Anne-Marie Pålsson

Anne-Marie Pålsson. Foto: Anita Kratz (https://twitter.com/anitakratz)

Anne-Marie Pålsson: Varför ingen debatt om EU?

SVERIGE2001 tillsatte regeringen-Persson EU 2004 Kommittén. Dess syfte var att stimulera till debatt om EU-frågor. Slutsatserna av kommitténs arbete presenterades 2005 i en rapport med det passande