Globala uppvärmningen upphörde för 16-17 år sedan – IPPC-chefen medger trenden

publicerad 4 mars 2013
- Peter Pettersson
Global medeltemperatur 1997-2012

Globala uppvärmningenOrdföranden för FN:s klimatpanel IPCC, Rajendra Pachauri, har erkänt en 17-årig paus i den globala temperaturökningen, något som nyligen bekräftades av Met Office, Storbritanniens nationella vädermyndighet.

Text: Peter Pettersson

Rajendra Pachauri lade dock till att denna paus skulle behöva pågå ”i minst 30–40 år” för att bryta den långsiktiga globala uppvärmningstrenden, och att man inte skulle lägga någon vikt vid denna 17-åriga paus.

Från artikeln: Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released:

  • The figures reveal that from the beginning of 1997 until August 2012 there was no discernible rise in aggregate global temperatures
  • This means that the ‘pause’ in global warming has now lasted for about the same time as the previous period when temperatures rose, 1980 to 1996

Det finns dock [självklart] andra som inte håller med om det. Till exempel menar professor Judith Curry, som är chef för klimatforskningsavdelningen vid USA:s prestigefyllda Georgia Tech University, att denna paus i den globala temperaturökningen tydligt visar att de datormodeller som används för att förutsäga framtida uppvärmning är ”mycket bristfälliga”.

Global medeltemperatur 1997-2012


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq