Anne-Marie Pålsson: Varför ingen debatt om EU?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 19 mars 2013
- NewsVoice redaktion
Anne-Marie Pålsson. Foto: Anita Kratz (https://twitter.com/anitakratz)

Anne-Marie Pålsson2001 tillsatte regeringen-Persson EU 2004 Kommittén. Dess syfte var att stimulera till debatt om EU-frågor. Slutsatserna av kommitténs arbete presenterades 2005 i en rapport med det passande namnet: Sluta strunta i EU!

Text: Anne-Marie Pålsson [15 mars 2013]

Kommittén satte inte några bestående avtryck och dess enskilt viktigaste bidrag var förslaget att inrätta en statlig myndighet med uppgift att sprida information om EU. Någon sådan myndighet kom emellertid aldrig att inrättas.   

Det var kanske ett misstag, ty trots att EU som ekonomiskt och politiskt projekt är det viktigaste Sverige deltagit i är det mycket tyst om detta.

Jag tror mig veta varför det blivit så. Våra politiker vill inte ha någon debatt om EU. Varje försök till detta stoppas redan i embryostadiet av de ledarna för maktpartierna S och M. Det gör de i samma stund som de bestämmer sig för en gemensam linje vilket i stort sett alltid är fallet. Då finns inte längre något spänningsfält för media att rapportera om. Och så dödas debatten.

Läs hela artikeln

Anne-Marie Pålsson är riksdagsledamot för moderaterna sedan 2002, styrelseproffs och innehar en forskartjänst vid Lunds Universitet i nationalekonomi.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice