Aerosolbesprutning ingår som kontroversiell teknik inom geoengineering

publicerad 6 februari 2013
- av NewsVoice
"Cloudseeding". Foto: NewsVoice

DEBATT. Rymdspeglar eller konstgjort dis  som reflekterar bort solljus från jorden och konstgjorda träd som ska suga upp koldioxid. Är det så människan ska bekämpa den globala uppvärmningen som sägs vara orsakad av människan? Det frågar sig Vetandets Värld.

Radionkanalen skriver om forskare som utvecklar olika tekniker för att manipulera klimatet i syfte att hålla nere jordens temperatur. Det kallas geoengineering eller geoingenjörskonst. Förespråkarna ser planetär ingenjörskonst som helt nödvändigt för att komma tillrätta med global uppvärmning, fortsätter Vetandets Värld (SR, P1).

Studie för att opinionsbilda för geoengineering

Nu ska Victoria Wibeck, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet i ett stort projekt intervjua allmänhet och forskare för att ta reda på attityden gällande dessa nya klimattekniker. Om inte allmänheten får säga sitt kan människor känna att forskare [och politiker] "går bakom ryggen på dem" när alla upptänkliga tekniker ska tas fram och utprovas.

Reportern: "Alla knäppa ideer är välkomna, nästan..."

Victoria Wibeck: "Ja, i princip".

Text och sammanställning: NewsVoice

Relaterat