Börje Peratt: Ja, du kan!

publicerad 28 mars 2013
- Börje Peratt
Börje Peratt - Foto: Peratt.com, 2015

OPINION. Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion anslöt jag mig till C och gångvägen kom snabbt till stånd.

Det var 25 år sedan och på lokalnivå fungerar C mycket bra. Men nu har Centern på riksnivå under en längre tid förändrats mot oigenkännlighet. Brist på alternativ ledde till ett nytt initiativ, Demokraterna, ett parti för ett medmänskligare Sverige.

Då flera mittenpartier under en längre tid dragit sig allt mer högerut och Moderaterna av hävd agerar för de besuttna så hade jag inte längre någon hemvist.

Det är svårt för ett politiskt parti att byta ut viktig delar av grundideologin, men det är precis vad som pågår inom Centerpartiet. Det är en svår resa … att tro sig kunna locka nya väljare och samarbetspartners enbart på den högra kanten i svensk politik. – Sverker Lindström, Dagens Arena

Partierna vänsterut tycks i sina program uppvisa mindre förståelse för småföretagarens villkor. Här saknas även försvar för den enskildes rättigheter. Tvärtom visar man med sina ställningstaganden att en enskild företagare saknar rättigheter och har enbart skyldigheter. På myndighetsnivå får detta ibland groteska uttryck. Nästintill omöjliga krav försvårar förutsättningarna för ekobönder, fiskeguider och entrepenörer inom olika områden.

Tabubelagda ämnen

Alliansen och de Rödgröna har valt bort att diskutera vissa angelägna problem och situationen har gått så långt att antidemokratiska och antihumanistiska värderingar nu fått en snabbt tillväxt. Det är med oro många med mig åser denna utveckling. En viktig orsak till detta är mediasverige och journalistikens självcensur som spiller över på politiken. Vem/Vad som ligger bakom vad man får säga och vilka områden som får behandlas är ett intressant fenomen.

Jag har tröttnat på detta smygande i vassen och nu valt att ta initiativ till ett nytt parti, Demokraterna. Min tanke är inte bara att röra om i grytan utan också att lyfta frågan om medmänsklighet. Vill vi ha en politik med visioner för människan eller en som jagar opinionssiffror och påverkas av börsens index.

Program är en sak genomförande en annan

Ett levande Sverige betyder olika beroende på vem du talar med. Den marknadsliberale grundar det på ekonomiskt framgångsrika verksamheter som har bevisat sitt existensberättigande. För ett holistisk parti kan det innebära investeringar för att stimulera landsbygden och berika dess möjligheter genom att trygga en grundservice.

En välorganiserad stat

De som pratar om att staten och myndigheterna ska ha allt mindre att säga till om tycks inte alltid veta vad de egentligen menar.

Vi behöver en välorganiserad och effektiv kommun där tjänstemännen har klart för sig vem de jobbar för. De flesta har insikt om att det är för folket i kommnen. De flesta tar också sitt ansvar för att förvalta sitt uppdrag.

Centerns utspel om en fri människa och allt mindre statskontroll vittnar om en extremliberalism utan insikt i konsekvenserna. Högerkonservativa och populistiska partier har ofta sådana paroller som minskad byråkrati och lägre skatt.

Sverige har redan en långt gången decentraliserad funktion genom 37 000 självständiga kommuner. Att då hävda krav på att flytta ut besluten till befolkningen blir förvirrande.

Kampen för demokrati

Människor dör i sin kamp för demokrati och frihet. I Sverige ligger vi på sofflocket när vi väl fått den och några klagar på att demokratin inte är tillräckligt bra. Att hedra dem som gav sitt liv för vår frihet är att åtminstone värt en röst. Sedan kan man medverka till att demokratin utvecklas och blir bättre främst genom eget föredöme. Efter att ha stångat panna blodig i några år kanske det inte är så konstigt att man utnyttjar rätten att försöka bilda ett alternativ.

Utsnitt ur personlig programförklaring. Hela texten här

Börje Peratt

Val 2014
SvD Vi formar nya politiken, inte partiledningen
VLT Starkare partier behövs
ETC Kommer det ett nytt parti snart?
Dagens Arena Så lämnar Lööfs Centerparti mitten
Sydsvenskan ANALYS 2006: Ett efter ett bleknar de nya partierna
Denna analys visade sig vara fel. MP och SD har vuxit.
DN Centerns nya idéprogram klubbat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *