Solceller
NEWSVOICE på “XVITTER”


Solar cells - Wikimedia Commons - Depuradora de Lluc

Japaner satsar på förnyelsebart

TEKNIKDet är förnyelsebart som gäller i Japan. Nu vill allt fler se de japanska reaktorerna stoppade för alltid fyra år efter att en tsunami orsakadeETC EgenEL: Nu är solväxthuset snart klart

TEKNIKEgenEl. Ett växthus byggs oftast med glas eller olika typer av kanalplast. EgenEl har här byggt södersidan med stora glas-solceller, glasskivor där solcellerna är utspridda så man


MER FRÅN NEWSVOICE PÅ “XWITTER”