Knapptryckarkompaniet – Sverige har världens mesigaste parlamentariker

publicerad 18 mars 2013
- av NewsVoice
Anne-Marie Pålsson. Foto: Anita Kratz (https://twitter.com/anitakratz)

KnapptryckarkompanietNär SvD skrev sin recension om boken “Knapptryckarkompaniet” sammanfattades den så här i ingressen: “Sverige har världens svagaste och mest osjälvständiga parlamentariker”. Det hävdar förra riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson (M) i en ny bok. “En viktig rapport om urholkningen av demokratin”, skriver Göran Rosenberg.”

Text: Pia Hellertz, fil doc, socionom

Om du bara ska läsa en enda bok i år, så är detta boken. Det är nog den viktigaste boken som någonsin skrivits för att man ska förstå varför demokratin inte fungerar som den borde göra i Sverige. Anne-Marie Pålsson är dessutom den perfekta personen att skriva boken. Hon är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Anne-Marie Pålsson har breda erfarenheter av vetenskapligt utredningsarbete, kritisk granskning och analys. Hon hade aldrig engagerat sig i politik. Hon har helt friska och ”oförstörda” ögon när det gäller politiska spel. Jag citerar en av de första meningarna som fick mig att hoppa till och inse att detta var en bok jag måste läsa omgående:

”Hur väl fullgör vi ledamöter det uppdrag som det svenska folket gett oss? Hur trygga kan väljarna vara i att riksdagen verkligen lever upp till sin roll som demokratins främsta väktare? Mitt svar: inte trygga alls.”

Anne-Marie Pålsson, som jag fortsättningsvis väljer att kalla Anne-Marie för enkelhetens skull (att välja det mer formella Pålsson, kändes inte bra), blev headhuntad till Moderaterna och blev medlem år 2001. Hon blev invald till riksdagen år 2002. Hon tror själv att det bland annat berodde på att hon inför ett seminarium under Almedalsveckan år 1993 startade den s.k. pigdebatten och var initiativtagare till RUT-avdraget. Hon satt i riksdagen i 8 år.

År 2011 hoppade hon av Moderaterna eftersom partiet gjorde motstånd mot att riksdag och allmänhet skulle få insyn i varifrån partierna fick sina partibidrag. Anne-Marie visar i en tabell att Sverige har den sämsta insynen när det gäller partibidraget av de 37 länder hon undersökte. Den största öppenheten har USA.

Text: Pia Hellertz