Debatt: FRA-lagen vad innebär den?

publicerad 27 mars 2013
- Börje Peratt
FRA använde en DC3:a. Foto: Micke Asklander
FRA DC3
FRA använde en DC3:a. Foto: Micke Asklander

Den 21 mars 2013 sjösattes idén om ett nytt parti, Demokraterna. Det fick ett positivt gensvar men också reaktioner från främst dem som var emot demokrati och de slog direkt ned på en text om FRA-lagen. Ett instrument som de helt felaktigt ansåg rikta sig mot svenska medborgares integritet. Av detta skäl har jag här försökt reda ut frågan.

Text: Börje Peratt | Foto: Micke Asklander [se fler foton]

Sommaren 1952 försvann ett hemligt svenskt signalspaningsflygplan [typ DC3] över Östersjön, mystiskt från radarn, på sitt uppdrag att spana mot Sovjetisk militär kommunikation. Dåtidens elektroniska teknik krävde att man var så nära Sovjets gräns som möjligt för att kunna fånga upp signalerna. Tidigare hade två amerikanska spionplan med motsvarande mål skjutits ned så svensk militär visste att det var ett farligt uppdrag.

Signalspaningen var ett led i förberedelserna att försvara vårt land mot väpnat angrepp utifrån och risk för terroristdåd i Sverige. Det gällde att skaffa information som kunde underlätta svenska militära åtgärder mot angriparen.

Läs vidare på Demokraterna.org

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

    • Är inte Tingsrättens dom och motivering glasklar? Vad får dig att tro att HD kommer ta upp detta efter att hovrätten inte beviljat resning?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *