Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 februari 2013
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum
Osher Centrum - Foto: Torbjörn Sassersson
Osher Centrum – Foto: Torbjörn Sassersson

NewsVoice utredning av Osher Centrums ekonomi fortsätter genom att nya frågor ställts till KI, men nu är det stopp och ”Osherskylten” är borta. Inga fler frågor besvaras per brev. Istället inbjuder KI till möten där sakfrågor ska diskuteras. Det markeras i ett brev från universitetsdirektören Bengt Norrving.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 12:28 11 feb 2013

För den senaste sändningen av frågor till KI som skickades i december 2012 och januari 2013 till KI internrevision (Ingrid Palmér, Ekonomidirektör), rektor på KI (Anders Hamsten), Dekanus för utbildning (Jan-Olov Höög) och till Osher Centrum (Martin Ingvar) har inga svar inkommit per den 11 februari 2013. Vissa frågor sammanställdes med hjälp av en jurist på en fristående myndighet.

Istället bjöd Martin Ingvar den 19 december in till ett möte för att gå igenom frågorna. Undertecknad avböjde vänligt och bad att få svar på frågorna via brev. Tiden gick och den 1 februari damp det ned ett brev från universitetsdirektören på KI.

Ingen av de parter som fått frågor per pappersbrev svarar alltså, istället svarar KI centralt via universitetsdirektören Bengt Norrving.

Denne skriver:

”Det åligger definitivt inte myndigheten att som en konsekvens av serviceskyldigheten meddela beslut eller i övrigt ta ställning i enskilda sakfrågor. För detta krävs att ett formellt ärende anhängiggörs hos myndigheten.”

”Enligt KI:s mening har du redan fått de svar som du rimligen kan kräva inom ramen för serviceskyldigheten. KI:s ambition är emellertid att i än högre utsträckning vara öppen och tillmötesgående mot allmänheten beträffande sin verksamhet. Mot bakgrund av karaktären på dina frågor erbjuder vi dig därför möjlighet att vid ett besök diskutera de ytterligare frågor du kan ha. Meddela oss om du är intresserad av sådant besök så återkommer vi med uppgift om lämplig tid och plats.”

Brevet från KI, PDF

NewsVoice kontaktade en sakkunnig som direkt avfärdar KI:s utspel som ”bara prat”. Tydligen är frågorna för svåra eller för laddade för att besvaras. Frågorna redovisas nedan. Vi har här en situation där inte bara Riksrevisionen vägrar granska Osher Centrum. Inte heller KI vill besvara de mest laddade frågorna.

Istället vill KI ha möte och de frågar om lämplig tid och plats. NewsVoice har besvarat Norrvings brev och bett att få veta hur ett ärende ”anhängiggörs” samt om det är ok att ett filmteam närvarar vid ett eventuellt möte.

Osherlokalerna knappt använda

En anställd på KI meddelar att det knappast någonsin varit några aktiviteter på Osher Centrum av väsentlig karaktär. Det har mest varit stängt och oanvänt där. Det finns visserligen några rum, men de ha stått i princip tomma med undantag från några lådor, ett skrivbord, några stolar och ett konferensbord. När NewsVoice får fram foton från Osher Centrums lokal är skylten nedtagen och dörren är låst med ny kod enligt den KI-anställde som tog fotot.

Fortsättning följer.

Text: Torbjörn Sassersson

Frågorna som KI vägrar att besvara pappersvägen, men vill ”diskutera” i ett rum

Frågorna skickades i december 2012 och kompletterande frågor skickades till KI i januari 2013

Inom parentes [xxx] finns kommentarer.

Ytterligare följdfrågor gällande den ekonomiska redovisningen av Osher Centrum för Integrativ Medicin (OCIM)

Hänvisning till dnr: 7410/2011-101,  brev skickat i september 2012 från KI Internrevision

 1. Hur inordnas de 71 studierna under de 12 projekten? [de har sannolikt inte inordnats]
 2. Vad var varje budget för respektive studie av de 71 studierna? [finns sannolikt inga]
 3. Hur stor del av utbildningsbidragen på närmare 710,000 kronor för åren 2007 till 2011 har använts till det som donatorerna avsett; dvs utbildning inom integrativ medicin? [sannolikt noll]
 4. Varför är de gemensamma kostnaderna för år 2006 hela 40 procent av omsättningen? [dolda kostnader/utbetalningar?]
 5. Varför har ”Projekt K8 25239093” haft gemensamma kostnader på 42.000 kr det första året 2006, och inga andra kostnader? [dolda kostnader/utbetalningar?]
 6. Varför har ”Projekt C3 31901033” under sitt första år 2006 haft 70.000 kr sammanlagt i ”gemensamma kostnader” och lokaltjänstkostnad, och inga andra kostnader alls? [dolda kostnader/utbetalningar?]
 7. Varför har ”K8 25211023” endast en kostnad på 98.000 kr i ”gemensam kostnad” under sitt första år 2006. [dolda kostnader/utbetalningar?]
 8. Varför har  ”Projekt K1 21011113” 42.000 kr i ”gemensam kostnad” för sitt första år 2006, men inga andra kostnader? [dolda kostnader/utbetalningar?]

 

Se bifogat kontrakt ffa punkt 4.

Frågor 

 1. Vad är innehållet i OCIM:s utbildningsprogram för studenter, professionella vårdgivare och allmänheten? [existerar inte]
 2. Var finns kursexpedition för OCIM:s utbildning? (adress, plan, byggnad, rumsnr) [existerar inte]
 3. Hur många studenter har OCIM haft perioden 2006-2012? [sannolikt ingen]
 4. Hur många studenter finns inskrivna för studier under 2013? [sannolikt inga]
 5. Hur många studenter har utexaminerats perioden 2006-2012?  [inga]
 6. Vilken akademisk beteckning/titel får den utexaminerade studenten? [existerar inte]
 7. Vem är studierektor för OCIM:s utbildning? [existerar inte]
 8. Vilka kurser för allmänheten har hållits 2006-2012? [existerar sannolikt inte]
 9. Vilka föredrag och konferenser om integrativ medicin och brobyggande etc har OCIM arrangerat och/eller varit värd för åren 2006-2012? [existerar sannolikt inga]
 10. Vilka alternativmedicinska metoder har OCIM utvärderat och bedömt kostnadseffektiviteten på? [sannolikt inga alls]
 11. Vilka av följande alternativmedicinska metoder har OCIM undersökt kostnadeffektiviteten på? Kiropraktik, kranial sakral terapi, rosenmetoden, terapeutisk massage, mindfullness, tai ji, terapeutisk qigong, yoga, falun gong, TM-meditation, vipassanna-meditation, naprapati, TFT, EBT, traditionell kinesisk medicin, LCHF, kolloidalt silver, laserterapi, spontan healing, reiki, reconnective healing, homeopati, akupunktur, akupressur, ayurveda samt specificerade alternativmedicinska behandlingsmetoder mot cancer. [sannolikt ingen av ovan nämnda]
 12. Vilka alternativa medicinska vårdmetoder kommer att integreras i primärvården? [inga alls]
 13. Har OCIM en klinik/mottagning som tar emot patienter för medicinsk rådgivning och/eller behandling? Var finns den mottagningen?  (adress, plan, byggnad, rumsnr) [existerar inte, men Osher Centers i USA har kliniker och tar emot patienter]
 14. Hur många patienter har fått rådgivning eller behandling perioden 2006-2012? [inga] 
 15. På vilket sätt har OCIM på KI integrerats med Osher Center i Boston och Osher Center i Kalifornien, USA? [sannolikt inte alls]
 16. Vilken brobyggande litteratur (alternativvård/primärvård) har OCIM publicerat eller medverkat till att publicera? [existerar inte, men Martin Ingvar skrev förordet till boken ”Salvekvick och kvacksalveri” där alternativmedicin nedvärderas. Se sid 9, sid 10, sid 11, sid 12]
 17. Varför har man tagit ned skylten [har aldrig funnits en egentlig skylt, men en paperslapp] och låst dörren där OCIM tidigare haft lokal på KI? [sannolikt för att det inte finns någon verksamhet]
 18. Hur kommer KI att utveckla OCIM under 2013 för att fullfölja åtagandet KI gjort i  relation till donationskontraktet?

 

Frågor gällande bolag/firmor/personer som mottagit medel från Osher Centrum för Integrativ Medicin (OCIM)

Hänvisning till dnr: 7410/2011-101, brev skickat i september 2012 från KI Internrevision 

Vilka summor och för vilka ändamål har följande bolag/firmor/personer fått pengar från OCIM? Vilka tjänster har uträttats och levererats till OCIM?

 1. Olle Bergendahl, personr 89xxxx-xxxx, Maltgatan 12, Sthlm.
 2. Somedic Sales AB, Box 194, Hörby, VD, firmatecknare Bo Gillis Lennart Johansson (1948). Kvesarum 412, 242 94 Hörby.
 3. Aleris diagnostik AB, Mats Lekander, Stockholm. Ordförande: Jan Stanley Brodén.
 4. Firman Ariadne Exploation AB. VD Lars Göran Granath (1944) Olof Malma Ringväg 1, 752 45 Uppsala

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq