Energirevolution med osubventionerade solceller

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 11 mars 2013
- Hans Sternlycke

Analytiker vid den schweiziska banken UBS rapporterar att vi är på väg mot en energirevolution, där ström från solceller på taket i pris kan konkurrera även utan subvention med el från nätet. Brytpunkten har redan passerats i södra Tyskland.

Överskottet av solcellscenergi har varit dyrt att lagra. Men redan 2014 kommer solcellsel kombinerat med batterilagring att bli konkurrenskraftigt.

Det innebär enligt dem att strömförbrukningstoppar och och produktionstoppar från solelen kan utjämnas, vilket minskar elkostnaden. Vinsten med måttet EBIDITA från konventionellt producerad el kommer att halveras. Elpriset blir en tiondel lägre 2020.

Analytikerna uppskattar att det leder till 80 GW osubventionerad solcellsel installeras i Tyskland, nästan lika mycket som redan installerats och som satts som tak för kommande subventionerade installationer. Vid slutet av årtiondet kommer nära en stor del av elen för företag och hushåll i Tyskland, Italien och Spanien att vara egenproducerad från solceller på taket, 14, 17 respektive 18 procent. De boende kan få 29 procent av sin el från egna solceller.

Med solceller på fyra kilowatt och batterilagring på fyra kilowattimmar kan ett hushåll minska sin energikonsumtion från nätet med 50-60 procent. Företag kan nå ännu längre Utvecklingen borde enligt min mening innebära att man kan överväga att helt bryta kontakten med elnätet och att man kan införa lågspännings likström och slippa skadliga elektromagnetiska fält i huset.

Statligt stöd till solceller att söka

Vid årskiftet beslutade regeringen att förlänga det statliga stöd som både privatpersoner och företag kan söka. I Norrbotten finns nu drygt 1.5 miljoner att söka i stöd om man vill satsa på solceller”, skriver Sveriges Radio.

“Björn Adolfson, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Norrbotten, säger att det nu både finns utrymme att söka de nya pengarna men att man också precis beviljat tio andra ansökningar. Detta då Ice Hotel, som sökt för ett större projekt, precis har skjutit upp detta projekt på framtiden.”

Text: Hans Sternlycke, MP

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq