Anne-Marie Pålsson: Varför ingen debatt om EU?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 mars 2013
- NewsVoice redaktion
Anne-Marie Pålsson. Foto: Anita Kratz (https://twitter.com/anitakratz)

Anne-Marie Pålsson2001 tillsatte regeringen-Persson EU 2004 Kommittén. Dess syfte var att stimulera till debatt om EU-frågor. Slutsatserna av kommitténs arbete presenterades 2005 i en rapport med det passande namnet: Sluta strunta i EU!

Text: Anne-Marie Pålsson [15 mars 2013]

Kommittén satte inte några bestående avtryck och dess enskilt viktigaste bidrag var förslaget att inrätta en statlig myndighet med uppgift att sprida information om EU. Någon sådan myndighet kom emellertid aldrig att inrättas.   

Det var kanske ett misstag, ty trots att EU som ekonomiskt och politiskt projekt är det viktigaste Sverige deltagit i är det mycket tyst om detta.

Jag tror mig veta varför det blivit så. Våra politiker vill inte ha någon debatt om EU. Varje försök till detta stoppas redan i embryostadiet av de ledarna för maktpartierna S och M. Det gör de i samma stund som de bestämmer sig för en gemensam linje vilket i stort sett alltid är fallet. Då finns inte längre något spänningsfält för media att rapportera om. Och så dödas debatten.

Läs hela artikeln

Anne-Marie Pålsson är riksdagsledamot för moderaterna sedan 2002, styrelseproffs och innehar en forskartjänst vid Lunds Universitet i nationalekonomi.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Sveriges kostnader för EU, drygt 30 miljarder kronor, innebär ca 18 miljarder i förlust varje år. Det är meningen att vi ska söka medel för att satsa på “rätt förändringsprojekt” i enlighet med EU direktiv. Här är Sverige antagligen sämst av alla EU länder. På detta område finns därför oerhört mycket att göra för många branscher.
  Utbilda och upprätta “EU bidragssökarcoacher”. Det ger antagligen både arbete och en behövlig mer rättvis fördelning av givande och tagande. Fler av dem som idag “arbetar” för EU satsningar gör det vill jag påstå erbarmligt illa. I höstas (2010) var Sverige tvungna att återbetala 700 miljoner i jordbruksstöd på grund av någon teknikalitet. EU länderna skrattar å “die dumme Schweden” som accepterar behandlingen och EU tar tacksamt emot miljarder år efter år från vår kassa. Miljarder som skulle kunna går till vår skola, våra ungdomar, bostäder, infrastruktur och vård. Här förlorar vi mängder av arbetstillfällen för att Alliansen och Sverige ska framstå som duktigast i klassen.

  Citat från
  Börje Peratt – Debatt 2010-12-05
  Vilket parti har visioner?
  http://borjeperattdebate.wordpress.com/2010/12/05/vilket-parti-har-visioner/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *