avger värme. Det är perceptionen igen, ser vi en glöd antar vi automatiskt att det är varmt också, utan att vidare reflektera över det. Sedan har vi ju nästa problem som måste lösas.

På bilden är WTC 1 och 2 markerat till vänster. 8-900 hundra meter till höger ligger FDR-drive. Det röda strecket markerar var det fanns förstörda fordon, och det vara flera hundra. Det som måste förklaras här är hur en konventionell ”controlled demolition” eller thermite kan förstöra fordon på denna långa distans? Och just här? Och ja, fordonen är inte flyttade hit.

Det vi ser i bakgrunden, är det en bil eller vad är det? Till höger i förgrunden syns konstiga ”brännmärken” på huven. Till vänster har en bil hamnat ovanpå en annan bil. I den övre bilen ser man att motorn försvunnit, dagsljuset syns genom hjulhuset där motorn skulle ha suttit. Hur kan det bli så här?

 

Jag arbetade i flera år på bilskrot och har sett många brandskadade och helt utbrunna bilar. Men aldrig dessa skador som på bilden. Notera t.ex. fälgen som hamnat under bilen. Det är ingen utbrunnen bil vi ser, det är resultatet av helt andra krafter än eld.

Det som man genomgående kan se på många bilder är hur motorerna på ett mystiskt sätt har försvunnit. Jag kan försäkra att motorer inte försvinner om det brinner, det här är orsakat av något annat. Det var förresten en sådan här brandbil som en brandman tagit skydd under. Han berättade att plötsligt for hela brandbilen iväg, den ”flög” iväg. Andra har också upplevt samma sak. Det finns också flera intervjuer där människor uppgett att de själva leviterat, flugit iväg, ibland ett helt kvarter för att därefter sättas ner varsamt. Vittnesmålen är så många, detaljerade och samstämmiga att man måste ta dem på fullaste allvar.

Det finns hur mycket som helst att redovisa om avvikelser när det gäller fordon som inte får plats här. Dörrhandtag som det kommer ånga ur och som sedan försvinner, i ”utbrunna” bilar är fortfarande säkerhetsbälten, tyginredning och plastdetaljer oskadade. Gummilister är oskadade, ”brinnande” bilar där pappret bredvid vägrar ta eld osv. Men jag hoppas att det jag redovisat här ska göra er nyfikna och vilja undersöka mer.

 

Den väl bevarade hemligheten, orkanen Erin

Inte ens Dr Wood visste om att det fanns en orkan strax utanför New York den 11 september 2001. Av en tillfällighet, när hon studerade foton tagna av vädersatelliter för att se hur dammet från 9/11 rörde sig, fick hon syn på den.

Den lilla infällda bilden visar ”dammoln” som stiger från WTC.  Det var det som Dr Wood ville studera när hon också fick syn på denna helt okända orkan till höger. Observera också orkanens centrum, vad ser vi där?

Varför är det viktigt att visa att det fanns en parkerad orkan strax utanför New York?

Det handlar om fälteffekter som det inte finns plats för att redovisa i denna artikel. Ett exempel är dock denna bild som visar en bil som till synes har parkerat ovanpå ett staket i samband med en annan orkan eller tornado. Det intressanta med bilden är att bilen placerats varligt ovanpå staketet, både bil och staket är fortfarande helt. Hade den blåsts dit, eller kastats dit av någon kraft, hade det blivit ansenliga skador på både bil och staket. Kommer ni ihåg brandmannen som vittnade om att fordonet han tagit skydd under gav sig iväg? Flög iväg?

Det viktiga här är alltså inte orkanen Erins roll, utan att hon inte var känd. Erin måste vara den bäst bevarade hemligheten genom tiderna. Hon startade som tropisk storm den 1 september och förvandlades till en kategori 3 orkan den 9 september. De sista fyra dygnen låg hon på en absolut spikrak kurs mot New York, parkerade strax utanför staden (Erin var 80 mil i diameter, ordet strax får väl tas med en nypa salt) på morgonen den 11 september. Först på eftermiddagen började hon röra på sig igen och ändrade då kurs till östlig, alltså ut mot havet igen. Erin levde ovanligt långt, från den 1 – 17 september.

Här ser vi Erins stabila och raka kurs mot New York och den kraftiga kursändringen som sker under eftermiddagen den 11 september. Lägg märke till att Erin ligger still större delen av dagen utanför New York.

Om ni minns orkanen Katrina över New Orleans 4 år senare, så är dessa två orkaner fullt jämförbara. Det totala energiinnehållet var något större i Erin, men Katrina var klassad som en kategori 4 orkan när hon kom in över New Orleans. Erin var en kategori 3, men hade hon kommit in över New York, ja, mer behöver ju inte sägas om vad som hade hänt. Vi har också senare sett vad en vanlig storm kan åstadkomma i en stad som ligger nära havet som ju New York gör. När det gäller Katrina gick det väl inte en minut under dygnet utan att någon TV-kanal rapporterade var hon var, vart hon var på väg osv. Alla möjliga från präster till räddningsexperter uttalade sig ständigt om hur folk skulle skydda sig, myndigheter utfärdade varningar mm. För de som bor i USA måste det ha varit omöjligt att inte veta något om Katrina, flera dagar innan hon slog till i New Orleans.

Men Erin fanns inte. Det var absolut tyst om den orkanen. På morgonen den 11 september var det inte en enda TV-kanal som nämnde Erin på väderrapporten, tvärtom berättade man att vädret i New York den dagen skulle bli det allra bästa tänkbara. Och ändå fanns hon på varenda satellitbild, tom ISS (Internationella rymdstationen) hade flugit över och tagit bilder. Det var absolut ingen okänd orkan, men inte ett enda ord om detta i något media överhuvudtaget! Erin var i fyra dygn på rak kurs mot New York och inte en enda TV-station, radio, tidningar och Internet kände till detta. Det är som jag skrev i början, regin till 9/11 saknar motstycke.

Det finns naturligtvis skäl till att man mörkat Erin så skickligt, men det är en annan historia. Vi kommer då in på HUR det gjordes, här har vi bara diskuterat VAD som hände. Om det finns intresse, och redaktören vill, kanske det skulle vara intressant att spekulera i hur det genomfördes? I vilket fall som helst hoppas jag att läsaren har fått en del att tänka på, om det inte var flygplan, sprängämnen eller thermite vad var det då som i stort sett fick sju stora byggnader att försvinna? Allt det jag redovisat här pekar på att det var något helt annat inblandat, något nytt för oss som vi inte känner till. Och den otroliga mängd energi det krävs för att genomföra händelsen pekar entydigt mot ett håll – någon form av “fri energi”, applicerat i ett vapensystem, har använts här. 9/11 var en demonstration av vad man kan, och det betyder också att fri energi finns och fungerar. Och alla människor på jorden skulle kunna hålla sig varma, vara mätta och slippa sjukdomar om det användes till människan bästa. Men just nu är det ett vapensystem som kontrolleras av några få. Om vi bara hade fått ordning på vår perception så hade vi förstått allt detta, och också sett till att fri energi används till människans bästa. På så sätt hade vi också fått möjlighet att sluta med att förstöra planeten. Det hade plötsligt funnits tid att vårda och respektera det vi lever på, vår egen planet, jorden.

Till sist vill jag tacka alla som läst, och hoppas att ni blivit intresserade av att studera mer om världshistoriens bäst välregisserade kriminella brott.

Text: Per Nordgren


Relaterat

Dr Wood:s hemsida

Hemsida om boken “Where did the towers go?”

12 minuter lång intervju med Dr Wood

Klargörande intervju ca 1,5 tim. Om man inte läser boken är detta ett bra alternativ

9/11 och fri energi. Dr Wood höll föredrag på Breakthrough Energy Movement conference, 2012 Holland

Andrew Johnsson:s e-bok, 9/11 Finding the Truth, (385 sid) Behandlar Dr. Wood:s bevis och misstänkta cover up:s. Den är också en bra introduktion till kritiskt tänkande. Du kan fritt ladda ner den här

Andrew Johnsson:s hemsida. Behandlar förutom 9/11 också cover up:s, fri energi, vetenskap och mycket mer.

Active denial system (ADS)

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
46 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Red
Red
Gäst
26 november 2014 kl 15:13

Det är dags att avsluta denna debatt, tror jag.

Pål BergströmD
26 november 2014 kl 15:01

Suck är ordet. Jag ger upp denna debatt.

Jag bryr mig inte så mycket om pulverisering eller ej. För mig är AEs punkter gällande WTC 7 det som är avgörande och bevis för varför det behövs en ny utredning.

1) Snabbt rasförlopp
2) Ljud/indikationer av explosioner
3) Symmetriskt ras
4) Ras i fritt fall
5) Imploderar och faller rakt ner i sin egen yta
6) Pyroklastliknande moln
7) Experters uttalanden
8) Förhandskunskap om ras

Vad många inte förstår är i vilket politiskt läge USA befinner sig. Jag tror och hoppas en ny utredning är på gång. God krafter inom säkerhetstjänster och inte minst Pentagon vet om vad som hände och kommer snart agera. Det är min analys av läget.

Om en ny utredning kommer till stånd kommer det ske med budskapet till allmänheten om att WTC demolerades, d v s ett ”Inside Job”. Den som tror att det efter ett sådant steg går att stoppa tillbaka katten i väskan är sannerligen vilsen. För första gången någonsin kommer den styrande eliten inte kunna komma undan med en städad utredning och sitta kvar i båten. I samma veva kommer vi få se stora sociala, politiska och ekonomiska förändringar av sällan skådat slag, även i Sverige.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
26 november 2014 kl 13:23

@Peter Pettersson Grafström
Man behöver inte förbruka massor av energi för att vaporisera materia om man utnyttjar självsvängning. Alla grundämnen och kombinationer av dem, det vill säga all materia har en resonansfrekvens som kan destruera och till och med vaporisera densamma. Vid tillräckligt höga frekvenser så når man också det subatomära skiktet, frekvenser som tydligen användes vid 911.
Här ett exempel på självsvängning i makromiljö som skapades i normala vindförhållanden.
http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw

Ivan Björn
25 november 2014 kl 18:43

Nyligen såg jag en dokumentär om aluminium. Det handlade om aluminiumets giftighet som förorsakar cancer och nervsjukdomar. Så långt allt väl. De glömde dock inte att nämna i förbifarten 11 september. Argument lät ungefär så här. Flygplan flög in i tornet och de består av 30 ton aluminium som smälte till rinnande form och i kontakt med vatten och syre? kommer ej ihåg, exploderade den och därmed gjorde damm av tvillingtornen.

Jag är övertygad om att inga flygplan inte var ens i närheten av dessa byggnader, men det roliga är hur de hela tiden försöker i seriösa dokumentär att ge ganska otvungen och “obetydlig” information.

Så nu har vi en teori till på halsen:)

Pål BergströmD
25 november 2014 kl 12:38

Om vi stryker ett streck över Judy Wood och AE, glömmer deras roll och kontroversen, sedan frågar jag:

1) Rasade WTC 7 genom en kontrollerad demolering?

Om ja:

2) Är det viktigt att jordens befolkning får vetskap om detta, hur och varför?

Om ja:

3) Hur ska vi nå dit?

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Pål Bergström
25 november 2014 kl 20:37

1) Nej!
2) Ja, för att man vill sprida budskapet om att det finns de som har tillgång till teknologier som kan pulverisera hela städer på kort tid men att den teknologin också skulle kunna användas till något bra istället.
3) Länka till den här artikeln. 😉

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Pål Bergström
25 november 2014 kl 23:14

Pål
Johans svar är klargörande.. suck!
En fråga till dig av lite teknisk art. Håller du med om att i princip borde pulverisering av stål kräva en energi som jämfört med vaporisering borde vara väsentligt mindre.
Om kornen har delar som inte är i direkt kontakt med något så borde dessa bortkopplade bindningar jämföras med det totala antalet som bortkopplas vid vaporisering.
För att man skall kunna prata om korn som jag uppfattar det måste de ha en form som gör att de inte passar ihop perfekt i ‘gittret’ utan lämnar små oregelbundet formade tomrum emellan sig. Beroende på kornstorleken blir det säkert komplicerande skillnader för dessa tomrum men jag ignorerar det här.
Ju större kornen är desto större är den inre opåverkade delen vilket borde kräva mindre energi än för små korn.
Gregory S. Jenkins, och Matt Sullivan påstår i kritiken av Woods DEW-hypotes att pulverisering kräver ung samma som vaporisering.
Om de har rätt verkar pulverisering inte ha så stor chans att inträffa. Men med mitt ovan skissade resonemang borde det krävas mycket mindre energi för att skapa stora korn och successivt mer ju mindre kornen är. I ytterligheten blir det identiskt med vaporisering.

Rascasse
Rascasse
Gäst
24 november 2014 kl 22:58

Pål, detta är vad Du tror på, det gäller 1400 toastade bilar: Skrivet av Dmitri K.
“”So, after they demolished the WTC with their own 150 kiloton nukes, the U.S. officials did not know how to explain it to public – so they attempted to blame it to alleged 3 mini-nukes Soviet made – that Osama allegedly bought from some bad guys from Ukraine and planted in the Towers’ basements. So, in order to support further this version, the FBI operatives were quickly dispatched around the WTC with tourch-lamps and hammers to smash and ‘half-burn’ some cars in typically ‘atomic’ manner. I guess some of them also overturned some cars to imitate effects of allged ‘air-blast wave’.”
Skickliga FBI killar som samtidigt lyckades förinta motorblock med hammare och svetslågor.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Rascasse
25 november 2014 kl 18:04

Pål har väl aldrig försvarat det. Men jag vågar göra det. För det första så vet du inte alls att några motorblock gick sönder i samband med byggnadernas kollaps. Du vet inte ens att alla bilarna var där från början. För det tredje behövs väl inte blåslampor. Det räcker att hälla på bensin. Första dagarna var det tillträde förbjudet och sand lades på(rätt åtgärd om man förväntar sig radioaktiv strålning). Under den tiden fanns det goda möjligheter att fejka. Och kom ihåg, i Usa görs actionfilmer rutinmässigt med massförstörelse av bilar. Tror du det saknas experter på special effects och rekvisita i illusionernas hemland?
Vidare skulle riktad energi från kärnvapen eller något annat ge en skuggsida på bilarna.
Pål är föredömligt sober i sin analys. Jag vågar skissa med lite yvigare pensel men håller mig till det som är logiskt och fysiskt möjligt.

Leif Erlingsson
Gäst
24 november 2014 kl 13:51

Att en utredning ska bestämma vad som är sant är att en utomstående auktoritet bestämmer vad som ska vara din sanning. Det är som att Vatikanen bestämmer vad som är sant. Det är fundamentalism. Vi lämnar nu den världen för respekt för kunskap såsom Dr. Judy Woods. Det behövs ingen annan auktoritet än kunskap, och att vi var och en tar del av den och själva värderar den utifrån våra egna efterforskningar. Som vi naturligtvis måste göra, för hur kan vi annars vara annat än dogmatiker?

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Leif Erlingsson
24 november 2014 kl 22:02

Problemet med din parallell är att Judy Wood är ytterligare ett exempel på en irrationell auktoritet. Vatikanen och alla religiösa auktoriteter utnyttjar myter som ett sätt att skapa gemenskap. Ni som ser Wood som en räddning hoppar på myten om Fri Energi.
Om man vill kan man säga att Wood genom sin sammanställning om än med en del fel ändå logiskt sett har bekräftat att det måste ha varit kärnvapen, även om hon själv inte säger det.

Pål BergströmD
Reply to  Leif Erlingsson
24 november 2014 kl 22:17

Och Judy Wood är rätt auktoritet som världen blint ska lita på? Du kan inte mena detta på allvar.

Leif Erlingsson
Gäst
24 november 2014 kl 13:30

Detta med spiran är bara ett av massor av parallella oberoende bevis. Dr. Judy Wood kan inte refuteras på någon enskild detalj, då hon just presenterar en stor mängd oberoende parallella bevis. Det är inte en kedja som kan brytas utan det är mer som en flodvåg av bevis. Läs Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go? – Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010).

Det konstaterat så är vad som utgör bevis för en given individ beroende på om det kan tolkas och förstås av denna individ. En individs bevis kan därför vara en annan individs nonsens. Beviset är ju bara ett bevis när det kan övertyga någon om en sanning. Dessutom kan ett förvirrande data för en individ eller grupp senare komma att bli ett bevis för dem, efter att deras förståelse för sammanhangen har växt så de förmår tolka och förstå det tidigare obegripliga.

För mig själv utgör detta med spiran visserligen bevis, men det tog ett bra tag innan jag kunde ta in vad det var jag såg och varför det för mig är nonsens med en massa damm på spiran. Mer intressant för mig är när jag ser hur man hakar upp sig på en detalj som denna. För mig är det också ett bevis, ett bevis för att man söker ursäkter att inte ta i resten av bevisen.

Rascasse
Rascasse
Gäst
Reply to  Leif Erlingsson
24 november 2014 kl 18:01

Propaganda och indoktrinering baseras alltid på förfalskade bevis

Rascasse
Rascasse
Gäst
24 november 2014 kl 09:24

“Jag är övertygad om att en ny riktig utredning inte kommer kunna begrava sanningen. Inte denna gång. Inte när det mycket tack vare Architects & Engineers for 9/11 Truth den kommer tillstånd. De kommer inte acceptera det.”
Vad bra Pål att sanningen då äntligen kan komma fram tack vare ae911truth att det var termit och kärnladdningar som orsakade pulveriseringen av WTC.

Pål BergströmD
Reply to  Rascasse
24 november 2014 kl 11:47

Hur ska jag tolka dig? Du låter lite ironisk i ditt svar. Varför? Vill du att sanningen ska komma fram eller vill du leva i ovisshet?

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Pål Bergström
24 november 2014 kl 12:18

Jag har följt eran dialog här under en tid och förvånas över att du tycks ha en övertro
på en ny sanningskommission.

Om jag nämner Kennedy- mordet , Palme- mordet , Estonia , Lockerbie för att ta några
ex. så kan du väl inte tro att just denna utredning skulle skilja sig från mängden ?

Vilka som än skulle företa och ingå i denna utredning så skulle den misstänkliggöras
av lika många som f.n. , vilket resultat den än skulle presentera som den slutgiltiga
sanningen.

Uppfattar dig annars som klarsynt så jag är lite förvånad över denna , som jag ser det ,
naiva inställning.

Pål BergströmD
Reply to  Kenneth Thorberg
24 november 2014 kl 22:01

Och vad tänker du dig? Låta sanningen förbli under mattan, som vanligt? Det är naivt om något. Jag tror inte du förstår i vilket läge vi står denna gång. Visst, vi kan strunta att utreda olyckor och annat. In under mattan.

Rascasse
Rascasse
Gäst
Reply to  Pål Bergström
24 november 2014 kl 19:17

Och hur skall jag tolka dig? Ae911truth odlar ett rabiat motstånd mot allt vad Dr Judy Wood heter, dels bevisen hon lagt fram men även hennes person. En ny utredning “…tack vare Architects & Engineers for 9/11 Truth… De kommer inte acceptera det” borde ju rimligen innebära att termit och kärnladdningar blir till sanningen. Eftersom indoktrinering alltid baseras på förfalskade bevis liksom propaganda är det många med mig som är tveksamma till en ny utredning.

Pål BergströmD
Reply to  Rascasse
24 november 2014 kl 22:04

Du har fått det om bakfoten. Det är Judy Woods som är stött och attackerat AE. Vad är det för fel med termit? Du vill alltså lägga locket på? Vem är du egentligen?

Pål BergströmD
23 november 2014 kl 16:53

@Per Nordgren Nordgren

Tycker du det behövs en ny utredning?

Pål BergströmD
Reply to  Per Nordgren
23 november 2014 kl 21:42

Var tvungen att fråga för jag blir lite misstänksam mot de som inte vill det och undrar varför.

Tycker ditt svar är lite märkligt, komplex och undanglidande. Per, vad driver dig i denna frågan?

Jag är övertygad om att en ny riktig utredning inte kommer kunna begrava sanningen. Inte denna gång. Inte när det mycket tack vare Architects & Engineers for 9/11 Truth den kommer tillstånd. De kommer inte acceptera det.

Eller tack vare Judy Woods teori även om jag personligen tycker den är intressant men inte särskilt logisk eller sannolik.

För första gången någonsin drivs kravet av människor från hela världen som med stor visshet vet om att den officiella teorin är en lögn. Om det kommer tillstånd en ny utredning är det ett erkännande av att den officiella teorin är lögn. Säger du A kommer människor vilja veta B. Denna gång kommer man inte undan.

Sanningen måste vara det som driver oss. Annars kan vi lika gärna ge upp med allt vi gör.

castoropollux
Gäst
23 november 2014 kl 11:58

“Vad vi ser är stål som förvandlas till ett stoftmoln på några sekunder. ” Ser vi verkligen det? Spiran sjunker eftersom det som hållit den upprätt inte håller längre. Ser man videosekvensen på det så framgår det tydligt medan bilden tydligen inbjuder till “Cognitive dissociation”. Dammet den är täkt i kan inte följa med på samma sätt som när luft tvingas i rörelse denna dag och större föremål faller fritt.

Att där skulle varit en orkan i närheten denna dag verkar inte ens bilderna bekräfta. Videosekvenser vittnar om svag vind.. En orkan är inget UFO i fjärran som bara fastnar på suddiga bilder.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  castoropollux
23 november 2014 kl 22:50

Castropollux
Lägg märke till hur Per Nordgren ignorerar att du motbevisade ett av Woods ‘bevis’ och i stället klappar dig på huvudet och låtsas som ingenting. Det är därför han kan fortsätta tro att ingen motbevisat nånting. Och det är därför som det behövs riktiga utredare.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Peter Grafström
25 november 2014 kl 20:20

Han har inte motbevisat någonting. Han har bara berättat vad han tror att han såg. Om han skulle bevisa något så skulle han länkat till en bild eller kanske videoklipp där man fick se en ca 70 våningar hög stålstruktur (denna spire) ligger. Problemet är att det inte finns såna bilder eftersom den inte har fallit ihop på det sätt som han tror att den gör.
Den pulveriseras i luften, precis det som vi ser på bilden, ÄVEN om man inte kan tro att det är sant.
Bilder på orkanen finns det gott om bara man googlar eller läser Woods bok.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Johan
25 november 2014 kl 21:23

1)Jag antog att det som åsyftades var samma som AEs debunking av Wood i deras faq3. http://www.ae911truth.org/news-section/41-articles/505-faq-3.html
Är det den du menar så syns det att den faller som förväntat om något under den har försvunnit tex genom sprängning. Det verkar som om du utesluter att sprängningar inne i byggnaden har skett?
AEs försök att förklara med termit ser jag som en försiktighetsåtgärd för att lättare få med sig folk.
2)Jag har inte själv kollat noga på väderaspekterna men jag litar på att det innan 9/11 rådde anomala väderförhållanden vilket, utifall att radioaktivt nedfall förekom, gynnade spridningen bort från tät bebyggelse. Det kan ha varit tur eller en följd av geoengineering. Finns ingen anledning att koppla ihop det med kollapsen eller det som orsakade den.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Johan
25 november 2014 kl 22:49

Per Nordgren
Försök inte. Länken jag gav visar tydligt att spiran faller i sin egen längsriktning nedåt och därmed försvinner den ut ur synfältet.
Det är så konkret det kan bli, men du slingrar dig för du har inget motargument.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Johan
25 november 2014 kl 23:28

Det syns tydligt på bilderna jag hänvisade till.
Uppmaningen att öppna ögonen bör du därför rikta till dig själv.
Klokt av dig att du passar.

Sylthammar
Sylthammar
Gäst
6 februari 2014 kl 21:11

Har man sett någon geomeyrks form i orkanes cetrum förr, tro?

Bild på Erin:

http://goes.gsfc.nasa.gov/pub/goes/010911.erin.towers.gif

http://www.drjudywood.com/articles/erin/hpics/010911_1867.jpeg

Är det där bara metereologiska “krafter” när det till synes är raka linjer, femsidig figur? Det är egendomligt tycker jag.
http://www.drjudywood.com/articles/erin/noaapics/010911_wtc_terra1.jpg

Man ser det inte på denna bild:
http://www.drjudywood.com/articles/erin/noaapics/TRCerin253_N4.jpg

Men geometrisk figur kan nog antas här:
http://www.drjudywood.com/articles/erin/hpics/010911_1867.jpeg

Några andra:
http://www.nhc.noaa.gov/prelims/2001erin4.jpg

http://www.nhc.noaa.gov/2001erin.html

Här försöker man förklara hexagonen på saturnus:
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2010/2471.html

Vad tror man på om man tror att “de” kan ha teknik som inte ens Stålmannen kan stå emot?

En farkost i orkanens öga med ett “energivapen”?

För “farkoster” som man rapporterar som ufo, det har dom. Så den teknik de har kan de säkert åstadkomma häpnadsväckande saker.

All modern teknik är väl alien.

Markus
Markus
Gäst
29 juli 2013 kl 14:06

Jag tycker att ni borde jämföra detta med Dimitri Khalezovs analys:

http://www.youtube.com/watch?v=kPcUrbOhghM

Enligt honom orsakades pulvriseringen av en enorm tryckvåg producerad av en STOR atmobomb under jord. Tydligen skulle detta ha varit ett redan inbyggd demoleringsschema som han blev varse när han jobbade inom den sovjetiska militären. Tydligen trodde amerikanerna att det fanns kärnladdningar i tornen varpå demoleringen aktiverades. Mycket intressant enligt min mening.

Johan
Johan
Gäst
Reply to  Markus
23 november 2014 kl 20:56

Jag har kollat igenom materialet och har kommit fram till att det är fysikaliskt omöjligt. En stor atombomb” som exploderar 77 meter under jord missar inte källarvåningarna eller hoppar över källarvåningarna för att sedan med full verkan pulverisera en byggnad som står ovanför källarvåningarna. Kärnvapen har för övrigt inte en pulveriserade effekt. Sen brukar kärnvapenexplosioner synas på jordbävningsmätarna, men så var icke fallet.
Så nä, Judy Wood är på rätt spår och jag är helt övertygad om att Dimitri försöker göra allt han kan för att få folk att titta åt ett annat håll.

Leif Erlingsson
Gäst
28 mars 2013 kl 18:35

Jag har inte förrän nu noterat att Torbjörn Sassersson, som ju skrivit ingressen, är den som har lanserat den verkligt kontroversiella konspirationsteorin att det hände något stort på Manhattan i september för snart två år sedan, 2011.

Leif Erlingsson
Reply to  Leif Erlingsson
31 mars 2013 kl 08:17

Ser nu att Red. har reviderat sin teori till det mer konventionella 11 september 2001. Dock hävdar Red. fortfarande i ingressen att Dr. Judy Wood presenterar en teori när hon de-facto genom sin brottsplatsutredning bevisat att något slags energi-interferens fältfenomen över stora ytor, inte bara vid byggnaderna, har förekommit. Bevisen är o-omtvistliga. Men det är kanske det att hon skriver den rena sanningen som är det kontroversiella. Se gärna även http://blog.lege.net/?/335-Varfoer-skolfysik-inte-foerklarar-11-september.html .

Leif Erlingsson
Reply to  Leif Erlingsson
31 mars 2013 kl 08:53

Artikeln på den sista länken nyss finns nu även publicerad här på NewsVoice:

https://newsvoice.se/2013/03/31/varfor-skolfysik-inte-forklarar-hur-wtc-tornen-rasade-den-11-september-2001/

Leif Erlingsson
Reply to  Per Nordgren
10 mars 2013 kl 02:51

Per, människor vågar inte förstå sådant som hotar systemet eftersom de inte kan tänka sig ett liv utan systemet. Systemet blir då viktigare än sanningen.

USK
USK
Gäst
6 mars 2013 kl 16:51

Jag vill gärna höra mer. Det känns som jag bara får teasers hela tiden. 😉 Jag är ett äkta konspirationsteorinöt och vill veta allt om exakt hur det funkar och hur jag kan bygga en själv med enkla saker man kan hitta i köket. 😉

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
6 mars 2013 kl 14:40

Tack Per för en mycket bra sammanfattning av Dr. Judy Woods forskning. En för mig viktig genomgång av något som till en del förklarar när det gäller det etablerade “konspirations” tänkandet hamnar snett. Förklaringen av fri energi och hur det eventuellt kan förorsaka sådana mystiska förlopp som beskrivs här är mycket bra. Var och en som är intresserad av att ta till sig “all” information utan att ha bestämt sig för en sida hoppas väl på att boken Where Did the Towers Go av Dr Judy Wood blir översatt till svenska. Tycker för övrigt att vaken.se förklaring som kom upp lite sent är dålig och förklenande av andras åsikter eller möjligheter till att få info av annat slag än det som passar vaken.se bäst? Att det också är satt under rubriken “kontroversiellt” är synd. Jag exempelvis har en helt annan kunskap och erfarenhet om vad cancer och dess botande egentligen är, skulle väl kanske hamna under kontroversiellt det med? Vad vet jag.

Leif Erlingsson
Gäst
6 mars 2013 kl 11:05

Åter igen tack för en toppenartikel i ett oerhört angeläget ämne, som klart demonstrerar möjligheterna för en bra framtid för mänskligheten om vi tar tillvara den verkliga vetenskapen och teknologin som hållits hemlig för mänskligheten i åtminstonde ett århundrade.

Ang. den verkliga vetenskapen rekommenderar jag min text “Ovetenskapsparadigmet” på http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html .

Ang. motståndet mot dessa möjligheter, se min kommentarssamling från Sourze som demonstrerar hur hårt det medvetandemässiga motståndet mot verkliga lösningar är: http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson_efter_20130216__Sourze_style.html . Samt min egen “Med “Error” och flimrande blick” med vidare länkar till mina egna texter om Dr. Judy Woods forskning på: http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/med-error-och-flimrande-blick.html .

Vänliga hälsningar från Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå.